Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
04.03.2021

Записи на тему: Серцева недостатність

  • RSS

Теми

Як зменшити госпіталізацію з приводу серцевої недостатності? 

Дапагліфлозин  показує гарні результати у пацієнтів з серцевою недостатністю зі зниженою ФВ..

... далі >>
 

Серцева недостатність - додатковий ризик при COVID-19. 

Незалежно від типу СН, у таких пацієнтів підвищений ризик ускладнень після  COVID-19…

 

... далі >>
 

Біомаркери серцевої недостатності при COVID-19  

Високий рівень NT-proBNP є предиктором смертності при COVID-19...

... далі >>
 

Серцева недостатність із збереженою фракцією викиду: 5 речей, які необхідно знати 

Більшість ліків, які використовуються для лікування СНзнижФВ, не показали переконливих переваг при СНзберФВ...

... далі >>
 

Інвазивна стратегія лікування при стабільній ІХС. 

Нова гіпотеза на основі дослідження ISCHEMIA...

 

... далі >>
 

Новини ESC-2020. Результати дослідження EMPEROR 

Емпагліфлозин  зміцнив свою роль в якості основного нового засобу для лікування пацієнтів  без ЦД та з серцевою недостатністю зі зниженою ФВ …

 

... далі >>
 

Дапагліфлозин при серцевій недостатності з низькою фракцією викиду лівого шлуночка 

Переваги інгібітора SGLT2   не залежать від дози діуретиків…

 

... далі >>
 

Могут ли блокаторы РААС защитить от COVID-19? 

Могут ли блокаторы РААС защитить от COVID 19?Данные 10 000 пациентов со всей территории Соединенных Штатов, которые дали положительный результат...

... далі >>
 

Ресинхронізуюча терапія при серцевій недостатності 

Стимуляція лівої ніжки пучка Гіса  як нова альтернатива…

 

... далі >>
 

Дапагліфлозин при серцевій недостатності. 

FDA рекомендує застосовувати препарат у пацієнтів з СН, як з цукровим діабетом, так і без нього...

... далі >>
 

Порівняльна ефективність торасеміду з фуросемідом у симптоматичній терапії пацієнтів із серцевою недостатністю: попередні результати рандомізованого дослідження TORNADO. 

Порівняльна ефективність торасеміду з фуросемідом у симптоматичній терапії  пацієнтів із серцевою недостатністю: попередні результати рандомізованого дослідження TORNADO.Метою цього дослідження  було порівняння впливу торасеміду та фуросеміду на клінічні наслідки захворювання у пацієнтів з СН...

... далі >>
 

Серцева недостатність та коморбідні стани.  

Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності 2017 року...

... далі >>
 

Низкое САД у пациентов с СН и сохраненной фракцией выброса ЛЖ 

Авторы оценивали исходы у пациентов в зависимости от уровня систолического артериального давления при выписке...Авторы оценивали исходы у пациентов в зависимости от уровня систолического артериального давления при выписке...

... далі >>
 

Коронарная микрососудистая дисфункция и будущий риск СН 

Авторы оценивали будущий риск развития СН у пациентов без значимых стенозов коронарных артерий...Авторы оценивали будущий риск развития СН у пациентов без значимых стенозов коронарных артерий...

... далі >>
 

Новости конгресса АНА 2017 года: результаты исследования REDUCE-LAP HF. 

Цель исследования: оценка эффективности операции внутрипредсердного шунтирования в снижении давления заклинивания легочных капилляров...Цель исследования: оценка эффективности операции внутрипредсердного шунтирования в снижении давления заклинивания легочных капилляров...

... далі >>
 

Сердечная недостаточность со средней фракцией выброса левого желудочка. 

Ключевые положения обзора по имеющимся на сегодняшний день данным литературы...Ключевые положения обзора имеющихся на сегодняшний день данных литературы...

... далі >>
 

Маркетинговый ход: преимущества торасемида медленного высвобождения? 

Различия торасемидов с различной формой высвобождения - мифы и реальность...

... далі >>
 

Частота сердечных сокращений у пациентов с СН и сохраненной ФВ ЛЖ. 

Авторы оценивали влияние уровня частоты сердечных сокращений при выписке на клинические исходы...Авторы оценивали влияние уровня частоты сердечных сокращений при выписке на клинические исходы...

... далі >>
 

Клиническое применение ивабрадина 

Ниже приведены 10 ключевых позиций касательно клинического применения ивабрадина…Ниже приведены 10 ключевых позиций касательно клинического применения ивабрадина…

... далі >>
 

Исследование ROPA-DOP: допамин и петлевые диуретики при острой декомпенсированной СН. 

Авторы оценивали эффективность и безопасность инфузии дофамина, а также два режима введения фуросемида...Авторы оценивали эффективность и безопасность инфузии допамина, а также два режима введения фуросемида...

... далі >>
 

Гендерные отличия при ГКМП 

Авторы оценивали взаимосвязь между выживаемостью и полом пациентов...Авторы оценивали взаимосвязь между выживаемостью и полом пациентов...

... далі >>
 

Влияние частоты обследований пациентов с аортальным стенозом на выживаемость. 

Авторы оценивали выживаемость и риск развития сердечно-сосудистых событий в зависимости от частоты обследований пациентов с бессимптомным тяжелым аортальным стенозом...Авторы оценивали выживаемость и риск развития сердечно-сосудистых событий в зависимости от частоты обследований пациентов с бессимптомным тяжелым аортальным стенозом...

... далі >>
 

Влияние ингибиторов РААС на исходы пациентов с сердечной недостаточностью и сниженной функцией почек. 

Влияние ингибиторов РААС на исходы пациентов с сердечной недостаточностью и сниженной функцией почек.У пациентов с СН с сохраненной ФВ, ингибиторы РААС не показали улучшения результатов...

... далі >>
 

Сердечно-сосудистая смертность у пациентов с хронической болезнью почек: фокус на сердечную недостаточность 

Сердечно-сосудистая смертность у пациентов с хронической болезнью почек: фокус на сердечной недостаточности.У пациентов с хронической болезнью почек существует втрое увеличенный риск возникновения сердечной недостаточности...

... далі >>
 

Новости научных сессий AHA 2016: риск гиперкалиемии на фоне терапии пациентов с СН в исследовании PARADIGM-HF. 

Новости научных сессий AHA 2016: риск гиперкалиемии на фоне терапии пациентов с СН в исследовании PARADIGM-HF.Использование АМР в сочетании с другими ингибиторами ренин-ангиотензин-альдостероновой системы увеличивает риск развития гиперкалиемии...

 

... далі >>
 

Новости научных сессий AHA 2016: межпредсердный шунт при сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса. 

Новости научных сессий AHA 2016: межпредсердный шунт при сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса.

Данное исследование является крайне важным, поскольку сердечная недостаточность является очень распространенным явлением...

... далі >>
 

Спиронолактон повышает толерантность к физической нагрузке у пациентов с СН с сохраненной фракцией выброса. 

Спиронолактон повышает толерантность к физической нагрузке у пациентов с СН с сохраненной фракцией выброса.

Спиронолактон способствовал благоприятным изменениям анаэробных порогов, дыхательного коэффициента и кривой эффективности поглощения кислорода...

... далі >>
 

Ранняя менопауза предвещает более высокий риск развития сердечно – сосудистых событий в будущем. 

возраст наступления менопаузы может быть предвестником будущих неблагоприятных сердечно - сосудистых событийМенопауза может быть критическим периодом для оценки риска развития будущих сердечно-сосудистых событий у женщин...

... далі >>
 

Новости конгресса кардиологов: исследование DANISH. 

Эффективность имплантации кардиовертера-дефибриллятора у пациентов с неишемической кардиомиопатией...Эффективность имплантации кардиовертера-дефибриллятора у пациентов с неишемической кардиомиопатией...

... далі >>
 

Рекомендации по сердечной недостаточности 2016 года: что нового? 

Изменения коснулись как хронической, так и острой сердечной недостаточности...Изменения коснулись как хронической, так и острой сердечной недостаточности...

... далі >>
 

Обновление рекомендаций по ведению пациентов с сердечной недостаточностью. 

В обновленном документе внимание уделено новым фармакологическим подходам...В обновленном документе внимание уделено новым фармакологическим подходам...

... далі >>
 

Почечная дисфункция и уровень сердечного индекса у пациентов с сердечной недостаточностью. 

Авторы анализировали связь между снижением показателя сердечного индекса и ухудшением функции почек...Авторы анализировали связь между снижением показателя сердечного индекса и ухудшением функции почек...

... далі >>
 

Бета-блокаторы у пациентов с СН и сниженной фракцией выброса левого желудочка. 

По словам авторов, возраст и пол не должны быть ограничениями к назначению препаратов...По словам авторов, возраст и пол не должны быть ограничениями к назначению препаратов...

... далі >>
 

Стволовые клетки при ишемической болезни сердца. 

Авторы оценивали эффективность терапии у пациентов с ишемической кардиомиопатией и тяжелой сердечной недостаточностью...Авторы оценивали эффективность терапии у пациентов с ишемической кардиомиопатией и тяжелой сердечной недостаточностью...

... далі >>
 

Прогностическая значимость NT-proBNP у пациентов с ожирением. 

Авторы оценивали значимость определения данного параметра для предикции развития сердечной недостаточности у пациентов, страдающих ожирением...Авторы оценивали значимость определения данного параметра для предикции развития сердечной недостаточности у пациентов, страдающих ожирением...

... далі >>
 

Применение эмпаглифлозина у пациентов с СД 2 типа и высоким сердечно-сосудистым риском.  

Авторы сравнивали эффективность препарата касательно событий, связанных с сердечной недостаточностью...Авторы сравнивали эффективность препарата касательно событий, связанных с сердечной недостаточностью...

... далі >>
 

Ограничение соли у пациентов с сердечной недостаточностью. 

Результаты нового анализа ограничения потребления соли у пациентов с сердечной недостаточностью поднимают больше вопросов, чем дают ответов...Результаты нового анализа ограничения потребления соли у пациентов с сердечной недостаточностью поднимают больше вопросов, чем дают ответов...

... далі >>
 

Диапазон ЧСС и смертность у больных с сердечной недостаточностью. 

По словам авторов, разница между максимальным и минимальным значением ЧСС за сутки выступает предиктором смертности у таких пациентов...По словам авторов, разница между максимальным и минимальным значением ЧСС за сутки выступает предиктором смертности у таких пациентов...

... далі >>
 

Профилактика трастузумаб-ассоциированной кардиотоксичности. 

Авторы нового исследования сравнивали эффективность применения препаратов, используемых при СН, в профилактике поражения миокарда...Авторы нового исследования сравнивали эффективность применения препаратов, используемых при СН, в профилактике поражения миокарда...

... далі >>
 

Применение бета-блокаторов у пациентов старше 65 лет. 

Целью нового исследования была оценка переносимости и возможности титрации двух бета-блокаторов у пожилых пациентов с сердечной недостаточностью (СН) со сниженной и сохраненной фракцией выброса ЛЖ.Была проведена оценка переносимости и возможности титрации двух бета-блокаторов у пожилых пациентов с СН со сниженной и сохраненной фракцией выброса ЛЖ...

... далі >>
 

Одобрен новый препарат для лечения СН. 

Сакубитрил/валсартан одобрен для применения у пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса ЛЖ...Сакубитрил/валсартан одобрен для применения у пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса ЛЖ...

... далі >>
 

Новые антидиабетические препараты снижают риск развития сердечной недостаточности. 

Емпаглифлозин может замедлять развитие сердечной патологии.Препараты для лечения сахарного диабета уменьшают риск развития сердечной недостаточности и могут предотвратить это...

... далі >>
 

Вплив ожиріння на виживаність пацієнтів з СН після проведення СРТ. 

Автори оцінювали вплив наявності ожиріння на клінічні наслідки у пацієнтів з серцевою недостатністю після проведення серцевої ресинхронізуючої терапії...Автори оцінювали вплив наявності ожиріння на клінічні наслідки у пацієнтів з серцевою недостатністю після проведення серцевої ресинхронізуючої терапії...

... далі >>
 

Субклінічні інсульти у пацієнтів з СН. 

Автори вважають, що у пацієнтів з СН зі збереженою ФВ ЛШ дуже часто не діагностується наявність пароксизмальної ФП, яка є причиною субклінічних інсультів...Автори вважають, що у пацієнтів з СН зі збереженою ФВ ЛШ дуже часто не діагностується наявність пароксизмальної ФП, яка є причиною субклінічних інсультів...

... далі >>
 

LCZ696 і ниркова функція у пацієнтів з СН. 

В новому аналізі автори вивчали ефективність і безпечність застосування препарату стосовно серцево-судинних подій і функції нирок...В новому аналізі автори вивчали ефективність і безпечність застосування препарату стосовно серцево-судинних подій і функції нирок...

... далі >>
 

Дігоксин у пацієнтів з серцевою недостатністю і фібриляцією передсердь. 

Автори представили дещо несподівані результати дослідження ефективності і безпечності дігоксину у пацієнтів з СН і ФП...Автори представили дещо несподівані результати дослідження ефективності і безпечності дігоксину у пацієнтів з СН і ФП...

... далі >>
 

Новини конгресу Європейського товариства кардіологів: застосування шкали CHA2DS2-VASc у пацієнтів без ФП.  

За словами авторів дослідження, дану шкалу можна успішно використовувати у пацієнтів з серцевою недостатністю без супутньої фібриляції передсердь..За словами авторів дослідження, дану шкалу можна успішно використовувати у пацієнтів з серцевою недостатністю без супутньої фібриляції передсердь..

... далі >>
 

Погоджувальний документ стосовно гострої серцевої недостатності. 

Ключовим аспектом надання допомоги є швидкість і одночасність проведення діагностичних і лікувальних процедур...Ключовим аспектом надання допомоги є швидкість і одночасність проведення діагностичних і лікувальних процедур...

... далі >>
 

Левосимендан при важкій хронічній СН. 

Автори оцінювали ефективність і безпечність застосування препарату у пацієнтів з важкою серцевою недостатністю...Автори оцінювали ефективність і безпечність застосування препарату у пацієнтів з важкою серцевою недостатністю...

... далі >>
 

Депресія і смертність при СН. 

Автори дослідження оцінювали смертність пацієнтів з серцевою недостатністю в залежності від наявності і вираженості депресії...Автори дослідження оцінювали смертність пацієнтів з серцевою недостатністю в залежності від наявності і вираженості депресії...

... далі >>
 

Клініко-фармакодинамічні ефекти внутрішньовенної диуретичної терапії торасемідом та фуросемідом у пацієнтів з декомпенсованою ХСН. 

Клінічна характеристика пацієнтів та схема проведення дослідження, основні клініко-демографічні, гемодинамічні показники...

... далі >>
 

Нові перспективи в лікуванні і попередженні СН. 

За словами авторів, їм вдалось виявити два ферменти, вплинувши на які можливо попередити розвиток і прогресування СН...За словами авторів, їм вдалось виявити два ферменти, вплинувши на які можливо попередити розвиток і прогресування СН...

... далі >>
 

Статинотерапія і серцева недостатність. 

За результатами мета-аналізу виявилось, що статинотерапія призводить до зниження рівня госпіталізацій з приводу СНЗа результатами мета-аналізу виявилось, що статинотерапія призводить до зниження рівня госпіталізацій з приводу СН…

... далі >>
 

Неприлізин в предикції серцево-судинної смерті і госпіталізацій з приводу СН. 

Автори нового дослідження вважають, що даний фермент є і терапевтичною ціллю і предиктором подальших серцево-судинних подій...Автори нового дослідження вважають, що даний фермент є і терапевтичною ціллю і предиктором подальших серцево-судинних подій...

... далі >>
 

Ефекти LCZ696 на функцію нирок у пацієнтів з СН зі збереженою ФВ. 

Мета дослідження - оцінити вплив препарату нової групи у порівнянні з антагоністом рецепторів ангіотензину...Мета дослідження - оцінити вплив препарату нової групи у порівнянні з антагоністом рецепторів ангіотензину...

... далі >>
 

Реваскуляризація при тяжкій систолічній дисфункції ЛШ. 

10 ключових моментів стосовно ролі хірургічної реваскуляризації, хірургічної реконструкції лівого шлуночка (ЛШ) і хірургічного втручання на мітральному клапані у пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією і тяжкою систолічною дисфункцією лівого шлуночка...10 ключових моментів стосовно ролі хірургічної реваскуляризації, реконструкції лівого шлуночка і втручання на мітральному клапані при ішемічній кардіоміопатії і тяжкій систолічній дисфункції ЛШ...

... далі >>
 

Внутрішньовенні інфузії рідин у хворих з СН. 

Автори проаналізували клінічні наслідки проведення внутрішньовенних інфузій у пацієнтів, госпіталізованих з приводу СН...Автори проаналізували клінічні наслідки проведення внутрішньовенних інфузій у пацієнтів, госпіталізованих з приводу СН...

... далі >>
 

Небезпека застосування спіронолактону з антибіотиками. 

Автори нового дослідження проаналізували ризик смерті при паралельному застосуванні спіронолактону і різними антибіотиками...Автори нового дослідження проаналізували ризик смерті при паралельному застосуванні спіронолактону і різними антибіотиками...

... далі >>
 

Потребление алкоголя и риск СН. 

Результаты нового исследования показали, что потребление алкоголя может способствовать профилактике развития сердечной недостаточности...Результаты нового исследования показали, что потребление алкоголя может способствовать профилактике развития сердечной недостаточности...

... далі >>
 

Еще один взгляд на парадокс ожирения. 

Авторы оценивали прогноз при наличии у пациентов ожирения до момента постановки диагноза сердечной недостаточности...Авторы оценивали прогноз при наличии у пациентов ожирения до момента постановки диагноза сердечной недостаточности...

... далі >>
 

Инъекция гидрогеля при СН. 

Авторы получили обнадеживающие результаты касательно безопасности и эффективности методики, однако не спешат с выводами...Авторы получили обнадеживающие результаты касательно безопасности и эффективности методики, однако не спешат с выводами...

... далі >>
 

Амбулаторная экстра-аортальная контрпульсация у пациентов с СН. 

В журнале американского колледжа кардиологии представлены обнадеживающие результаты применения устройства с-pulse…В журнале американского колледжа кардиологии представлены обнадеживающие результаты применения устройства с-pulse…

... далі >>
 

Эффективность бета-блокаторов при СН с сохраненной ФВ ЛЖ.  

Авторы нового исследования оценивали влияние бета-блокаторов на выживаемость пациентов с СН с сохраненной ФВ ЛЖ...Авторы нового исследования оценивали влияние бета-блокаторов на выживаемость пациентов с СН с сохраненной ФВ ЛЖ...

... далі >>
 

Коморбидность при различных формах СН. 

В обзорной статье рассмотрены вопросы коморбидности при различных формах середчной недостаточности...В обзорной статье рассмотрены вопросы коморбидности при различных формах середчной недостаточности...

... далі >>
 

Рекомендации Европейского агентства лекарственных средств по применению ивабрадина. 

Проанализировав результаты исследования SIGNIFY Европейское агентство лекарственных средств опубликовало разъяснительный документ по применению ивабрадина...Проанализировав результаты исследования SIGNIFY Европейское агентство лекарственных средств опубликовало разъяснительный документ по применению ивабрадина...

... далі >>
 

Новые рекомендации по ведению пациентов с СН. 

Стали известны некоторые подробности обновленных рекомендаций Канадского сердечно-сосудистого общества...Стали известны некоторые подробности обновленных рекомендаций Канадского сердечно-сосудистого общества...

... далі >>
 

Мозговой натрийуретический пептид в предикции ВСС. 

На сегодняшний день остается неясным, как использовать в реальной клинической практике общеизвестную предиктивную способность НУП...На сегодняшний день остается неясным, как использовать в реальной клинической практике общеизвестную предиктивную способность НУП...

... далі >>
 

Метаболит кишечной микрофлоры и смертность при СН. 

По словам авторов исследования, полученные данные потенциально могут открыть новые горизонты в лечении СН...По словам авторов исследования, полученные данные потенциально могут открыть новые горизонты в лечении СН...

... далі >>
 

СРАР-терапия и риск повторных госпитализаций по поводу. 

Авторы оценивали пользу применения СРАР-терапии у пациентов, с нарушением дыхания во сне, госпитализированных в кардиологическое отделение...Авторы оценивали пользу применения СРАР-терапии у пациентов, с нарушением дыхания во сне, госпитализированных в кардиологическое отделение...

... далі >>
 

Фармакотерапия хронической сердечной недостаточности в XXI веке: достижения и вопросы. 

Использование ИАПФ — одна из реаль­ных терапевтических возможностей активно пре­рывать возникающие при ХСН патогенетические круги взаимной активации РААС и САС...

... далі >>
 

Фармакологическое лечение хронической сердечной недостаточности в XXI веке: достижения и вопросы (часть II). 

За последние 20-25 лет достигнуты значительные успехи в понимании механизмов развития СН и что очень важно — в терапии данного синдрома...

... далі >>
 

Место биомаркеров в выявлении пациентов, которым ИКД не принесет пользу. 

Авторы исследования пытались на основании уровня биомаркеров выделить пациентов, которым действительно необходима имплантация кардиовертера-дефибриллятора...Авторы исследования пытались на основании уровня биомаркеров выделить пациентов, которым действительно необходима имплантация кардиовертера-дефибриллятора...

... далі >>
 

Отмена препаратов для лечения СН после кардиотоксичной химиотерапии. 

Авторы исследования оценивали динамику развития СН у пациентов после химиотерапии на фоне отмены препаратов, обычно применяемых при сердечной недостаточности...Авторы исследования оценивали динамику развития СН у пациентов после химиотерапии на фоне отмены препаратов, обычно применяемых при сердечной недостаточности...

... далі >>
 

Новости конгресса кардиологов: очередной удар по бета-блокаторам. 

Авторы провели мета-анализ 10 исследований по изучению применения бета-блокаторов при СН...Авторы провели мета-анализ 10 исследований по изучению применения бета-блокаторов при СН...

... далі >>
 

Новости конгресса кардиологов: новый препарат в лечении СН. 

Согласно результатам исследования получены обнадеживающие данные по применению комбинированного препарата нового класса у пациентов с СН...Согласно результатам исследования получены обнадеживающие данные по применению комбинированного препарата нового класса у пациентов с СН...

... далі >>
 

Устройство для отдаленного мониторинга показателей давления в легочной артерии. 

Создано первое беспроводное имплантируемое устройство для мониторинга  давления в легочной артерии имеющее большое значение для пациентов с СН…Создано первое беспроводное, имплантируемое устройство для мониторинга  давления в легочной артерии, имеющее большое значение для пациентов с СН…

... далі >>
 

Тяжесть сердечной недостаточности ассоциирована с риском развития диабета. 

В новом исследовании авторы оценивали корреляцию между тяжестью сердечной недостаточности и риском развития сахарного диабета...В новом исследовании авторы оценивали корреляцию между тяжестью сердечной недостаточности и риском развития сахарного диабета...

... далі >>
 

Результаты имплантации нового устройства Parachute. 

Авторы представили результаты исследования, в котором изучалось применение нового устройства у пациентов с постинфарктной сердечной недостаточностью…Авторы представили результаты исследования, в котором изучалось применение нового устройства у пациентов с постинфарктной сердечной недостаточностью…

... далі >>
 

Спиронолактон при резистентной АГ и возникновение гиперкалиемии. 

Авторы нового исследования изучали случаи возникновения гиперкалиемии у пациентов с резистентной гипертензией, принимающих спиронолактон...Авторы нового исследования изучали случаи возникновения гиперкалиемии у пациентов с резистентной гипертензией, принимающих спиронолактон...

... далі >>
 

Мезенхимальные стволовые клетки в лечении СН. 

В новом исследовании оценивалось влияние интрамиокардиального введения мезенхимальных стволовых клеток у пациентов с СН…В новом исследовании оценивалось влияние интрамиокардиального введения мезенхимальных стволовых клеток у пациентов с СН…

... далі >>
 

Новый класс препаратов в лечении СН. 

При сравнении препарата новой группы с ингибитором АПФ эналаприлом при СН получены обнадеживающие результаты…При сравнении препарата новой группы с ингибитором АПФ эналаприлом при СН получены обнадеживающие результаты…

... далі >>
 

Новые технологии терапии сердечной недостаточности. 

В новом исследовании авторы анализировали введение антагониста микро-РНК на сократительную способность миокарда...В новом исследовании авторы анализировали введение антагониста микро-РНК на сократительную способность миокарда...

... далі >>
 

Лечение ХСН, основанное на уровнях натрийуретических пептидов. 

Авторы исследования анализировали возможность объективизации выбора доз препаратов при ХСН...Авторы исследования анализировали возможность объективизации выбора доз препаратов при ХСН...

... далі >>
 

Петлевые диуретики. 

Какой эффект мы ожидаем от разных доз и разных форм высвобождения? Диуретики давно являются неотъемлемой составляющей лечения пациентов с болезнями почек, сердца и некоторыми другими заболеваниями. Основные показания для назначения диуретиков...

... далі >>
 

За риоцигуат, против серелаксина. 

Комитет Европейской ассоциации лекарственных средств вынес решение по препаратам приеняющимсяпри лечении острой сердечной недостаточности и легочной гипертензииКомитет Европейской ассоциации лекарственных средств вынес решение по препаратам, применяющимся при лечении острой сердечной недостаточности и легочной гипертензии...

... далі >>
 

Дизайн и предварительные результаты украинского кооперативного исследования НЕБОСВОД. 

Внедрение бета-адреноблокаторов  в практи­ку лечения пациентов с хронической сердечной не­достаточностью и систолической дисфунк­цией левого желудочка...

... далі >>
 

Эффективность и безопасность ивабрадина у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью. 

В post hoc анализе исследования SHIFT оценивались эффекты ивабрадина у категории наиболее тяжелых пациентов с СНВ post hoc анализе исследования SHIFT оценивались эффекты ивабрадина у категории наиболее тяжелых пациентов с СН...

... далі >>
 

Физикальное обследование остается ключевым в прогнозировании исходов при СН. 

Несмотря на обилие современных методов исследований, физикальное обследование пациента остается важным диагностическим подходомНесмотря на обилие современных методов исследований, физикальное обследование пациента остается важным диагностическим подходом...

... далі >>
 

Применение петлевых диуретиков в лечении сердечной недостаточности 

Эффективность применения торасемида при сердечной недостаточности

... далі >>
 

Сердечная недостаточность и риск возникновения рака взаимосвязаны 

В течение 7-летнего периода наблюдения у пациентов с СН вероятность постановки диагноза рак была в 1.7 раз вышеВ течение 7-летнего периода наблюдения у пациентов с СН вероятность постановки диагноза рак была в 1.7 разa выше

... далі >>
 

Качество помощи пациентам с сопутствующим, а не основным, диагнозом СН хуже? 

Оказывается, существуют различия в подходах к ведению пациентов с СН в зависимости от того, является ли диагноз основнымОказывается, существуют различия в подходах к ведению пациентов с СН в зависимости от того, является ли диагноз основным

... далі >>
 

Серелаксин улучшает почечный кровоток при хронической сердечной недостаточности 

Анализ подгрупп исследования RELAX-AHF показал пользу применения серелаксина

... далі >>
 

Дигоксин при систолической СН: друг или враг? 

Продолжаются "качели" касательно целесообразности применения дигоксина при сердечной недостаточности

... далі >>
 

ATOMIC-AHF: осторожный оптимизм касательно инотропной поддержки при ОСН 

Применение омекамтива мекарбила приводит к уменьшению одышки у пациентов с ОСН...

... далі >>
 

Новый антагонист минералокортикоидных рецепторов прошел 2 фазу исследования. 

У пациентов получавших препарат BAY94-8862 отмечалось достоверно меньшее количество случаев гиперкалемии по сравнению со спиронолактоном...

... далі >>
 

Определение гидратационного статуса служит предиктором повторных госпитализаций пациентов с ОСН. 

биоэлектрический импедансНовый метод векторного анализа биоэлектрического импеданса является возможностью определения пациентов, принимающих избыток жидкости, с целью более раннего вмешательства и предотвращения госпитализации...

... далі >>
 

Вилдаглиптин у пациентов с сердечной недостаточностью и диабетом: вопросы остаются 

Применение ингибитора дипептидилпептидазы 4 вилдаглиптина у пациентов не приводит к неблагоприятному влиянию на показатель фракции выброса левого желудочка в сравнении с плацебо...

... далі >>
 

Эффективность серелаксина при сердечной недостаточности. 

Одинаково ли эффективен серелаксин у пациентов с острой сердечной недостаточностью и сохраненной либо сниженной фракцией выброса?..

... далі >>
 

Ингибиторы АПФ и бета-блокаторы могут уменьшить кардиотоксические эффекты химиотерапии: экспериментальное исследование OVERCOME 

Сердечно-сосудистые препараты могут защищать сердце от поражения у онкологических больных, во время интенсивной химиотерапии...

... далі >>
 

Костномозговые кардиопоэтические стволовые клетки прошли 2 фазу в исследовании по сердечной недостаточности  

Терапия кардиопоэтическими стволовыми клетками уменьшает конечно-систолический и конечно-диастолический объемы, улучшает показатели качества жизни...

... далі >>
 

Карведилол превосходит метопролол в исследовании MADIT-CRT 

Лечение карведилолом значительно снижает риск  сердечной недостаточности или риск смерти, по сравнению с  метопролол...

... далі >>
 

Повышение уровня глюкозы в крови - предвестник смертности при острой сердечной недостаточности 

Согласно исследованию 6212 пациентов (из Западной и Восточной Европы, США и Японии) с острой сердечной недостаточностью, было выявлено, что у пациентов с таким диагнозом повышенный уровень глюкозы в крови - это предсказатель смертности...

... далі >>
 

Новости с AHA 2012. Исследование CARRESS-HF, RELAX-AHF, MADIT-RIT 

В исследовании CARRESS-HF было доказано, что ультрафильтрация не дает никаких преимуществ по отношению к фармакотерапии у пациентов с острой декомпенсированной сердечной недостаточностью...

... далі >>
 

Модефикация факторов риска способствует снижению развития СН 

Как сообщают американские исследователи, сахарный диабет является более сильным фактором риска для развития сердечной недостаточности (СН), чем другие четыре модифицируемые факторы риска, а именно: курение, дислипидемия, ожирение и  гипертензия...

... далі >>
 

Лечения рака молочной железы и риск развития сердечной недостаточности. 

В недавнем американском исследовании оценивали 12902 взрослых женщин с инвазивным раком молочной железы, которые получали химиотерапию в течение 24 месяцев...

... далі >>
 

Клинические перспективы: важность сокращения частоты сердечных сокращений при сердечной недостаточности. 

За последние 15 лет произошло существенное изменение в лечении хронической сердечной недостаточности (СН), что дало положительные результаты, но при СН по-прежнему остается неблагоприятный прогноз...

... далі >>
 

Современные представления о роли блокаторов бета-адренорецепторов в лечении хронической сердечной недостаточности 

Статья №37. Существует 3 основные цели при лечении пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Прежде всего терапия должна быть направлена на уменьшение симптоматики и улучшение качества жизни пациента...

... далі >>
 

Дисфункция ЛЖ у пожилых людей.  

В Великобритании при обследовании около 400 пожилых людей (от 87 до 89 лет), исследователи обнаружили высокую распространенность дисфункции ЛЖ у более половины участников.

... далі >>
 

Петлевые диуретики в лечении хронической сердечной недостаточности: преимущества торасемида. 

Статья № 1. Хроническая сердечная недостаточность-комплексный синдром, сопровождающийся такими симптомами, как одышка, ортопноэ, усталость, которые могут ограничивать физическую активность...

... далі >>
 

Риск увеличения смертности при применении лозартана против кандесартана при сердечной недостиночности не доказан.  

Применение лосартана в адекватных целевых дозировках не приводит к увеличению смертности у пациентов с сердечной недостаточностью

... далі >>
 

Риск возникновения аритмий остается повышенным даже после увеличения фракции выброса левого желудочка  

При улучшении сократительной функции у пациентов с встроенным кардиовертером-дефибриллятором, риск аритмий остается таким же как и в группе пациентов без улучшения.

... далі >>
 

Блокада ренин-ангиотензиновой системы у пациентов с середчной недостаточностью и хроническим заболеванием почек. 

 Успех блокады ренин-ангиотензиновой системы у пациентов с систолической сердечной недостаточностью (СН) распространяется на пожилых пациентов с хроническим заболеванием почек (ХЗП), по свидетельству данных нового исследования.

... далі >>
 

Рекомендации Асоциации кардиологов Украины по лечению хронической сердечной недостаточности (пересмотр 2011) 

Рекомендації №2. Предлагаем Вашему вниманию ознакомится с новым пересмотром 2011 года рекомендация Ассоциации кардиологов Украины по лечению хронической сердечной недостаточности у взрослых...

... далі >>
 

Хроническая сердечная недостаточность №2 

Лекція з кардіології 42.  Факторами риска развития сердечной недостаточности являются: гипертония, гиперхолестеринемия, сахарный диабет, инсулинорезистентность, курение, клапанные пороки...

... далі >>
 

Хроническая сердечная недостаточность №1 

Лекція з кардіології 41. Распространённость сердечной недостаточности среди взрослого населения составляет 1-5%, у лиц старше 65 лет она составляет 10%...

... далі >>
 

Лечения больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью  

Статья №86. Выбор ингибитора АПФ – залог успеха лечения больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью Бобров В.А., Давыдова И.В.  

... далі >>
 

Сучасні підходи до застосування діуретиків при ХСН  

Статья №88. Діуретики – ефективні засоби лікування гострої та хронічної серцевої недостатності. що перевірені часом. З одного боку, діуретики можна назвати самими «банальними» засобами, які поряд із глікозидами, напевно, частіше всього застосовуються при серцевій недостатності...

... далі >>
 

Хроническая сердечная недостаточность: алгоритм рациональной фармако-терапии.  

Статья № 99. Согласно рекомендациям, лечение больных СН должно проводиться в таких направлениях: предупреждение развития новых повреждений миокарда, стабилизация баланса жидкости, улучшение физического состояния пациента...

... далі >>
 

Хроническая сердечная недостаточность:этиология, диагностика, классификация 

Статья № 98. СН является одной из наиболее важных проблем здравоохранения всех развитых стран мира, так как у 1,5-2% населения имеются ее признаки. Проблема распространенности хронической СН (ХСН) во многом определяется увеличением продолжительности жизни людей, то есть «старением» населения планеты...

... далі >>
 

Хроническая сердечная недостаточность: алгоритм рациональной фармакотерапии часть2 

Статья № 97. О первом успешном применении b-блокаторов у  больных с ХСН сообщили ученые Гетеборгского университета  (16)  К настоящему времени благоприятные клинические эффекты   b-блокаторов показаны в более чем 20 крупных плацебо-контролируемых клинических исследованиях...

... далі >>
 

Хроническая сердечная недостаточность: алгоритм рациональной фармакотерапии.часть 1 

Статья № 96. Ключевые слова: сердечная недостаточность, диагностические критерии, лечение.  Сердечная недостаточность (СН) является одной из наиболее важных проблем здра-воохранения всех развитых стран мира, так как у 1,5-2% населения имеются ее признаки...

... далі >>
 

Современные подходы к лечению больных с сердечной недостаточностью и сахарным диабетом 

Распространенность сердечной недостаточности (СН) среди населения Европы, по данным ВОЗ, составляет 0,6-6,2% и увеличивается с возрастом. Заболеваемость СН среди амбулаторных пациентов - 4 на 1000 пациентов в год. У мужчин, страдавших СД в течение 18 лет, заболеваемость СН в 2 раза выше, чем у лиц без СД; у женщин – в 5 раз выше. В общей популяции лиц пожилого возраста с ХСН сахарный диабет встречается в 9,6% случаев...

... далі >>
 

Протокол надання медичної допомоги хворим на хронічну ревматичну хворобу серця (вади серця) 

Вадою серця називають таке органічне ураження клапанів серця, його перегородок, великих судин та міокарда, яке призводить до порушення функції серця...

... далі >>
 

Протокол надання медичної допомоги хворим із хронічною серцевою недостатністю 

Хронічна серцева недостатність (ХСН) – це патологічний стан, при якому серце не забезпечує органи і тканини необхідною кількістю крові у відповідності до метаболічних потреб тканин...

... далі >>
 

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Кетонові добавки: новий засіб для лікування серцево-судинних захворювань?

Результати нового огляду досліджень передбачають, що кетонові тіла можуть мати терапевтичні переваги для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями...

  >>>