Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
04.03.2021

Записи на тему: ІХС

  • RSS

Теми

Цукровий діабет є потужним предиктором серцево-судинних захворювань у молодих жінок  

03.02.2021 16:12 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Новий біомаркер набагато точніше передбачає ризик ІХС у жінок…

 

... далі >>
 

Реваскуляризація пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією 

Результати нового дослідження STICH продемонстрували, що наявність ішемії не повинно використовуватися для направлення пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією на аорто-коронарне шунтування (АКШ)…

... далі >>
 

Гострий коронарний синдром: об'єктивна оцінка ризику та стандарти лікування  

06.01.2021 14:13 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Який ефект від впровадження стандартного Глобального реєстру оцінки ризику гострих коронарних подій (GRS) на лікування та клінічні наслідки госпіталізованих пацієнтів з гострим коронарним синдромом?

... далі >>
 

Інвазивна стратегія лікування при стабільній ІХС. 

Нова гіпотеза на основі дослідження ISCHEMIA...

 

... далі >>
 

Подвійна антиагрегантна терапія у пацієнтів з ІХС високого ризику без ІМ. 

03.06.2020 11:54 Categories: Інсульт ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Користь і ризики такої терапії за результатами дослідження THEMIS…

 

... далі >>
 

Зниження когнітивних функцій у пацієнтів з ІХС. 

22.06.2019 20:38 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Зниження когнітивних функцій у пацієнтів з ІХС

 

Захворювання серця може мати довгострокові наслідки на цереброваскулярні функції...

... далі >>
 

Новсти конгресса Американского колледжа кардиологов: исследование CVD REAL 2 

Авторы оценивали клинические исходы у пациентов, начавших принимать ингибиторы SGLT-2, по сравнению с пациентами, начавшими прием других гипогликемических средств...Авторы оценивали клинические исходы у пациентов, начавших принимать ингибиторы SGLT-2, по сравнению с пациентами, начавшими прием других гипогликемических средств...

... далі >>
 

Новости конгресса Американского колледжа кардиологов: исследование VEST. 

Авторы оценивали эффективность применения нательного кардиовертера-дефибриллятора у пациентов после ОИМ...Авторы оценивали эффективность применения нательного кардиовертера-дефибриллятора у пациентов после ОИМ...

... далі >>
 

Новости конгресса АНА 2017 года: результаты исследования COMPASS 

17.11.2017 11:59 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Авторы оценивали различные стратегии антитромботической терапии у пациентов с атеросклерозом...Авторы оценивали различные стратегии антитромботической терапии у пациентов с атеросклерозом...

... далі >>
 

Новости конгресса АНА 2017 года: результаты исследования ALLSTAR 

16.11.2017 11:25 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Эффективна ли клеточная терапия у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда в уменьшении зоны постинфарктного кардиосклероза...Эффективна ли клеточная терапия у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда в уменьшении зоны постинфарктного кардиосклероза...

... далі >>
 

Новости конгресса АНА 2017 года: результаты исследования CANTOS 

15.11.2017 11:47 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Авторы оценивали эффективность канакинумаба в зависимости от уровня высокочувствительного С-реактивного белка...Авторы оценивали эффективность канакинумаба в зависимости от уровня высокочувствительного С-реактивного белка...

... далі >>
 

Новости конгресса TCT 2017: исследование FAME 2 

Авторы сравнивали медикаментозную терапию и проведение ЧКВ с определением ФРК у пациентов со стабильной коронарной болезнью сердца...Авторы сравнивали медикаментозную терапию и проведение ЧКВ с определением ФРК у пациентов со стабильной коронарной болезнью сердца...

... далі >>
 

Новости конгресса ТСТ 2017: исследование ORBITA 

03.11.2017 10:42 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

В новом исследовании авторы оценивали эффективность ЧКВ по сравнению с оптимальной медикаментозной терапией у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца...В новом исследовании авторы оценивали эффективность ЧКВ по сравнению с оптимальной медикаментозной терапией у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца...

... далі >>
 

Рекомендации по ведению пациентов с желудочковыми аритмиями и профилактике ВСС. 

Руководство Американской ассоциации сердца/Американского колледжа кардиологов/Общества сердечного ритма 2017 года...Руководство Американской ассоциации сердца/Американского колледжа кардиологов/Общества сердечного ритма 2017 года...

... далі >>
 

Высокие уровни физических нагрузок при стабильной коронарной болезни сердца 

17.10.2017 12:07 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Авторы оценивали клинические исходы в зависимости от уровня физических нагрузок...Авторы оценивали клинические исходы в зависимости от уровня физических нагрузок...

... далі >>
 

Кровотечения при взаимодействии новых антикоагулянтов с другими препаратами. 

Авторы оценивали риски кровотечений при совместном применении новых пероральных антикоагулянтов с другими препаратами...Авторы оценивали риски кровотечений при совместном применении новых пероральных антикоагулянтов с другими препаратами...

... далі >>
 

Клинические исходы в зависимости от приверженности к препаратам для вторичной профилактики после ОИМ. 

Авторы оценивали исходы в зависимости от приверженности терапии и групп принимаемых препаратов...Авторы оценивали исходы в зависимости от приверженности терапии и групп принимаемых препаратов...

... далі >>
 

Клиническое применение ивабрадина 

Ниже приведены 10 ключевых позиций касательно клинического применения ивабрадина…Ниже приведены 10 ключевых позиций касательно клинического применения ивабрадина…

... далі >>
 

Конгресс ESC 2017: раннее применение антагонистов альдостерона у пациентов с ОИМ с элевацией ST 

Авторы оценивали ранее назначение антагонистов минералокортикоидных рецепторов по данным кумулятивного анализа двух исследований...Авторы оценивали ранее назначение антагонистов минералокортикоидных рецепторов по данным кумулятивного анализа двух исследований...

... далі >>
 

Конгресс 2017: Ингибитор СЕТР в добавление к статинам у больных с ИБС 

В рамках исследования REVEAL была оценена эффективность и безопасность добавления анацетрапиба (в сравнении с плацебо) к эффективным дозам аторвастатина (atorvastatin) у 30 449 мужчин и женщин старше 50 лет с ИМ или инсультом. Пациенты были... далі >>
 

Конгресс ESC 2017: исследование CANTOS 

Результаты нового исследования дают новую пищу для размышлений касательно влияния противовоспалительных препаратов на сердечно-сосудистые заболеванияРезультаты нового исследования дают новую пищу для размышлений касательно влияния противовоспалительных препаратов на сердечно-сосудистые заболевания...

... далі >>
 

Конгресс ESC 2017: ривароксабан при хроническом атеросклеротическом поражении артерий. 

29.08.2017 18:13 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Результаты исследования поднимают вопрос о том, достаточно ли применения аспирина при хронической коронарной болезни сердца и заболевании периферических артерий...Результаты исследования поднимают вопрос о том, достаточно ли применения аспирина при хронической коронарной болезни сердца и заболевании периферических артерий...

... далі >>
 

Новый мета-анализ: польза ингибиторов РАС при ИБС без сердечной недостаточности. 

06.06.2017 17:10 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Новый мета-анализ:  польза ингибиторов РАС при ИБС без сердечной недостаточности.Ингибиторы РАС  доказали свою пользу только в исследованиях...

... далі >>
 

Типы инфаркта миокарда у ВИЧ – инфицированных пациентов. 

14.01.2017 11:33 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Типы инфаркта миокарда у ВИЧ – инфицированных пациентовПоловина ВИЧ-инфицированных пациентов перенесли инфаркт миокарда 2-го типа, причинами которого были гетерогенные клинические условия...

... далі >>
 

Новости научных сессий AHA 2016: эффективность добавления эволокумаба к статинотерапии в исследовании GLAGOV. 

Новости научных сессий AHA 2016: эффективность добавления эволокумаба к статинотерапии в исследовании GLAGOVУчастники исследования с ангиографически доказанной ишемической болезнью сердца ежемесячно получали подкожные инъекции эволокумаба...

... далі >>
 

Прасугрель и тикагрелор у пациентов с ИБС после отмены клопидогреля. 

04.11.2016 14:51 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Прасугрель и тикагрелор у пациентов с ИБС после отмены клопидогреля.

Прасугрель и тикагрелор оказывают сходные уровни ингибирования белка тромбоцитов P2Y12 и обеспечивают более сильные фармакодинамические эффекты...

... далі >>
 

Транексамовая кислота не повышает риск тромбообразования. 

Транексамовая кислота не повышает риск тромбообразованияПациенты, которые перенесли операцию на коронарных артериях и принимали транексамовую кислоту имели более низкий риск кровотечений...

... далі >>
 

Ведение пациента с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST 

Профессор Соколов Максим Юрьевич, Кардиологический клуб "Cardiology 2014: update" 24.12.2014. Одесса.

... далі >>
 

Связь между снижением уровней ХС ЛПНП и риском сердечно - сосудистых событий на фоне терапии статинами и без них. 

Связь между снижением уровней ХС ЛПНП и риском сердечно - сосудистых событий на фоне терапии статинами и без них.Целью нового метаанализа стала оценка связи между терапией статинами, nonstatin терапией со снижением уровня холестерина ЛПНП и уменьшением относительного сердечно - сосудистого риска...

... далі >>
 

Снижение артериального давления: от пользы до опасности. 

Снижение артериального давления: от пользы до опасности

Оптимальный уровень целевого систолического артериального давления является актуальным вопросом современной кардиологии...

... далі >>
 

Клопидогрель не уступает тикагрелору в лечении заболеваний периферических артерий. 

Клопидогрель не уступает тикагрелору в лечении заболеваний периферических артерий.Одно из крупнейших исследований сердечно - сосудистой системы с участием исключительно симптоматических пациентов с заболеваниями периферических артерий...

... далі >>
 

Дополнения в лечении острого коронарного синдрома. 

Дополнения в лечении острого коронарного синдромаВ последние годы был достигнут существенный прогресс в профилактике, диагностике и лечении пациентов с острым коронарным синдромом...

... далі >>
 

“Статины переносятся пациентами не хуже, чем плацебо” – утверждает автор статьи в The Lancet. 

27.09.2016 10:23 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

“Статины переносятся пациентами не хуже, чем плацебо” – утверждает автор статьи в TheLancet.Любое неблагоприятное воздействие статинов было учтено ранее при оценке их абсолютных преимуществ...

... далі >>
 

Новости конгресса кардиологов: исследование AMERICA. 

Авторы сравнивали два подхода к ведению пациентов с ишемической болезнью сердца и высоким сердечно-сосудистых риском в аспекте выявления и более агрессивного лечения заболеваний периферических артерий...Авторы сравнивали два подхода к ведению пациентов с ишемической болезнью сердца и высоким сердечно-сосудистых риском в аспекте выявления и более агрессивного лечения заболеваний периферических артерий...

... далі >>
 

Новости конгресса кардиологов: аферез липопротеидов у лиц с рефрактерной стенокардией. 

Авторы оценивали влияние процедуры на объективные и субъективные параметры...Авторы оценивали влияние процедуры на объективные и субъективные параметры...

... далі >>
 

ОИМ на фоне необcтруктивного поражения коронарных артерий. 

Опубликован новый документ Европейского общества кардиологов...Опубликован новый документ Европейского общества кардиологов...

... далі >>
 

Диетические предпочтения и риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов со стабильной ИБС. 

04.05.2016 11:09 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Авторы оценивали влияние средиземноморской и "западной" диеты на развитие основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий...Авторы оценивали влияние средиземноморской и "западной" диеты на развитие основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий...

... далі >>
 

Стволовые клетки при ишемической болезни сердца. 

Авторы оценивали эффективность терапии у пациентов с ишемической кардиомиопатией и тяжелой сердечной недостаточностью...Авторы оценивали эффективность терапии у пациентов с ишемической кардиомиопатией и тяжелой сердечной недостаточностью...

... далі >>
 

У пациентов с ИБС и депрессией может отмечаться больший риск инфаркта миокарда и смерти. 

24.03.2016 10:13 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

По словам авторов, у пациентов с ишемической болезнью сердца необходимо проводить скрининг на наличие депрессивных расстройств...По словам авторов, у пациентов с ишемической болезнью сердца необходимо проводить скрининг на наличие депрессивных расстройств...

... далі >>
 

Тестостерон-заместительная терапия при гипогонадизме. 

02.02.2016 10:23 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Ключевые положения касательно тестостерон-заместительной терапииКлючевые положения касательно тестостерон-заместительной терапии...

... далі >>
 

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Стабільна ішемічна хвороба серця. 

12.01.2016 14:48 Categories: ІХС Новини МОЗ Рекомендації
«ЗАТВЕРДЖЕНО» Наказ Міністерства охорони здоров’я України УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ)... далі >>
 

Тропонины при стресс-тесте для выявления ишемии. 

30.12.2015 10:10 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Авторы оценивали пользу проведения высокочувствительного анализа на тропонин при проведении стресс-тестов для оценки наличия ишемии...Авторы оценивали пользу проведения высокочувствительного анализа на тропонин при проведении стресс-тестов для оценки наличия ишемии...

... далі >>
 

Вплив різних β-блокаторів на агрегацію тромбоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця на подвійній антитромбоцитарній терапії. 

15.12.2015 08:52 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

: Хворі на ІХС, які використовували небіволол мали значно нижчі рівні залишкової АДФ-індукованої  агрегації тромбоцитів

Застосування β-блокаторів у пацієнтів з ішемічною хворобою серця зменшує прояви стенокардії.

... далі >>
 

Исследование BEACON: HS-тропонины являются соперниками коронарных КТ при диагностике ИБС. 

При сравнении двух методов диагностики, не было зафиксировано различия в частоте обнаружении ГКС.Ученые сравнивали клиническую эффективность ранней ККTA против современной стандартной терапии...

... далі >>
 

Новые аспекты в лечении осложнений антиагрегантной терапии. 

20.11.2015 23:23 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Переливание ТМ восстанавливает активность тромбоцитов у пациентов с ОКСЭффективность аутологических ex vivo и in vivo переливаний тромбоцитарной массы при обратимом ингибировании P2Y12   Клопидогрелем...

... далі >>
 

Новини конгресу Європейського товариства кардіологів: дослідження PLATFORM. 

Автори оцінювали ефективність визначення фракційного резерву коронарного кровотоку для ідентифікації пацієнтів, яким необхідне проведення інвазивної коронароангіографії...Автори оцінювали ефективність визначення фракційного резерву коронарного кровотоку для ідентифікації пацієнтів, яким необхідне проведення інвазивної коронароангіографії...

... далі >>
 

Мамографія в предикції серцево-судинних захворювань. 

27.04.2015 11:34 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Автори нового дослідження відмічають, що індекс кальцифікації грудних артерій є предиктором серцево-судинних захворювань...Автори нового дослідження відмічають, що індекс кальцифікації грудних артерій є предиктором серцево-судинних захворювань...

... далі >>
 

Пpоблема субклінічної фази атеросклерозу. 

24.04.2015 11:56 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

В новому дослідженні автори аналізували розповсюдженість і вираженість атеросклерозу, виявленого різними методами візуалізації, і їх кореляцію з відомими шкалами визначення серцево-судинного ризику...В новому дослідженні автори аналізували розповсюдженість і вираженість атеросклерозу, виявленого різними методами візуалізації, і їх кореляцію з відомими шкалами визначення серцево-судинного ризику...

... далі >>
 

Бета-блокатори при вперше встановленому діагнозі ІХС. 

15.04.2015 18:29 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

В новому дослідженні черговий раз оцінювали ефективність застосування бета-блокаторів при стабільній ІХС...В новому дослідженні черговий раз оцінювали ефективність застосування бета-блокаторів при стабільній ІХС...

... далі >>
 

Зв’язок зросту і ризику ІХС. 

14.04.2015 12:23 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Дослідники виявили, що у осіб з меншим зростом підвищений ризик розвитку ІХС...Дослідники виявили, що у осіб з меншим зростом підвищений ризик розвитку ІХС...

... далі >>
 

Новини конгресу Американського коледжу кардіологів: дослідження PROMISE. 

Автори порівнювали анатомічні і функціональні методи діагностики при болю за грудиною в аспекті подальших клінічних наслідків...Автори порівнювали анатомічні і функціональні методи діагностики при болю за грудиною в аспекті подальших клінічних наслідків...

... далі >>
 

НПЗП після інфаркта міокарду. 

26.02.2015 14:17 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Автори оцінювали ризик кровотеч і повторних серцево-судинних подій...Автори оцінювали ризик кровотеч і повторних серцево-судинних подій...

... далі >>
 

Лікування рефрактерної стенокардії: дослідження CORSA. 

06.02.2015 14:40 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Автори нового дослідження покладають великі надії на новітню інвазивну технологію лікування рефрактерної стенокардії...Автори нового дослідження покладають великі надії на новітню інвазивну технологію лікування рефрактерної стенокардії...

... далі >>
 

Рекомендации Европейского агентства лекарственных средств по применению ивабрадина. 

Проанализировав результаты исследования SIGNIFY Европейское агентство лекарственных средств опубликовало разъяснительный документ по применению ивабрадина...Проанализировав результаты исследования SIGNIFY Европейское агентство лекарственных средств опубликовало разъяснительный документ по применению ивабрадина...

... далі >>
 

Психо-эмоциональное напряжение у мужчин и женщин с ИБС. 

14.10.2014 17:00 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Авторы оценивали физиологические изменения у пациентов с ИБС после прохождения тестов, сопровождающихся психоэмоциональным напряжением...Авторы оценивали физиологические изменения у пациентов с ИБС после прохождения тестов, сопровождающихся психоэмоциональным напряжением...

... далі >>
 

Длинный рабочий день и риск ИБС. 

Авторы нового исследования оценивали влияние продолжительности рабчего дня на риск развития ИБС...Авторы нового исследования оценивали влияние продолжительности рабчего дня на риск развития ИБС...

... далі >>
 

Новости конгресса кардиологов: польза измерения регионарного резерва кровотока. 

На конгрессе Европейского общества кардиологов были представлены результаты исследований FAME-2 и FAMOUS...На конгрессе Европейского общества кардиологов были представлены результаты исследований FAME-2 и FAMOUS...

... далі >>
 

Новости конгресса кардиологов: ивабрадин при стабильной стенокардии. 

01.09.2014 12:19 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Неожиданные результаты были получены при анализе подгрупп участников исследования SIGNIFY...Неожиданные результаты были получены при анализе подгрупп участников исследования SIGNIFY...

... далі >>
 

И снова бета-блокаторы… 

15.07.2014 11:06 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Продолжают выходить публикации результатов исследований, ставящих под сомнение пользу применения бета-блокаторов…Продолжают выходить публикации результатов исследований, ставящих под сомнение пользу применения бета-блокаторов…

... далі >>
 

Бета-блокаторы после инфаркта миокарда. 

09.07.2014 11:41 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Результаты нового мета-анализа ставят под сомнение, казалось бы, незыблимые постулаты в лечении пациентов после инфаркта миокарда...Результаты нового мета-анализа ставят под сомнение, казалось бы, незыблимые постулаты в лечении пациентов после инфаркта миокарда...

... далі >>
 

Эффекты препаратов, повышающих уровни ЛПВП. 

Представлены результаты влияния препаратов, повышающих уровни холестерина ЛПВП, на клинические исходы...Представлены результаты влияния препаратов, повышающих уровни холестерина ЛПВП, на клинические исходы...

... далі >>
 

ЧКВ против АКШ при диабете: возможно, что все только начинается.  

Авторы нового мета-анализа порвели непрямое сравнение аорто-коронарного шунтирования и чрезкожного коронарного вмешательства отдельно для различных поколений стентов...Авторы нового мета-анализа провели непрямое сравнение аорто-коронарного шунтирования и чрезкожного коронарного вмешательства отдельно для различных поколений стентов...

... далі >>
 

Мутация гена приводит к снижению уровня триглицеридов. 

Авторы исследования заявляют, что мутация не только приводит к снижению уровня триглицеридов, но и влияет на риск развития ИБС...Авторы исследования заявляют, что мутация не только приводит к снижению уровня триглицеридов, но и влияет на риск развития ИБС...

... далі >>
 

ЛПНП в предикции сердечно-сосудистых событий у пациентов с СД 1 типа. 

Авторы оценивали преддиктивную способность уровней липопротеидов у пациентов с сахарным диабетом 1 типа...Авторы оценивали преддиктивную способность уровней липопротеидов у пациентов с сахарным диабетом 1 типа...

... далі >>
 

Диагностика ИБС у женщин. 

Опубликован новый согласительный документ Американской ассоциации сердца...Опубликован новый согласительный документ Американской ассоциации сердца...

... далі >>
 

Оценка риска ССЗ у мужчин с эректильной дисфункцией. 

В обзорной статье рассматриваются подходы к оценке сердечно-сосудистого риска у мужчин с эректильной дисфункцией - предвестницей ССЗ ...В обзорной статье рассматриваются подходы к оценке сердечно-сосудистого риска у мужчин с эректильной дисфункцией - предвестницей ССЗ ...

... далі >>
 

Влияние статинотерапии на исходы у пациентов с ИБС и аневризмой или диссекцией аорты. 

Целью нового исследования было выявить эффекты назначения статинов при выписке на исходы у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и диссекцией аорты… Целью нового исследования было выявить эффекты назначения статинов при выписке на исходы у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и диссекцией аорты… 

... далі >>
 

Амиодарон может улучшать дисфункцию ЛЖ при СН и частых желудочковых экстрасистолах. 

26.05.2014 13:05 Categories: Аритмія ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Исходя из результатов небольшого рандомизированного исследования оказалось, что подавление частых желудочковых экстрасистол у пациентов с систолическим вариантом сердечной недостаточности (СН) может приводить к клиническим улучшениям....Подавление частых желудочковых экстрасистол у пациентов с систолическим вариантом сердечной недостаточности может приводить к клиническим улучшениям...

... далі >>
 

FDA одобрило применение ворапаксара. 

Появился еще один препарат для вторичной профилактики после перенесенного инфаркта миокарда...Появился еще один препарат для вторичной профилактики после перенесенного инфаркта миокарда...

... далі >>
 

Новый анализ связи кальция и ИБС. 

15.04.2014 15:05 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Авторы нового исследования связи кальция и ИБС представили результаты, которые противоположны ранее полученным…Авторы нового исследования связи кальция и ИБС представили результаты, которые противоположны ранее полученным…

... далі >>
 

Ажиотаж вокруг ингибиторов PCSK9 на Конгрессе Американского колледжа кардиологов. 

Было представлено ряд исследований ингибиторов PCSK9, результаты которых показывают эффективность препаратов данной группы...Было представлено ряд исследований ингибиторов PCSK9, результаты которых показывают эффективность препаратов данной группы...

... далі >>
 

Высокочувствительный тест на тропонин в исключении диагноза ОИМ. 

Очередное исследование, показывающее многообещающую ценность анализа для исключения инфаркта миокарда при загрудинной боли…Очередное исследование, показывающее многообещающую ценность анализа для исключения инфаркта миокарда при загрудинной боли…

... далі >>
 

Связь целиакии и ишемической болезни сердца. 

31.03.2014 14:42 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Авторы нового исследования анализировали, как наличие целиакии влияет на развитие ИБС...Авторы нового исследования анализировали, как наличие целиакии влияет на развитие ИБС...

... далі >>
 

Определение регионарного резерва кровотока и тактика лечения пациента. 

В новом исследовании авторы анализировали, как меняется тактика лечения пациента, определенная по КВГ, после измерения регионарного резерва кровотока...В новом исследовании авторы анализировали, как меняется тактика лечения пациента, определенная по КВГ, после измерения регионарного резерва кровотока...

... далі >>
 

Внутрисосудистый ультразвук в предикции сердечно-сосудистых событий. 

Авторы оценивали методику ВСУЗИ-ассоциированного радиочастотного анализа в предикции риска развития будущих сердечно-сосудистых событий...Авторы оценивали методику ВСУЗИ-ассоциированного радиочастотного анализа в предикции риска развития будущих сердечно-сосудистых событий...

... далі >>
 

Эффективность мощных статинов после инфаркта миокарда. 

В новом исследовании подтверждается мнение о том, что не все статины одинаково эффективны

В новом исследовании подтверждается мнение о том, что не все статины одинаково эффективны...

... далі >>
 

Антитромботическая терапия у пациентов с ФП и стабильной коронарной болезнью сердца. 

24.02.2014 11:02 Categories: Аритмія ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

В обзоре рассматриваются трудности, возникающие при назначении антитромботической терапии пациентам с ФП и стабильной коронарной болезнью...В обзоре рассматриваются трудности, возникающие при назначении антитромботической терапии пациентам с ФП и стабильной коронарной болезнью...

... далі >>
 

Польза антагонистов фактора некроза опухоли при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

19.02.2014 11:04 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Авторы проанализировали влияние препаратов - антагонистов ФНО на показатели распространенности атеросклероза...Авторы проанализировали влияние препаратов - антагонистов ФНО на показатели распространенности атеросклероза...

... далі >>
 

Новая потенциальная мишень в терапии сердечно-сосудистых заболеваний 

18.02.2014 09:17 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

В новом исследовании авторы анализировали механизмы протекции кардиомиоцитов при развития острого коронарного синдрома...В новом исследовании авторы анализировали механизмы протекции кардиомиоцитов при развитии острого коронарного синдрома...

... далі >>
 

Существующая практика статинотерапии у пациентов с ИМ. 

Цель нового исследования - выявить тенденции в назначении статинов пациентам, поступающим с острым инфарктом миокардаЦель нового исследования - выявить тенденции в назначении статинов пациентам, поступающим с острым инфарктом миокарда...

... далі >>
 

Антитромбоцитарные препараты и антикоагулянты при ФП. 

04.02.2014 15:06 Categories: Аритмія ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Несмотря на существующие рекомендации, врачи продолжают совместно назначать антитромбоцитарные и антикоагулянтные препараты пациентам с ФП и стабильной ИБСНесмотря на существующие рекомендации, врачи продолжают совместно назначать антитромбоцитарные и антикоагулянтные препараты пациентам с ФП и стабильной ИБС...

... далі >>
 

Каждому четвертому пациенту с целью диагностики ИБС проводят КВГ не по показаниям. 

Авторы проанализировали целесообразность проведения КВГ исходя из недавно опубликованных критериев соответствия диагностических процедурАвторы проанализировали целесообразность проведенных КВГ исходя из недавно опубликованных критериев соответствия диагностических процедур...

... далі >>
 

Терапия тестостероном повышает риск ИМ. 

31.01.2014 12:07 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Авторы исследования оценивали влияние заместительной терапии тестостероном на риск развития инфаркта у пожилых мужчинАвторы исследования оценивали влияние заместительной терапии тестостероном на риск развития инфаркта у пожилых мужчин...

... далі >>
 

Сравнение МРТ сердца и ОФЭКТ в диагностике ишемической болезни сердца 

Цель исследования: выявить, какой метод обладает большей чувствительностью и специфичностью в диагностике стенозирующего атеросклероза коронарных сосудов в зависимости от полаЦель исследования: выявить, какой метод обладает большей чувствительностью и специфичностью в диагностике стенозирующего атеросклероза коронарных сосудов в зависимости от пола

... далі >>
 

Сравнительная оценка безопасности разных схем дезагрегантной терапии. 

Длительное применение ацетилсалициловой кислоты в энтеросолюбильной оболочке (Полокард) вызывало меньшее число гастропатий...

... далі >>
 

Шкала оценки риска при вазоспастической стенокардии 

27.01.2014 15:41 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

В новом анализе авторы попытались создать шкалу стратификации риска сердечно-сосудистых событий у пациентов с вазоспастической стенокардией...В новом анализе авторы попытались создать шкалу стратификации риска сердечно-сосудистых событий у пациентов с вазоспастической стенокардией...

... далі >>
 

Лечение стабильной стенокардии напряжения в амбулаторной практике: клинические и сосудистые эффекты перевода больных на небиволол 

Небиволол не только усиливает сию­минутный клинический эффект, но потенциально важен при длительном лечении больных со стенокардией...

... далі >>
 

Современные аспекты профилактики и лечения дислипидемий 

Профессор Долженко М.Н., заведующая кафедрой кардиологии и функциональной диагностики НМАПО им. П.Л.Шупика, Национальный координатор EUROASPIRE IV а Украине сделала доклад.Телемост "Вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: EUROASPIRE IV".

... далі >>
 

ЧКВ не лучше медикаментозной терапии при стабильной ИБС. 

В новом мета-анализе сравнивали медикаментозный и интервенционный подходы у пациентов со стабильной стенокардиейВ новом мета-анализе сравнивали медикаментозный и интервенционный подходы у пациентов со стабильной стенокардией...

... далі >>
 

Обзор данных касательно тройной антитромбоцитарной терапии. 

18.12.2013 19:30 Categories: Аритмія ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Ключевые моменты обзора, посвященного применению тройной антитромбоцитарной терапииКлючевые моменты обзора, посвященного применению тройной антитромбоцитарной терапии...

... далі >>
 

Новые критерии соответствия методов визуализации при хронической ИБС. 

Вышло новое положение о соответствии различных методик для диагностики хронической ишемической болезни сердцаВышло новое положение о соответствии различных методик для диагностики хронической ишемической болезни сердца...

... далі >>
 

Связь роста с ишемической болезнью сердца. 

16.12.2013 11:59 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

В новом исследовании авторы пытались определить возможные причины обратной связи роста и ИБС

В новом исследовании авторы пытались определить возможные причины обратной связи роста и ИБС...

... далі >>
 

Новый метод “прогнозирует” развитие сердечного приступа 

Новая методика позволяет обнаружить пациентов наивысшего риска развития острого коронарного синдромаНовая методика позволяет обнаружить пациентов наивысшего риска развития острого коронарного синдрома

... далі >>
 

Ивабрадин стимулирует функционирование коронарных коллатералей у пациентов со стабильной стенокардией 

07.11.2013 16:46 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

В новом исследовании изучалось влияние применения ивабрадина на развитие и функционирование коронарных коллатералейВ новом исследовании изучалось влияние применения ивабрадина на развитие и функционирование коронарных коллатералей

... далі >>
 

Недостаточная терапия пациентов с ОИМ без элевации ST 

По данным нового анализа у пациентов с им без элевации ST с высоким риском смерти и кровотечений часто не соблюдаются стандарты терапииПо данным нового анализа у пациентов с им без элевации ST с высоким риском смерти и кровотечений часто не соблюдаются стандарты терапии

... далі >>
 

SWEDEHEART: польза приема двойной антитромбоцитарной терапии свыше 6 месяцев. 

По словам автора, рекомендации по длительности двойной антитромбоцитарной терапии после ОКС основаны скорее на врачебных консенсусах, чем на результатах клинических исследований.Уровни смерти-от-всех-причин, инсульта или повторного инфаркта миокарда самые низкие среди лиц, принимающих двойную антитромбоцитарную терапию 

... далі >>
 

Внутриаортальная балонная контрпульсация не уменьшает смертность при ИМ с шоком 

Новое исследование подтвердило снижение класса доказательств для применения ВАБКНовое исследование подтвердило снижение класса доказательств для применения ВАБК

... далі >>
 

Исследование LINC: одинаковые исходы при ручной и механической СЛР 

В новом исследовании сравнивались два подхода к проведению сердечно-легочной реанимации

 

... далі >>
 

AQUARIUS: отсутствие влияние алискирена на атеросклероз. 

05.09.2013 14:17 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

По данным исследования AQUARIUS, применение ингибитора ренина алискирена не влияет на прогрессирование атеросклероза у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и пре-гипертензией...

... далі >>
 

Рекомендации Европейского общества кардиологов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (2012) 

Рекомендации №19.  Как проводить профилактику ССЗ, для чего она нужна и кто получит пользу...

... далі >>
 

Четыре компонента здорового образа жизни, которые снижают риск смерти от всех причин и замедляют прогрессирование кальцинирования коронарных артерий. 

10.06.2013 10:20 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

По результатам исследования MESA, включавшего пациентов, которые не курят, правильно питаются, ежедневно физически активны и поддерживают здоровый вес, выявили низкий риск смерти от всех причин и малое прогрессирование кальцинирования коронарных артерий...

... далі >>
 

Растёт число инфарктов миокарда с элевацией сегмента ST у молодых женщин.  

31.05.2013 13:00 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Согласно статистике, все чаще у молодых женщин во всем мире встречается STEMI, несмотря на существование новых тестов, помогающих в диагностике и в выборе курса лечения...

... далі >>
 

Исследование риска диабета в связи со статинотерапией. 

29.05.2013 14:01 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Не обнаружено доказательств повышенного риска развития диабета при остром коронарном синдроме у пожилых пациентов, получавших статины...

... далі >>
 

Бета-блокаторы увеличивают благоприятный исход некардиальной хирургии для пациентов с высоким кардиоваскулярным риском 

Пациенты с высоким кардиоваскулярным риском могли бы извлечь выгоду от начала применения бета-блокаторов в период некардиальной хирургии...

... далі >>
 

L-карнитин может увеличить выживаемость при остром инфаркте миокарда 

Можно рассматривать L-карнитин  в качестве терапии для пациентов с высоким риском или со стабильной стенокардией после острого ИМ...

... далі >>
 

Прасугрель эффективен не меньше чем тикагрелор , но оба препарата достигают малого ингибирования тромбоцитов через два часа после приема 

10.04.2013 13:35 Categories: ІХС Новини

Необходимо 4 часа после приёма препаратов для достижения эффективного ингибирования тромбоцитов у большинства больных...

... далі >>
 

Rivaroxaban получает новые рекомендации от европейского агентство лекарственных средств  

27.03.2013 14:02 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Применение ривароксабана (Xarelto), включая профилактику атеротромбозных явлений у взрослых пациентов с острым коронарным синдромом...

... далі >>
 

ВИЧ связан с высоким риском инфаркта миокарда  

25.03.2013 10:23 Categories: ІХС Новини Світ ТЕМА ДНЯ

У ВИЧ-инфицированных взрослых на 50% больше шансов получить инфаркт миокарда...

... далі >>
 

Stream: первый успех тромболизиса перед транспортировкой на ЧКВ  

18.03.2013 14:30 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Исследование Stream показало, что у пациентов с STEMI с длительностью симптомов до 3 часов, которым не может быть проведено ЧКВ в течение часа от контакта с медицинским работником...

... далі >>
 

Никакой пользы от двойной блокады ренин-ангиотензиновой системы (РАС) 

30.01.2013 20:31 Categories: ІХС Новини Світ ТЕМА ДНЯ

Результат крупного мета-анализа 33 исследований при сравнении двойной блокады РАС с использованием ингибиторов АПФ и    блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА)...

... далі >>
 

Сердечно-легочная реанимация 

Лекция № 121. Сердечно-легочная реанимация - это комплекс мероприятий, включающих в себя искусственную вентиляцию легких, компрессии грудной клетки, направленных на восстановление жизненных функций организма...

... далі >>
 

Сезонное повышение смертности  

11.11.2012 18:21 Categories: ІХС Новини Профілактика Світ

B более холодном климате наблюдается всплеск кардиальной смертности, с приходом морозов. При анализе сезонных колебаний общей и сердечной смертности в разных климатических поясах в холодную погоду, сезонные кривые смертности были почти идентичны...

... далі >>
 

Особенности ведения больных с постинфарктной ишемической кардиомиопатией после АКШ с аневризмэктомией 

Лекция № 97 Ишемическая кардиомиопатия: наиболее распространенный тип, при котором наблюдается способность перекачивать кровь вследствии дилятации и слабости левого желудочка и основной причиной которого является ишемия (отсутствие кровоснабжения миокарда. вследствие ишемической болезни сердца)...

... далі >>
 

Cовременная диагностика и лечение пациента высокого кардиоваскулярного риска  

Лекция № 95. Пациентами высокого кардиоваскулярного риска являются пациенты с установленным сердечно-сосудистым заболеванием, диабетом 2 типа или 1 типа с микроальбуминурией, хронической болезнью почек...

... далі >>
 

Сердечно-сосудистый риск у больных после острого инфаркта миокарда с неалкогольной жировой болезнью печени 

Лекция № 91 Понятие НЖБП объединяет ряд клинико-морфологических изменений печени, представленных жировым гепатозом, неалкогольным стеатогепатитом, фиброзом и циррозом, развивающихся у пациентов, не употребляющих алкоголь в гепатотоксичных дозах (более 20 г этанола в сутки) и при отсутствии других специфических причин заболевания...

... далі >>
 

Больной с артериальной гипертензией. Нужно ли назначать бета-адреноблокаторы? 

Лекция № 90. Какая тактика ведения пациентов пожилого возраста... Нужно ли проводить антигипертензивное лечение и вторичную профилактику лицам без АГ?

... далі >>
 

К вопросу о целесообразности применения метаболической кардиопротекции в эпоху доказательной медицины 

.Статья №89. О кардиопротекции. Нема­ловажное место принадлежит поиску препаратов метаболической коррекции ишемического реперфузионного повреждения вследствие того, что уже известные гемодинамические препараты не оказывают должной кардио­протекции, что приводит к поиску все новых и новых препаратов..

... далі >>
 

REACH-реестр: данные почти 45 000 пациентов показывают, что бета-блокаторы не эффективны у стабильных пациентов с ИБС 

03.10.2012 18:31 Categories: ІХС ТЕМА ДНЯ

Новый реестр данных показывает, что у трёх различных групп пациентов со стабильной ИБС бета-блокаторы не оказывают никакой пользы: у пациентов с ИБС без ИМ в анамнезе, у пациентов с анамнезом ИМ перенесённым 1 год и более тому назад...

... далі >>
 

Крупнейшее эпидемиологическое исследование: низкий уровень витамина D увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

01.10.2012 18:55 Categories: ІХС Новини Світ

Как сообщаю датские ученые, существует твердая связь между низким уровнем витамина D и более высоким уровнем ишемической болезни сердца, инфарктом миокарда и ранней смерти, в соответствии с крупнейшим эпидемиологическим исследованием...

