Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
21.07.2024

Компанія Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп. Менаріні Груп

 

 

 

 

16.06.2018 10:34
Версія для друку
  • RSS

Оцінка використання вимірювання артеріального тиску в домашніх умовах за допомогою технології, яка підтримує мобільні телефони: дослідження доказів ефективності технології iVitality. 

LiselotteWWijsman, MD; EdoRichard, PhD, MD; RicardoCachucho, MasterDegree; AntonJMdeCraen, PhD; SusanJongstra, MD; SimonPMooijaart, MD, PhD

Анотація

Довідкова інформація: Технології, що підтримують мобільні телефони, дають змогу оптимізувати можливість довгострокового моніторингу артеріального тиску (АТ) в домашніх умовах з можливістю великомасштабного збору даних.

Мета: в цьому пілотному клінічному дослідженні, заснованому на принципі доказовості, ми оцінили доцільність моніторингу домашнього артеріального тиску (АТ), використовуючи технології, що підтримують мобільні телефони, шляхом вивчення (1) зв'язків між центром дослідження та вимірюваннями домашнього АТ; (2) дотримання нагадувань на мобільному телефоні для проведення домашніх вимірювань АТ; і (3) рефералів (направлень до лікаря), наслідки лікування і зниження АТ після того, як був виявлений підвищений домашній АТ.

Методи: Ми використовували технологію iVitality - дослідницька платформа, яка включає веб-сайт та додаток для мобільних телефонів; медичні прилади для вимірювання АТ і деяких інших характеристик стану здоров'я протягом 6-місячного періоду. АТ вимірювався двічі на початку дослідження в дослідницькому центрі. Домашній АТ вимірювали протягом 4 днів першого тижня, а потім протягом півмісячного або місячного інтервалів, для цього учасники отримували нагадування на свій мобільний телефон. У щомісячному протоколі вимірювання АТ проводилися протягом двох послідовних днів. У півмісячному протоколі АТ вимірювався через один день.

Результати. Ми включили 151 учасника (середній вік [стандартне відхилення] 57,3 [5,3] років). Значення АТ, отримані в центрі дослідження, були систематично вище в порівнянні з домашніми значеннями АТ (середнє розходження систолічного АТ [стандартна помилка] 8,72 [1,08] і діастолічного АТ 5,81 [0,68] мм рт. ст. відповідно). Кореляція дослідного центру і домашніх вимірювань АТ була високою (R = 0,72 для систолічного АТ і 0,72 для діастолічного АТ, обидва Р <.001). Комплаєнсбув краще в учасників, які робили вимірювання за півмісячним протоколом (71,4%), в порівнянні з учасниками, які вимірювали АТ щомісячно (64,3%, Р = 0,008). Під час дослідження 41 (27,2%) учасник був направлений до свого лікаря загальної практики через високий артеріальний тиск. У референтних учасників було зниження їхнього рівня АТ під час спостереження (Середня різниця кінцева і початкова [стандартна помилка] -5,29 [1,92] для систолічного АТ і -2,93 [1,08] для діастолічного АТ, обидва  Р <0,05).

Висновок: технологія, що підтримує мобільний телефон, є надійним і перспективним методом з хорошим комплаєнсом для вимірювання і контролю рівня АТ в домашніх умовах протягом 6-місячного періоду. Це дає можливість для впровадження в масштабних дослідженнях і потенційно може сприяти зниженню артеріального тиску.

Ключові слова: мобільний телефон; домашні вимірювання; артеріальна гіпертензія, деменція.

Вступ

Високий артеріальний тиск сприяє підвищує глобальнийрівень захворюваності, що становить 9,4 мільйона смертей на рік [1]. При переважанні до 78% серед 65-річного населення в Європі, це один з найбільш поширених хронічних станів при первинній медико-санітарній допомозі [2].Хоча в найближчі роки прогнозується подальше збільшення поширеності гіпертонії, тільки 70% всіх пацієнтів з гіпертонічною хворобою знають про наявність гіпертонії [3, 4]. Незважаючи на широко доступні ефективні способи зниження артеріального тиску, показники контролю гіпертонії ще далекі від оптимального [2, 5-7]. В одному дослідженні, яке включало 5296 учасників, контроль артеріального тиску був досягнутий тільки у 30% пацієнтів у віці 60 років і старше [8].

Подальше збільшення доступності до Інтернету, мобільних телефонів і вимірювачів артеріального тиску / тонометрів забезпечує можливість інтерактивного коригування і контролю рівня АТ в домашніх умовах. Останні дослідження показують, що принаймні 75% населення Європи регулярно користуються Інтернетом, причому майже половина з них використовує мобільний телефон для доступу до Інтернету (смартфон) [9].Дорослі у віці 65 років і старше є найбільш швидкозростаючою групою користувачів Інтернету [10]. Старші дорослі проявляють великий інтерес до інструментів для самооцінки стану здоров'я [11]. Це дозволяє людям вимірювати артеріальний тиск в домашніх умовах, з можливістю прямого зворотного зв'язку і коригуваннями лікування. Крім того, в попередніх дослідженнях показується, що вимірювання рівня АТ в домашніх умовах в порівнянні з вимірюванням АТ в клініці, насправді є більш прогностичним показником серцево-судинних захворювань [12-14]. Тому було б ефективно виявляти пацієнтів з ризиком серцево-судинних подій і тим самим запобігати виникненню ускладнень [12,15]. Крім того, це забезпечує можливість широкомасштабного впровадження та збору даних. Однак дані про можливості довгострокових вимірювань АТ тиску в домашніх умовах з використанням Інтернету і мобільних телефонів / смартфонів, недостатні [16-18].

Метою цього дослідження, заснованого на принципі доказів, було оцінити вимірювання АТ в домашніх умовах з використанням технології мобільного телефону / смартфону. Для цього ми досліджували (1) зв'язок між вимірюваннями АТ в центрі дослідження та в домашніх умовах; (2) прихильність до проведення вимірювань АТ в домашніх умовах згідно з щомісячним або півмісячним протоколами вимірювань; і (3) рефералів (направлень до лікаря), наслідки лікування і зниження АТ після того, як був виявлений підвищений домашній АТ.

Методи

План клінічного дослідження

Технологія іVitality - це інтернет-дослідницька платформа, що складається з веб-сайту, додатків на основі мобільного телефону / смартфону і пристроїв, які пов'язані або вже інтегровані в мобільний телефон / смартфон для вимірювання артеріального тиску [19]. Це iVitality-дослідження є доказом пілотного клінічного дослідження, в якому учасники були рандомізовані для проведення вимірювань АТ в домашніх умовах відповідно до щомісячного або півмісячного протоколів вимірювань протягом 6 місяців. Різні протоколи вимірювань описані більш детально нижче в розділі «Наступні виміри».

Учасники дослідження

Ми вирішили провести це дослідження у людей з батьківською історією щодо деменції, оскільки (1) вони мають підвищений ризик як гіпертонії, так і деменції, що робить їх потенційно придатною цільовою групою для широкомасштабних превентивних досліджень і (2) вони високо мотивовані брати участь у профілактичних дослідженнях [13,14,15]. Інші критерії включення були (1) вік від 50 років; (2) обізнані та володіють мобільним телефоном / смартфоном з програмним забезпеченням iOS або Android (версією 2.3.3 або вище) і (3) мотивовані вимірювати характеристики стану здоров'я вдома кілька разів на місяць протягом 6 місяців. Критерії виключення були медичний діагноз щодо деменції та / або будь-якого іншого когнітивного розладу та історії хвороби інсульту та / або транзиторного ішемічногоприступу.

Учасники були набрані через рекламні оголошення в амбулаторних клініках, будинках для людей похилого віку, лікарняних кабінетах загальної практики та на веб-сайті, а також через інформаційний бюлетень Нідерландського фонду Альцгеймера (Alzheimer-Nederland). Якщо пацієнти відповідають критеріям включення, їм була надана детальна інформація про дослідження в друкованому вигляді. Вони відвідали дослідний центр у Медичному центрі Лейденського університету або Академічному медичному центрі Амстердаму на початковому етапі, де вони отримували інформацію про дослідження, а вихідні вимірювання проводилися лікарем-дослідником або медсестрою-дослідником. Письмова інформована згода була отримана від усіх учасників. Медичний етичний комітет Медичного центру Лейденського університету, Нідерланди, затвердив дослідження.

Вихідні вимірювання

Реєстрація і наступні заходи проводилися з вересня 2013 року по січень 2015 року. В рамках підготовки до першого відвідування дослідного центру всі учасники заповнили опитувальну анкету на веб-сторінціпро освіту, історію хвороби і використання лікарських препаратів. Під час відвідування дослідного центру були надані докладна інформація про програму iVitality і інструкції про те, як її використовувати. Історія гіпертонії і використання медикаментів надавалася самостійно. Артеріальний тиск вимірювався двічі на початку дослідження на лівому плечі в сидячому положенні з повністю автоматичним електронним вимірювачем артеріального тиску. Учасникам було дана вказівка використовувати домашній вимірювач артеріального тиску.

Наступні вимірювання

Протягом 6 місяців учасники отримували автоматичні повідомлення за попередньо запрограмованими днями в самостійно обрані періоди часу на свій мобільний телефон / смартфон з нагадуваннями виміряти артеріальний тиск. Учасники з мобільним телефоном Android використовували монітор артеріального тиску A&D (A&D Company, Ltd, модель UA 767 Bluetooth), який був підключений до мобільного телефону та автоматично передавав результати вимірювань до програми iVitality за допомогою Bluetooth [20]. Учасники з iPhone використовували тонометри OMRON (OMRONHealthcareCompany, Ltd, модель M6W і M6AC [HEM-7322-E]); учасники вручну вводили значення артеріального тиску та частоту серцевих скорочень у програму iVitality [21]. Протягом першого та останнього тижня дослідження всі учасники проводили вимірювання артеріального тиску відповідно до рекомендацій Європейського товариства гіпертонії [13]. Одним словом, учасникам було запропоновано вимірювати свій артеріальний тиск двічі - вранці та ввечері, принаймні протягом 4 днів впродовж першого тижня дослідження, а 1 день не враховувався [13]. Для іншої частини періоду дослідження, артеріальний тиск вимірювали відповідно до 2-х різних протоколів дослідження, до яких учасники були випадковим чином розподілені за допомогою комп'ютерної програми на початковому етапі. Рандомізація проводилася методом 1:1, розподіленим по статі. У щомісячному протоколі учасники виконували вимірювання вранці і ввечері 2 дні поспіль. У півмісячному протоколі артеріальний тиск вимірювали вранці і ввечері тільки один день. Кров'яний тиск вимірювали двічі при кожному вимірюванні; використовували середнє значення обох вимірів. Нагадування про проведення вимірювань артеріального тиску було відправлено на мобільний телефон ввечері до дня вимірювання та у фактичний день, у якому учасник повинен був проводити вимірювання артеріального тиску. Коли учасники не проводили вимірювання артеріального тиску, вони отримували нагадування на мобільний телефон наступного дня. Ці нагадування були автоматично відправлені з Веб-сайту платформи дослідження iVitality і тому було стандартизованою процедурою. Виміряний артеріальний тиск передавався як повідомлення на мобільний телефон. Значення вимірювань артеріального тиску були також графічно відображені в додатку iVitality. Учасники з середнім систолічним артеріальним тиском вище 135 мм рт. ст. та / або 85 мм рт. ст. для діастолічного артеріального тиску в домашніх умовах протягом цих днів розглядалися як ті, що, можливо, мають гіпертонію і тому вони направлялися до свого лікаря-терапевта (ЛТ) [13].

Статистичний аналіз

Характеристики учасників дослідження представлені як середні зі стандартним відхиленням для безперервних змінних та числа з відсотком для категорійних змінних. Ми використали коефіцієнт кореляції Пірсона для обчислення співвідношення між вимірами артеріального тиску в домашніх умовах і дослідному центрі. Вивчаючи узгоджені / співпадаючі значення вимірювань АТ між центром дослідження та домашніми умовами, ми обчислили середнє значення та різницю у вимірюваннях артеріального тиску в дослідному центрі та домашніх умовах та відобразили їх в графік аналізу різниць за методом Бланда-Альтмана.

Точне дотримання протоколу визначалося як фактичні результати всіх вимірювань артеріального тиску протягом одного тижня з моменту, коли учасники повинні були виконувати свої вимірювання і для цього вони отримували нагадування через додаток мобільного телефону. Для кожного учасника ми вирахували відсоток точного дотримання протоколу під час подальшої перевірки. Різниця в дотриманні між щомісячним і півмісячним протоколами вимірювань оцінювали за допомогою критерій Манна-Уїтні-Уилкоксона. У цьому клінічному дослідженні, тільки учасники, які завершили 6-місячний період, були використані в первинному аналізі. При аналізі чутливості, ми включили всіх учасників, які були включені на початковій стадії.

Ми дослідили різницю в артеріальному тиску протягом першого та останнього тижня через 6 місяців, використовуючи двосторонній критерій Стьюдента (t-test). Для АТ протягом першого тижня та АТ кінцевого тижня ми обчислили середні значення всіх вимірювань АТ, що проводилися протягом першого та останнього тижня, а перший день обох тижнів було відкинуто [13]. Всі аналізи проводились за допомогою пакет програм обробки статистичних даних SPSS (версія 22.0.0, SPSS Inc., Chicago, IL, США).

 

Результати

Вихідні характеристики

На мал. 1 показана схема включення учасників. В цілому 195 учасників зареєструвалися на веб-сайті для участі. З них 27 не відповідали критеріям включення, а 17 учасників зареєструвалися після завершення набору через часову затримку між реєстрацією в Інтернеті та початковими візитами. Тому наша дослідна група тому включає 151 учасника. 66 (43,7%) учасників були призначені для вимірювання АТ з місячним інтервалом; 85 (56,3%) учасників були призначені для вимірювання АТз півмісячним інтервалом (рис. 1).

Вихідні характеристики наведені в таблиці 1. Середній вік становив 57,3 (стандартне відхилення [СВ] 5,3) років; 107 (70,9%) учасників були жінками. З усіх учасників 56 (37,1%) використовували iPhone, а 59 (39,1%) використовували Samsung. Середній систолічний і діастолічний артеріальний тиск, виміряний у дослідному центрі, склав 137,8 (СВ 18,2) та 85,4 (СВ 10,8) мм рт. ст., відповідно. Учасники щомісячного протоколу мали більш високий індекс маси тіла, систолічний АТ і діастолічний АТ на вихідному рівні (мультимедіа Додаток 1). 32 (21,2%) пацієнта мали історію гіпертонії та використовували антигіпертензивні препарати, найчастіше діуретики (15 учасників [46,9% гіпертонічних учасників]). Це не відрізнялося між щомісячним та півмісячним протоколами.

Таблиця 1 Вихідні характеристики учасників iVitalityab

 

Дані є середнім значенням (стандартне відхилення), якщо не вказане інше.

Скорочення: ІМ, інфаркт міокарда; ММSE, коротке дослідження психічного стану.

Відсутні дані для n=3 учасників. Низька: початкова освіта, низька освіта, MAVO / MULO. Середній рівень:висока загальна середня освіта (HAVO, HBS), підготовча наукова освіта (VWO), середня професійна освіта (МВО). Високий: вища професійна освіта (НВО), академічна освіта (університет).  

Таблиця 2. Блок-схема учасників дослідження. *Причини, чому учасники не відповідали критеріям внесення / виключення: n = 4 - не мали правильної версії програмного забезпечення мобільного телефону; n = 6 - не мали батьків з деменцією; n = 6 - були у відпустку протягом періоду включення; n = 7 - не були зацікавлені брати участь після прочитання інформації про навчання; n = 4 - з інших причин.

study population – категорія пацієнтів, бравших участь в дослідженні

 

Основні результати

Співвідношення між АТ в дослідному центрі та вдома протягом першого тижня показано на мал. 2. Кореляція між вимірюванням АТ в центрі та вдома була високою для систолічного (R = 0,72, P <.001) та діастолічного артеріального тиску (R = 0,72 , P <0,001; панель A). Систолічний артеріальний тиск у дослідному центрі був систематично вище на 8,72 мм рт. ст. (стандартна похибка [СП] 1,08) та діастолічний артеріальний тиск вище на 5,81 (0,68) мм рт. ст. у порівнянні із значеннями домашнього АТ (панель В). Діаграма Бланда-Альтмана показує, що різниця між вимірюваннями була випадково розподілена серед середніх вимірювань, що вказує на відсутність систематичного упередження в узгодженості вимірювань між дослідним центром та в домашніх умовах. 95% ліміту узгодженості вимірювань для порівняння склали -16,82 до 32,82 мм рт. ст. для систолічного АТ і - 9,71 до 21,33 мм рт. ст. для діастолічного АТ.

Дотримання місячних та півмісячних протоколів вимірювання артеріального тиску показано на мал. 3. Загалом, 12 учасників не завершили спостереження: 5 (7,6%) учасників щомісячного протоколу вимірювання та 7 (8,2%) учасників півмісячного протоколу. Середнє дотримування вимірювань артеріального тиску становило 71,4% (мал. 3). Учасники, які виконували півмісячні вимірювання артеріального тиску, були більш прихильними (середня прихильність 71,4%) у порівнянні з учасниками місячних вимірювань артеріального тиску (64,3%, P = 0,008). Не було відмінностей в достовірності значень між учасниками, які вводили свої значення вимірювань АТ вручну і учасниками, які використовували з'єднання Bluetooth для передачі вимірювань на мобільний телефон (дані не відображуються). Крім того, аналіз чутливості, в якому ми досліджували достовірність всіх 151 учасника, які були включені в вихідному етапі, показали схожі результати: достовірність була більшою у учасників, які проводили півмісячні вимірювання АТ (середня достовірність 85,7%) у порівнянні з учасниками щомісячних вимірювань АТ  (71,4%, P=.002, мультимедіа Додаток 2). Припинення роботи було найвищим протягом перших тижнів дослідження за обома протоколами вимірювання.

Таблиця 2 представляє різницю в кінцевому і початковому вимірюванні домашнього артеріального тиску. Серед усіх учасників, не було ніякої різниці між кінцевим і початковим вимірюванням АТ, як систолічного АТ (середня різниця [СР] -1,30 [1.10] мм рт.ст., Р = 0,240) так і діастолічного АТ (-0,90 [0,51] мм рт.ст., Р=.081). У 41 з 151 (27,2%) учасника, які були направлені до свого лікаря-терапевта через високий АТ, з яких 35 (85,2%) фактично відвідали свого лікаря-терапевта. У згаданих учасників артеріальний тиск значно зменшився під час дослідження, як систолічний (середня різниця [СР] -5,29 [1,92] мм рт. ст., P = 0,011), так і діастолічний (-2,93 [1, 08] мм рт. ст., P = 0,012). Крім того, не було виявлено відмінностей між кінцевим і початковим АТ для систолічного і діастолічного артеріального тиску між місячним і півмісячним протоколами (дані не відображаються). У 7 із 41 (17,1%) учасника була розпочата або змінена терапія для зниження артеріального тиску.

aДані представляють середню різницю значень (стандартна похибка / СП) у мм рт. ст. початкового та кінцевого артеріального тиску.

bDiff - різниця; SE - стандартна помилка; ЛТ - лікар загальної практики, терапевт; АТ - артеріальний тиск.
cВідсутні дані для 48-ми учасників.

Малюнок 2. Асоціація між вимірами артеріального тиску в домашніх умовах та в дослідному центрі. Скорочення: R - коефіцієнт Пірсона; САТ - систолічний артеріальний тиск; ДАТ - діастолічний артеріальний тиск. Графік А показує домашній артеріальний тиск (середнє значення двох послідовних вимірювань як вранці, так і ввечері на 2, 3 та 4, по осі Х) та відповідних вимірювань артеріального тиску в дослідному центрі (середнє значення двох послідовних вимірювань, по осі У) для кожного учасника. Графік В показує співвідношення між вимірюваннями систолічного та діастолічного артеріального тиску в дослідному центрі та в домашніх умовах.

А. Кореляція

 

В. Співвідношення

Середня різниця між офісним і домашні САТ (мм рт.ст.) Середня різниця між офісним і домашні ДАТ (мм рт.ст.)

Графік 3. Дотримання учасниками місячного та півмісячного протоколу вимірювання. Дані - це відсоток учасників, які дотримувалися очікуваних вимірювань артеріального тиску.

  

■ Щомісячні вимірювання

 Півмісячні вимірювання                

   Обговорення результатів

Основні отримані результати

Це пілотне клінічне дослідження, в якому ми оцінювали можливість вимірювання артеріального тиску в домашніх умовах протягом 6-місячного періоду втручання за допомогою мобільних технологій, має три основні висновки. По-перше, значення артеріального тиску у дослідному центрі і вдома були дуже корельовані, хоча вимірюваний артеріальний тиск у дослідному центрі був систематично вищим, ніж у порівнянні з домашнім артеріальним тиском. По-друге, прихильність всіх учасників до проведення вимірювань артеріального тиску була високою та зберігалася протягом 6 місяців, причому більша прихильність у учасників , які робили вимірювання по півмісячному протоколу, ніж у тих, які проводили щомісячні вимірювання. По-третє, у учасників, які направляли до свого лікаря-терапевта через високий кров'яний тиск, систолічний та діастолічний артеріальний тиск істотно зменшивсяпід час цього дослідження, особливо у тих, хто почав лікуватися.

Наш висновок, що систолічний і діастолічний артеріальний тиск у дослідному центрі був систематично вищим у порівнянні з вимірами домашнього артеріального тиску відповідає даним у літератури [22]. Відоме пояснення для цього – це "Ефект білого халату", що означає, що артеріальний тиск вище через стрес і тривогу, які пацієнти відчувають в умовах клінічної обстановки [22,23].У літературізазначається, що вимірювання артеріального тиску в домашніх умовах замість офісного або клінічного вимірюванняАТ насправді є більшим прогностичним показником серцево-судинних подій і навіть мають власні (нижчі) контрольні значення [12-14]. Метод аналізу на рівні учасників, в якому взяли участь 5008 пацієнтів (середній вік 57 років, які не отримували антигіпертензивні препарати), показали, що у учасників з оптимальним офісним артеріальним тиском (<120 / <80 мм рт.ст.) підвищення на 10 мм рт.ст. систолічного АТв домашніх умовах збільшувало ризик серцево-судинних подій майже на 30% [12]. Крім того, попередні дослідження по ефективності витрат показують, що в порівнянні зі звичайним доглядом, домашній моніторинг артеріального тиску дуже корисний для зниження витрат на охорону здоров'я. У зв'язку з низьким навантаженням на вимірювання та встановленими варіантами лікування, моніторинг домашнього кров'яного тиску може бути важливою стратегією для подальшого запобігання серцево-судинних ускладнень, особливо у людей, що знаходяться в зоні ризику [13].

Попередні дослідження щодо прихильності до вимірювань артеріального тиску в домашніх умовах свідчать про результати, подібних до наших результатів [17,24]. У телемоніторинговому дослідженні 213 пацієнтів з гіпертонією, яким було запропоновано вимірювати артеріальний тиск принаймні 6 разів на тиждень протягом 6 місяців, середня прихильність становила 73% [17]. Інше дослідження, що включало лише пацієнтів з серцевою недостатністю (середній вік 61 років), показало прихильність 55% [24]. Крім того, у цьому дослідженні ми виявили, що учасники, які використовували півмісячний протокол вимірювання АТ, показали більшу прихильність у порівнянні з учасниками, що використовували щомісячний протокол вимірювання. Можливим поясненням може бути те, що учасники, які отримували нагадування два рази на місяць (замість одного разу на місяць) були більше залучені у дослідженні та, отже, збільшувало їх прихильність [19]. Крім того, тягар вимірювання на 1 день кожні 2 тижні, можливо, сприймався менше, ніж вимір протягом 2-х днів поспіль, хоча і з місячними інтервалом.

Вимірювання артеріального тиску вдома, використовуючи технології на базі мобільних телефонів, може мати декілька потенційних можливостей. По-перше, інші параметри, отримані від повторних вимірювань артеріального тиску, легко можна розрахувати, особливо в домашніх умовах. Прикладом такого параметру є варіабельність артеріального тиску, зв'язок з когнітивним зниженням [25]. По-друге, поєднання інших параметрів та вимірювань може виявити додаткові цілі для контролю артеріального тиску. Фізичну активність, сон та інші фактори способу життя можна виміряти за допомогою мобільного телефону. Це дає потенціал для втручань, наприклад, спрямованих на збільшення фізичної активності, що також благотворно впливає на рівень артеріального тиску. Платформа iVitality дає можливість оцінити ці фактори способу життя. По-третє, технологія на основі мобільних телефонів може стати економічно ефективною альтернативою для боротьби з гіпертензією. Раніше було показано, що амбулаторне моніторування артеріального тиску як діагностична стратегія гіпертонії заощаджує витрати, головним чином тому, що додаткові витрати від амбулаторного моніторингу компенсуються за рахунок економії коштів від кращого цілеспрямованого лікування [26]. Оскільки технологія на основі мобільних телефонів потребує лише стандартного вимірювача артеріального тиску (без технології Bluetooth), що дешевше в порівнянні з амбулаторним тонометром артеріального тиску, ми вважаємо, що це може заощадити на витратах за доглядом стану здоров'я.

У нашому дослідженні АТ був нижчим в кінці дослідження, коли учасник був направлений до свого лікаря-терапевта через високий артеріальний тиск на початковому етапі. Два можливих пояснення є для цього висновку. По-перше, зниження артеріального тиску може бути результатом регресії до середнього. Це явище відбувається, коли для повторних вимірювань, як правило, слідують вимірювання, які ближче до середнього. Хоча наші основні вимірювання були визначені при повторному артеріальному тискувимірювання, все ще очікується, що середній артеріальний тиск під час спостереження знизиться, внаслідок регресії до середнього. По-друге, це може відображати справжній ефект моніторингу та подальшого лікування артеріального тиску. Зниження рівня АТ завдяки втручанню лікаря-терапевта та підвищена обізнаність учасників - все це може сприяти зниженню рівня артеріального тиску. Хоча той факт, що вплив на рівень артеріального тиску був найвищим у тих, хто розпочав лікування, свідчить про друге пояснення, ми не зібрали достатньої інформації про втручання в цьому клінічному дослідженні, щоб зробити певні висновки. Відповідне масштабне рандомізоване контрольоване дослідження може допомогти встановити наслідки втручань.

Для цього клінічного дослідження ми обрали високо мотивованих учасників з батьківською історією деменції. Це, можливо, внесло упередженість відбору для кращого ефекту прихильності та лікування, що зменшує зовнішню дієвість для інших, більш широко визначених груп населення. Ефективність цього дослідження полягає в тому, що технологія мобільних телефонів була використана для збору даних про дослідження артеріального тиску. Цей інноваційний метод зменшує необхідність контакту з особою і стимулює самоконтроль. Тепер, коли це клінічне дослідження є перспективним, більша кількість населення може бути включена в майбутні клінічні дослідження.

Висновки

Це клінічне дослідження підтверджує, що технологія мобільних телефонів може бути використана як надійний та перспективний метод вимірювання артеріального тиску у себе вдома протягом шести місяців. Це дає можливість впровадження в масштабних дослідженнях і може потенційно призвести до зниження артеріального тиску і, зрештою, до зменшення серцево-судинних захворювань.

 

Перелік використаних джерел

1. Lopez AD, Mathers CD, Ezzati M, Jamison DT, Murray Christopher J L. Global and regional burden of disease and riskfactors, 2001: systematic analysis of population health data. Lancet 2006 May 27;367(9524):1747-1757. [doi:10.1016/S0140-6736(06)68770-9] [Medline: 16731270]

2. Wolf-Maier K, Cooper RS, Banegas JR, Giampaoli S, Hense H, Joffres M, et al. Hypertension prevalence and blood pressurelevels in 6 European countries, Canada, and the United States. JAMA 2003 May 14;289(18):2363-2369. [doi:10.1001/jama.289.18.2363] [Medline: 12746359]

3. Banegas JR, Segura J, Ruilope LM, Luque M, García-Robles R, Campo C, CLUE Study Group Investigators. Blood pressurecontrol and physician management of hypertension in hospital hypertension units in Spain. Hypertension 2004Jun;43(6):1338-1344 [FREE Full text] [doi: 10.1161/01.HYP.0000127424.59774.84] [Medline: 15117908]

4. Gutiérrez-Misis A, Sánchez-Santos MT, Banegas JR, Zunzunegui MV, Castell MV, Otero A. Prevalence and incidence ofhypertension in a population cohort of people aged 65 years or older in Spain. J Hypertens 2011 Oct;29(10):1863-1870.[doi: 10.1097/HJH.0b013e32834ab497] [Medline: 21841497]

5. Lloyd-Jones DM, Evans JC, Levy D. Hypertension in adults across the age spectrum: current outcomes and control in thecommunity. JAMA 2005 Jul 27;294(4):466-472. [doi: 10.1001/jama.294.4.466] [Medline: 16046653]

6. Wang YR, Alexander GC, Stafford RS. Outpatient hypertension treatment, treatment intensification, and control in WesternEurope and the United States. Arch Intern Med 2007 Jan 22;167(2):141-147. [doi: 10.1001/archinte.167.2.141] [Medline:17242314]

7. Banegas JR, Segura J, Ruilope LM, Luque M, García-Robles R, Campo C, CLUE Study Group Investigators. Blood pressurecontrol and physician management of hypertension in hospital hypertension units in Spain. Hypertension 2004Jun;43(6):1338-1344 [FREE Full text] [doi: 10.1161/01.HYP.0000127424.59774.84] [Medline: 15117908]

8. Lloyd-Jones DM, Evans JC, Levy D. Hypertension in adults across the age spectrum: current outcomes and control in thecommunity. JAMA 2005 Jul 27;294(4):466-472. [doi: 10.1001/jama.294.4.466] [Medline: 16046653]

9. Seybert H, Reinecke P. Eurostat. 2013 Dec. Survey on ICT usage in households and by individuals URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/internet_use_statistics_-_individuals [accessed 2015-03-10] [WebCite Cache ID6hOyQNUaI]

10. Akkermans M. Central Department of Statistics. 2011 Dec 28. Ouderenmakeninhaalslag op het internet URL: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3537-wm.htm [accessed 2015-03-10][WebCite Cache ID 6hOyc3vAl]

11. Kummervold PE, Chronaki CE, Lausen B, Prokosch HU, Rasmussen J, Santana S, et al. eHealth trends in Europe 2005-2007:a population-based survey. J Med Internet Res 2008;10(4):e42 [FREE Full text] [doi: 10.2196/jmir.1023] [Medline:19017584]

12. Asayama K, Thijs L, Brguljan-Hitij J, Niiranen TJ, Hozawa A, Boggia J, International Database of Home Blood Pressurein Relation to Cardiovascular Outcome (IDHOCO) investigators. Risk stratification by self-measured home blood pressureacross categories of conventional blood pressure: a participant-level meta-analysis. PLoS Med 2014 Jan;11(1):e1001591[FREE Full text] [doi: 10.1371/journal.pmed.1001591] [Medline: 24465187]

13. O'Brien E, Asmar R, Beilin L, Imai Y, Mallion JM, Mancia G, European Society of Hypertension Working Group on BloodPressure Monitoring. European Society of Hypertension recommendations for conventional, ambulatory and home bloodpressure measurement. J Hypertens 2003 May;21(5):821-848. [doi:10.1097/01.hjh.0000059016.82022.ca] [Medline:12714851]

14. Sega R, Facchetti R, Bombelli M, Cesana G, Corrao G, Grassi G, et al. Prognostic value of ambulatory and home bloodpressures compared with office blood pressure in the general population: follow-up results from the PressioniArterioseMonitorate e LoroAssociazioni (PAMELA) study. Circulation 2005 Apr 12;111(14):1777-1783 [FREE Full text] [doi:10.1161/01.CIR.0000160923.04524.5B] [Medline: 15809377]

15. Niiranen TJ, Asayama K, Thijs L, Johansson J, Hara A, Hozawa A, et al. Optimal number of days for home blood pressuremeasurement. Am J Hypertens 2015 May;28(5):595-603. [doi: 10.1093/ajh/hpu216] [Medline: 25399016]

16. Green BB, Cook AJ, Ralston JD, Fishman PA, Catz SL, Carlson J, et al. Effectiveness of home blood pressure monitoring,Web communication, and pharmacist care on hypertension control: a randomized controlled trial. JAMA 2008 Jun25;299(24):2857-2867 [FREE Full text] [doi: 10.1001/jama.299.24.2857] [Medline: 18577730]

17. Kerby TJ, Asche SE, Maciosek MV, O'Connor PJ, Sperl-Hillen JM, Margolis KL. Adherence to blood pressure telemonitoringin a cluster-randomized clinical trial. J ClinHypertens (Greenwich) 2012 Oct;14(10):668-674 [FREE Full text] [doi:10.1111/j.1751-7176.2012.00685.x] [Medline: 23031143]

18. Kumar N, Khunger M, Gupta A, Garg N. A content analysis of smartphone-based applications for hypertension management.J Am SocHypertens 2015 Feb;9(2):130-136. [doi: 10.1016/j.jash.2014.12.001] [Medline: 25660364]

19. van Osch M, Rövekamp A, Bergman-Agteres SN, Wijsman LW, Ooms SJ, Mooijaart SP, et al. User preferences andusability of iVitality: optimizing an innovative online research platform for home-based health monitoring. Patient PreferAdherence 2015;9:857-867 [FREE Full text] [doi: 10.2147/PPA.S82510] [Medline: 26170635]

20. Rogoza AN, Pavlova TS, Sergeeva MV. Validation of A&D UA-767 device for the self-measurement of blood pressure.Blood Press Monit 2000 Aug;5(4):227-231. [Medline: 11035865]

21. Topouchian J, Agnoletti D, Blacher J, Youssef A, Chahine MN, Ibanez I, et al. Validation of four devices: Omron M6Comfort, Omron HEM-7420, Withings BP-800, and Polygreen KP-7670 for home blood pressure measurement accordingto the European Society of Hypertension International Protocol. Vasc Health Risk Manag 2014;10:33-44 [FREE Full text][doi: 10.2147/VHRM.S53968] [Medline: 24476688]

22. Pickering TG, Miller NH, Ogedegbe G, Krakoff LR, Artinian NT, Goff D, American Heart Association, American Societyof Hypertension, Preventive Cardiovascular Nurses Association. Call to action on use and reimbursement for home bloodpressure monitoring: executive summary: a joint scientific statement from the American Heart Association, AmericanSociety Of Hypertension, and Preventive Cardiovascular Nurses Association. Hypertension 2008 Jul;52(1):1-9 [FREE Fulltext] [doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.107.189011] [Medline: 18497371]

23. Staessen JA, Thijs L, Ohkubo T, Kikuya M, Richart T, Boggia J, et al. Thirty years of research on diagnostic and therapeuticthresholds for the self-measured blood pressure at home. Blood Press Monit 2008 Dec;13(6):352-365. [doi:10.1097/MBP.0b013e3283108f93] [Medline: 19020427]

24. Chaudhry SI, Mattera JA, Curtis JP, Spertus JA, Herrin J, Lin Z, et al. Telemonitoring in patients with heart failure. N EnglJ Med 2010 Dec 9;363(24):2301-2309 [FREE Full text] [doi: 10.1056/NEJMoa1010029] [Medline: 21080835]

25. Sabayan B, Wijsman LW, Foster-Dingley JC, Stott DJ, Ford I, Buckley BM, et al. Association of visit-to-visit variabilityin blood pressure with cognitive function in old age: prospective cohort study. BMJ 2013;347:f4600 [FREE Full text] [doi:10.1136/bmj.f4600] [Medline: 23900315]

26. Lovibond K, Jowett S, Barton P, Caulfield M, Heneghan C, Hobbs RFD, et al. Cost-effectiveness of options for the diagnosisof high blood pressure in primary care: a modelling study. Lancet 2011 Oct 1;378(9798):1219-1230. [doi:10.1016/S0140-6736(11)61184-7] [Medline: 21868086]

Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.webcardio.org.
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Ми в соціальних мережах

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin