Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
04.03.2021

Gedeon Richter

Gedeon Richter

Новини 

Гіпотензивні препарати , які можна продовжити приймати при COVID-19

Результати першого рандомізованого дослідження BRACE-CORONA...

  

Оптимальний рівень артеріального тиску здорової людини.

 

Ризик серцево-судинних захворювань продовжує знижуватися зі зниженням  систолічного АТ до 90 мм рт.ст.

  

Могут ли блокаторы РААС защитить от COVID-19?

Могут ли блокаторы РААС защитить от COVID 19? Данные 10 000 пациентов со всей территории Соединенных Штатов, которые дали положительный результат... 

Антигіпертензивна терапія і деменція.

 

Зниження АТ пов'язано з 7% зниженням рівня когнітивних порушень... 

Оновлення позицій щодо документів стосовно артеріальної гіпертензії та еректильної дисфункції.

Оновлення позицій щодо документів стосовно артеріальної гіпертензії та еректильної дисфункції. Сексуальне здоров'я є невід’ємною частиною загального здоров’я, а активне та здорове сексуальне життя є важливим аспектом якості... 

Спостережне дослідження PLIT: зміни альбумінурії у пацієнтів з АГ та цукровим діабетом з легкою та помірною хронічною хворобою нирок.

Спостережне дослідження PLIT: зміни альбумінурії у пацієнтів з АГ та цукровим діабетом з легкою та помірною хронічною хворобою нирок. Антигіпертензивна терапія зменшує поширеність суб'єктів з альбумінурією, виявляючи значну різницю між різними комбінаціями... 

Фіксовані комбінації, як невід’ємна складова сучасного лікування АГ: у фокусі валсартан/гідрохлоротіазид і валсартан/гідрохлоротіазид/амлодипін.

Фіксовані комбінації, як невід’ємна складова сучасного лікування АГ: у фокусі  валсартан/гідрохлоротіазид і валсартан/гідрохлоротіазид/амлодипін. Оптимальність потрійної комбінації полягає не тільки в синергічному гіпотензивному ефекті, а й у значному зменшенні кількості таблеток, які приймає пацієнт... 

Кетонові добавки: новий засіб для лікування серцево-судинних захворювань?

Результати нового огляду досліджень передбачають, що кетонові тіла можуть мати терапевтичні переваги для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями...

  

Публікації щодо гіпертонії

Статті співробітників кафедри 

Как снизить сердечно-сосудистый риск: роль центрального аортального давления или «голый король»?

Влияние различных кардиологических препаратов на показатели ЦАД следует учитывать при выборе терапии каждого конкретного пациента... 

Фиксированная комбинация зофеноприла с гидрохлортриазидом в лечении артериальной гипертензии.

Зофеноприл особенный представитель класса ингибиторов АПФ, обладающий антигипертензивными, антиоксидантными, кардиопротекторными свойствами... 

Лекції співробітників кафедри 

Клиническая фармакология антигипертензивных препаратов.

Лекція №146 Профилактика сердечно-сосудистіх осложнений АГ, диуретики в лечении АГ... 

Индивидуальный выбор препарата для лечения АГ у больных с заболеваниями почек.

Лекция №143. Взаимосвязь артериальной гипертензии и патологии почек... 

Статті інших авторів 

Фіксовані комбінації, як невід’ємна складова сучасного лікування АГ: у фокусі валсартан/гідрохлоротіазид і валсартан/гідрохлоротіазид/амлодипін.

Фіксовані комбінації, як невід’ємна складова сучасного лікування АГ: у фокусі  валсартан/гідрохлоротіазид і валсартан/гідрохлоротіазид/амлодипін. Оптимальність потрійної комбінації полягає не тільки в синергічному гіпотензивному ефекті, а й у значному зменшенні кількості таблеток, які приймає пацієнт... 

Бета-блокатори та еректильна дисфункція – який препарат є найбільш безпечним?

Бета-блокатори та еректильна дисфункція – який препарат є найбільш безпечним? Негативні наслідки прийому препаратів не повинні бути проігноровані після АКШ у сексуально активних пацієнтів чоловічої статі... 

Лекції інших авторів 

"Старые" и "новые" ингибиторы АПФ: портит ли старый конь борозду?

Лекция №42. В последнее время благодаря актив­ному продвижению крупных фарма­цевтических компаний многие врачи стали получать информацию о значи­тельном преимуществе более «новых» (соответственно более дорогих) иАПФ перед «старыми» (соответственно бо­лее дешевыми) и об их «уникальном» механизме действия - Так ли это? 

Мочевая кислота как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования LAURA

Лекция №71.  Связь высокого уровня давления при подагре с уровнем мочевой кислотой прослежена ещё в 1897 году. На сегодняшний день получены достоверные и полные результаты различных клинических исследований изучающих этот вопрос... 

Відео-лекції співробітників кафедри 

XVII Конгресс кардиологов Украины.

Юрий Николаевич Сиренко.

 

Д.мед.н. професор Сiренко Ю.М. Новітні досягнення в лікуванні артеріальної гіпертензії. Українські реалії.  

Ведення пацієнтів з АГ на фоні супутньої патології

Сіренко Юрій Миколайович

 

 

 

Д.мед.н. професор Сіренко Ю.М. 

Відео-лекції інших авторів 

Науковий симпозіум «Коморбідні стани у хворих з серцево-судинною патологією: діагностика та лікування».

 

 

Радченко А.Д. Блокаторы рецепторов ангиотензина II: вопросы и ответы. 

Науковий симпозіум «Коморбідні стани у хворих з серцево-судинною патологією: діагностика та лікування».

 

Колесник Т.В. Современные возможности снижения кардиоваскулярного риска у больных артериальной гипертензией. 

Gedeon Richter
Gedeon Richter

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Ваша думка

В цей момент немає активних опитувань.