Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
07.07.2020

Новини 

Дапагліфлозин при серцевій недостатності з низькою фракцією викиду лівого шлуночка

Переваги інгібітора SGLT2   не залежать від дози діуретиків…

  

Таємниця нового препарату для боротьби з серцевою недостатністю.

Неоднозначні результати дослідження VICTORIA…

  

Могут ли блокаторы РААС защитить от COVID-19?

Могут ли блокаторы РААС защитить от COVID 19? Данные 10 000 пациентов со всей территории Соединенных Штатов, которые дали положительный результат... 

Ресинхронізуюча терапія при серцевій недостатності

Стимуляція лівої ніжки пучка Гіса  як нова альтернатива…

  

Дапагліфлозин при серцевій недостатності.

FDA рекомендує застосовувати препарат у пацієнтів з СН, як з цукровим діабетом, так і без нього... 

Порівняльна ефективність торасеміду з фуросемідом у симптоматичній терапії пацієнтів із серцевою недостатністю: попередні результати рандомізованого дослідження TORNADO.

Порівняльна ефективність торасеміду з фуросемідом у симптоматичній терапії  пацієнтів із серцевою недостатністю: попередні результати рандомізованого дослідження TORNADO. Метою цього дослідження  було порівняння впливу торасеміду та фуросеміду на клінічні наслідки захворювання у пацієнтів з СН... 

Публікації щодо серцевої недостатності

Статті співробітників кафедри 

Лечения больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью

Статья №86. Выбор ингибитора АПФ – залог успеха лечения больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью Бобров В.А., Давыдова И.В.   

Сучасні підходи до застосування діуретиків при ХСН

Статья №88. Діуретики – ефективні засоби лікування гострої та хронічної серцевої недостатності. що перевірені часом. З одного боку, діуретики можна назвати самими «банальними» засобами, які поряд із глікозидами, напевно, частіше всього застосовуються при серцевій недостатності... 

Лекції співробітників кафедри 

Хроническая сердечная недостаточность №2

Лекція з кардіології 42.  Факторами риска развития сердечной недостаточности являются: гипертония, гиперхолестеринемия, сахарный диабет, инсулинорезистентность, курение, клапанные пороки... 

Хроническая сердечная недостаточность №1

Лекція з кардіології 41. Распространённость сердечной недостаточности среди взрослого населения составляет 1-5%, у лиц старше 65 лет она составляет 10%... 

Статті інших авторів 

Клініко-фармакодинамічні ефекти внутрішньовенної диуретичної терапії торасемідом та фуросемідом у пацієнтів з декомпенсованою ХСН.

Клінічна характеристика пацієнтів та схема проведення дослідження, основні клініко-демографічні, гемодинамічні показники... 

Фармакотерапия хронической сердечной недостаточности в XXI веке: достижения и вопросы.

Использование ИАПФ — одна из реаль­ных терапевтических возможностей активно пре­рывать возникающие при ХСН патогенетические круги взаимной активации РААС и САС... 

Лекції інших авторів 

Рекомендации Асоциации кардиологов Украины по лечению хронической сердечной недостаточности (пересмотр 2011)

Рекомендації №2. Предлагаем Вашему вниманию ознакомится с новым пересмотром 2011 года рекомендация Ассоциации кардиологов Украины по лечению хронической сердечной недостаточности у взрослых... 

Відео-лекції співробітників кафедри 

Мастер класс: разбор больного с ХСН. Прoфессор Долженко М.Н.

Факторы риска развития сердечной недостаточности. История болезни пациента Д... Факторы риска развития сердечной недостаточности. История болезни пациента Д... 

Відео-лекції інших авторів 

Персонализированная терапия в практике семейного врача. Профессор Лишневская В.Ю.

Показания к назначению бета-адреноблокаторов. Сравнительный анализ эффективности действия двух бета-адреноблокаторов у пациентов с различными сердечными заболеваниями... Показания к назначению бета-адреноблокаторов. Сравнительный анализ эффективности действия двух бета-адреноблокаторов у пациентов с различными сердечными заболеваниями... 

Ваша думка

В цей момент немає активних опитувань.

Webcardio.org представляє  фармацевтичну фірму фармацевтичну фірму компанію Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп в Україні
Webcardio.org представляє  фармацевтичну фірму фармацевтичну фірму компанію Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп в Україні
1. Багрій А.Э. Диуретики в современной клинической практике, с. 40. 2. George C.Roush et al. Diuretics. A Review and Update. J.Cardiovasc Pharmacol Ther, 2014, Vol 19(1), p. 5-13..Webcardio.org представляє  фармацевтичну фірму компанію Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп в Україні

Події 

Он-лайн конференція "Здоров'я жінки 2020: дівчинка, дівчина, жінка" 04 липня об 11.00 Чекаємо

Запрошення до участі в конференції "Здоров'я жінки 2020: дівчинка, дівчина, жінка, бабуся" 04 липня 2020 року. Обговорення проблем жіночого здоров'я від самого народження... 

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin