Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
04.03.2021

«Компания Alvogen была создана в 2009 году и всего за несколько лет сделала огромный прорыв в фармацевтической индустрии. Успех компании обеспечили инновационная бизнес-модель, динамичное развитие и фокус на результат.

«Фармацевтична фірма «Дарниця»

STADA CIS

Компанія Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп. Менаріні Груп

Gedeon Richter

Про кафедру

Кафедра кардіології НМАПО ім.П.Л.Шупика

Співробітники кафедри щороку беруть участь у конгресах Європейського товариства кардіологів, а також навчальних програмах Європейського товариства кардіологів, у тому числі в Києві. 

Колишні керівники кафедри

Міхньов Анатолій Львович

Міхньов Анатолій Львович , був направлений на наукову роботу та зарахований до аспірантури під керівництвом Миколи Дмитровича Стражеска,

Міхньов Анатолій Львович, був направлений на наукову роботу та зарахований до аспірантури під керівництвом Миколи Дмитровича Стражеска. 

Бобров Володимир Олексійович

Бобров Володимир Олексійович (н.08.01.1943 р.), член-кореспондент АМН України, обраний 05.04.1993 р. за фахом кардіологія, член-кореспондент НАН України (1991 р.), академік Академії Вищої школи (1995 р.), доктор медичних наук (1980 р.), професор (1982 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (1990 р.), лауреат премії ім. М.Д. Стражеска (1994 р.), Міністр охорони здоров’я України (1994 р.-1995 р.), завідувач кафедри кардіології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України (з 1985 р.).

Провідний учений в галузі кардіології України. Основний напрям наукових досліджень - серцево-судинна патологія, зокрема порушення ритму серця, артеріальна гіпертензія, організація кардіологічної допомоги. 

Фуркало Микола Кузьмич

Професор М.К. Фуркало (1979–1999 рр.), очолював кафедру функціональної діагностики КМАПО ім. П.Л. Шупика з 1979 по 1993 рр.

 

Професор М.К. Фуркало (1979–1999 рр.), очолював кафедру функціональної діагностики КМАПО ім. П.Л. Шупика з 1979 по 1993 рр. 

Стражеско Микола Дмитрович

 Стражеско Микола Дмитрович народився 17 (29 грудня) 1876 року в Одесі в сім’ї мирового судді (молдаванина за походженням).</p> У 1894—1899 рр. навчався на медичному факультеті Київського університету; після його закінчення був залишений ординатором на кафедрі внутрішньої патології й спеціальної терапії. Водночас працював у терапевтичному відділенні Київської міської лікарні (під керівництвом професора В. Образцова). У 1901—1902 рр. удосконалював освіту за кордоном (Париж, Берлін). З 1902 р. — у Військово-медичній академії в Петербурзі. Тут під керівництвом академіка І. П.Павлова Микола Дмитрович Стражеско провів експериментальні дослідження у галузі фізіології кишок, викладені в докторській дисертації (1904 р.). З 1904 р. — старшийординатор у терапевтичній клініці Київського університету. В 1907—1919 рр. — професор Київського жіночого медичного інституту. Водночас у 1908—1919 рр. — приват-доцент Київського університету і в 1917—1919 рр. — завідувач терапевтичного відділення Київської міськоїлікарні.

 

 

Стражеско Микола Дмитрович провів під керівництвом академіка І. П.Павлова експериментальні дослідження у галузі фізіології кишок, викладені в докторській дисертації (1904 р.). 

Постаті 

Міхньов Анатолій Львович

Міхньов Анатолій Львович , був направлений на наукову роботу та зарахований до аспірантури під керівництвом Миколи Дмитровича Стражеска,

Міхньов Анатолій Львович, був направлений на наукову роботу та зарахований до аспірантури під керівництвом Миколи Дмитровича Стражеска. 

Комментариев: 0

Статті співробітників кафедри

Профілактика 

Безпека застосування статинів

Стаття №27.   Чи безпечно застосовувати статини? Реальність без міфів 

Діагностика 

Издана монография "Эхокардиография у больных сердечной недостаточностью"

Книга з кардіології 02. Данная монография является пособием для врачей по выявлению особенностей течения сердечной недостаточности с помощью эходопплерографии. Пособие предназначено для кардиологов, врачей функциональной и ультразвуковой диагностики, терапевтов, семейных врачей, интернов. 

Дисліпідемія 

Влияние антиатеросклеротической терапии на развитие коронарных событий: новые парадигмы

Статья №7. Что же на самом деле лежит в основе развития острого инфаркта миокарда и внезапной коронарной смерти: ишемия миокарда или нестабильность атеромы? Большинство атером возникают в проксимальной части трех основных коронарных артерий эпикарда, при этом более 80% из них приводят к сужению просвета сосуда менее 75% от площади поперечного сечения, то есть менее 50% диаметра стеноза. 

Гіпертонія 

Как снизить сердечно-сосудистый риск: роль центрального аортального давления или «голый король»?

Влияние различных кардиологических препаратов на показатели ЦАД следует учитывать при выборе терапии каждого конкретного пациента... 

Аритмія 

Представляем Вашему вниманию клинический случай (задача) № 1

45-летний мужчина поступает в приемное отделение с прерывистым дыханием  и частым серцебиением... 

Кардіохірургія 

Передопераційна ішемія міокарда

Стаття №53. Щорічно біля 25 млн. населення США виконують несерцеві хірургічні втручання (ХВ), 8 млн  мають супутню патологію серцево-судинної системи (ССС) чи її фактори ризику (ФР), у 1 млн  з них розвиваються периопераційні кардіальні ускладнення для лікування яких витрачають близько 20 млрд доларів США... 

Поліорганна патологія 

Особливості лікування пацієнтів з поліорганною патологією...

Статья №32. Враховуючи підвищену смертнють від серцевої недостатності (СН) у хворих після інфаркту міокарда (ІМ), виділено спеціальний термін - постіфарктна ішемічна кардіміпатія (ПІКМП), до складу якого входить СН внаслідок ІМ з фракиею викиду лівого шлуночко (ФВ ЛШ) менше 35%... 

Некоронарогенні хвороби 

Аневризма лівого шлуночка серця

Статья №71. Аневризма лівого шлуночка (ЛШ) є одним з найбільш важких ускладнень трансмурального інфаркту міокарда. Постінфарктна аневризма ЛШ являє собою трансмуральний фіброзний рубець із характерною гладкою внутрішньою поверхнею позбавленої трабекулярного апарата... 

Лекції співробітників кафедри

ВІДЕО-ЛЕКЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ

Профілактика 

XVII Конгресс кардиологов Украины.

Марина Николаевна Долженко

 

Д.мед.н. профессор Долженко М.Н. Профилактика инсульта. Возможности кардиолога. 

Діагностика 

Кардиологический клуб Cardiology 2014: update.

 

Поташев С.В. Заболевания аорты у больных с ИБС и ГБ: диагностика, лечение, прогноз.

 
 

Дисліпідемія 

Статини: просто про складне

При какой назологии и когда кардиологи назначают статины? Есть категория пациентов которые не предъявляют никаких жалоб, но мы видим в липидограмме гиперхолестеринемию или гипертриглицеридемию и становится вопрос о необходимости их лечения... Відео-лекція з кардіології 2_8. При какой назологии и когда кардиологи назначают статины? Есть категория пациентов которые не предъявляют никаких жалоб, но мы видим в липидограмме гиперхолестеринемию или гипертриглицеридемию и становится вопрос о необходимости их лечения... 

ІХС 

XVII Конгресс кардиологов Украины.

Ирина Владимировна Давыдова

 

 

К.мед.н. доцент Давыдова И.В. ИБС: задача врача или пациента? 

Гіпертонія 

XVII Конгресс кардиологов Украины.

Юрий Николаевич Сиренко.

 

Д.мед.н. професор Сiренко Ю.М. Новітні досягнення в лікуванні артеріальної гіпертензії. Українські реалії.  

Аритмія 

Синдром слабости синусового узла. Доцент Зайцева В.И.

Гипертонический криз - один из грозных осложнений сердечно-сосудистой патологии, который может закончиться как острым инфарктом миокарда так и нарушением ритма сердца и геморрагическим или ишемическим инсультом. Патофизиология, классификация дисфункции синусового узла. Клинические и ЭКГ- признаки дисфункции синусового узла... 

Кардіохірургія 

Кардиологический клуб Cardiology 2014: update.

 

 

Соколов М.Ю. ОКС со стойкой элевацией ST: перкутанная реперфузионная терапия и сопутствующее лечение. 

Некоронарогенні хвороби 

Дифференциально-диагностические аспекты ГКПМ: сложные клинические случаи дифференциальный диагноз с ИБС. Лобач Л.Е.

Диагностика ГКМП: эхокардиография, двухмерная эхокардиография, Доплер-эхокардиография. Патофизиология ГКМП, болезнь Андерсона-Фабри. Диагностика ГКМП: эхокардиография, двухмерная эхокардиография, Доплер-эхокардиография. Патофизиология ГКМП, болезнь Андерсона-Фабри. 

Події 

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Ваша думка

В цей момент немає активних опитувань.

mron STADA Gedeon Richter  
Berlin-Chemie   Дарниця Дарниця

 

Четвер, 21 жовтня. 11:10. ток-шоу "Здоров'я". Співведучою Світлани Умінської  є кардіолог Марина Долженко.