... далі >>
 

Сартаны в лечении пациентов высокого кардиоваскулярного риска 

Стаття № 87. Роль антигипертензивной терапии в улучшении прогноза у пациентов с артериальной гипертензией не вызывает сомнений. В настоящее время обсуждается вопрос усовершенствование терапевтических подходов...

... далі >>
 

Профилактика рестенозов после реваскуляризации миокарда 

Лекция № 83. Реваскуляризация миокарда путём проведения операции аортокоронарного шунтирования (АКШ) и черезкожного коронарного вмешательства (ЧКВ) остаётся одним из эфективных методов лечения ИБС...

... далі >>
 

Использование ИАПФ перед проведением операции АКШ  

20.09.2012 18:17 Categories: ІХС Кардіохірургія ТЕМА ДНЯ

Разрабока модели применения ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента при проведении шунтирования коронарных артерий с использованием искусственного кровообращения ведётся давно. Анализ был опубликован в журнале Circulation...

... далі >>
 

Синдром «беспокойных ног» связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

19.09.2012 16:59 Categories: ІХС Новини Світ

Несколько перекрестных исследований установили связь между длительным течением синдрома «беспокойных ног» (СБН) и заболеваниями сердца, но до сих пор это не было подтверждено в проспективных исследованиях...

... далі >>
 

Аспирин в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у женщин: когда это целесообразно? 

18.09.2012 15:52 Categories: ІХС ТЕМА ДНЯ

Согласно недавнего мета-анализа рандомизированных клинических исследований и клинических рекомендаций было определено, какие женщины являются наиболее подходящими кандидатами для регулярной терапии аспирином...

... далі >>
 

FAME II - ЧТКВ у стабильных пациентов с ИБС приводит к снижению частоты ургентных повторных вмешательств, но не влияет на смертность или частоту ИМ.  

Стентирование стабильных пациентов с функционально значимыми атеросклеротическим повреждением коронарных артерий привело к снижению частоты ургентных вмешательств, по сравнению с теми пациентами, которые лечились только медикаментозно.

... далі >>
 

Новые Европейские рекомендации по оказанию помощи при ОИМ с подъемом сегмента ST. 

Новые Европейские рекомендации по оказанию помощи при ОИМ с подъемом сегмента ST подчеркивают особую роль координации помощи.

... далі >>
 

Статины и антагонисты альдостерона у больных с острым коронарным синдромом и у постинфарктных пациентов 

Статья №9. Стандартные подходы к лечению больных с острым коронарным синдромом (ОКС), а также лиц, перенесших инфаркт миокарда (ИМ), достаточно подробно изложены в соответствующих отечественных и международных рекомендациях. Несмотря на это, рутинная практика ведения этого значительного контингента больных (а ежегодно в Украине регистрируется около 50 тыс. случаев ИМ) весьма часто не соответствует мировым подходам.

... далі >>
 

Комплексное лечение пациентов высокого кардиального риска 

Статья №5. Согласно современным европейским рекомендациям к категории больных высокого и очень высокого сердечно-­сосудистого (СС) риска относятся пациенты с установленным СС-заболеванием: сахарным диабетом (СД) 2 типа, СД 1 типа и микроальбуминурией; с очень выраженными проявлениями только одного фактора риска; хронической болезнью почек...

... далі >>
 

Нет достоверной разницы между разными антикоагулянтами. Сравнительный анализ 

20.08.2012 18:33 Categories: ІХС Новини Світ

Было проведено сравнение новых пероральных антикоагулянтов по всем параметрам и необнаружено существенной разницы между апиксабаном, ривароксобаном или дабигатраном с точки зрения эффективности...

... далі >>
 

Група крові може впливати на ризик розвитку ІХС 

16.08.2012 13:42 Categories: ІХС Новини Світ

Люди з ІІ, ІІІ і ІV групами крові мають вищий ризик розвитку ІХС, ніж люди з І групою. Результати дослідження, опублікованого в « Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology», показали, що люди з АВ-групою крові мають на 23% вищий ризик ІХС...

... далі >>
 

Исследования показывают, что наличие симптоматики часто не отражает тяжести заболеваний 

07.08.2012 18:51 Categories: ІХС Новини Світ

Учеными Балтимора доказано, что у бессимптомных пациентов, у которых  выполнялась компьютерная коронарная ангиография, хуже факторы риска и прогноз, в сравнении с симптоматическими...

... далі >>
 

Симптомные пациенты с подтверждённой на КТ необструктивной ИБС подвержену риску. Результаты исследования CONFIRM. 

30.07.2012 17:51 Categories: ІХС Новини Світ

Результаты исследования CONFIRM показывают, что пациенты, у которых по данным коронарной компьютерной ангиографии (ККА) нет обструкции коронарных артерий, но с острыми симптомами имеют хуже прогноз, чем пациенты с хроническими симптомами...

... далі >>
 

Polipill дає більше зниження АТ і холестерину у пацієнтів старшого віку 

27.07.2012 18:16 Categories: ІХС Новини Світ

Політаблетка , яка містять 3 гіпотензивні компоненти і статин, дають більше зниження АТ і холестерину у пацієнтів віком старших 50 років. У рандомізоване плацебоконтрольоване дослідження було включено 86 пацієнтів...

... далі >>
 

Профилактика острых сосудистых событий у гериатрических пациентов 

Лекция № 79. Среди основных причин смертности пациентов старше 75 лет более 18-20% составляет острый коронарный синдром, 9-14%-инсульт, около 10%- другие сердечно-сосудистые заболевания...

... далі >>
 

Влияние фармакологического прекондиционирования на тяжесть ишемии миокарда у больных стенокардией напряжения 

Лекция №78.  Ишемическое прекондиционирвание - метаболическая адаптация миокарда к ишемии, развивающаяся после повторяющихся кратковременных эпизодов снижения коронарного кровотока и проявляющаяся устойчивостью мышцы сердца к последующей более длительной ишемической атаке...

... далі >>
 

Підвищений ризик серцевого нападу у хворих після ортопедичних операцій 

25.07.2012 14:50 Categories: ІХС Новини Світ

Оперативні втручання з приводу тотальної заміни стегнової кістки чи коліна були асоційовані з підвищенням ризику інфаркту міокарда в перші 2 тижні після операції...

... далі >>
 

Особенности гиполипидемической терапии до и после операции АКШ 

Лекция №75.  Влияет ли гиполипидемическая терапия на предупреждение нарушений ритма после операции АКШ с аневризмелтомией у больных с ИБС и постинфарктным кардиосклерозом?

... далі >>
 

Применение Дабигатрана и возникновение фатальных кровотечений.  

23.07.2012 19:11 Categories: ІХС ТЕМА ДНЯ

Согласно сообщениям Европейского медицинского агентства применение Дабигатрана было связано с возникновением меньшего количества фатальных кровотечений, чем в проведённых клинических испытаниях.

... далі >>
 

Використання гормональних контрацептивів підвищує ризик ішемічного інсульту та інфаркту міокарда 

18.07.2012 18:11 Categories: ІХС Новини Профілактика Світ

Ризик артеріального тромбозу в 1,3-2,3 рази вищий серед жінок, які використовують оральні контрацептиви з етинілестрадіолом в дозі від 20 до 40 мкг ( за даними 15-річного датського дослідження).

... далі >>
 

Шкала SCORE в клиничній практиці: переваги та обмеження  

Лекция № 72. Смертність в Україні від серцево-судинних захворювань залишається досить високою, тому надзвичайно важливим є застосування оцінки факторів ризику і подальшого прогнозу...

... далі >>
 

Высокий уровень липопротеидов высокой протности снижает риск возникновения ИБС 

13.07.2012 18:50 Categories: ІХС Новини Світ

Проведено многонациональное исследование атеросклероза (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis - MESA), результаты которого показали независимую связь между концентрацией ХС ЛПВП и толщиной комплекса интима-медия (КИМ) и ИБС.

... далі >>
 

Оптимизация лечения больного с ИБС: все ли уже сказано? 

Что такое фитомолекулы? Долженко М.Н. Национальная медицинская академия последипломного образования им.П.Л.Шупика Селективные фитомолекулы – современная генерация высокотехнологичных соединений растительного происхождения. Селективные фитомолекулы являются результатом экологически благоприятных условий культивации растений, научно обоснованной качественной селекции определенных фитохимических фракций, их стандартизации и клинически доказанной эффективности. http://www.webcardio.orgСтатья №11. Что такое фитомолекулы? Селективные фитомолекулы – современная генерация высокотехнологичных соединений растительного происхождения. Селективные фитомолекулы являются результатом экологически благоприятных условий культивации растений...

... далі >>
 

Тревожные расстройства в кардиологии. Вопросы лечения и профилактики 

Статья № 82. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Российской Федерации смертность от сердечно–сосудистых заболеваний остается самой высокой по сравнению с экономически развитыми странами как среди мужчин, так и среди женщин...

... далі >>
 

Как повысить качество жизни больного с сердечно-сосудистыми заболеваниями  

Статья № 81. Влияние Афобазола на качество жизни кардиологических больных в процессе стационарного лечения.

... далі >>
 

«Малая психиатрия» в кардиологии 

Статья № 78. Изучение проблемы коморбидности (соболезненности) соматической и психической патологии приобретает все большую актуальность как в общемедицинской практике, так и в психиатрии.

... далі >>
 

Преимущества афобазола перед гидазепамом:взгляд кардиолога 

Статья № 75. Тревожные расстройства в практике кардиолога: опыт применения Афобазола. Тревога является психологическим феноменом, с которым регулярно приходится сталкиваться врачу любой специальности.

... далі >>
 

Сердечный белок связывающий жирные кислоты, как ранний маркер некроза миокарда  

Лекция №66. Актуальность раннего выявления некроза миокарда при остром коронарном синдроме (ОКС) заключается в трудности дифференциальной диагностики в первые часы заболевания. Эффективность лечения как консервативными, так и интервенционными методами, острого инфаркта миокарда зависит от времени прошедшего с момента проявлений заболевания и началом проведения лечебных мероприятий...

... далі >>
 

Клінічні аспекти проведення антиоксидантної цитопротекції при гострій ішемії міокарда  

Лекция № 65. Вільнорадикальні процеси в організмі людини беруть участь в багатьох патологічних процесах і мають декілька механізмів стимуляції: внутрішні та зовнішні...

... далі >>
 

Нейропротектор и анксиолитик –механизм действия  

09.07.2012 16:06 Categories: Afobazol Propharma ІХС Новини Світ

Нейрорецепторные механизмы действия афобазола. Установлено,что афобазол является обратимым ингибитором МАО-А. Полученные данные соответствуютранее зарегистрированным анксиолитическим и нейропротекторным свойствам афобазола.

... далі >>
 

Лечение тревоги и депрессии при ИБС  

Статья № 66. Афобазол и пиразидол в комплексном лечении пациентов с ишемической болезнью сердца и коморбидными тревожно-депрессивными расстройствами.

... далі >>
 

Эффективность Милдроната. Результаты 

Статья № 124.  В последние годы были достигнуты значительные успехи в профилактике и лечении ишемической болезни сердца (ИБС), однако данное заболевание продолжает занимать первое место среди кардиоваскулярной патологии по частоте осложнений и числу летальных исходов.

... далі >>
 

Психологические факторы риска и заболевания сердца 

Статья № 122. Будучи тяжелыми и потенциально опасными для жизни, кардиоваскулярные заболевания оказывают значительное действие на психический статус пациентов. В свою очередь, течение сердечно сосудистой патологии может существенно усугубляться психологическими факторами.

... далі >>
 

EVINCI: применение инвазивных диагностических исследований может быть значительно меньше 

В соответствии с предварительными результатами исследования EVINCI, ученые из Мадрида пришли к заключению, что более эффективное использование неинвазивных скрининг-тестов у пациентов с болью в груди позволит избежать до 75% дорогостоящих инвазивных процедур...

... далі >>
 

Распрастранённость ишемической болезни сердца меньше, чем ожидалась… Предварительные результаты исследования EVINCI 

03.07.2012 15:17 Categories: ІХС Новини Світ

Опубликованы важные промежуточные результаты исследования EVINCI. Целью этого исследования было сравнение применения не инвазивных и инвазивных методик в диагностике у пациентов с болью в груди. Один из неожиданных выводов получен о распрастранённости ИБС...

... далі >>
 

Основы антитромбоцитарной терапии: АСК в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний 

Статья №2.  Как известно, антитромбоцитарное действие ацетилсалициловой кислоты (АСК), родоначальницы дезагрегантов, связано с необратимым ингибированием ЦОГ-1 и синтеза тромбоксана А2...

... далі >>
 

Применение паклитаксель-элютинг баллонов оказалось неэффективным в предотвращении исходов ЧКВ у пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST 

Использование драг-элютинг баллонов с последующим стентированием как с применением простых металлических стентов, так и драг-элютинг стентов  может привести к улучшению конечных точек

... далі >>
 

Тест с 6 минутной ходьбой для оценки кардио-васкулярного риска сравним с тредмил-тестом 

26.06.2012 01:58 Categories: ІХС Новини Профілактика Світ

В рамках крупного кардиологического исследования проведена оценка прогноза конечных точек у 556 пациентов при помощи теста с 6-минутной ходьбой и тредмил-теста...

... далі >>
 

Современные аспекты хронических форм ишемической болезни сердца 

Лекция №63. За 2011 год население Украины сократилось на 145 тыс. человек на 1 января 2012 года составило 45 млн. 633,6 тыс. человек. (Государственный комитет статистики Украины 21 февраля 2012 года)... 

... далі >>
 

Ишемическая болезнь сердца и сартаны 

Лекция №64. На сегодняшний день применение у пациентов с ИБС и артериальной гипертензией антигипертензивной терапии не вызывает сомнения. Однако актуальным остаётся вопрос какой группе препарата отдать предпочтение...

... далі >>
 

О роли ацетилсалициловой кислоты (АСК) в первичной и вторичной профилактике ССЗ у пациентов с АГ 

Эффективность АСК в первичной профилактике СС-событий у пациентов высокого риска была показана в большом количестве клинических исследований и метаанализах.

... далі >>
 

Возможности применения блокаторов рецепторов ангиотензина II в лечении пациентов с ишемической болезнью сердца 

Статья № 10.  У статті розглянуто особливості застосування блокаторів рецепторів ангіотензину II (БРА) та інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (ІАПФ) в лікуванні пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС)...

... далі >>
 

Лечение ингибиторами РААС спасает жизни 

27.04.2012 12:24 Categories: ІХС Новини Світ

Cогласно отчету, опубликованному в European Heart Journal 18 апреля 2012 года – лечение ингибиторами АПФ показало значительное снижение смертности у пациентов с тяжелой  артериальной гипертензией...

... далі >>
 

Размер аполипопротеина А независимо связан с инфарктом миокарда 

25.04.2012 14:17 Categories: ІХС Новини Світ

Согласно новым данным исследования нефатального инфаркта миокарда (ИМ), представленным на научной сессии по атеросклерозу, тромбозу и сосудистой биологии (ATVB) 2012г...

... далі >>
 

Пероральные антикоагулянты в реальном мире: сравнение риска возникновения кровотечений и расходов на медицинское обслуживание.  

23.04.2012 15:05 Categories: ІХС Новини Світ

Первоначальный опыт применения новых пероральных антикоагулянтов, наряду с их широким применением, вдохновил ряд исследований на изучение реальных рисков и преимуществ, а также потенциальных затрат на замену варфарина другими антикоагулянтами...

... далі >>
 

FDA попереджує про нові ризики аліскірен-вмісних препаратів. 

22.04.2012 16:12 Categories: ІХС Новини Світ

FDA опублікувала попередження про можливі ризики при використанні комбінації аліскірен-вмісних препаратів з і-АПФ та БРА в окремих групах пацієнтів... 

... далі >>
 

Оценка сердечно-сосудистого риска у женщин 

18.04.2012 16:37 Categories: ІХС Новини ТЕМА ДНЯ

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) у женщин появляются позже чем у мужчин. Несмотря на это, общее число погибших в результате основных сердечно-сосудистых заболеваний у женщин (55%) выше, чем у мужчин (43%)... 

... далі >>
 

Кангрелор снижает частоту ранних ишемических событий после ЧТКВ 

Ранние ишемические события после перкутанного коронарного вмешательства по поводу острого коронарного синдрома были более редкими на фоне применения кангрелора, по сравнению с клопидогрелем в исследованиях CHAMPION PLATFORM и CHAMPION PCI

... далі >>
 

Возможно ли предотвращение рестенозов у пациентов с драг-элютиг стентами и непокрытыми металлическими стентами? 

23.03.2012 10:43 Categories: ІХС Новини Світ

Практикующие врачи и интервенционные кардиологи должны руководствоваться в выборе типа стента риском рестеноза, риском кровотечения, связанным с продолжительным приемом двойной антитромбоцитарной терапии, риском тромбоза стента в каждом конкретном случае отдельно. Yehи коллеги предложили модель прогнозирования риска реваскуляризации.

... далі >>
 

Новые антикоагулянты лучше, чем варфарин у пациентов с фибрилляцией предсердий. 

Новый анализ показал, что все новые пероральные  антикоагулянты – апиксабан (Эликвис,  Pfizer/Bristol-MyersSquibb), дабигатран (Прадакса, BoehringerIngelheim), и ривароксабан (Ксалерто, Bayer) имеют лучшую клиническую эффективность в применении, по сравнению с варфарином у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП), особенно в группе высокого риска инсульта (2 бала и больше по шкале CHA2DS2-VASc).

... далі >>
 

Таблетки "ПОЛОКАРД" 

15.03.2012 15:15 Categories: Polpharma ІХС Продукти

Міжнародна непатентована назва: Acetylsalicylic acid  Виробник: Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща  Фармакотерапевтична група: Нестероїдні протизапальні препарати  Показання: Профілактика інфаркту міокарда, стабільної та нестабільної ішемічної хвороби серця, профілактика тромбозу та емболії кровоносних судин.Инструкция №5.

Міжнародна непатентована назва: Acetylsalicylic acid

Виробник: Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польща

Фармакотерапевтична група: Нестероїдні протизапальні препарати

Показання: Профілактика інфаркту міокарда, стабільної та нестабільної ішемічної хвороби серця, профілактика тромбозу та емболії кровоносних судин.

... далі >>
 

Результаты исследования ATLAS ACS2-TIMI 51 

Лекция №60. Применение Ривароксобана у пациентов с недавно перенесённым ОКС

... далі >>
 

Новые данные по применению дабигатрана и инфаркту миокарда. 

 

В своем интервью, Christoph Diener, университет Ессен, Германия, обсудил нюансы применения дабигатрана при фибрилляции предсердий, в отношении риска инфаркта миокарда 

... далі >>
 

Применение статинов у женщин постменапаузального возраста значительно увеличивает риск развития сахарного диабета 

использование статинов у женщин в период менопаузы, как показали исследования,  связано со значительным риском развития сахарного диабета...

... далі >>
 

Вторичная профилактика ОКС 

Статья № 116. Препарат компании «Байер» Ксарелто (ривароксабан) продемонстрировал существенное снижение показателя смертности в рамках исследования ATLAS по вторичной профилактике острого коронарного синдрома...

... далі >>
 

Новый генетический анализ - завершение саги гомоцистеина? 

Анализ как опубликованных, так и неопубликованных исследований, международной группой известных исследователей, доказало, что увеличение уровня гомоцистеина не связано с риском развития кардиоваскулярных событий... 

... далі >>
 

Рекомендации Европейской ассоциации кардиологов по ведению пациентов с острым коронарным синдромом без элевации сегмента ST (2011) 

Рекомендации №6.  В последние годы было выпущено большое количество рекомендаций как ESC, так и другими организациями и рабочими групами.

... далі >>
 

Новое руководство по ведению пациентов с заболеваниями периферических артерий 2011 

Статья № 113. Фонд Американского колледжа кардиологов и Американская кардиологическая ассоциация (ACCF/AHA) в сотрудничестве с Обществом сосудистой медицины, Обществом по сосудистой хирургии, и Jбществом интервенционной радиологии - обновили свои рекомендации по ведению пациентов с заболевания периферических артерий (ЗПА)...

... далі >>
 

Фаза-3 исследования ATLAS-2: применение ривароксабана при остром коронарном синдроме 

Статья № 112. Компания Байер объявила, что фаза-3 ATLAS ACS-2 TIMI 51 клинического испытания перорального антикоагулянта ривароксабана (Xarelto) у поциентов с острым коронарным синдромом (ОКС) показала первичные конечные точки эффективности...

... далі >>
 

Особенности применения сартанов при сочетании АГ и ИБС 

Лекция №52. Препараты первой линии при применении в еквивалентных дозах приводят к одинаковому снижению АД и существенному снижению риска сердечно-сосудистых осложнений...

... далі >>
 

Безопасность применения элютинг–стентов при остром инфаркте миокарда с подъёмом сегмента ST 

На Европейском конгрессе кардиологов 2011 года прозвучало сообщение о сравнении количества  клинически значимых событий в течении  одного года (включая смерть, повторный инфаркт и кровотечение) у пациентов с острым ИМ и подъёмом сегиента  ST, которым во время проведения черезкожной коронарной вентрикулаграфии (ЧКВ) установлены элютинг-стенты (ЭС) или «непокрытые» металлические стенты (МС).

... далі >>
 

Протокол для исключения сердечно-сосудистой патологии при боли в груди 2011  

Статья № 107. С каждым годом от 5% до 10% обращений  в отделения неотложной помощи и до четверти госпитализаций связаны с симптомами, указывающими на острый коронарный синдром (ОКС), и большинство из этих пациентов проходят длительное обследование, хотя у 75% - 85 % из них окончательный диагноз ОКС не подтверждается...

... далі >>
 

Новые рекомендации Европейской Асоциаии Кардиологов (ESC-European Society of Cardiology) по острому коронарному синдрому без подъёма сегмента ST: КТ-ангиография, высокочувствительный тропонин, клопидогрель и тикагрелор 

31 августа 2011. Европейская целевая группа по ведению больных с ОКС без подъёма сегмента ST выпустила новые рекомендации и представила их на конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC) 2011. Рекомендации с обновлениями предыдущей версии, выпущенной в 2007 году содержит ряд новых важных обновлений .
Так, главные среди них - это стратификация риска нестабильной стенокардии у пациентов и предупреждение возникновения неблагоприятных исходов с реализацией  рекомендаций ACC/ AHA(CRUSADE-Can Rapid Risk Stratification of Unstable Angina  рatients Suppress Adverse Outcomes with Early Implementation of the ACC/AHA Guidelines)  - показатели риска возникновения внутрибольничных кровотечений.
Таким образом, это наиболее подтверждённые рекомендации, которые основаны на данных более чем 70 000 пациентов реестра CRUSADE и были апробированы в когорте более чем 17 000 пациентов...

... далі >>
 

Спазм коронарних артерій 

Лекція з кардіології 48. Коротке викладення історії поглядів на  СKА  дозволить  зрозуміти сучасні складності і протиріччя в його оцінці. A.Burns(1809) вважав, що вражені KА діють як стиснуті бляшкою жорсткі трубки,  обмежуючи доставку крові до міокарду при навантаженні,  в  результаті  чого «доставка енергі їдо серця та її трата не сбалансовані»,  що і є причиною ІМ  та  СТ.

... далі >>
 

Особливості періопераційного інфаркту міокарда 

Лекція з кардіології 47. Щорічно біля 25 млн. населення США виконують несерцеві хірургічні втручання (ХВ), 8 млн  мають супутню патологію серцево-судинної системи (ССС) чи її фактори ризику (ФР), у 1 млн  з них розвиваються периопераційнікардіальніускладнення для лікування которихвтрачають близько 20 млрддоларів США.

... далі >>
 

Раптова серцева смерть. Основи реанімації. Юридичні аспекти. 

Лекція з кардіології 45. В Соединенных Штатах Америки происходит не менее  300000 остановок сердца каждый год. СЛР эффективно восстанавливает стабильную гемодинамику и возобновляет спонтанное кровообращение в 40-60% случаев остановки сердца.

... далі >>
 

Роль нитратов в лечении кардиологических больных в соответствии с принципами доказательной медицины и рекомендации по их практическом использовании 

Лекція з кардіології 44. При оценке методов лечения ИБС все чаще исходят из стратегии, в основе которой лежат вмешательства, улучшающие прогноз, а затем рассматриваются тактические задачи – улучшение качества жизни больного, уменьшение приступов стенокардии и ишемии миокарда, что решается в том числе и назначением нитратов...

... далі >>
 

Методичні рекомендації "Стрес-індукована ішемія міокарда" 

Методичні рекомендації Встановлено, що ІХС є найпоширенішим захворюванням та основною причиною раптової серцевої смерті (РСС) серед чоловіків середнього віку...

... далі >>
 

Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на перебіг ІХС протягом двох років спостереження 

Статья № 105. В останній час з’являється все більше даних про виявлення жирової неалкогольної хвороби печінки (НАЖХП) у хворих з кардіоваскулярною патологією, поширеним атеросклерозом, дисліпопротеїнемією, метаболічним синдромом (МС)...

... далі >>
 

Универсальное определение инфаркта миокарда 

Лекція з кардіології 40. Термин "инфаркт миокарда" должен быть использован, когда есть свидетельства некроза миокарда в клинической ситуации, соответствующей некрозу миокарда...

... далі >>
 

Инфаркт миокарда №1 

Лекція з кардіології 37.  Инфаркт миокарда №1...

... далі >>
 

Атеросклероз и метаболические факторы риска 

Лекція з кардіології 33. Факторы риска, приводящие к преждевременной смертности: высокий уровень холестерина (7,9% от общей смертности), табакокурение (4,9 млн смертей в год), гипертония (7,1 млн смертей)...

... далі >>
 

Особенности лечения пациентов с ИБС: коррекция тромбоцитарного гемостаза 

Лекція з кардіології 31.  Особенности лечения пациентов с ИБС: коррекция тромбоцитарного гемостаза...

... далі >>
 

Атеросклероз. Клинико-патогенетические аспекты. 

Термины атерома  и  атеросклероз происходят от греческих слов athere - кашицаoma - масса и skleros - твердый. Они достаточно полно отражают  при-роду  измененийпроисходящих в стенке сосуда при атеросклерозе.

... далі >>
 

Фібринолітики  

Статья № 104. Досвід застосування Строкінази в умовах спеціалізованих бригад швидкої медичної допомоги. А. Вершигора, М. Зундер, В. Несукай, Долженко М.М.  

... далі >>
 

Лечение пациентов со стабильной стенокардией  

Статья № 102. Лечение пациентов со стабильной стенокардией: адекватна ли терапия? Бобров В.А., Давыдова И.В., Макаревский А.И.  

... далі >>
 

Cтандарти застосування бета-блокаторів.  

Лекція з кардіології 28. Cтандарти застосування бета-блокаторів...

... далі >>
 

Возможности коррекции эндотелиальной дисфункции ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента 

27.06.2011 16:07 Categories: Pfizer ІХС Продукти

В последние 20 лет было доказано, что эндотелий – это не пассивный барьер между кровью и тканями, а активный орган, дисфункция которого является обязательным компонентом практически всех сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз, артериальную гипертонию (АГ), ишемическую болезнь сердца (ИБС), хроническую сердечную недостаточность (ХСН). www.webcardio.orgНа фоне терапии аккупро у курящих больных САД, ДАД, содержание общего холестерина и триглицеридов снижались достоверно больше, чем в группе контроля

... далі >>
 

Алгоритм по веденню хворих ІХС  

Рекомендации № 10. Програма обстеження  для діагностики стенокардії в Україні...

... далі >>
 

Безпека застосування статинів 

Стаття №27.   Чи безпечно застосовувати статини? Реальність без міфів

... далі >>
 

Варіантна (вазоспастична) стенокардія в Європейських рекомендаціях 2006 року 

Статья № 94. У Европейських рекомендаціях з ведення стабільної стенокардії 2006 року особлива увага приділена діагностиці і лікуванню вазоспастичної стенокардії...

... далі >>
 

Бета-адреноблокатори в практиці лікаря-кардіолога: фокус на бетаксолол 

Стаття №31. Останні дані доказової медицини про застосування ß-адреноблокаторів у лікуванні кардіоваскулярної патології змусили лікарів-кардіологів задуматись про доцільність даної стратегії...

... далі >>
 

ЕхоКГ-Діагностика (ЕхоКГ) захворювань перікарду.  

Лекція з кардіології 9. ЕхоКГ-Діагностика (ЕхоКГ) захворювань перікарду. Поташев С.В., доцент., асистент кафедри кардіології й функціональної діагностики. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

... далі >>
 

Ехокардіографія (ЕхоКГ) при ішемічній хворобі серця (ІХС). 

Лекція з кардіології 7. Ехокардіографія (ЕхоКГ) при ішемічній хворобі серця (ІХС). Поташев С.В., к.м.н., асистент кафедри кардіології й функціональної діагностики. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

... далі >>
 

Ішемічна хвороба серця на тлі цукрового діабету 2 типу: своєрідність перебігу та обгрунтування терапії 

За даними Фремінгемського дослідження, навіть, після коректування даних за віком, курінням, рівнем артеріального тиску та вмістом загального холестерину у крові, наявність ЦД підвищувала ризик розвитку ІХС у чоловіків на 66 % та у жінок на 203 %...

... далі >>
 

Діабетична дисліпідемія у хворих з ішемічною хворобою серця: оптимізація терапії ентеросорбентом 

Статья № 57. В останні роки визначені фактори, вирогідно пов'язані з розвитком першого інфаркту міокарда (ІМ): високий коефіцієнт рівню ароА, паління, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія...

... далі >>
 

Гострий коронарний синдром у хворих старших вікових груп 

Статья № 52. Збільшення віку є важливим визначальним моментом у проведенні адекватного лікування у хворих з гострим коронарним синдромам (ГКС) з підйомом сегмента ST . Однак, на жаль, практика показує значне зниження частоти використання сучасних методів реваскуляризаційної терапії, що могло б підвищити виживаність і якість життя даної групи пацієнтів...

... далі >>
 

Гострий коронарний синдром: лікування діабетичної дисліпідемії методом ентеросорбції 

Статья № 50. За даними Рекомендацій з ведення хворих із цукровим діабетом, пре-діабетом і серцево-судиними захворюваннями ESC/EASD (2007) відомо, що серед пацієнтів з гострим коронарним синдромом діагностується до 45% хворих із цукровим діабетом [396 Руководство ]...

... далі >>
 

Вплив гіполіпідемічної терапії у хворих з постінфаркною ішемічною кардіоміопатією після операції аорто-коронарного шунтування 

Статья № 51. Вплив гіполіпідемічної терапії на стан центральної гемодинаміки, міокардіальної функції та ремоделювання лівого шлуночка у хворих з постінфаркною ішемічною кардіоміопатією після операції аорто-коронарного шунтування

... далі >>
 

Еректильна дисфункція у пацієнтів із кардіологічною патологією 

Статья № 46. Noli nocere. Або як впливає кардіоваскулярна медикаментозна терапія на розвиток еректильної дисфункції?

... далі >>
 

Порівняння ефективності бісопролола і метопролола у хворих після інфаркту міокарда зі стенокардією напруги 

Статья № 41. Порівняльна оцінка антиішемічної і антиаритмічної ефективності бісопролола і метопролола у хворих після інфаркту міокарда зі стенокардією напруги

... далі >>
 

Застосування блокаторів рецепторів ангіотензина при лікуванні пацієнтів, що перенесли інфаркт міокарда 

Чи варто використовувати блокатори рецепторів ангіотензина i при лікуванні пацієнтів, що перенесли інфаркт міокарда...

... далі >>
 

Тромболітична терапія: дефініції, механізм, стратегія застосування 

Статья № 30. Початок ери тромболітичної терапії (ТЛТ) було покладено в 1976 році, після опублікування статті Чазова Е. І. про внутрішньокоронарний...

... далі >>
 

Реперфузійні аритмії: новий погляд на стару проблему 

статья № 29. Відомо, що процес повного або часткового відновлення кровотока в ішемізованій зоні міокарда може відбуватись спонтанно або штучним шляхом...

... далі >>
 

Особливості стану серцево-судинної системи у хворих із хронічним стеатогепатозом 

Статья № 23. Суть прогресування полиетіологічного синдрому розвитку дисфункції серцево-судинної системи полягає в послідовній функціональній і структурній деградації міокарда, що в остаточному підсумку призводить до розвитку хронічної серцевої недостатності (ХСН)...

... далі >>
 

Нові аспекти застосування урсодексохолієвої кислоти: погляд кардіолога 

Статья № 22 Відомо, що найбільш частою причиною смертності та інвалідності населення України представляють серцево-судинні захворювання, асоційовані з атеросклерозом...

... далі >>
 

Бета-адреноблокатори: механізми дії, класифікація, показання і протипоказання до застосування 

Давидова І.В. Кафедра кардіології і функціональної діагностики НМАПО ім. П.Л.Шупика Ключові слова: β-адреноблокатори, фармакокінетика, фармакодинаміка, лікування. Клінічну кардіологію неможливо представити без препаратів групи... далі >>
 

Застосування коксибів у клінічній практиці: за і проти? 

Статья № 4 .Перевага при застосуванні целебрекса переважає потенційні ризики. Серцево-судинна безпека целебрекса не відрізняється від такої при прийманні неселективних нестероідних протизапальних пре- паратів...

... далі >>
 

Застосування амлодіпіну у хворих з ІХС: сучасні результати досліджень із позиції доказової медицини 

Статья № 2. Отримані дані доказової медицини сприяли відновленню Европейських рекомендацій з лікування стабільної стенокардії і навесні 2006 року на сайті Европейського суспільства кардіологів (ESC) з'явились нові Рекомендації з лікування стабільної стенокардії...

... далі >>
 

До питання про взаємодію, безпеку і резистентність до аспірину 

Статья № 44. Що можна нового сказати про аспірин? Насамперед звідки відбулася назва? Виявляється торговельна марка «Аспірин» – складене із двох частин: «а» від ацетил і «спир» від Spiraea, латинської назви таволги – рослини, з якого вперше була хімічно виділена саліцилова кислота...

... далі >>
 

Гострий коронарний синдром: антитромбоцитарна і антикоагулянтна терапія 

Долженко М.Н. (НМАПО ім. П.Л.Шупика). Лекція «Служби охорони здоров'я, страхові компанії, парламент, фармацевтична промисловість повинні зробити так, щоб вартість ліків не обумовлювала перодчасне припинення хворими терапії тієнопіридинами, і... далі >>
 

Хронічний стеатогепатоз: проспективне дослідження функціонального стану серцево-судинної системи 

Шипулін В.П., Долженко М.Н. НМУ ім. А.А.ПРОЧАНІНА НМАПО ім. П.Л.Шупика Стеатогепатоз є наслідком єдиного ліпідного дистрес-синдрому і призводить до розвитку дисліпідемії і її наслідків, внаслідок цього є особливо актуальним вивчення... далі >>
 

Європейські рекомендації з діагностики і лікування гострого коронарного синдрому 

Долженко М.Н., д.мед.н., професор кафедри кардіології і функціональної діагностики Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика Термін гострий коронарний синдром (ГКС) об’єднує такі клінічні стани, як інфаркт міокарда (ІМ) ... далі >>
 

Стрес-індукована ішемія міокарду: детермінанти розвитку,своєрідність клініки та обгрунтування диференційованої терапії 

Міністерство охорони здоров’я України Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи “УЗГОДЖЕНО” Директор Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню МОЗ України Р.О. Моісеєнко/ 2006... далі >>
 

Досвід догоспітального застосування строкінази в умовах спеціалізованих бригад швидкої медичної допомоги 

Вершигора А., Зундер М., Несукай В. , Долженко М.М. Київська міська станція швидкої медичної допомоги та медицини катастроф НМАПО ім.П.Л.Шупика, кафедра кардіології та функціональної діагностики Відомо, що широке застосування... далі >>
 

Ішемічна хвороба серця 

22.10.2010 18:35 Categories: ІХС
  Клінічна класифікація ІХС Раптова коронарна смерть Раптова клінічна коронарна смерть з успішною реанімацією. Раптова коронарна смерть (летальний випадок) Стенокардія Стабільна... далі >>
 

Продукція «Польфарма» відома в Україні ще із часів СРСР 

01.07.2010 15:39 Categories: Polpharma ІХС Статті

З 1 липня 2010 р. главою представництва компанії «Польфарма» призначений Віталій КирикІсторія польського фармацевтичного підприємства «Польфарма» почалася 75 років тому. Три чверті століття компанія представляє на ринку високоякісні препарати, що заслужено користуються довірою в лікарів, фармацевтів і пацієнтів.

... далі >>
 

Протокол надання медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом з елевацією ST (інфарктом міокарда з зубцем Q) 

03.07.2006 18:50 Categories: Документи ІХС Новини

Гострий коронарний синдром – група клінічних ознак чи симптомів, які дозволяють підозрювати гострий інфаркт міокарду або нестабільну стенокардію...

... далі >>
 

Протокол надання медичної допомоги хворим із ІХС: стабільною стенокардією напруження І-ІІ ФК 

03.07.2006 18:10 Categories: Документи ІХС Новини

При стабільній стенокардії напруги відмічається поява ангінозних нападів при фізичному навантаженні...

... далі >>
 

Протокол надання медичної допомоги хворим із ІХС: стабільною стенокардією напруження ІІІ-ІV ФК 

03.07.2006 18:00 Categories: Документи ІХС Новини

Ознаки ішемії при проведенні тестів з дозованим фізичним навантаженням...

... далі >>
 

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Кетонові добавки: новий засіб для лікування серцево-судинних захворювань?

Результати нового огляду досліджень передбачають, що кетонові тіла можуть мати терапевтичні переваги для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями...

  >>>