Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
04.04.2020

Gedeon Richter

Gedeon Richter

Новини 

Оновлення позицій щодо документів стосовно артеріальної гіпертензії та еректильної дисфункції.

Оновлення позицій щодо документів стосовно артеріальної гіпертензії та еректильної дисфункції. Сексуальне здоров'я є невід’ємною частиною загального здоров’я, а активне та здорове сексуальне життя є важливим аспектом якості... 

Спостережне дослідження PLIT: зміни альбумінурії у пацієнтів з АГ та цукровим діабетом з легкою та помірною хронічною хворобою нирок.

Спостережне дослідження PLIT: зміни альбумінурії у пацієнтів з АГ та цукровим діабетом з легкою та помірною хронічною хворобою нирок. Антигіпертензивна терапія зменшує поширеність суб'єктів з альбумінурією, виявляючи значну різницю між різними комбінаціями... 

Фіксовані комбінації, як невід’ємна складова сучасного лікування АГ: у фокусі валсартан/гідрохлоротіазид і валсартан/гідрохлоротіазид/амлодипін.

Фіксовані комбінації, як невід’ємна складова сучасного лікування АГ: у фокусі  валсартан/гідрохлоротіазид і валсартан/гідрохлоротіазид/амлодипін. Оптимальність потрійної комбінації полягає не тільки в синергічному гіпотензивному ефекті, а й у значному зменшенні кількості таблеток, які приймає пацієнт... 

Бета-блокатори та еректильна дисфункція – який препарат є найбільш безпечним?

Бета-блокатори та еректильна дисфункція – який препарат є найбільш безпечним? Негативні наслідки прийому препаратів не повинні бути проігноровані після АКШ у сексуально активних пацієнтів чоловічої статі... 

Сартаны или иАПФ - что предподчтительнее?

Сартаны или иАПФ - что безопаснее?  Эффективность препаратов и споры экспертов в отношении контроля АД... 

Новости конгресса АНА 2017 года: результаты исследования GATEWAY.

Цель исследование - оценка эффективности бариатрического хирургического вмешательства на уровень артериального давления... Цель исследование - оценка эффективности бариатрического хирургического вмешательства на уровень артериального давления... 

Новости конгресса AHA 2017 года: новые рекомендации по артериальной гипертензии

Обновление классификации, целевых значений уровня артериального давления и прочее... Обновление классификации, целевых значений уровня артериального давления и прочее... 

Формирование уровня АД у мужчин и женщин.

Целью исследования был анализ значимости факторов, влияющих на уровень артериального давления, у мужчин  и женщин... Целью исследования был анализ значимости факторов, влияющих на уровень артериального давления, у мужчин  и женщин... 

Публікації щодо гіпертонії

Статті співробітників кафедри 

Как снизить сердечно-сосудистый риск: роль центрального аортального давления или «голый король»?

Влияние различных кардиологических препаратов на показатели ЦАД следует учитывать при выборе терапии каждого конкретного пациента... 

Фиксированная комбинация зофеноприла с гидрохлортриазидом в лечении артериальной гипертензии.

Зофеноприл особенный представитель класса ингибиторов АПФ, обладающий антигипертензивными, антиоксидантными, кардиопротекторными свойствами... 

Лекції співробітників кафедри 

Клиническая фармакология антигипертензивных препаратов.

Лекція №146 Профилактика сердечно-сосудистіх осложнений АГ, диуретики в лечении АГ... 

Индивидуальный выбор препарата для лечения АГ у больных с заболеваниями почек.

Лекция №143. Взаимосвязь артериальной гипертензии и патологии почек... 

Статті інших авторів 

Фіксовані комбінації, як невід’ємна складова сучасного лікування АГ: у фокусі валсартан/гідрохлоротіазид і валсартан/гідрохлоротіазид/амлодипін.

Фіксовані комбінації, як невід’ємна складова сучасного лікування АГ: у фокусі  валсартан/гідрохлоротіазид і валсартан/гідрохлоротіазид/амлодипін. Оптимальність потрійної комбінації полягає не тільки в синергічному гіпотензивному ефекті, а й у значному зменшенні кількості таблеток, які приймає пацієнт... 

Бета-блокатори та еректильна дисфункція – який препарат є найбільш безпечним?

Бета-блокатори та еректильна дисфункція – який препарат є найбільш безпечним? Негативні наслідки прийому препаратів не повинні бути проігноровані після АКШ у сексуально активних пацієнтів чоловічої статі... 

Лекції інших авторів 

"Старые" и "новые" ингибиторы АПФ: портит ли старый конь борозду?

Лекция №42. В последнее время благодаря актив­ному продвижению крупных фарма­цевтических компаний многие врачи стали получать информацию о значи­тельном преимуществе более «новых» (соответственно более дорогих) иАПФ перед «старыми» (соответственно бо­лее дешевыми) и об их «уникальном» механизме действия - Так ли это? 

Мочевая кислота как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования LAURA

Лекция №71.  Связь высокого уровня давления при подагре с уровнем мочевой кислотой прослежена ещё в 1897 году. На сегодняшний день получены достоверные и полные результаты различных клинических исследований изучающих этот вопрос... 

Відео-лекції співробітників кафедри 

XVII Конгресс кардиологов Украины.

Юрий Николаевич Сиренко.

 

Д.мед.н. професор Сiренко Ю.М. Новітні досягнення в лікуванні артеріальної гіпертензії. Українські реалії.  

Ведення пацієнтів з АГ на фоні супутньої патології

Сіренко Юрій Миколайович

 

 

 

Д.мед.н. професор Сіренко Ю.М. 

Відео-лекції інших авторів 

Науковий симпозіум «Коморбідні стани у хворих з серцево-судинною патологією: діагностика та лікування».

 

 

Радченко А.Д. Блокаторы рецепторов ангиотензина II: вопросы и ответы. 

Науковий симпозіум «Коморбідні стани у хворих з серцево-судинною патологією: діагностика та лікування».

 

Колесник Т.В. Современные возможности снижения кардиоваскулярного риска у больных артериальной гипертензией. 

Gedeon Richter
Gedeon Richter

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Ваша думка

В цей момент немає активних опитувань.