Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
04.04.2020

Новини 

Порівняльна ефективність торасеміду з фуросемідом у симптоматичній терапії пацієнтів із серцевою недостатністю: попередні результати рандомізованого дослідження TORNADO.

Порівняльна ефективність торасеміду з фуросемідом у симптоматичній терапії  пацієнтів із серцевою недостатністю: попередні результати рандомізованого дослідження TORNADO. Метою цього дослідження  було порівняння впливу торасеміду та фуросеміду на клінічні наслідки захворювання у пацієнтів з СН... 

Серцева недостатність та коморбідні стани.

Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності 2017 року... 

Низкое САД у пациентов с СН и сохраненной фракцией выброса ЛЖ

Авторы оценивали исходы у пациентов в зависимости от уровня систолического артериального давления при выписке... Авторы оценивали исходы у пациентов в зависимости от уровня систолического артериального давления при выписке... 

Коронарная микрососудистая дисфункция и будущий риск СН

Авторы оценивали будущий риск развития СН у пациентов без значимых стенозов коронарных артерий... Авторы оценивали будущий риск развития СН у пациентов без значимых стенозов коронарных артерий... 

Новости конгресса АНА 2017 года: результаты исследования REDUCE-LAP HF.

Цель исследования: оценка эффективности операции внутрипредсердного шунтирования в снижении давления заклинивания легочных капилляров... Цель исследования: оценка эффективности операции внутрипредсердного шунтирования в снижении давления заклинивания легочных капилляров... 

Публікації щодо серцевої недостатності

Статті співробітників кафедри 

Лечения больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью

Статья №86. Выбор ингибитора АПФ – залог успеха лечения больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью Бобров В.А., Давыдова И.В.   

Сучасні підходи до застосування діуретиків при ХСН

Статья №88. Діуретики – ефективні засоби лікування гострої та хронічної серцевої недостатності. що перевірені часом. З одного боку, діуретики можна назвати самими «банальними» засобами, які поряд із глікозидами, напевно, частіше всього застосовуються при серцевій недостатності... 

Лекції співробітників кафедри 

Хроническая сердечная недостаточность №2

Лекція з кардіології 42.  Факторами риска развития сердечной недостаточности являются: гипертония, гиперхолестеринемия, сахарный диабет, инсулинорезистентность, курение, клапанные пороки... 

Хроническая сердечная недостаточность №1

Лекція з кардіології 41. Распространённость сердечной недостаточности среди взрослого населения составляет 1-5%, у лиц старше 65 лет она составляет 10%... 

Статті інших авторів 

Клініко-фармакодинамічні ефекти внутрішньовенної диуретичної терапії торасемідом та фуросемідом у пацієнтів з декомпенсованою ХСН.

Клінічна характеристика пацієнтів та схема проведення дослідження, основні клініко-демографічні, гемодинамічні показники... 

Фармакотерапия хронической сердечной недостаточности в XXI веке: достижения и вопросы.

Использование ИАПФ — одна из реаль­ных терапевтических возможностей активно пре­рывать возникающие при ХСН патогенетические круги взаимной активации РААС и САС... 

Лекції інших авторів 

Рекомендации Асоциации кардиологов Украины по лечению хронической сердечной недостаточности (пересмотр 2011)

Рекомендації №2. Предлагаем Вашему вниманию ознакомится с новым пересмотром 2011 года рекомендация Ассоциации кардиологов Украины по лечению хронической сердечной недостаточности у взрослых... 

Відео-лекції співробітників кафедри 

Мастер класс: разбор больного с ХСН. Прoфессор Долженко М.Н.

Факторы риска развития сердечной недостаточности. История болезни пациента Д... Факторы риска развития сердечной недостаточности. История болезни пациента Д... 

Відео-лекції інших авторів 

Персонализированная терапия в практике семейного врача. Профессор Лишневская В.Ю.

Показания к назначению бета-адреноблокаторов. Сравнительный анализ эффективности действия двух бета-адреноблокаторов у пациентов с различными сердечными заболеваниями... Показания к назначению бета-адреноблокаторов. Сравнительный анализ эффективности действия двух бета-адреноблокаторов у пациентов с различными сердечными заболеваниями... 

Ваша думка

В цей момент немає активних опитувань.

Webcardio.org представляє  фармацевтичну фірму фармацевтичну фірму компанію Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп в Україні
Webcardio.org представляє  фармацевтичну фірму фармацевтичну фірму компанію Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп в Україні
1. Багрій А.Э. Диуретики в современной клинической практике, с. 40. 2. George C.Roush et al. Diuretics. A Review and Update. J.Cardiovasc Pharmacol Ther, 2014, Vol 19(1), p. 5-13..Webcardio.org представляє  фармацевтичну фірму компанію Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп в Україні

Події 

Нові спеціалізіції на кафедрі кардіології.

Нові спеціалізіції на кафедрі кардіології. Спеціалізація з електрофізіології - аритмології та спеціалязація з інтервенаційної кардіології... 

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin