Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
04.03.2021

Новини 

Як зменшити госпіталізацію з приводу серцевої недостатності?

Дапагліфлозин  показує гарні результати у пацієнтів з серцевою недостатністю зі зниженою ФВ.. 

Серцева недостатність - додатковий ризик при COVID-19.

Незалежно від типу СН, у таких пацієнтів підвищений ризик ускладнень після  COVID-19…

  

Біомаркери серцевої недостатності при COVID-19

Високий рівень NT-proBNP є предиктором смертності при COVID-19... 

Серцева недостатність із збереженою фракцією викиду: 5 речей, які необхідно знати

Більшість ліків, які використовуються для лікування СНзнижФВ, не показали переконливих переваг при СНзберФВ... 

Інвазивна стратегія лікування при стабільній ІХС.

Нова гіпотеза на основі дослідження ISCHEMIA...

  

Новини ESC-2020. Результати дослідження EMPEROR

Емпагліфлозин  зміцнив свою роль в якості основного нового засобу для лікування пацієнтів  без ЦД та з серцевою недостатністю зі зниженою ФВ …

  

Дапагліфлозин при серцевій недостатності з низькою фракцією викиду лівого шлуночка

Переваги інгібітора SGLT2   не залежать від дози діуретиків…

  

Таємниця нового препарату для боротьби з серцевою недостатністю.

Неоднозначні результати дослідження VICTORIA…

  

Усі новини 

Кетонові добавки: новий засіб для лікування серцево-судинних захворювань?

Результати нового огляду досліджень передбачають, що кетонові тіла можуть мати терапевтичні переваги для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями...

  

Публікації щодо серцевої недостатності

Статті співробітників кафедри 

Лечения больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью

Статья №86. Выбор ингибитора АПФ – залог успеха лечения больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью Бобров В.А., Давыдова И.В.   

Сучасні підходи до застосування діуретиків при ХСН

Статья №88. Діуретики – ефективні засоби лікування гострої та хронічної серцевої недостатності. що перевірені часом. З одного боку, діуретики можна назвати самими «банальними» засобами, які поряд із глікозидами, напевно, частіше всього застосовуються при серцевій недостатності... 

Лекції співробітників кафедри 

Хроническая сердечная недостаточность №2

Лекція з кардіології 42.  Факторами риска развития сердечной недостаточности являются: гипертония, гиперхолестеринемия, сахарный диабет, инсулинорезистентность, курение, клапанные пороки... 

Хроническая сердечная недостаточность №1

Лекція з кардіології 41. Распространённость сердечной недостаточности среди взрослого населения составляет 1-5%, у лиц старше 65 лет она составляет 10%... 

Статті інших авторів 

Клініко-фармакодинамічні ефекти внутрішньовенної диуретичної терапії торасемідом та фуросемідом у пацієнтів з декомпенсованою ХСН.

Клінічна характеристика пацієнтів та схема проведення дослідження, основні клініко-демографічні, гемодинамічні показники... 

Фармакотерапия хронической сердечной недостаточности в XXI веке: достижения и вопросы.

Использование ИАПФ — одна из реаль­ных терапевтических возможностей активно пре­рывать возникающие при ХСН патогенетические круги взаимной активации РААС и САС... 

Лекції інших авторів 

Рекомендации Асоциации кардиологов Украины по лечению хронической сердечной недостаточности (пересмотр 2011)

Рекомендації №2. Предлагаем Вашему вниманию ознакомится с новым пересмотром 2011 года рекомендация Ассоциации кардиологов Украины по лечению хронической сердечной недостаточности у взрослых... 

Відео-лекції співробітників кафедри 

Мастер класс: разбор больного с ХСН. Прoфессор Долженко М.Н.

Факторы риска развития сердечной недостаточности. История болезни пациента Д... Факторы риска развития сердечной недостаточности. История болезни пациента Д... 

Відео-лекції інших авторів 

Персонализированная терапия в практике семейного врача. Профессор Лишневская В.Ю.

Показания к назначению бета-адреноблокаторов. Сравнительный анализ эффективности действия двух бета-адреноблокаторов у пациентов с различными сердечными заболеваниями... Показания к назначению бета-адреноблокаторов. Сравнительный анализ эффективности действия двух бета-адреноблокаторов у пациентов с различными сердечными заболеваниями... 

Ваша думка

В цей момент немає активних опитувань.

Webcardio.org представляє  фармацевтичну фірму фармацевтичну фірму компанію Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп в Україні
Webcardio.org представляє  фармацевтичну фірму фармацевтичну фірму компанію Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп в Україні
1. Багрій А.Э. Диуретики в современной клинической практике, с. 40. 2. George C.Roush et al. Diuretics. A Review and Update. J.Cardiovasc Pharmacol Ther, 2014, Vol 19(1), p. 5-13..Webcardio.org представляє  фармацевтичну фірму компанію Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп в Україні

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin