Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
20.01.2020

Новини 

Серцева недостатність та коморбідні стани.

Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності 2017 року... 

Низкое САД у пациентов с СН и сохраненной фракцией выброса ЛЖ

Авторы оценивали исходы у пациентов в зависимости от уровня систолического артериального давления при выписке... Авторы оценивали исходы у пациентов в зависимости от уровня систолического артериального давления при выписке... 

Коронарная микрососудистая дисфункция и будущий риск СН

Авторы оценивали будущий риск развития СН у пациентов без значимых стенозов коронарных артерий... Авторы оценивали будущий риск развития СН у пациентов без значимых стенозов коронарных артерий... 

Новости конгресса АНА 2017 года: результаты исследования REDUCE-LAP HF.

Цель исследования: оценка эффективности операции внутрипредсердного шунтирования в снижении давления заклинивания легочных капилляров... Цель исследования: оценка эффективности операции внутрипредсердного шунтирования в снижении давления заклинивания легочных капилляров... 

Сердечная недостаточность со средней фракцией выброса левого желудочка.

Ключевые положения обзора по имеющимся на сегодняшний день данным литературы... Ключевые положения обзора имеющихся на сегодняшний день данных литературы... 

Маркетинговый ход: преимущества торасемида медленного высвобождения?

Различия торасемидов с различной формой высвобождения - мифы и реальность... 

Частота сердечных сокращений у пациентов с СН и сохраненной ФВ ЛЖ.

Авторы оценивали влияние уровня частоты сердечных сокращений при выписке на клинические исходы... Авторы оценивали влияние уровня частоты сердечных сокращений при выписке на клинические исходы... 

Усі новини 

Спостережне дослідження PLIT: зміни альбумінурії у пацієнтів з АГ та цукровим діабетом з легкою та помірною хронічною хворобою нирок.

Спостережне дослідження PLIT: зміни альбумінурії у пацієнтів з АГ та цукровим діабетом з легкою та помірною хронічною хворобою нирок. Антигіпертензивна терапія зменшує поширеність суб'єктів з альбумінурією, виявляючи значну різницю між різними комбінаціями... 

Фульмінантний міокардит

 Наукова заява Американської асоціації серця щодо ведення цієї патології... 

Публікації щодо серцевої недостатності

Статті співробітників кафедри 

Лечения больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью

Статья №86. Выбор ингибитора АПФ – залог успеха лечения больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью Бобров В.А., Давыдова И.В.   

Сучасні підходи до застосування діуретиків при ХСН

Статья №88. Діуретики – ефективні засоби лікування гострої та хронічної серцевої недостатності. що перевірені часом. З одного боку, діуретики можна назвати самими «банальними» засобами, які поряд із глікозидами, напевно, частіше всього застосовуються при серцевій недостатності... 

Лекції співробітників кафедри 

Хроническая сердечная недостаточность №2

Лекція з кардіології 42.  Факторами риска развития сердечной недостаточности являются: гипертония, гиперхолестеринемия, сахарный диабет, инсулинорезистентность, курение, клапанные пороки... 

Хроническая сердечная недостаточность №1

Лекція з кардіології 41. Распространённость сердечной недостаточности среди взрослого населения составляет 1-5%, у лиц старше 65 лет она составляет 10%... 

Статті інших авторів 

Клініко-фармакодинамічні ефекти внутрішньовенної диуретичної терапії торасемідом та фуросемідом у пацієнтів з декомпенсованою ХСН.

Клінічна характеристика пацієнтів та схема проведення дослідження, основні клініко-демографічні, гемодинамічні показники... 

Фармакотерапия хронической сердечной недостаточности в XXI веке: достижения и вопросы.

Использование ИАПФ — одна из реаль­ных терапевтических возможностей активно пре­рывать возникающие при ХСН патогенетические круги взаимной активации РААС и САС... 

Лекції інших авторів 

Рекомендации Асоциации кардиологов Украины по лечению хронической сердечной недостаточности (пересмотр 2011)

Рекомендації №2. Предлагаем Вашему вниманию ознакомится с новым пересмотром 2011 года рекомендация Ассоциации кардиологов Украины по лечению хронической сердечной недостаточности у взрослых... 

Відео-лекції співробітників кафедри 

Мастер класс: разбор больного с ХСН. Прoфессор Долженко М.Н.

Факторы риска развития сердечной недостаточности. История болезни пациента Д... Факторы риска развития сердечной недостаточности. История болезни пациента Д... 

Відео-лекції інших авторів 

Персонализированная терапия в практике семейного врача. Профессор Лишневская В.Ю.

Показания к назначению бета-адреноблокаторов. Сравнительный анализ эффективности действия двух бета-адреноблокаторов у пациентов с различными сердечными заболеваниями... Показания к назначению бета-адреноблокаторов. Сравнительный анализ эффективности действия двух бета-адреноблокаторов у пациентов с различными сердечными заболеваниями... 

Ваша думка

В цей момент немає активних опитувань.

Webcardio.org представляє  фармацевтичну фірму фармацевтичну фірму компанію Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп в Україні
Webcardio.org представляє  фармацевтичну фірму фармацевтичну фірму компанію Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп в Україні
1. Багрій А.Э. Диуретики в современной клинической практике, с. 40. 2. George C.Roush et al. Diuretics. A Review and Update. J.Cardiovasc Pharmacol Ther, 2014, Vol 19(1), p. 5-13..Webcardio.org представляє  фармацевтичну фірму компанію Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп в Україні

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin