Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
04.03.2021

Записи на тему: Статті

  • RSS

Теми

Порівняльна ефективність торасеміду з фуросемідом у симптоматичній терапії пацієнтів із серцевою недостатністю: попередні результати рандомізованого дослідження TORNADO. 

Порівняльна ефективність торасеміду з фуросемідом у симптоматичній терапії  пацієнтів із серцевою недостатністю: попередні результати рандомізованого дослідження TORNADO.Метою цього дослідження  було порівняння впливу торасеміду та фуросеміду на клінічні наслідки захворювання у пацієнтів з СН...

... далі >>
 

Оновлення позицій щодо документів стосовно артеріальної гіпертензії та еректильної дисфункції. 

Оновлення позицій щодо документів стосовно артеріальної гіпертензії та еректильної дисфункції.Сексуальне здоров'я є невід’ємною частиною загального здоров’я, а активне та здорове сексуальне життя є важливим аспектом якості...

... далі >>
 

Новые возможности дигидропиридинов в терапии инфекций, вызванных Helicobacter pylori. 

Новые возможности дигидропиридинов в терапии инфекций, вызванных  Helicobacter pylori.Новое терапевтическое решение для лечения устойчивых к антибиотикам инфекций Helicobacter pylori...

... далі >>
 

Фіксовані комбінації, як невід’ємна складова сучасного лікування АГ: у фокусі валсартан/гідрохлоротіазид і валсартан/гідрохлоротіазид/амлодипін. 

Фіксовані комбінації, як невід’ємна складова сучасного лікування АГ: у фокусі  валсартан/гідрохлоротіазид і валсартан/гідрохлоротіазид/амлодипін.Оптимальність потрійної комбінації полягає не тільки в синергічному гіпотензивному ефекті, а й у значному зменшенні кількості таблеток, які приймає пацієнт...

... далі >>
 

Бета-блокатори та еректильна дисфункція – який препарат є найбільш безпечним? 

Бета-блокатори та еректильна дисфункція – який препарат є найбільш безпечним?Негативні наслідки прийому препаратів не повинні бути проігноровані після АКШ у сексуально активних пацієнтів чоловічої статі...

... далі >>
 

Новые данные эффективности бета-адреноблокаторов в терапии артериальной гипертензии. 

Новые данные эффективности бета-адреноблокаторов в терапии артериальной гипертензии.Впервые на основании анализа «жестких» конечных точек определили преимущества терапии АГ основанной на использовании вазодидатирующих бета-блокаторов...

... далі >>
 

Ехокардіографія в діагностиці кардіальних джерел емболій. Рекомендації Українського товариства кардіологів та Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців з ехокардіографії» 

Ехокардіографія в діагностиці кардіальних джерел емболій. Рекомендації Українського товариства кардіологів та Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців з ехокардіографії»Загальні механізми розвитку інсультів, системних емболій і ТЕЛА та роль ЕхоКГ в оцінці, діагностиці та лікуванні наслідків емболій...

... далі >>
 

Оцінка використання вимірювання артеріального тиску в домашніх умовах за допомогою технології, яка підтримує мобільні телефони: дослідження доказів ефективності технології iVitality. 

16.06.2018 10:34 Categories: Omron Статті

Технологія, що підтримує мобільний телефон, є надійним і перспективним методом з хорошим комплаєнсом для вимірювання і контролю рівня АТ в домашніх умовах...

... далі >>
 

Вплив моніторингу артеріального тиску у домашніх умовах на контроль артеріального тиску у людей похилого віку 

09.05.2018 21:22 Categories: Omron Гіпертонія Статті

Вплив моніторингу артеріального тиску у домашніх умовах на контроль артеріального тиску у людей похилого вікуРезультати французького рандомізованого (вибіркового) дослідження...

... далі >>
 

Принципы лечения стабильной ишемической болезни сердца 

07.04.2018 21:18 Categories: Alvogen Статті

Органические нитраты как интегральная часть оптимальной консервативной терапии стабильной ишемической болезни сердца  К.А. Бобрышев. Донецкий национальный медицинский университет  Принципы лечения стабильной ишемической болезни сердца

 

В лечении стабильной ишемической болезни сердца используют коронарную реваскуляризацию и оптимальную консервативную терапию.

... далі >>
 

Комбинированная терапия артериальной гипертензии: в фокусе принципиальные различия «комбинаций 2 ряда» 

Комбинированная терапия артериальной гипертензии: в фокусе принципиальные различия «комбинаций 2 ряда»Основная цель лечения больных АГ состоит в максимальном снижении риска развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти от них...

... далі >>
 

Как снизить сердечно-сосудистый риск: роль центрального аортального давления или «голый король»? 

Влияние различных кардиологических препаратов на показатели ЦАД следует учитывать при выборе терапии каждого конкретного пациента...

... далі >>
 

Комбинированная терапия у пациентов с артериальной гипертензией на фоне ожирения. 

У пациентов с артериальной гипертензией, связанной с наличием ожирения, провели сравнение комбинации эналаприла/фелодипина и комбинации эналаприла/лерканидипинаАвторы провели сравнение комбинации эналаприла/фелодипина и комбинации эналаприла/лерканидипина у таких пациентов...

... далі >>
 

Центральная гемодинамика и препараты выбора в коррекции гипертензии при ХБП. 

КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ХБП

Основные показатели центральной гемодинамики и их значение для повседневной клинической практики...

 

... далі >>
 

Тонометр OMRON M6 Comfort – «флагман» автоматических тонометров 

28.12.2015 22:13 Categories: Omron Продукти Статті

Дословно Intellisense можно перевести как: «интеллектуальное чувство» или «интеллектуальная чувствительность». На самом деле, это - нечто гораздо большее. Это целая совокупность свойств, которыми наделяются приборы OMRON.

... далі >>
 

Какой статин идеально подходит пациентам при необходимости комплексного лечения? 

10.09.2015 22:47 Categories: Recordati Статті

Статины широко используют в лечении сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), поскольку они улучшают профиль липидов, а также снижают риск возникновения ишемической болезни сердца и нарушений кровообращения головного мозга. Статины широко используют в лечении сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), поскольку они улучшают профиль липидов, а также снижают риск возникновения ишемической болезни сердца и нарушений кровообращения головного мозга.

В последние 15 лет, в связи с увеличением числа пациентов, у которых выявляют несколько сопутствующих заболеваний, общий профиль риска применения статинов...

 

... далі >>
 

Добовий профіль артеріального тиску, ліпідний спектр крові у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ревматоїдним артритом та ефективність застосування аторвастатину. 

09.07.2015 23:03 Categories: Статті Фармак

Актуальність проблеми коморбідності терапевтичних хворих зумовлена тенденцією до всезагального постаріння населення та збільшенням тривалості життя...

... далі >>
 

Фиксированная комбинация зофеноприла с гидрохлортриазидом в лечении артериальной гипертензии. 

Зофеноприл особенный представитель класса ингибиторов АПФ, обладающий антигипертензивными, антиоксидантными, кардиопротекторными свойствами...

... далі >>
 

Клініко-фармакодинамічні ефекти внутрішньовенної диуретичної терапії торасемідом та фуросемідом у пацієнтів з декомпенсованою ХСН. 

Клінічна характеристика пацієнтів та схема проведення дослідження, основні клініко-демографічні, гемодинамічні показники...

... далі >>
 

Зачем нужен еще один ингибитор ангиотензинпревращающего фермента?  

Зофеноприл – ингибитор АПФ с высокой тканевой аффинностью, обладающий кардио- и вазопротективными свойствами с дополнительными преимуществами

... далі >>
 

Зофеноприл (Зокардис®) — новый ингибитор АПФ с выраженными антиишемическими свойствами. 

В арсенале врачей появился новый ингибитор АПФ, который не только эффективно снижает АД, но и обладает мощным антиишемическим действием...

... далі >>
 

Клиническое значение статинов в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. 

На сегодняшний день статины рассматриваются как важнейший аспект патогенетического лечения больных ИБС. Они широко используются в повседнев­ной клинической практике при первич­ной и вторичной профилактике ИБС бла­годаря убедительной доказательной базе по снижению сердечно-сосудистой и об­щей смертности. 

... далі >>
 

Новые возможности в достижении и оценке антиатеросклеротического эффекта: современные методы визуализации и рациональная терапия атеросклероза. 

Интраваскулярная эластография - сравни­тельно новый метод измерения локальной деформации атеросклеротической бляшки...

... далі >>
 

Эффективности и безопасность статинов: выбор препарата. 

Безусловным лидером среди препаратов для лечения дислипидемий на сегодняшний день остаются статины...

... далі >>
 

Розувастатин: новые возможности статинов. 

На сегодняшний день розувастатин является наиболее эффективным статином в снижении уровней ОХС и ХС ЛПНП...

... далі >>
 

Аторвастатин - прогресс в кардиологии. 

Без холестерина - имеется атеросклероза ...

... далі >>
 

Эффективность и безопасность комбинированной антигипертензивной терапии в комплексном лечении пациентов с артериальной гипертензией и хронической обструктивной болезнью легких 

19.01.2015 21:44 Categories: Статті Фармак

Согласно данным украинских эпидемиологических исследований распространенность артериальной гипертензии в нашей стране составляет более 30%...

... далі >>
 

Динаміка рівня альдостерону у хворих на хронічну серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду під впливом лікування 

19.01.2015 21:15 Categories: Статті Фармак

Незважаючи на досягнення сучасної медицини, розповсюдженість хронічної серцевої недостатності (ХСН) не тільки не знижується...

... далі >>
 

Уровень и динамика Галектина-3 при хронической сердечной недостаточности с сохраненной систолической функцией левого желудочка на фоне использования петлевых диуретиков 

19.01.2015 21:00 Categories: Статті Фармак
УДК 616.12-008.46-036.1-072.5-08:615.254.1 А.В. Курята, Ю.С. Кушнир ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины» г. Днепропетровск, Украина Уровень и динамика Галектина-3 при хронической сердечной недостаточности с... далі >>
 

Клиническая картина, алгоритм диагностики и дифференциальной диагностики первичной неалкогольной жировой болезни печени 

Диагноз неалкогольной жировой болезни печени выставляется при исключении всех иных причин поражения печени...

... далі >>
 

Роль полиморфизмов некоторых генов в реализации артериальной гипертензии. 

Генетический полиморфизм – это результат мутации, предполагающий замену одного нуклеотида на другой, так называемые точечные однонуклеотидные полиморфизмы...

... далі >>
 

Профилактика инсульта и сосудистой деменции у больных гипертонической болезнью: значение блокаторов рецепторов ангиотензина II. 

Данные больших клинических исследований свидетельствуют о неодинаковой церебропротекторной эффективности БРА внутри группы...

... далі >>
 

Фармакотерапия хронической сердечной недостаточности в XXI веке: достижения и вопросы. 

Использование ИАПФ — одна из реаль­ных терапевтических возможностей активно пре­рывать возникающие при ХСН патогенетические круги взаимной активации РААС и САС...

... далі >>
 

Фармакологическое лечение хронической сердечной недостаточности в XXI веке: достижения и вопросы (часть II). 

За последние 20-25 лет достигнуты значительные успехи в понимании механизмов развития СН и что очень важно — в терапии данного синдрома...

... далі >>
 

Роль олмесартана в лечении артериальной гипертензии. 

Олмесартан медоксомил — это новый предста­витель блокаторов рецепторов к АТII в лечении паци­ентов с АГ...

... далі >>
 

Антигипертензивная эффективность и безопасность олмесартана медоксомила и рамиприла у пациентов пожилого возраста с легкой/умеренной эссенциальной артериальной гипертензией: исследование ЕSРОRТ. 

Олмесартана медоксомил обеспечивает эффективный, пролонгированный и хорошо переносимый контроль АД, являясь эффективным антигипертензивным препаратом...

... далі >>
 

Нелёгкий выбор: антагонисты рецепторов ангиотензина. 

Данные сравнения различных “сартанов” об их преимуществах, не связанных напрямую со снижением артериального давления...

... далі >>
 

Влияние антигипертензивной терапии на структуру мелких сосудов, центральное артериальное давление и оксидативный стресс у пациентов с мягкой АГ. 

4-недель­ное лечение лерканидипином в качестве монотера­пии способствует уменьшению соотношения «про­свет — стенка сосуда»...

... далі >>
 

Петлевые диуретики. 

Какой эффект мы ожидаем от разных доз и разных форм высвобождения? Диуретики давно являются неотъемлемой составляющей лечения пациентов с болезнями почек, сердца и некоторыми другими заболеваниями. Основные показания для назначения диуретиков...

... далі >>
 

Небиволол в лечении сердечно-сосудистой патологии у пациентов с сахарным диабетом: акцент на метаболических эффектах. 

Небиволол являет­ся мощным антигипертензивным пре­паратом, который обладает хорошим профилем безопасности и благопри­ятными метаболическими эффектами...

... далі >>
 

Еволюція механізмів дії блокаторів β-адренорецепторів та розширення сфер клінічного застосування: у фокусі небіволол 

Єдиний безпечний кардіоселективний β-блокатор для лікування АГ при метаболічному синдромі й цукровому діабеті...

... далі >>
 

Сравнительная оценка безопасности разных схем дезагрегантной терапии. 

Длительное применение ацетилсалициловой кислоты в энтеросолюбильной оболочке (Полокард) вызывало меньшее число гастропатий...

... далі >>
 

Клиническая эффективнлость и безопасность применения препарата Мажезик при вертеброгенном болевом синдроме. 

Мажезик обладает высокой эффективностью как средство с анальгетическим и противовоспалительным действием при хорошей переносимости...

... далі >>
 

Лечение стабильной стенокардии напряжения в амбулаторной практике: клинические и сосудистые эффекты перевода больных на небиволол 

Небиволол не только усиливает сию­минутный клинический эффект, но потенциально важен при длительном лечении больных со стенокардией...

... далі >>
 

Применение небиволола у пациентов с идиопатической легочной гипертензией: результаты пилотного исследования. 

Лечение небивололом приводит к достоверному улучшению функционального статуса пациентов с идиопатической легочной гипертензией...

... далі >>
 

Дизайн и предварительные результаты украинского кооперативного исследования НЕБОСВОД. 

Внедрение бета-адреноблокаторов  в практи­ку лечения пациентов с хронической сердечной не­достаточностью и систолической дисфунк­цией левого желудочка...

... далі >>
 

Применение петлевых диуретиков в лечении сердечной недостаточности 

Эффективность применения торасемида при сердечной недостаточности

... далі >>
 

Влияние ингибиторов АПФ зофеноприла и периндоприла на показатели окислительного стресса и эндотелиальную функцию у пациентов cо стабильной ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией 

Б.Д. Кулев, к.м.н., И.В. Баринова, к.м.н., А.Г. Плисюк, Н.Е. Арзамасцева, З.Н. Бланкова, ФГУ «РКНПК Росмедтехнологий», НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова; Ф.Т. Агеев, д.м.н., профессор, О.А. Азизова, д.б.н., профессор, А.В. Айсейчев, ФГУ «НИИ... далі >>
 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА: фокус на лерканидипин 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА: фокус на лерканидипин М.Н. ДОЛЖЕНКО, д.м.н., профессор Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев Ввиду значительной распространенности инсульта... далі >>
 

ЛЕРКАНІДИПІН: НОВІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ 

Візір В.А., Волошина І.М. Запорізький державний медичний університет, кафедра внутрішніх хвороб № 2 ЛЕРКАНІДИПІН: НОВІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ Резюме. Стаття присвячена оцінці впливу... далі >>
 

«Левовращающий переворот» в кардиологии? 

Основная цель врача в лечении больного АГ — это снижение общего риска сердечно-со­судистой заболеваемости и смертности, воздействие на все факторы риска ...

... далі >>
 

Дигидропиридиновые антагонисты кальция - новый резерв снижения риска осложнений при артериальной гипертензии. 

Среди современных комбинаций антигипертензивных препаратов особое внимание привлекает со­четание антагонистов кальция и ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента...

... далі >>
 

Комбинированная терапия артериальной гипертензии - вызов будущему 

Наука находится в постоянном поиске новых эффективных форм лечения АГ, одно из важных направлений -...

... далі >>
 

Вплив антигіпертензивного засобу Тонорма на ліпідний спектр крові у хворих на АГ. 

У статті представлені результати дослідження ліпідного спектру крові в хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) при застосуванні комбінованого антигіпертензивного лікувального засобу тонорма.Результати дослідження ліпідного спектру крові у хворих на артеріальну гіпертензію при застосуванні антигіпертензивного лікувального засобу Тонорма

 

... далі >>
 

Лечение заболеваний периферических артерий нижних конечностей: роль кардиолога 

Наиболее важными с точки зрения распространенности заболеваний периферических артерий (ЗПА) являются атеросклероз и сосудистые осложнения сахарного диабета.

... далі >>
 

Флурбипрофен при лечении остеоартроза 

21.07.2013 21:44 Categories: Sanovel Статті

В статье представлены данные об эпидемиологии, основных клинических проявлениях остеоартроза. Дана характеристика флурбипрофена, его анальгезирующий, противовоспалительный эффект, влияние на хрящ, данные о частоте побочных эффектов. Приведены результаты собственных наблюдений о влиянии флурбипрофена на симптомы остеоартроза у пациентов с гонартрозом.В статье представлены данные об эпидемиологии, основных клинических проявлениях остеоартроза. Дана характеристика флурбипрофена...

... далі >>
 

Сучасний тренд лікування - комбінація лікарських засобів в одній таблетці. 

Артеріальна гіпертензія залишається найбільш поширеним хронічним захворюванням у світі, хоча її адекватне лікування зумовлює прогнозоване зниження серцево-судинної захворюваності та смертності

Артеріальна гіпертензія залишається найбільш поширеним хронічним захворюванням у світі, хоча її адекватне лікування зумовлює прогнозоване зниження серцево-судинної захворюваності та смертності.

Дослідження TIPS-2 підтверджує актуальність вітчизняного комбінованого гіпотензивного препарату Тонорма ... далі >>
 

МОЗ видав реєстраційні посвідчення для препаратів КАРДОСАЛ 

15.03.2013 13:39 Categories: Berlin Chemie Cardosal Статті

Наказом Міністерства охорони здоров’я України 15.03.2013 № 210 видані реєстраційні посвідчення №UA/7139/01/01 та №UA/7140/01/01 для медичного застосування препаратів КАРДОСАЛ ПЛЮС 20/12,5 (CARDOSAL PLUS 20/12,5) та КАРДОСАЛ ПЛЮС 20/25 (CARDOSAL PLUS 20/25).

... далі >>
 

Реанимация по-европейски 

Статья ALS. Впечатления участника курсов ALS польского совета по реанимации...

... далі >>
 

Катетерная денервация почек  

Катетерная денервация почек - новый метод прерывания симпатической инервации почек, расположенных в адвентиции почечных артерий,  доказано ее влияние на снижение артериального давления...

... далі >>
 

К вопросу о целесообразности применения метаболической кардиопротекции в эпоху доказательной медицины 

.Статья №89. О кардиопротекции. Нема­ловажное место принадлежит поиску препаратов метаболической коррекции ишемического реперфузионного повреждения вследствие того, что уже известные гемодинамические препараты не оказывают должной кардио­протекции, что приводит к поиску все новых и новых препаратов..

... далі >>
 

Сартаны в лечении пациентов высокого кардиоваскулярного риска 

Стаття № 87. Роль антигипертензивной терапии в улучшении прогноза у пациентов с артериальной гипертензией не вызывает сомнений. В настоящее время обсуждается вопрос усовершенствование терапевтических подходов...

... далі >>
 

Профилактика сердечно-сосудистых осложнений у больных сахарным диабетом 2 типа: только многофакторный подход может обеспечить хороший результат 

Статья №10. Сердечно-сосудистые заболевания являются сегодня главными убийцами больных сахарным диабетом (СД) 2 типа. Согласно результатам эпидемиологических исследований и статистическим данным около 65-75% больных с СД 2 типа умирают от инфаркта миокарда, инсульта и других кардиоваскулярных катастроф.

... далі >>
 

Статины и антагонисты альдостерона у больных с острым коронарным синдромом и у постинфарктных пациентов 

Статья №9. Стандартные подходы к лечению больных с острым коронарным синдромом (ОКС), а также лиц, перенесших инфаркт миокарда (ИМ), достаточно подробно изложены в соответствующих отечественных и международных рекомендациях. Несмотря на это, рутинная практика ведения этого значительного контингента больных (а ежегодно в Украине регистрируется около 50 тыс. случаев ИМ) весьма часто не соответствует мировым подходам.

... далі >>
 

Статины в 2012 году: придадим себе уверенности 

Статья №8. Статины представляют одну из наиболее востребованных групп лекарственных препаратов в кардиологии, их назначение показано практически всем больным с повышенным сердечно-сосудистым риском (что регламентировано соответствующими отечественными и международными рекомендациями).

... далі >>
 

Многофакторная терапия больных с сахарным диабетом 2 типа 

Статья №6. О том, какие сегодня существуют возможности для первичной и вторичной профилактики кардиоваскулярной патологии у больных СД 2 типа, рассказал заведующий кафедрой диабетологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, доктор медицинских наук, профессор Борис Никитич Маньковский.

... далі >>
 

Комплексное лечение пациентов высокого кардиального риска 

Статья №5. Согласно современным европейским рекомендациям к категории больных высокого и очень высокого сердечно-­сосудистого (СС) риска относятся пациенты с установленным СС-заболеванием: сахарным диабетом (СД) 2 типа, СД 1 типа и микроальбуминурией; с очень выраженными проявлениями только одного фактора риска; хронической болезнью почек...

... далі >>
 

Вибір антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію, ішемічну хворобу серця та неалкогольну жирову хворобу печінки 

Лекція № 41. Найчастіше у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) і дисліпідемію виявляють ураження паренхіми печінки в результаті мета6олічних захворювань, які зараховують до неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП). Ця потологія розвивається у хворих, які не вживають алкоголь у дозах, достатніх для ураження печінки…

... далі >>
 

Актуальные вопросы лекарственных взаимодействий в клинической практике. Как выбрать оптимальный ингибитор АПФ для больного, принимающего НПВС? 

Статья №39. Безрецептурный отпуск НПВС в аптечной сети приводит к самолечению населения, выбору пациентами препаратов не с лучшим профилем безопасности и, как следствие - к повышению риска развития нежелательных явлений...

... далі >>
 

Современные представления о роли блокаторов бета-адренорецепторов в лечении хронической сердечной недостаточности 

Статья №37. Существует 3 основные цели при лечении пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Прежде всего терапия должна быть направлена на уменьшение симптоматики и улучшение качества жизни пациента...

... далі >>
 

Применение Неокардила в лечении вегетососудистой дистонии 

Статья № 85. Вегетативная дистония (ВД) — состояние, определяемое нарушением вегетативной регуляции сердца, сосудов, внутренних органов, желез внутренней секреции, связанное с отклонениями в структуре и функции центральной и периферической нервной системы...

... далі >>
 

Еналаприл плюс індапамід при лікуванні артеріальної гіпертензії. Результати дослідження ЕПІГРАФ-2. 

Лекция № 36. В останні роки все більше приділяється уваги комбінованій терапії. Так Американське товариство з артеріальної гіпертензії рекомендує призначати відразу комбіновані препарати при всім хворим із стартовим артеріальним тиском 160/100 мм. рт.ст. і більше...

... далі >>
 

Актуальные вопросы антигипертензивной терапии. Рациональный выбор препаратов... 

Лекция №35.

В нашей стране среди лиц с повышенным АД знают о существовании заболевания 67,8% сельских и 80,8% городских жителей, а регулярно принимают антигипертензивную терапию 38,3% сельских и 48,4% городских жителей...

... далі >>
 

Досвід застосування препарату Бісостад у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ІХС  

Статья №33. Лікування артеріальної гіпертензії - одне з найактуальніших завдань сучасної кардіології...

... далі >>
 

Особливості лікування пацієнтів з поліорганною патологією... 

Статья №32. Враховуючи підвищену смертнють від серцевої недостатності (СН) у хворих після інфаркту міокарда (ІМ), виділено спеціальний термін - постіфарктна ішемічна кардіміпатія (ПІКМП), до складу якого входить СН внаслідок ІМ з фракиею викиду лівого шлуночко (ФВ ЛШ) менше 35%...

... далі >>
 

Лечение желудочковых нарушений ритма и профилактика внезапной сердечной смерти 2012. 

Рекомендации №13. Лечение желудочковых нарушений ритма и профилактика внезапной сердечной смерти 2012. Подготовлены членами Ассоциации аритмологов  Украины и Рабочей группой по нарушениям ритма сердца Ассоциации аритмологов Украины.

... далі >>
 

Рекомендации по проведению катетерных абляций 2012 

Рекомендация №12. Рекомендации по проведению катетерных абляций 2012. Подготовлены членами Ассоциации аритмологов  Украины и Рабочей группой по нарушениям ритма сердца Ассоциации аритмологов Украины.

... далі >>
 

Рекомендации по диагностике и лечению экстрасистолии и парасистолии 2012. 

Рекомендации №11. Диагностика и лечение экстрасистолии и парасистолии 2012. Подготовлены членами Ассоциации аритмологов  Украины и Рабочей группой по нарушениям ритма сердца Ассоциации аритмологов Украины.

 
... далі >>
 

Рекомендации по применению имплантируемых устройств 2012. 

Рекомендации №10. Рекомендации по применению имплантируемых устройств 2012. Подготовлены членами Ассоциации аритмологов  Украины и Рабочей группой по нарушениям ритма сердца Ассоциации аритмологов Украины.

... далі >>
 

Антиаритмическая терапия при фибрилляции предсердий 2012. 

Рекомендации №9. Антиаритмическая терапия при фибрилляции предсердий 2012. Подготовлены членами Ассоциации аритмологов  Украины и Рабочей группой по нарушениям ритма сердца Ассоциации аритмологов Украины.

... далі >>
 

Рекомендации по диагностике и лечению суправентрикулярных тахикардий 2012 

Рекомендации №8. Рекомендации по диагностике и лечению суправентрикулярных тахикардий 2012. Подготовлены членами Ассоциации аритмологов  Украины и Рабочей группой по нарушениям ритма сердца Ассоциации аритмологов Украины.

... далі >>
 

Издана монография "Эхокардиография у больных сердечной недостаточностью"  

Книга з кардіології 02. Данная монография является пособием для врачей по выявлению особенностей течения сердечной недостаточности с помощью эходопплерографии. Пособие предназначено для кардиологов, врачей функциональной и ультразвуковой диагностики, терапевтов, семейных врачей, интернов.

... далі >>
 

Оптимизация лечения больного с ИБС: все ли уже сказано? 

Что такое фитомолекулы? Долженко М.Н. Национальная медицинская академия последипломного образования им.П.Л.Шупика Селективные фитомолекулы – современная генерация высокотехнологичных соединений растительного происхождения. Селективные фитомолекулы являются результатом экологически благоприятных условий культивации растений, научно обоснованной качественной селекции определенных фитохимических фракций, их стандартизации и клинически доказанной эффективности. http://www.webcardio.orgСтатья №11. Что такое фитомолекулы? Селективные фитомолекулы – современная генерация высокотехнологичных соединений растительного происхождения. Селективные фитомолекулы являются результатом экологически благоприятных условий культивации растений...

... далі >>
 

Применение Неокардила в лечении вегетативной сосудистой дистонии 

Вегетативная дистония (ВД) – состояние, определяемое нарушением вегетативной регуляции сердца, сосудов, внутренних органов, желез внутренней секреции, связанное с отклонениями в структуре и функции центральной и периферической нервных систем.. www.webcardio.org Статья № 12. Вегетативная дистония (ВД) – состояние, определяемое нарушением вегетативной регуляции сердца, сосудов, внутренних органов, желез внутренней секреции, связанное с отклонениями в структуре и функции центральной и периферической нервных систем.

... далі >>
 

Психофармакотерапия в кардиологии 

Статья № 84. В настоящее время психотропные средства (ПС) активно применяются врачами не только психиатрических клиник и амбулаторий. Это обусловлено нередким сочетанием соматической и психической патологии.

... далі >>
 

Актуальность проблемы тревожных расстройств 

Статья № 83. Пациентов, обращающихся к врачу, испытывают симптомы тревоги, которые влияют на течение их основного заболевания. Распространенность тревожных расстройств в популяции достигает 15%, причем у женщин они развиваются в два раза чаще, чем у мужчин.

... далі >>
 

Тревожные расстройства в кардиологии. Вопросы лечения и профилактики 

Статья № 82. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Российской Федерации смертность от сердечно–сосудистых заболеваний остается самой высокой по сравнению с экономически развитыми странами как среди мужчин, так и среди женщин...

... далі >>
 

Как повысить качество жизни больного с сердечно-сосудистыми заболеваниями  

Статья № 81. Влияние Афобазола на качество жизни кардиологических больных в процессе стационарного лечения.

... далі >>
 

Психосоматические расстройства: так ли уж все безопасно? 

Статья № 80. Клинико-терапевтические аспекты психосоматических расстройств.

... далі >>
 

Лечение тревожных расстройств у пожилых 

Статья № 79. Лечения тревоги у пациентов старших возрастных групп: клиническая эффективность применения анксиолитика небензодипзнпинового ряда Афобазол. Актуальность проблемы тревожных расстройств и их терапии определяется клинической гетерогенностью, высокой распространенностью тревожных переживаний...

... далі >>
 

«Малая психиатрия» в кардиологии 

Статья № 78. Изучение проблемы коморбидности (соболезненности) соматической и психической патологии приобретает все большую актуальность как в общемедицинской практике, так и в психиатрии.

... далі >>
 

Нейроциркуляторная дистония или почему у одной болезни есть три названия? 

Статья №55. Довольно часто на прием к врачу общей практики приходят пациенты с жалобами на соматовегетативные расстройства, которые представляются в виде упорных кардиалгий, длительной и "необъяснимой" гипертермии

... далі >>
 

Классификация тревожных расстройств по МКБ10 

Статья № 76. Психические расстройства в терапевтической практике. Рекомендации по диагностике и лечению.

... далі >>
 

Преимущества афобазола перед гидазепамом:взгляд кардиолога 

Статья № 75. Тревожные расстройства в практике кардиолога: опыт применения Афобазола. Тревога является психологическим феноменом, с которым регулярно приходится сталкиваться врачу любой специальности.

... далі >>
 

Панические атаки при метаболическом синдроме 

Статья № 73. Серед багатьох психосоматичних розладів, у виникненні та розвитку яких вагомими є психологічні травми з дитинства і протягом життя, агресія, тривога, страх, останніми роками увагу дослідників привертає симптомокомплекс метаболічний синдром X.

... далі >>
 

К лечению фибрилляций предсердий  

Статья № 70. Фибрилляция предсердий (ФП) - наиболее распространенная аритмия, встречающаяся в клинической практике.

... далі >>
 

Лечение психосоматических расстройств в терапии 

Статья № 69. В практике врача–терапевта часто приходится сталкиваться с расстройствами, которые не поддаются обычному, привычному для терапевта, лечению – психосоматическими заболеваниями.

... далі >>
 

Лечение панических атак при артериальной гипертензии  

Статья № 68. В последнее время в литературе большое внимание уделяется психосоматическим проявлениям при различных заболеваниях...

... далі >>
 

Нейропротекция при метаболическом синдроме 

Статья № 67. Применение Афобазола в комплексном лечении метаболического синдрома. В настоящее время все более актуальной становится проблема терапии состояния, называемого метаболическим синдромом (МС)...

... далі >>
 

Лечение тревоги и депрессии при ИБС  

Статья № 66. Афобазол и пиразидол в комплексном лечении пациентов с ишемической болезнью сердца и коморбидными тревожно-депрессивными расстройствами.

... далі >>
 

Лечение фобий, тревоги и депрессии в кардиологии 

Статья № 65. Психофармакотерапия тревожных расстройств у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (применение афобазола).

... далі >>
 

Лечение тревожного состояния в общей медицинской практике 

Статья № 64. Тревожные расстройства часто встречаются в общемедицинской практике у больных с соматическими заболеваниями.

... далі >>
 

Лечение тревоги в кардиологии, онкологии, дерматологии 

Статья № 63. Возможности применения современного анксиолитика афобазола в психосоматике

... далі >>
 

Терапия тревоги и депрессии после инсульта 

Статья № 61. Влияние Афобазола на психо-эмоциональное состояние, мозговое кровообращение и биоэлектрическую активность головного мозга у больных пожилого возраста, перенесших ишемический інсульт.

... далі >>
 

Как лечить тревожное состояние врачу общей практики? 

Статья № 60. Тревожные симптомы являются одними из наиболее распространенных психических феноменов.

... далі >>
 

Чем можно лечить панические атаки? 

Статья № 62. История применения бензодиазепиновых транквилизаторов (БДТ), как никаких других психотропных препаратов, драматична.

... далі >>
 

Метаболическая терапия при хронической почечной недостаточности 

Неухильне зростання розповсюдженості хронічної хвороби нирок (ХХН) спостерігається в усіх країнах світу, тому профілактика розвитку і лікування цієї патології є однією з актуальних проблем сучасної медицини. В останні роки серйозна увага надається впливу порушеної функції нирок на розвиток кардіоваскулярних захворювань (КВЗ) і збільшення серцево-судинної смертності при ХХН. У низці досліджень було доведено, що до значного погіршення прогнозу при серцево-судинній патології призводять підвищення концентрації креатиніну в сироватці крові та зниження швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ), проте на стан нирок у кардіологічних хворих частіше всього звертають увагу тільки після приєднання хронічної ниркової недостатності. О.В. Курята, д.м.н., професор, Є.О. Фролова, В.М. Клюйко, Днiпропетровська державна медична академiя.  www.webcardio.orgСтатья №120. Неухильне зростання розповсюдженості хронічної хвороби нирок (ХХН) спостерігається в усіх країнах світу, тому профілактика розвитку і лікування цієї патології є однією з актуальних проблем сучасної медицини. В останні роки серйозна увага надається впливу порушеної функції нирок на розвиток кардіоваскулярних захворювань (КВЗ) і збільшення серцево-судинної смертності при ХХН.

... далі >>
 

Цитопротекция скелетных мышц как перспективное направление в лечении пациентов с болезнью периферических артерий 

 Понятие «болезнь периферических артерий» (БПА) охватывает ряд некоронарных артериальных синдромов, которые вызваны изменениями структуры и функции артерий, снабжающих внутренние органы (кроме сердца и головного мозга) и конечности. Л.Г. Воронков, д.м.н., профессор, Е.Н. Бесага, к.м.н., отдел сердечной недостаточности ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины. www.webcardio.oСтатья № 119. Цитопротекция скелетных мышц как перспективное направление в лечении пациентов с болезнью периферических артерий.

... далі >>
 

Психокардиология: применение анксиолитиков в лечении сердечно-сосудистых заболеваний 

Статья № 118. Распространенность и заболеваемость психическими расстройствами в мире Известно, что распространенность психических расстройств в популяции составляет 32,7%

... далі >>
 

Метаболическая терапия в лечении сердечной недостаточности 

Статья № 128. У статті наведено дані дослідження ефективності включення метаболічного препарату Мілдронат до складу комплексної терапії хронічної серцевої недостатності.

... далі >>
 

Перспективы применения милдроната у больных с сердечно- сосудистой патологией  

Статья № 127. Болезни системы кровообращения занимают ведущее место среди причин смерти в развитых странах мира и Российской Федерации.

... далі >>
 

Психосоматические расстройства в практике поликлинического врача 

Статья № 126. Поликлинический врач постоянно сталкивается с широким кругом пограничных психических и психо-соматических расстройств, значимо накапливающихся в первичной медицинской сети по сравнению с общей популяцией

... далі >>
 

Возможности терапевта в коррекции когнитивных нарушений при артериальной гипертензии 

Статья № 125. Обсуждается проблема когнитивных нарушений, возникающих на фоне артериальной гипертензии.

... далі >>
 

Эффективность Милдроната. Результаты 

Статья № 124.  В последние годы были достигнуты значительные успехи в профилактике и лечении ишемической болезни сердца (ИБС), однако данное заболевание продолжает занимать первое место среди кардиоваскулярной патологии по частоте осложнений и числу летальных исходов.

... далі >>
 

Место p-fox-ингибиторов свободных жирных кислотв комбинированной терапиисердечно-сосудистых осложненийу больных сахарным диабетом 2-го типа 

Статья № 123. Рост числа больных сахарным диабетом 2-го типа (СД) в последние десятилетиянеоспорим , несмотря на усилия, предпринимаемые для профилактики развития и разработки новых лекарственных средств для лечения этого инвалидизирующего заболевания.

... далі >>
 

Психологические факторы риска и заболевания сердца 

Статья № 122. Будучи тяжелыми и потенциально опасными для жизни, кардиоваскулярные заболевания оказывают значительное действие на психический статус пациентов. В свою очередь, течение сердечно сосудистой патологии может существенно усугубляться психологическими факторами.

... далі >>
 

Варіабельність артеріальнрго тиску - стратегічна мішень комбінованої антигіпертензивної терапії чи міф експериментальних досліджень? 

Статья №3. Незважаючи на досягнення в лікуванні артеріальної гіпертензії впродовж останніх років, чимало практичних аспектів ведення пацієнтів з АГ залишаються відкритими для обговорення...

... далі >>
 

Основы антитромбоцитарной терапии: АСК в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний 

Статья №2.  Как известно, антитромбоцитарное действие ацетилсалициловой кислоты (АСК), родоначальницы дезагрегантов, связано с необратимым ингибированием ЦОГ-1 и синтеза тромбоксана А2...

... далі >>
 

Петлевые диуретики в лечении хронической сердечной недостаточности: преимущества торасемида. 

Статья № 1. Хроническая сердечная недостаточность-комплексный синдром, сопровождающийся такими симптомами, как одышка, ортопноэ, усталость, которые могут ограничивать физическую активность...

... далі >>
 

Современные возможности в лечении артериальной гирертензии 

Cтатья № 122. Целью лечения артериальной гипертензии является снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Чем выше АД, тем выше риск мозгового инсульта, ИБС и преждевременной смерти...

... далі >>
 

Исследование МЕРКУРИЙ.RU 

Статья № 3.  Двойное открытое параллельное исследование по изучению влияния квинаприла в сравнении с лизиноприлоМ на дисфункцию эндотелия у курящих пациентов, страдающих мягкой и умеренной артеРиальной гипертензией в сочетании со стенокардиеЙ и имеющих микроальбуминурию (МЕРКУРИЙ.RU)...

... далі >>
 

Ингибирование ангиотензин-превращающего фермента Квинаприлом. Исследование TREND. 

Статья № 121. Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) могут противостоять негативным эффектам увеличения уровня ренина и ангиотензина -2 у пациентов с АГ, застойной СН и острым ИМ...

... далі >>
 

Возможности применения блокаторов рецепторов ангиотензина II в лечении пациентов с ишемической болезнью сердца 

Статья № 10.  У статті розглянуто особливості застосування блокаторів рецепторів ангіотензину II (БРА) та інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (ІАПФ) в лікуванні пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС)...

... далі >>
 

Артериальная гипертензия и болезни печени: в поисках компромисса 

Статья №21 Гипертензия (АГ) по сей день сохраняет характер эпидемии, занимая лидирующие позиции в структуре общей смертности. Распространенность АГ в России и в мире сегодня достигает катастрофических цифр - свыше 40%.

... далі >>
 

Артериальная гипертензия в возрастном аспекте: на что следует обратить внимание 

Статья №20 У больных АГ пожилого и старческо­го возраста особое внимание следует об­ращать на возрастающую опасность возникновения побочных реакций, вызванных конкурентным взаимодей­ствием лекарственных средств...

... далі >>
 

Комбинированное лечение гипертонический болезни: сичетание ингибитора АПФ о тиазирого диуретика 

Статья №19 Артериальная гипертензия (АГ) - стойкое повышение уровня артериального давления (АД): 140/90 мм рт. ст. и выше. 90-95% случаев АГ составляет гипертоническая болезнь (ГБ), в остальных случаях диагностируют вторичные, симптоматические АГ: почечные, или нефрогенные (3-4%), эндокринные (0,1-0,3%), гемодинамические, неврологические, стрессовые, обусловленные приемом некоторых веществ и АГ беременных.

... далі >>
 

Органопротекторные возможности комбинированной терапии блокатораму ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у пациентов с высоким кардиоваскулярным риском 

Статья №18 Гиперактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) является одним из важнейших предик­торов сердечно-сосудистой смертности. Терапия пациентов из группы высокого кардиоваскулярного риска базируется на применении блокаторов РААС, в том числе блокаторов рецепторов ангиотензина Н(лозартан)...

... далі >>
 

Выбор фиксированной комбинации лизиноприла и гидрохлоротиазида при лечении артериальной гипертонии 

Статья №17 В настоящее время в связи с активным внедрением в практику лечения артери­альной гипертонии (АГ) широкого перечня фиксированных в одной таблетке лекар­ственных комбинаций, практическому врачу все чаще приходится сталкиваться с проблемой их выбора...

... далі >>
 

Сартани у лікуванні діабетичної нефропатії: погляд на лозартан 

Статья №16 В статье представлены основные факторы прогрессирования диабетической нефропатии, такие как микроальбуминурия, протеинурия, артериальная гипертензия, активация локальной ренин-ангиотензиновой системы, а также современные возможности терапии заболевания.

... далі >>
 

Неалкогольна жирова хвороба печінки як новий фактор ризику ІХС 

Статья №15 Патологічні процеси при ліпідному дистрес-синдромі (АДС), основу яких складають порушення ліпідного обміну, мають загаль­ні етіопатогенетичні закономірності незалежно від нозології...

... далі >>
 

Комбинированная антигипертензивная терапия в лечении артериальной гипертензии 

Статья №14 Результаты крупных рандомизированных исследований позволили прийти к выводу, что без эффективного контроля уровня артериального давления невозможно добиться значительного снижения сердечно-сосудистой смертности и заболеваемости...

... далі >>
 

Вторичная профилактика ОКС 

Статья № 116. Препарат компании «Байер» Ксарелто (ривароксабан) продемонстрировал существенное снижение показателя смертности в рамках исследования ATLAS по вторичной профилактике острого коронарного синдрома...

... далі >>
 

Применение блокароров рецепторов ангиотензина 2 может снизить риск развития болезни Альцгеймера 

Применение блокароров рецепторов ангиотензина 2 может снизить риск развития болезни Альцгеймера. Результаты  последнего большого Английского исследования показали, что контроль артериального давления препаратами блокатор рецепторов ангиотензина II (БРА II), по сравнению с другими антигипертензивными препаратами может существенно снизить риск болезни Альцгеймера (БА) и сосудистой деменции (СД).Статья № 115. Результаты  последнего большого Английского исследования показали, что контроль артериального давления препаратами блокатор рецепторов ангиотензина II (БРА II), по сравнению с другими антигипертензивными препаратами может существенно снизить риск болезни Альцгеймера (БА) и сосудистой деменции (СД)...

... далі >>
 

Рекомендации Европейской ассоциации кардиологов по ведению пациентов с острым коронарным синдромом без элевации сегмента ST (2011) 

Рекомендации №6.  В последние годы было выпущено большое количество рекомендаций как ESC, так и другими организациями и рабочими групами.

... далі >>
 

Вышли новые рекомендации Европейской ассоциации кардиологов по диагностике и лечению пациентов с заболеваниями переферических артерий 2011 

20.10.2011 15:30 Categories: Новини Статті ТЕМА ДНЯ

Статья № 130. Рекомендации 2011 года основаны на данных доказательной медицины и включают в себя алгоритмы обследования и лечения пациентов с заболеваниями переферических артерий. Рекомендации изложены в 3-х частях в разделе "Полиорганная патология"

... далі >>
 

Аспирин не следует применять для профилактики инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) 

Статья № 129. В новом Датском исследовании получено ещё одно свидетельство, что аспирин не является безопасным и эффективным средством для профилактики инсульта у пациентов с ФП (исследование опубликовано в октябре 2011)...

... далі >>
 

Рекомендации Европейской ассоциации кардиологов для пациентов с заболеваниями переферических артерий 2011 

Методические рекомендации №4. Представлены алгоритмы ведения пациентов при критической и острой ишемии конечностей, а также перемежающей хроматы...

... далі >>
 

Рекомендации Европейской ассоциации кардиологов по диагностике и лечению пациентов с заболеваниями переферических артерий 2011  

Рекомендации №5 В документе охвачено атеросклеротическое поражение экстракраниальных сонных и позвоночных, брыжеечных, почечных тартерий и сосудов нижних конечностей...Введение.

... далі >>
 

Американсканская ассоциация сердца (АНА) предложила лучшие методы для оценки степени ожирения 

Статья № 114. По данным Американской ассоциации сердца распрастранённость избыточного веса или ожирения в США 68% у взрослого населения и 31,7 % у детей от 2 до 19 лет...

... далі >>
 

Новое руководство по ведению пациентов с заболеваниями периферических артерий 2011 

Статья № 113. Фонд Американского колледжа кардиологов и Американская кардиологическая ассоциация (ACCF/AHA) в сотрудничестве с Обществом сосудистой медицины, Обществом по сосудистой хирургии, и Jбществом интервенционной радиологии - обновили свои рекомендации по ведению пациентов с заболевания периферических артерий (ЗПА)...

... далі >>
 

Фаза-3 исследования ATLAS-2: применение ривароксабана при остром коронарном синдроме 

Статья № 112. Компания Байер объявила, что фаза-3 ATLAS ACS-2 TIMI 51 клинического испытания перорального антикоагулянта ривароксабана (Xarelto) у поциентов с острым коронарным синдромом (ОКС) показала первичные конечные точки эффективности...

... далі >>
 

Диета с высоким содержанием белка увеличивает риск развития диабета 

Статья №34.  Представляя свои результаты  на Совещании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) 2011 , шведские исследователи предполагают, что замена белков на углеводы, особенно хлеб и злаки богатые клетчаткой, может быть предпочтительнее для предотвращения эпизода диабета.

... далі >>
 

Роль биохимических маркеров дисфункции сердца в период обострения ХОБЛ 

Статья № 111. Мозговой натрийуретический пептид (МНП) и N-терминальный про-мозговой натрийуретический пептид (NT-проМНП) являются маркерами дисфункции левого желудочка и связаны с увеличением смертности при острых и стабильных сердечных заболеваниях.

... далі >>
 

"Профилактика без границ" 

Статья № 110 На Европейском конгрессе кардиологов 2011 года было обращено внимание на различие между клиническим подходом к профилактике, направленного на пациентов высокого риска и профилактикой в общей популяции, ориенторованой на предотвращение факторов риска.

... далі >>
 

Влияние изменений фазы медленного сна на развитие гипертонической болезни 

Статья №35. На Европейском конгрессе кардиологов 2011 года прозвучал доклад о влиянии изменений фазы "медленного" сна на развитие гипертонической болезни...

... далі >>
 

Питання лікування серцево-судинних захворювань при вагітності 

Статья № 109. Вагітність при наявності серцево-судинних захворювань завжди була однією з основних проблем з багатьма невизначеностями, що існують в повсякденній клінічній практиці. Рекомендації для попереднього консультування вагітних жінок із захворюваннями серця і для контролю перебігу серцево-судинних захворювань під час вагітності, пологів та в післяпологовий період...

... далі >>
 

Семейная гиперхолестеринемия: диагностика и лечение. 

Статья № 108. Гетерозиготная семейная гиперхолестеринемия (СГ) является относительно распространенной унаследованной причиной преждевременной ишемической болезни сердца (ИБС), которую можно эффективно медикаментозно коррегировать...

... далі >>
 

Протокол для исключения сердечно-сосудистой патологии при боли в груди 2011  

Статья № 107. С каждым годом от 5% до 10% обращений  в отделения неотложной помощи и до четверти госпитализаций связаны с симптомами, указывающими на острый коронарный синдром (ОКС), и большинство из этих пациентов проходят длительное обследование, хотя у 75% - 85 % из них окончательный диагноз ОКС не подтверждается...

... далі >>
 

Сердечно-сосудистые заболевания у женщин в зависимости от гормонального континуума 

Стаття №16. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний является лидирую­щей причиной смертности для женщин Украины. Риск смерти от сердеч­но-сосудистых заболеваний в 5 раз выше, чем риск смерти от рака мо­лочной железы. Особенно этот риск возрастает в постменопаузе...

... далі >>
 

Место диуретиков в лечении артериальной гипертензии: пора расставить приоритеты.  

Статья №74. Из всех существующих болезней сердечно-сосудистой системы артериальная гипертензия является заболеванием, наиболее «обеспеченным» с медикаментозной точки зрения и одновременно наиболее сложным с точки зрения выбора конкретного препарата для конкретного больного...

... далі >>
 

PRODIGY поднимает вопрос о продолжительности приёма клопидогреля. Конгресс Европейского общества кардиологов (ESC) 2011. 

Статья №72. После коронарного стентирования два года двойной антитромбоцитарной терапии были не более эффективны, чем  шесть месяцев лечения в снижении риска ишемических событий, но и удвоили случаи  кровотечений – показало исследование  PRODIGY...

... далі >>
 

Представляем Вашему вниманию клинический случай (задача) № 1 

45-летний мужчина поступает в приемное отделение с прерывистым дыханием  и частым серцебиением...

... далі >>
 

Передопераційна ішемія міокарда 

Стаття №53. Щорічно біля 25 млн. населення США виконують несерцеві хірургічні втручання (ХВ), 8 млн  мають супутню патологію серцево-судинної системи (ССС) чи її фактори ризику (ФР), у 1 млн  з них розвиваються периопераційні кардіальні ускладнення для лікування яких витрачають близько 20 млрд доларів США...

... далі >>
 

Практические стратегии для вторичной профилактики инфаркта миокарда 

Статья № 106. Ранее считалось, что традиционные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний такие, как курение, сахарный диабет, гипертония и гиперлипидемия объясняют 50% риск асоциированый с возникновением инфаркта миокарда (ИМ)...

... далі >>
 

Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на перебіг ІХС протягом двох років спостереження 

Статья № 105. В останній час з’являється все більше даних про виявлення жирової неалкогольної хвороби печінки (НАЖХП) у хворих з кардіоваскулярною патологією, поширеним атеросклерозом, дисліпопротеїнемією, метаболічним синдромом (МС)...

... далі >>
 

Центральні симпатолітики.  

Статья №77. Центральні симпатолітики: нереалізовані підходи до застосування. Давидова І.В.

... далі >>
 

Фібринолітики  

Статья № 104. Досвід застосування Строкінази в умовах спеціалізованих бригад швидкої медичної допомоги. А. Вершигора, М. Зундер, В. Несукай, Долженко М.М.  

... далі >>
 

Артериальная гипертензия и поражение суставов. 

Статья № 103. Артериальная гипертензия и поражение суставов: какому ингибитору АПФ отдать предпочтение? Бобров В.А., Давыдова И.В., Медведенко О.И.  

... далі >>
 

Лечение пациентов со стабильной стенокардией  

Статья № 102. Лечение пациентов со стабильной стенокардией: адекватна ли терапия? Бобров В.А., Давыдова И.В., Макаревский А.И.  

... далі >>
 

Лечения больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью  

Статья №86. Выбор ингибитора АПФ – залог успеха лечения больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью Бобров В.А., Давыдова И.В.  

... далі >>
 

Современные подходы к выбору комбинированной антигипертензивной терапии у больных с полиморбидной патологией.  

Статья № 101. Высокое артериальное давление (АД) является фактором риска многих патологических состояний и заболеваний сердечно-сосудистой системы, таких как атеросклероз, гипертро­фия левого желудочка,  сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца (ИБС), инфаркт мио­карда, цереброваскулярные заболевания и почечная недостаточность...

... далі >>
 

Какому диуретику отдать предпочтение в лечении больных с артериальной гипертензией  

Статья № 100. В большинстве индустриально развитых стран отмечается уменьшение смертности от сердечно–сосудистых заболеваний и значительное повышение эффективности антигипертензионной терапии...

... далі >>
 

Сучасні підходи до застосування діуретиків при ХСН  

Статья №88. Діуретики – ефективні засоби лікування гострої та хронічної серцевої недостатності. що перевірені часом. З одного боку, діуретики можна назвати самими «банальними» засобами, які поряд із глікозидами, напевно, частіше всього застосовуються при серцевій недостатності...

... далі >>
 

Хроническая сердечная недостаточность: алгоритм рациональной фармако-терапии.  

Статья № 99. Согласно рекомендациям, лечение больных СН должно проводиться в таких направлениях: предупреждение развития новых повреждений миокарда, стабилизация баланса жидкости, улучшение физического состояния пациента...

... далі >>
 

Хроническая сердечная недостаточность:этиология, диагностика, классификация 

Статья № 98. СН является одной из наиболее важных проблем здравоохранения всех развитых стран мира, так как у 1,5-2% населения имеются ее признаки. Проблема распространенности хронической СН (ХСН) во многом определяется увеличением продолжительности жизни людей, то есть «старением» населения планеты...

... далі >>
 

Хроническая сердечная недостаточность: алгоритм рациональной фармакотерапии часть2 

Статья № 97. О первом успешном применении b-блокаторов у  больных с ХСН сообщили ученые Гетеборгского университета  (16)  К настоящему времени благоприятные клинические эффекты   b-блокаторов показаны в более чем 20 крупных плацебо-контролируемых клинических исследованиях...

... далі >>
 

Хроническая сердечная недостаточность: алгоритм рациональной фармакотерапии.часть 1 

Статья № 96. Ключевые слова: сердечная недостаточность, диагностические критерии, лечение.  Сердечная недостаточность (СН) является одной из наиболее важных проблем здра-воохранения всех развитых стран мира, так как у 1,5-2% населения имеются ее признаки...

... далі >>
 

Чому не можна хропти вночі або як не вмерти від інсульту? 

Статья № 95. Не секрет, що в XXI столітті більшість із нас має всі шанси померти від хвороб серця й судин. Смутне й сумне твердження. Як цього уникнути й чому це відбувається?

... далі >>
 

Алгоритм по веденню хворих ІХС  

Рекомендации № 10. Програма обстеження  для діагностики стенокардії в Україні...

... далі >>
 

Безпека застосування статинів 

Стаття №27.   Чи безпечно застосовувати статини? Реальність без міфів

... далі >>
 

Антикоагулянтна терапія в кардіології 

Статья № 93. До антикоагулянтів відносять препарати, які пригнічують каскад коагуляції, що в остаточному підсумку призводить до зменшення утворення або інактивації ключового ферменту згортання крові – тромбіну...

... далі >>
 

Варіантна (вазоспастична) стенокардія в Європейських рекомендаціях 2006 року 

Статья № 94. У Европейських рекомендаціях з ведення стабільної стенокардії 2006 року особлива увага приділена діагностиці і лікуванню вазоспастичної стенокардії...

... далі >>
 

Бета-адреноблокатори в практиці лікаря-кардіолога: фокус на бетаксолол 

Стаття №31. Останні дані доказової медицини про застосування ß-адреноблокаторів у лікуванні кардіоваскулярної патології змусили лікарів-кардіологів задуматись про доцільність даної стратегії...

... далі >>
 

Пульмоногенна гіпертензія 

Статья № 91. Знову про пульмоногенну гіпертензію: міф або реальність?

... далі >>
 

Історія Українського представництва «Dr.Reddy's Laboratories Ltd» 

25.04.2011 20:46 Categories: Dr.Reddy's Статті

 Історія Українського представництва «Dr.Reddy's Laboratories Ltd» почалася 5 лютого 1996 р. з відкриття офісу в м. Київ. Портфель продуктів складався з восьми препаратів: Новіган, Зоран, Ібуклін, Гісталонг, Ципролет, Енам, Кеторол, Омез.  webcardio.orgСтатья № 90. Історія Українського представництва «Dr.Reddy's Laboratories Ltd» почалася 5 лютого 1996 р. з відкриття офісу в м. Київ.

... далі >>
 

Проспективне дослідження виживання хворих на цироз печінки: стан серцево-судинної системи 

Статья № 59. Исследование выживаемости больных с помощью определения степени тяжести индекса Child-Pugh является достоверным маркером прогноза течения цирроза печени и контроля за эффективностью терапии...

... далі >>
 

Аневризма лівого шлуночка серця  

Статья №71. Аневризма лівого шлуночка (ЛШ) є одним з найбільш важких ускладнень трансмурального інфаркту міокарда. Постінфарктна аневризма ЛШ являє собою трансмуральний фіброзний рубець із характерною гладкою внутрішньою поверхнею позбавленої трабекулярного апарата...

... далі >>
 

Ефективність застосування ентеросорбції у хворих з метаболічним синдромом і неалкогольним стеатогепатитом 

Статья №8. Окисний стрес, веде до компенсаторної гіперінсулінемії, яка активує симпатичну нервову систему і підсилює подальше надлишкове утворення продуктів вільнорадикального окислення ліпідів...

... далі >>
 

Діабетична дисліпідемія у хворих з ішемічною хворобою серця: оптимізація терапії ентеросорбентом 

Статья № 57. В останні роки визначені фактори, вирогідно пов'язані з розвитком першого інфаркту міокарда (ІМ): високий коефіцієнт рівню ароА, паління, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія...

... далі >>
 

Гіпертонічні кризи: сучасні принципи терапії 

Статья № 54. Відомо, що гіпертонічний криз як прояв (ускладнення) артеріальної гіпертензії (АГ) відмічається приблизно в 1% людей, що страждають на гіпертонічну хворобу [1]. Практика показує, що дуже часто будь-яке підвищення артеріального тиску (АТ) лікарі розглядають як гіпертонічний криз, що не завжди виправдане...

... далі >>
 

Гострий коронарний синдром у хворих старших вікових груп 

Статья № 52. Збільшення віку є важливим визначальним моментом у проведенні адекватного лікування у хворих з гострим коронарним синдромам (ГКС) з підйомом сегмента ST . Однак, на жаль, практика показує значне зниження частоти використання сучасних методів реваскуляризаційної терапії, що могло б підвищити виживаність і якість життя даної групи пацієнтів...

... далі >>
 

Гострий коронарний синдром: лікування діабетичної дисліпідемії методом ентеросорбції 

Статья № 50. За даними Рекомендацій з ведення хворих із цукровим діабетом, пре-діабетом і серцево-судиними захворюваннями ESC/EASD (2007) відомо, що серед пацієнтів з гострим коронарним синдромом діагностується до 45% хворих із цукровим діабетом [396 Руководство ]...

... далі >>
 

Вплив гіполіпідемічної терапії у хворих з постінфаркною ішемічною кардіоміопатією після операції аорто-коронарного шунтування 

Статья № 51. Вплив гіполіпідемічної терапії на стан центральної гемодинаміки, міокардіальної функції та ремоделювання лівого шлуночка у хворих з постінфаркною ішемічною кардіоміопатією після операції аорто-коронарного шунтування

... далі >>
 

Сучасна діагностика післяінфарктної аневризми лівого шлуночка 

Статья №42. Частота виникнення та прогресування хронічної серцевої недостатності (ХСН), висока летальність серед пацієнтів із післяінфарктною аневризмою лівого шлуночка (ПІ АЛШ) - актуальна проблема в кардіології...

... далі >>
 

Цільовий рівень артеріального тиску. Як його досягти? 

Статья № 28. Відомо, що основна мета лікування артеріальної гіпертензії (АГ) – досягнення нормального рівня АТ. Адекватний контроль над рівнем АТ протягом 24 год значно знижує ризик розвитку кардіоваскулярних проблем...

... далі >>
 

Хронічні дифузійні захворювання печінки: ліпідний дистрес-синдром 

Статья № 49. Новий підхід до діагностики і лікування багатьох захворювань, обумовлених порушеннями ліпідного метаболізму. Це атеросклероз артерій, жовчокам'яна хвороба, поліпи і дискінезії жовчного міхура і жовчовивідних шляхів, хронічний панкреатит, жировий гепатоз, ангіогенні кохлеовестибулопатії, діабетичні ангіопатії, синдром порушеного травлення...

... далі >>
 

Антіаритміки-Тіодарон 

Статья № 48. Як зменшити побічні ефекти від лікування або чому доцільно застосовувати тіодарон?

... далі >>
 

Чому підвищується серцево-судинна смертність у хворих із псоріазом? 

Статья № 47. Спостерігається тенденція росту захворюваності на атопічні дерматози як у дорослих, так і в дітей. При цьому відзначається збільшення частоти переходу гострих форм захворювань у хронічні, що вимагає тривалого лікування...

... далі >>
 

Еректильна дисфункція у пацієнтів із кардіологічною патологією 

Статья № 46. Noli nocere. Або як впливає кардіоваскулярна медикаментозна терапія на розвиток еректильної дисфункції?

... далі >>
 

Європейський конгрес кардіологів 2008: результати 

Статья № 45. Рекомендації Європейського суспільства кардіологів по веденню хворих з гострим інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST: що нового?

... далі >>
 

Порівняння ефективності бісопролола і метопролола у хворих після інфаркту міокарда зі стенокардією напруги 

Статья № 41. Порівняльна оцінка антиішемічної і антиаритмічної ефективності бісопролола і метопролола у хворих після інфаркту міокарда зі стенокардією напруги

... далі >>
 

«Народний» інгібітор АПФ-Еналаприл. 

Статья № 40. Нове – це добре забуте старе,  або блокада ренін-ангіотензинової системи «народним» інгібітором АПФ

... далі >>
 

Застосування блокаторів рецепторів ангіотензина при лікуванні пацієнтів, що перенесли інфаркт міокарда 

Чи варто використовувати блокатори рецепторів ангіотензина i при лікуванні пацієнтів, що перенесли інфаркт міокарда...

... далі >>
 

Тромболітична терапія: дефініції, механізм, стратегія застосування 

Статья № 30. Початок ери тромболітичної терапії (ТЛТ) було покладено в 1976 році, після опублікування статті Чазова Е. І. про внутрішньокоронарний...

... далі >>
 

Реперфузійні аритмії: новий погляд на стару проблему 

статья № 29. Відомо, що процес повного або часткового відновлення кровотока в ішемізованій зоні міокарда може відбуватись спонтанно або штучним шляхом...

... далі >>
 

Нова лікарська форма метопролола уповільненого вивільнення у світлі доказової медицини 

Статья № 26. Протягом декількох останніх десятиліть бета-адреноблокатори є одНІМи з основних препаратів для лікування хворих із серцево-судинною патологією: забезпечують ефективний контроль артеріального тиску (АТ) у хворих з артеріальною гіпертензією (АГ)...

... далі >>
 

Метаболічна нейтральність небіволола: міф або реальність? 

Статья № 25. У рекомендаціях ESH/ESC 2007 р. підкреслюється необхідність зниження АТ як основної мети лікування пацієнтів з АГ...

... далі >>
 

Комбінована терапія в лікуванні артеріальної гіпертензії 

Статья № 24. 1-2 червня в м.Донецьку відбулась щорічна VI науково-практична конференція «Фундаментальні питання профілактики та лікування атеротромбоза» під егідою кафедри терапії факультету післядипломної освіти Донецького державного медичного університету ім. М.Горького та Обласної асоціації лікарів-интерністів...

... далі >>
 

Особливості стану серцево-судинної системи у хворих із хронічним стеатогепатозом 

Статья № 23. Суть прогресування полиетіологічного синдрому розвитку дисфункції серцево-судинної системи полягає в послідовній функціональній і структурній деградації міокарда, що в остаточному підсумку призводить до розвитку хронічної серцевої недостатності (ХСН)...

... далі >>
 

Нові аспекти застосування урсодексохолієвої кислоти: погляд кардіолога 

Статья № 22 Відомо, що найбільш частою причиною смертності та інвалідності населення України представляють серцево-судинні захворювання, асоційовані з атеросклерозом...

... далі >>
 

Ліпідний дистрес-синдром або все нове–це добре забуте старе? 

Статья № 7. Усе частіше в російських журналах можна зустріти поняття – ліпідний дистрес-синдром Савельєва. Автори закликають до об'єднання лікарів різних спеціальностей: хірургів, терапевтів, кардіологів, нефрологів, ангіологів, гастроентерологів...

... далі >>
 

Інфекційний ендокардит: роль вторинної антибактеріальної профілактики 

Статья №56. Інфекційний ендокардит (ІЕ) є значимим чинником ризику високої захворюваності і смертності. Ефективне лікування ендокардиту вимагає підтримки високої сироваткової концентрації активного антибіотика і хірургічного лікування ускладнень, пов'язаних з порушенням функції клапанів або інфекції, викликаної резистентною до антибіотиків флорою...

... далі >>
 

Бета-адреноблокатори: механізми дії, класифікація, показання і протипоказання до застосування 

Давидова І.В. Кафедра кардіології і функціональної діагностики НМАПО ім. П.Л.Шупика Ключові слова: β-адреноблокатори, фармакокінетика, фармакодинаміка, лікування. Клінічну кардіологію неможливо представити без препаратів групи... далі >>
 

Корекція підвищення трансаміназ печінки при проведенні гіполіпідемічної терапії: фокус на Урсохол 

Корекція підвищення трансаміназ печінки при проведенні гіполіпідемічної терапії: фокус на Урсохол.  www.webcardio.org/У статті представлені результати сполученого застосування препарату урсодексохолієвої кислоти «Урсохол» у комбінації із статином «Симвакор» у пацієнтів з постінфарктним кардіосклерозом після операції АКШ. 

... далі >>
 

Застосування коксибів у клінічній практиці: за і проти? 

Статья № 4 .Перевага при застосуванні целебрекса переважає потенційні ризики. Серцево-судинна безпека целебрекса не відрізняється від такої при прийманні неселективних нестероідних протизапальних пре- паратів...

... далі >>
 

Застосування амлодіпіну у хворих з ІХС: сучасні результати досліджень із позиції доказової медицини 

Статья № 2. Отримані дані доказової медицини сприяли відновленню Европейських рекомендацій з лікування стабільної стенокардії і навесні 2006 року на сайті Европейського суспільства кардіологів (ESC) з'явились нові Рекомендації з лікування стабільної стенокардії...

... далі >>
 

До питання про взаємодію, безпеку і резистентність до аспірину 

Статья № 44. Що можна нового сказати про аспірин? Насамперед звідки відбулася назва? Виявляється торговельна марка «Аспірин» – складене із двох частин: «а» від ацетил і «спир» від Spiraea, латинської назви таволги – рослини, з якого вперше була хімічно виділена саліцилова кислота...

... далі >>
 

Гострий коронарний синдром: антитромбоцитарна і антикоагулянтна терапія 

Долженко М.Н. (НМАПО ім. П.Л.Шупика). Лекція «Служби охорони здоров'я, страхові компанії, парламент, фармацевтична промисловість повинні зробити так, щоб вартість ліків не обумовлювала перодчасне припинення хворими терапії тієнопіридинами, і... далі >>
 

Хронічний стеатогепатоз: проспективне дослідження функціонального стану серцево-судинної системи 

Шипулін В.П., Долженко М.Н. НМУ ім. А.А.ПРОЧАНІНА НМАПО ім. П.Л.Шупика Стеатогепатоз є наслідком єдиного ліпідного дистрес-синдрому і призводить до розвитку дисліпідемії і її наслідків, внаслідок цього є особливо актуальним вивчення... далі >>
 

Європейські рекомендації з діагностики і лікування гострого коронарного синдрому 

Долженко М.Н., д.мед.н., професор кафедри кардіології і функціональної діагностики Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика Термін гострий коронарний синдром (ГКС) об’єднує такі клінічні стани, як інфаркт міокарда (ІМ) ... далі >>
 

Стрес-індукована ішемія міокарду: детермінанти розвитку,своєрідність клініки та обгрунтування диференційованої терапії 

Міністерство охорони здоров’я України Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи “УЗГОДЖЕНО” Директор Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню МОЗ України Р.О. Моісеєнко/ 2006... далі >>
 

Современные подходы к лечению больных с сердечной недостаточностью и сахарным диабетом 

Распространенность сердечной недостаточности (СН) среди населения Европы, по данным ВОЗ, составляет 0,6-6,2% и увеличивается с возрастом. Заболеваемость СН среди амбулаторных пациентов - 4 на 1000 пациентов в год. У мужчин, страдавших СД в течение 18 лет, заболеваемость СН в 2 раза выше, чем у лиц без СД; у женщин – в 5 раз выше. В общей популяции лиц пожилого возраста с ХСН сахарный диабет встречается в 9,6% случаев...

... далі >>
 

Найбільш часто операція виконується у віці пацієнта 30-55 років 

Стаття №58. АКШ виконується в умовах апарата штучного кровообігу. Звичайно проводиться не більш п'яти шунтів...

... далі >>
 

Досвід догоспітального застосування строкінази в умовах спеціалізованих бригад швидкої медичної допомоги 

Вершигора А., Зундер М., Несукай В. , Долженко М.М. Київська міська станція швидкої медичної допомоги та медицини катастроф НМАПО ім.П.Л.Шупика, кафедра кардіології та функціональної діагностики Відомо, що широке застосування... далі >>
 

Аритмогенна дисплазія правого шлуночка 

Пацієнтка П., 1970 року народження, звернулася на консультацію із скаргами на часті перебої у роботі серця, які виникають спонтанно супроводжуються слабкістю, головокружінням, дискомфортом в серці. Анамнез захворювання: Після перенесеної... далі >>
 

Застосування препарату Азомекс в лікуванні хворих на м’яку та помірну артеріальну гіпертензію. 

Бобров В.О., Давидова І.В., Медведенко О.І., Клименко Л.В. Кафедра кардіології та функціональної діагностики НМАПО ім. П.Л.Шупика   Серед пре­паратів першої лінії, які використовуються для лікування артеріальної гіпертензії (АГ)... далі >>
 

Продукція «Польфарма» відома в Україні ще із часів СРСР 

01.07.2010 15:39 Categories: Polpharma ІХС Статті

З 1 липня 2010 р. главою представництва компанії «Польфарма» призначений Віталій КирикІсторія польського фармацевтичного підприємства «Польфарма» почалася 75 років тому. Три чверті століття компанія представляє на ринку високоякісні препарати, що заслужено користуються довірою в лікарів, фармацевтів і пацієнтів.

... далі >>
 

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Кетонові добавки: новий засіб для лікування серцево-судинних захворювань?

Результати нового огляду досліджень передбачають, що кетонові тіла можуть мати терапевтичні переваги для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями...

  >>>