Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
20.01.2020

«Компания Alvogen была создана в 2009 году и всего за несколько лет сделала огромный прорыв в фармацевтической индустрии. Успех компании обеспечили инновационная бизнес-модель, динамичное развитие и фокус на результат.

«Фармацевтична фірма «Дарниця»

STADA CIS

Компанія Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп. Менаріні Груп

Gedeon Richter

Новини 

Клинические исходы у пациентов с некомпактной кардиомиопатией левого желудочка

Ниже приведены ключевые положения многоцентрового ретроспективного исследования, проведенного в Нидерландах, в котором авторы анализировали пациентов с некомпактной кардиомиопатией левого желудочка (НКЛЖ)... Ключевые положения многоцентрового ретроспективного исследования, проведенного в Нидерландах, в котором авторы анализировали пациентов с некомпактной кардиомиопатией левого желудочка... 

Новости конгресса АНА 2017 года: реузультаты исследования HOPE-Duchenne

Цель исследования: оценка эффективности клеточной терапии при миопатии Дюшена... Цель исследования: оценка эффективности клеточной терапии при миопатии Дюшена... 

Перикардит и рак.

В обзорной статье обсуждаются вопросы клинической настороженности и диагностического поиска на предмет наличия онкологического заболевания у пациентов с перикардитом... В обзорной статье обсуждаются вопросы клинической настороженности и диагностического поиска на предмет наличия онкологического заболевания у пациентов с перикардитом... 

Гендерные отличия при ГКМП

Авторы оценивали взаимосвязь между выживаемостью и полом пациентов... Авторы оценивали взаимосвязь между выживаемостью и полом пациентов... 

Новости научных сессий AHA 2016: влияние статинов и антигипертензивной терапии на когнитивные функции пациентов.

Новости научных сессий AHA 2016: влияние статинов и антигипертензивной терапии на когнитивные функции пациентов.

Результаты исследования могут развеять опасения пациентов, которые боятся принимать статины из-за возможного ухудшения их способности мыслить... 

Усі новини 

Спостережне дослідження PLIT: зміни альбумінурії у пацієнтів з АГ та цукровим діабетом з легкою та помірною хронічною хворобою нирок.

Спостережне дослідження PLIT: зміни альбумінурії у пацієнтів з АГ та цукровим діабетом з легкою та помірною хронічною хворобою нирок. Антигіпертензивна терапія зменшує поширеність суб'єктів з альбумінурією, виявляючи значну різницю між різними комбінаціями... 

Фульмінантний міокардит

 Наукова заява Американської асоціації серця щодо ведення цієї патології... 

Публікації щодо некорогенних хвороб

Статті співробітників кафедри 

Аневризма лівого шлуночка серця

Статья №71. Аневризма лівого шлуночка (ЛШ) є одним з найбільш важких ускладнень трансмурального інфаркту міокарда. Постінфарктна аневризма ЛШ являє собою трансмуральний фіброзний рубець із характерною гладкою внутрішньою поверхнею позбавленої трабекулярного апарата... 

Статті інших авторів 

Нейроциркуляторная дистония или почему у одной болезни есть три названия?

Статья №55. Довольно часто на прием к врачу общей практики приходят пациенты с жалобами на соматовегетативные расстройства, которые представляются в виде упорных кардиалгий, длительной и "необъяснимой" гипертермии 

Інфекційний ендокардит: роль вторинної антибактеріальної профілактики

Статья №56. Інфекційний ендокардит (ІЕ) є значимим чинником ризику високої захворюваності і смертності. Ефективне лікування ендокардиту вимагає підтримки високої сироваткової концентрації активного антибіотика і хірургічного лікування ускладнень, пов'язаних з порушенням функції клапанів або інфекції, викликаної резистентною до антибіотиків флорою... 

Лекції інших авторів 

Сучасні уяви про діагностику й тактика при пролапсі мітрального клапану - норма або патологія?

Лекція з кардіології 25. Под термином "пролапс" митрального клапана понимаем провисание одной или обеих створок митрального клапана в полость левого предсердия во время систолы... 

Відео-лекції співробітників кафедри 

Дифференциально-диагностические аспекты ГКПМ: сложные клинические случаи дифференциальный диагноз с ИБС. Лобач Л.Е.

Диагностика ГКМП: эхокардиография, двухмерная эхокардиография, Доплер-эхокардиография. Патофизиология ГКМП, болезнь Андерсона-Фабри. Диагностика ГКМП: эхокардиография, двухмерная эхокардиография, Доплер-эхокардиография. Патофизиология ГКМП, болезнь Андерсона-Фабри. 

Амилоидоз сердца в клинической практике: дифференционально-диагностические аспекты. Доцент Поташов С.В.

ЭхоКГ - "ключевой" метод в дифференциальной диагностике амилоидоза и, одновременно, метод дезинформации. Утолщение стенок ЛЖ  по данным ЭхоКГ не всегда означает гипертрофию ЛЖ... ЭхоКГ - "ключевой" метод в дифференциальной диагностике амилоидоза и, одновременно, метод дезинформации. Утолщение стенок ЛЖ  по данным ЭхоКГ не всегда означает гипертрофию ЛЖ... 

Відео-лекції інших авторів 

Двостулковий аортальний клапан: ехокардіографічні та клінічні аспекти.

Розвиток ЕхоКГ змінив уявлення про світ кардіології. Але з іншого боку, ЄхоКГ породила цілий каскад запитань, прлоблем, знахідок, що не були відомі раніше, а також аномалій, які часом є пограничними між нормою і патологією. Двустулковий аортальний клапан надзвичайно часто трапляється у наших пацієнтів... Відео-лекція з кардіології 3_06. Розвиток ЕхоКГ змінив уявлення про світ кардіології. Але з іншого боку, ЄхоКГ породила цілий каскад запитань, прлоблем, знахідок, що не були відомі раніше, а також аномалій, які часом є пограничними між нормою і патологією. Двустулковий аортальний клапан надзвичайно часто трапляється у наших пацієнтів... 

Диференційно-діагностичні критерії некомпактного лівого шлуночку. Відео-лекція з кардіології 3_08

Термин "кардиомиопатии" введён в 1957 году с внедрением визуализационных методик и подразумевает под собой тяжёлое поражение миокарда неясной этиологии с прогресирующим течением и ассоциированое с его дисфункцией. По класификации ВООЗ 1996 года в основу которой положен фенотипический и морфологический признак, подразделяет кардиомиопатии на основные, дополнительные, специфические и некласифицированные... Термин "кардиомиопатии" введён в 1957 году с внедрением визуализационных методик и подразумевает под собой тяжёлое поражение миокарда неясной этиологии с прогресирующим течением и ассоциированое с его дисфункцией. По класификации ВООЗ 1996 года в основу которой положен фенотипический и морфологический признак, подразделяет кардиомиопатии на основные, дополнительные, специфические и некласифицированные...