Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
04.03.2021

Записи на тему: Гіпертонія

  • RSS

Теми

Гіпотензивні препарати , які можна продовжити приймати при COVID-19 

Результати першого рандомізованого дослідження BRACE-CORONA...

 

... далі >>
 

Оптимальний рівень артеріального тиску здорової людини. 

 

Ризик серцево-судинних захворювань продовжує знижуватися зі зниженням  систолічного АТ до 90 мм рт.ст.

 

... далі >>
 

Могут ли блокаторы РААС защитить от COVID-19? 

Могут ли блокаторы РААС защитить от COVID 19?Данные 10 000 пациентов со всей территории Соединенных Штатов, которые дали положительный результат...

... далі >>
 

Антигіпертензивна терапія і деменція. 

 

Зниження АТ пов'язано з 7% зниженням рівня когнітивних порушень...

... далі >>
 

Оновлення позицій щодо документів стосовно артеріальної гіпертензії та еректильної дисфункції. 

Оновлення позицій щодо документів стосовно артеріальної гіпертензії та еректильної дисфункції.Сексуальне здоров'я є невід’ємною частиною загального здоров’я, а активне та здорове сексуальне життя є важливим аспектом якості...

... далі >>
 

Спостережне дослідження PLIT: зміни альбумінурії у пацієнтів з АГ та цукровим діабетом з легкою та помірною хронічною хворобою нирок. 

Спостережне дослідження PLIT: зміни альбумінурії у пацієнтів з АГ та цукровим діабетом з легкою та помірною хронічною хворобою нирок.Антигіпертензивна терапія зменшує поширеність суб'єктів з альбумінурією, виявляючи значну різницю між різними комбінаціями...

... далі >>
 

Фіксовані комбінації, як невід’ємна складова сучасного лікування АГ: у фокусі валсартан/гідрохлоротіазид і валсартан/гідрохлоротіазид/амлодипін. 

Фіксовані комбінації, як невід’ємна складова сучасного лікування АГ: у фокусі  валсартан/гідрохлоротіазид і валсартан/гідрохлоротіазид/амлодипін.Оптимальність потрійної комбінації полягає не тільки в синергічному гіпотензивному ефекті, а й у значному зменшенні кількості таблеток, які приймає пацієнт...

... далі >>
 

Бета-блокатори та еректильна дисфункція – який препарат є найбільш безпечним? 

Бета-блокатори та еректильна дисфункція – який препарат є найбільш безпечним?Негативні наслідки прийому препаратів не повинні бути проігноровані після АКШ у сексуально активних пацієнтів чоловічої статі...

... далі >>
 

Сартаны или иАПФ - что предподчтительнее? 

31.05.2018 06:31 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Сартаны или иАПФ - что безопаснее? Эффективность препаратов и споры экспертов в отношении контроля АД...

... далі >>
 

Вплив моніторингу артеріального тиску у домашніх умовах на контроль артеріального тиску у людей похилого віку 

09.05.2018 21:22 Categories: Omron Гіпертонія Статті

Вплив моніторингу артеріального тиску у домашніх умовах на контроль артеріального тиску у людей похилого вікуРезультати французького рандомізованого (вибіркового) дослідження...

... далі >>
 

Новости конгресса АНА 2017 года: результаты исследования GATEWAY.  

Цель исследование - оценка эффективности бариатрического хирургического вмешательства на уровень артериального давления...Цель исследование - оценка эффективности бариатрического хирургического вмешательства на уровень артериального давления...

... далі >>
 

Новости конгресса AHA 2017 года: новые рекомендации по артериальной гипертензии 

Обновление классификации, целевых значений уровня артериального давления и прочее...Обновление классификации, целевых значений уровня артериального давления и прочее...

... далі >>
 

Формирование уровня АД у мужчин и женщин. 

Целью исследования был анализ значимости факторов, влияющих на уровень артериального давления, у мужчин  и женщин...Целью исследования был анализ значимости факторов, влияющих на уровень артериального давления, у мужчин  и женщин...

... далі >>
 

Про методи профілактики і лікування артеріальної гіпертонії 

Розмова у прес-центрі "Сегодня Мультимедиа" про методи профілактики і лікування артеріальної гіпертонії.... далі >>
 

Скрининг эндокринной гипертонии: научное заявление Общества Эндокринологов.  

Скрининг эндокринной гипертонии: научное заявление Общества Эндокринологов. Около 15% людей с высоким АД имеют вторичную гипертонию, часто вызванную...

... далі >>
 

Влияние агрессивного снижения АД на частоту рецидивов ФП после радиочастотной абляции. 

Влияние агрессивного снижения АД на частоту рецидивов ФП после радиочастотной абляции.В группе агрессивного снижения АД был отмечен более высокий уровень гипотензии...

... далі >>
 

Гипертоническая болезнь в пожилом возрасте и риск деменции.  

06.02.2017 17:36 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Гипертоническая болезнь в пожилом возрасте и риск деменции. Участники, чей возраст на момент развития гипертонической болезни составил 80 - 89 лет, имели более низкий риск...

... далі >>
 

Целевые уровни артериального давления у пациентов в возрасте 60 лет и старше. 

21.01.2017 00:30 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Целевые уровни артериального давления у пациентов в возрасте 60 лет и старше.До сих пор оставалось неясным, какими именно должны быть целевые уровни АД у пожилых пациентов...

... далі >>
 

Новости научных сессий AHA 2016: влияние статинов и антигипертензивной терапии на когнитивные функции пациентов. 

Новости научных сессий AHA 2016: влияние статинов и антигипертензивной терапии на когнитивные функции пациентов.

Результаты исследования могут развеять опасения пациентов, которые боятся принимать статины из-за возможного ухудшения их способности мыслить...

... далі >>
 

Отмена ингибиторов АПФ и БРА перед оперативными вмешательствами. 

09.11.2016 06:49 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Отмена ингибиторов АПФ и БРА перед оперативными вмешательствамиУ пациентов, которые прекратили прием лекарств до операции, реже возникали смертность, инсульт и повреждения миокарда...

... далі >>
 

Влияние антигипертензивных препаратов на расстройства настроения 

03.11.2016 16:43 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Влияние антигипертензивных препаратов на расстройства настроения

Ученые определяли: оказывают ли антигипертензивные препараты влияние на расстройства настроения...

... далі >>
 

Снижение артериального давления: от пользы до опасности. 

Снижение артериального давления: от пользы до опасности

Оптимальный уровень целевого систолического артериального давления является актуальным вопросом современной кардиологии...

... далі >>
 

Клиническая фармакология антигипертензивных препаратов. 

Лекція №146 Профилактика сердечно-сосудистіх осложнений АГ, диуретики в лечении АГ...

... далі >>
 

Как снизить сердечно-сосудистый риск: роль центрального аортального давления или «голый король»? 

Влияние различных кардиологических препаратов на показатели ЦАД следует учитывать при выборе терапии каждого конкретного пациента...

... далі >>
 

Риск смерти и инсульта в зависимости от тенденции изменения АД. 

13.05.2016 10:15 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Риск смерти и инсульта в зависимости от тенденции изменения АД

Риск инсульта и смерти у взрослых лиц зависит не только от наличия или отсутствия повышения артериального давления...

... далі >>
 

Снижение АД без применения гиполипидемической терапии недостаточно для первичной профилактики ССЗ. 

18.04.2016 21:04 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Применение низкодозовой статинотерапии приводит к снижению риска СС-соПрименение низкодозовой статинотерапии приводит к снижению риска СС-событий в долгосрочном периодебытий в долгосрочном периоде...

... далі >>
 

Комбинированная терапия у пациентов с артериальной гипертензией на фоне ожирения. 

У пациентов с артериальной гипертензией, связанной с наличием ожирения, провели сравнение комбинации эналаприла/фелодипина и комбинации эналаприла/лерканидипинаАвторы провели сравнение комбинации эналаприла/фелодипина и комбинации эналаприла/лерканидипина у таких пациентов...

... далі >>
 

Снижение АД в предотвращении сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. 

15.01.2016 12:04 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Авторы оценивали эффективность антигипертензивной терапии в зависимости от сопутствующих факторов...Авторы оценивали эффективность антигипертензивной терапии в зависимости от сопутствующих факторов...

... далі >>
 

Новости конгресса АНА - результаты исследования SPRINT: Снижение целевого систолического артериального давления до 120 мм рт. ст. снижает риск общей смертности на 27 %. 

Снижение целевого систолического артериального давления до 120 мм рт. ст. снижает риск сердечно-сосудистой смертности на 43 %.Ученые считают, что при целевом систолическом артериальном давлении менее 120 мм рт. ст.  уменьшается уровень сердечно-сосудистых осложнений и общей смертности...

... далі >>
 

Фиксированная комбинация зофеноприла с гидрохлортриазидом в лечении артериальной гипертензии. 

Зофеноприл особенный представитель класса ингибиторов АПФ, обладающий антигипертензивными, антиоксидантными, кардиопротекторными свойствами...

... далі >>
 

Новини конгресу Американського коледжу кардіологів: дослідження CSPTT. 

Автори нового дослідження оцінювали ефективність фолієвої кислоти в попередженні інсульту у хворих з артеріальною гіпертензією...Автори нового дослідження оцінювали ефективність фолієвої кислоти в попередженні інсульту у хворих з артеріальною гіпертензією...

... далі >>
 

Лікування артеріальної гіпертензії під час вагітності. 

Автори нового дослідження оцінювали ефективність і безопасність двох підходів до контролю АТ під час вагітності...Автори нового дослідження оцінювали ефективність і безопасність двох підходів до контролю АТ під час вагітності...

... далі >>
 

Новий підхід до лікування артеріальної гіпертензії. 

02.02.2015 13:05 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Автори нового дослідження покладають великі надії на новий інвазивний підхід до зниження артеріального тиску...Автори нового дослідження покладають великі надії на новий інвазивний підхід до зниження артеріального тиску...

... далі >>
 

«Опасный дуэт» АГ и СД 2 типа: особенности антигипертензивной терапии. 

Лекция №142. Риск сердечно-сосудистых заболевания и контроль АД и уровня глюкозы...

... далі >>
 

Индивидуальный выбор препарата для лечения АГ. 

Лекция №141. Возрастные особенности развития, диагностики и лечения артериальной гипертензии...

... далі >>
 

Профилактика инсульта и сосудистой деменции при эссенциальной гипертензии. 

Лекция №139. Инсульт:  что важнее - понизить АД или применить правильный препарат?..

... далі >>
 

Гендерные особенности развития, диагностики и лечения артериальной гипертензии. 

Лекция № 138. Существуют ли половые особенности физиологии и патологии функционирования сердечно-сосудистой системы?..

... далі >>
 

Роль полиморфизмов некоторых генов в реализации артериальной гипертензии. 

Генетический полиморфизм – это результат мутации, предполагающий замену одного нуклеотида на другой, так называемые точечные однонуклеотидные полиморфизмы...

... далі >>
 

Профилактика инсульта и сосудистой деменции у больных гипертонической болезнью: значение блокаторов рецепторов ангиотензина II. 

Данные больших клинических исследований свидетельствуют о неодинаковой церебропротекторной эффективности БРА внутри группы...

... далі >>
 

Влияние синдрома обструктивного сонного апноэ на эффективность гипотензивной терапии. 

По словам авторов, неэффективность гипотензивной терапии - повод задуматься о возможном наличии синдрома обструктивного апноэ...По словам авторов, неэффективность гипотензивной терапии - повод задуматься о возможном наличии синдрома обструктивного апноэ...

... далі >>
 

Новый мета-анализ: польза реваскуляризации почечных артерий. 

22.09.2014 13:57 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Авторы сравнивали стентирование почечных артерий и медикаментозную терапию при резистентной гипертензии...Авторы сравнивали стентирование почечных артерий и медикаментозную терапию при резистентной гипертензии...

... далі >>
 

Риск ССЗ при развитии сахарного диабета у гипертоников. 

17.09.2014 17:42 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Неожиданные результаты по исследованию больных с гипертонией и сахарным диабетом...Неожиданные результаты по исследованию больных с гипертонией и сахарным диабетом...

... далі >>
 

Новый анализ акцентирует внимание на отдельных моментах рекомендаций JNC-8. 

20.08.2014 12:51 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Снова разгорается дискуссия по поводу повышения целевых границ САД у пациентов старше 60 лет...Снова разгорается дискуссия по поводу повышения целевых границ САД у пациентов старше 60 лет...

... далі >>
 

Противоречивые результаты по потреблению натрия и клиническим исходам. 

Представлены результаты трех исследований влияния потребления натрия и калия на смертность и сердечно-сосудистые заболевания... Представлены результаты трех исследований влияния потребления натрия и калия на смертность и сердечно-сосудистые заболевания... 

... далі >>
 

И все же, какой оптимальный уровень АД? 

11.08.2014 12:52 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Авторы подчеркивают, что достижение слишком низких показателей АД также наносит вред пациентам...Авторы подчеркивают, что достижение слишком низких показателей АД также наносит вред пациентам...

... далі >>
 

Артериальная гипертензия, бета-блокаторы и псориаз. 

В новом исследовании была выявлена связь между двумя патологиями, а также влияние приема бета-блокаторов на развитие кожного заболевания...В новом исследовании была выявлена связь между двумя патологиями, а также влияние приема бета-блокаторов на развитие кожного заболевания...

... далі >>
 

Роль олмесартана в лечении артериальной гипертензии. 

Олмесартан медоксомил — это новый предста­витель блокаторов рецепторов к АТII в лечении паци­ентов с АГ...

... далі >>
 

Повышение артериального давления и ССЗ. 

02.06.2014 09:55 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

В новом исследовании авторы оценивали риски развития различной сердечно-сосудистой патологии в зависимости от типа и времени повышения АД...В новом исследовании авторы оценивали риски развития различной сердечно-сосудистой патологии в зависимости от типа и времени повышения АД...

... далі >>
 

Антигипертензивная эффективность и безопасность олмесартана медоксомила и рамиприла у пациентов пожилого возраста с легкой/умеренной эссенциальной артериальной гипертензией: исследование ЕSРОRТ. 

Олмесартана медоксомил обеспечивает эффективный, пролонгированный и хорошо переносимый контроль АД, являясь эффективным антигипертензивным препаратом...

... далі >>
 

Нелёгкий выбор: антагонисты рецепторов ангиотензина. 

Данные сравнения различных “сартанов” об их преимуществах, не связанных напрямую со снижением артериального давления...

... далі >>
 

Возможное объяснение пользы средиземноморской диеты. 

В новом исследовании авторы попытались найти механизм, объясняющий благоприятные эффекты средиземноморской диеты...В новом исследовании авторы попытались найти механизм, объясняющий благоприятные эффекты средиземноморской диеты...

... далі >>
 

Преддиктивная способность АД, измеренного в различное время. 

Авторы анализировали ассоциацию уровней ночного, дневного и измеренного в условиях клиники АД с неблагоприятными сердечно-сосудистыми исходами...Авторы анализировали ассоциацию уровней ночного, дневного и измеренного в условиях клиники АД с неблагоприятными сердечно-сосудистыми исходами...

... далі >>
 

Новый анализ чудо-таблетки polypill. 

Авторы нового анализа оценивали изменения АД и уровня холестерина и приверженность к лечению пациентов, принимающих polypill...Авторы нового анализа оценивали изменения АД и уровня холестерина, а также приверженность к лечению пациентов, принимающих polypill...

... далі >>
 

Оптимизация подбора пациентов для почечной денервации. 

17.04.2014 13:31 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Исследование маркеров эндотелиальной функции с большой точностью показало как больной отреагирует на почечную денервацию…

... далі >>
 

Приверженность к лечению и методы ее объективной оценки. 

07.04.2014 15:19 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

В новом исследовании авторы анализировали приверженность к приему гипотензивных препаратов, используя объективные методы оценки…В новом исследовании авторы анализировали приверженность к приему гипотензивных препаратов, используя объективные методы оценки…

... далі >>
 

Дебаты по поводу рекомендаций по артериальной гипертензии 

01.04.2014 17:52 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Отдельные комментарии участников Конгресса Американского колледжа кардиологов по поводу рекомендаций касательно артериальной гипертензии...Отдельные комментарии участников Конгресса Американского колледжа кардиологов по поводу рекомендаций касательно артериальной гипертензии...

... далі >>
 

Контроль артериального давления после инсульта. 

В новом исследовании авторы анализировали, как пациенты после перенесенного инсульта контролируют свое АД...В новом исследовании авторы анализировали, как пациенты после перенесенного инсульта контролируют свое АД...

... далі >>
 

Даже прегипертензия приводит к повышению риска инсульта. 

17.03.2014 11:11 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Авторы нового исследования решили проанализировать, действительно ли повышение уровня АД до 139/89 мм рт.ст. не является клинически значимым...Авторы нового исследования решили проанализировать, действительно ли повышение уровня АД до 139/89 мм рт.ст. не является клинически значимым...

... далі >>
 

Пациентам с депрессией реже интенсифицируют гипотензивную терапию. 

На сегодняшний день все чаще врачи диагностируют депрессию, а лечение пациентов с ССЗ и депрессией, к сожалению,  не всегда соответствует стандартам....На сегодняшний день все чаще врачи диагностируют депрессию, а лечение пациентов с ССЗ и депрессией, к сожалению,  не всегда соответствует стандартам....

... далі >>
 

Гипертония в среднем возрасте и когнитивные нарушения идут параллельно. 

Авторы исследования анализировали влияние повышенного артериального давления на когнитивную дисфункцию...Авторы исследования анализировали влияние повышенного артериального давления на когнитивную дисфункцию...

... далі >>
 

Гипотензивная терапия у пожилых связана с риском травматизации при падениях. 

26.02.2014 08:36 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Авторы анализировали связь между приемом и интенсивностью гипотензивной терапии и травмами, возникающими при падениях у пожилыхАвторы анализировали связь между приемом и интенсивностью гипотензивной терапии и травмами, возникающими при падениях у пожилых...

... далі >>
 

Скрытая неконтролируемая гипертензия у пациентов, получающих гипотензивную терапию. 

11.02.2014 09:42 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Цель нового исследования - выявить реальную эффективность гипотензивной терапии при нормальных уровнях АД на визитах к врачу...Цель нового исследования - выявить реальную эффективность гипотензивной терапии при нормальных уровнях АД на визитах к врачу...

... далі >>
 

Небиволол в лечении сердечно-сосудистой патологии у пациентов с сахарным диабетом: акцент на метаболических эффектах. 

Небиволол являет­ся мощным антигипертензивным пре­паратом, который обладает хорошим профилем безопасности и благопри­ятными метаболическими эффектами...

... далі >>
 

Еволюція механізмів дії блокаторів β-адренорецепторів та розширення сфер клінічного застосування: у фокусі небіволол 

Єдиний безпечний кардіоселективний β-блокатор для лікування АГ при метаболічному синдромі й цукровому діабеті...

... далі >>
 

Польза амбулаторного измерения АД 

29.01.2014 19:56 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

В новом исследовании авторы определяли ценность домашнего измерения артериального давления в стратификации сердечно-сосудистого рискаВ новом исследовании авторы определяли ценность домашнего измерения артериального давления в стратификации сердечно-сосудистого риска

... далі >>
 

За риоцигуат, против серелаксина. 

Комитет Европейской ассоциации лекарственных средств вынес решение по препаратам приеняющимсяпри лечении острой сердечной недостаточности и легочной гипертензииКомитет Европейской ассоциации лекарственных средств вынес решение по препаратам, применяющимся при лечении острой сердечной недостаточности и легочной гипертензии...

... далі >>
 

Применение небиволола у пациентов с идиопатической легочной гипертензией: результаты пилотного исследования. 

Лечение небивололом приводит к достоверному улучшению функционального статуса пациентов с идиопатической легочной гипертензией...

... далі >>
 

Продолжаются дискуссии по поводу JNC-8. 

16.01.2014 15:09 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Одним из камней преткновения являются граничные уровни артериального давления у лиц старше 60 лет

Одним из камней преткновения являются граничные уровни артериального давления у лиц старше 60 лет...

... далі >>
 

Провал почечной денервации в SYMPLICITY HTN-3. 

10.01.2014 09:39 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

В новом исследовании проведения почечной денервации с помощью устройства Simplicity были получены разочаровывающие результатыВ новом исследовании проведения почечной денервации с помощью устройства Simplicity были получены разочаровывающие результаты...

... далі >>
 

Новые рекомендации ASH/ISH по гипертензии. 

20.12.2013 10:25 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Вслед за выходом JNC-8 появились и новые совместные рекомендации Американского общества гипертензии (ASH) и Международного общества гипертензии (ISH).Вслед за выходом JNC-8 появились и новые совместные рекомендации Американского общества гипертензии (ASH) и Международного общества гипертензии (ISH)...

... далі >>
 

Долгожданные рекомендации JNC-8. 

19.12.2013 14:09 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Вышло в свет долгожданное обновление американских рекомендаций по ведению взрослых пациентов с артериальной гипертензией.Вышло в свет долгожданное обновление американских рекомендаций по ведению взрослых пациентов с артериальной гипертензией...

... далі >>
 

Следует ли измерять центральное аортальное давление с целью коррекции терапии? 

16.12.2013 13:12 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Авторы исследования попытались проанализировать влияние измерений центрального аортального давления на стратегию антигипертензивной терапииАвторы исследования попытались проанализировать влияние измерений центрального аортального давления на стратегию антигипертензивной терапии...

... далі >>
 

СРАР-терапия снижает АД при резистентной гипертензии 

12.12.2013 16:09 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

В новом исследовании авторы проанализировали применение СРАР-терапии у пациентов в резистентной гипертензиейВ новом исследовании авторы проанализировали применение СРАР-терапии у пациентов с резистентной гипертензией

... далі >>
 

Почечная денервация влияет на функцию и морфологию миокарда независимо от снижения АД 

09.12.2013 14:43 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Bзменения в сердечной функции и размере желудочков не связаны с величиной снижения АДИзменения в сердечной функции и размере желудочков не связаны с величиной снижения АД

... далі >>
 

DAYLIGHT: терапия витамином D не снижает АД у пациентов высокого риска 

21.11.2013 12:46 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Авторы пытались оценить, влияет ли на АД прием витамина D пациентами с его дефицитом Авторы пытались оценить, влияет ли на АД прием витамина D пациентами с его дефицитом 

... далі >>
 

CORAL: стентирование почечных артерий в профилактике почечных и сердечно-сосудистых событий 

Целью исследования была оценки влияния стентирования почечных артерий у пациентов с их атеросклеротическим стенозом и гипертензией или ХБПЦелью исследования была оценки влияния стентирования почечных артерий у пациентов с их атеросклеротическим стенозом и гипертензией или ХБП

... далі >>
 

«Левовращающий переворот» в кардиологии? 

Основная цель врача в лечении больного АГ — это снижение общего риска сердечно-со­судистой заболеваемости и смертности, воздействие на все факторы риска ...

... далі >>
 

Дигидропиридиновые антагонисты кальция - новый резерв снижения риска осложнений при артериальной гипертензии. 

Среди современных комбинаций антигипертензивных препаратов особое внимание привлекает со­четание антагонистов кальция и ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента...

... далі >>
 

Вариабельность артериального давления в прогнозировании ССС при СД 2 типа 

Целью исследования была оценка предиктивной способности вариабельности АД у пациентов с СД 2 типаЦелью исследования была оценка предиктивной способности вариабельности АД у пациентов с СД 2 типа

... далі >>
 

EMA ограничивает показания для внутривенного введения никардипина 

29.10.2013 08:43 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Теперь внутривенное применение препарата показано лишь в небольшом количестве ситуацияхТеперь внутривенное применение препарата показано лишь в небольшом количестве ситуаций

... далі >>
 

Комбинированная терапия артериальной гипертензии - вызов будущему 

Наука находится в постоянном поиске новых эффективных форм лечения АГ, одно из важных направлений -...

... далі >>
 

Вплив антигіпертензивного засобу Тонорма на ліпідний спектр крові у хворих на АГ. 

У статті представлені результати дослідження ліпідного спектру крові в хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) при застосуванні комбінованого антигіпертензивного лікувального засобу тонорма.Результати дослідження ліпідного спектру крові у хворих на артеріальну гіпертензію при застосуванні антигіпертензивного лікувального засобу Тонорма

 

... далі >>
 

Новый стимул к снижению АД у пожилых. 

06.09.2013 13:18 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

По данным нового исследования, у пожилых пациентов уровни САД, превышающие 150 мм рт.ст., приводят к повышению риска ССЗ...

... далі >>
 

Подходы к дифференцированной терапии блокаторами β-адренорецепторов больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Статья №126. Блокаторы β-адренорецепторов в клинической практике. Что мешает проводить эффективную терапию блокаторами β-адренорецепторов...

... далі >>
 

Постанова КМУ від 12.06.2013 р. №554. 

12.06.2013 13:44 Categories: Гіпертонія Документи

Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

... далі >>
 

Повышенное артериальное давление в детстве приводит к атеросклерозу во взрослом возрасте. 

06.06.2013 07:38 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Результаты анализа исследования исходного уровня артериального давления и показателя толщины комплекса интима-медиа, вычисляемого, по меньшей мере, через 20 лет...

... далі >>
 

Благодаря программе "Открой свое сердце" 593 жителя Кривого Рога прошли кардиологические обследования  

24.05.2013 14:09 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Кривой Рог29-30 апреля в Кривом Роге прошел социальный образовательно-диагностический проект «Открой свое сердце» с целью повысить интерес населения к своему здоровью  для раннего выявления заболеваний...

... далі >>
 

Благодаря программе "Открой свое сердце" 585 жителя Кировограда прошли кардиологические обследования. 

Открой свое сердце25-26 апреля в Кировограде прошел социальный образовательно-диагностический проект «Открой свое сердце», организованный холдингом STADA CIS при поддержке Кировоградского городского совета и Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л Шупика...

... далі >>
 

Исследование SYMPLICITY HTN-2: почечная денервация надёжно снижает АД до 30 месяцев 

21.05.2013 22:51 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

Новые данные по исследованию подтверждают долгосрочную эффективность почечной денервации у пациентов с резистентной АГ...

... далі >>
 

Благодаря программе "Открой свое сердце" и пилотному проекту по АГ Кабинета Министров Украины №321 672 жителя Чернигова прошли кардиологические обследования 

В рамках проведения пилотного проекта по артериальной гипертензии в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №321 "О мерах по внедрению государственного регулирования цен на лекарственные средства для лечения лиц с гипертонической болезнью" сотрудниками кафедры кардиологии и функциональной диагностики НМАПО им.П.Л.Шупика была проведена благотворительная акция...

... далі >>
 

Сучасний тренд лікування - комбінація лікарських засобів в одній таблетці. 

Артеріальна гіпертензія залишається найбільш поширеним хронічним захворюванням у світі, хоча її адекватне лікування зумовлює прогнозоване зниження серцево-судинної захворюваності та смертності

Артеріальна гіпертензія залишається найбільш поширеним хронічним захворюванням у світі, хоча її адекватне лікування зумовлює прогнозоване зниження серцево-судинної захворюваності та смертності.

Дослідження TIPS-2 підтверджує актуальність вітчизняного комбінованого гіпотензивного препарату Тонорма ... далі >>
 

Інформація для пацієнтів щодо цін на лікарськи засоби, на які поширюється дія пілотного проекту 

27.04.2013 10:14 Categories: Гіпертонія
Інформація для пацієнтів щодо цін на лікарськи засоби, на які поширюється дія пілотного проекту, відповідно до постанови КМУ від 25.04.2013 №340 "Про реалізацію пілотного проекту... далі >>
 

Больше доказательств гипотензивного действия содержащихся в продуктах нитратов  

Содержащиеся в рационе нитраты и нитриты – эффективная, простая и недорогая антигипертензивная стратегия...

... далі >>
 

Проводимые исследования о профилактике развития гипертензии у лиц с высоким нормальным давлением  

06.02.2013 12:12 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

На международной конференции по прегипертензии и кардиометаболическому синдрому 2013 года широко обсуждался вопрос: стоит ли лечить нормальное высокое давление?..

... далі >>
 

Определение коронарного кальция для идентификации пациентов с предгипертензией и высоким риском сердечно-сосудистых событий  

Опубликованы результаты исследования Heinz Nixdorf RECALL, в которых сказано о необходимости определения уровня каронарного кальция на риск сердечно-сосудистых осложнений...

... далі >>
 

Новый подход к пациентам с артериальной гипертензией 

05.02.2013 22:01 Categories: Гіпертонія Новини ТЕМА ДНЯ

На Международной конференции по гипертензии и кардиометаболическому синдрому 2013 года утверждали, что среди стареющего (растущими темпами) населения, самую большую группу больных составляют пациенты с гипертензией...

... далі >>
 

Два гипотензивных средства в комбинации с нестероидными противовоспалительными препаратами увеличивают риск острого повреждения почек  

22.01.2013 21:59 Categories: Гіпертонія ТЕМА ДНЯ

Два антигипертензивных препарата - мочегонные и ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина в комбинации с нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) значительно увеличивают риск повреждения почек...

... далі >>
 

Катетерная денервация почек  

Катетерная денервация почек - новый метод прерывания симпатической инервации почек, расположенных в адвентиции почечных артерий,  доказано ее влияние на снижение артериального давления...

... далі >>
 

Вопросы медикаментозной безопасности антигипертензивной терапии. 

Лекция № 101 Нежелательные явления (эффекты) — любое неблагоприятное изменение в состоянии здоровья пациента, получающего фармацевтический продукт независимо от причинной связи с этим лечением... 

 
... далі >>
 

Современные уровни артериального давления 

Лекция №96.  До какого уровня нужно снижвть АД или ренесанс J-CURVE WAVE, нужно ли проводить антигипертензивное лечение и вторичную профилактику лицам без АГ? Какой целевой уровень артериального давления у больных с сахарным диабетом, хроническим заболеванием почек и у пожилых больных?...

... далі >>
 

Больной с артериальной гипертензией. Нужно ли назначать бета-адреноблокаторы? 

Лекция № 90. Какая тактика ведения пациентов пожилого возраста... Нужно ли проводить антигипертензивное лечение и вторичную профилактику лицам без АГ?

... далі >>
 

Постанова КМУ від 17.10.2012р. № 982 

17.10.2012 11:26 Categories: Гіпертонія Документи

Про затвердження Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодження вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

... далі >>
 

"Старые" и "новые" ингибиторы АПФ: портит ли старый конь борозду? 

Лекция №42. В последнее время благодаря актив­ному продвижению крупных фарма­цевтических компаний многие врачи стали получать информацию о значи­тельном преимуществе более «новых» (соответственно более дорогих) иАПФ перед «старыми» (соответственно бо­лее дешевыми) и об их «уникальном» механизме действия - Так ли это?

... далі >>
 

Вибір антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію, ішемічну хворобу серця та неалкогольну жирову хворобу печінки 

Лекція № 41. Найчастіше у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) і дисліпідемію виявляють ураження паренхіми печінки в результаті мета6олічних захворювань, які зараховують до неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП). Ця потологія розвивається у хворих, які не вживають алкоголь у дозах, достатніх для ураження печінки…

... далі >>
 

Лечение артериальной гипертензии: от клинических испытаний к врачебной практике 

Статья №40. Наличие большого количества ИАПФ ставит сложную задачу в выборе конкретного препарата для данного больного. Обращает на себя внимание, что доказательная база в отношении влияния конкретного препарата на исход заболевания сильно разнятся...

... далі >>
 

Актуальные вопросы лекарственных взаимодействий в клинической практике. Как выбрать оптимальный ингибитор АПФ для больного, принимающего НПВС? 

Статья №39. Безрецептурный отпуск НПВС в аптечной сети приводит к самолечению населения, выбору пациентами препаратов не с лучшим профилем безопасности и, как следствие - к повышению риска развития нежелательных явлений...

... далі >>
 

Еналаприл плюс індапамід при лікуванні артеріальної гіпертензії. Результати дослідження ЕПІГРАФ-2. 

Лекция № 36. В останні роки все більше приділяється уваги комбінованій терапії. Так Американське товариство з артеріальної гіпертензії рекомендує призначати відразу комбіновані препарати при всім хворим із стартовим артеріальним тиском 160/100 мм. рт.ст. і більше...

... далі >>
 

Актуальные вопросы антигипертензивной терапии. Рациональный выбор препаратов... 

Лекция №35.

В нашей стране среди лиц с повышенным АД знают о существовании заболевания 67,8% сельских и 80,8% городских жителей, а регулярно принимают антигипертензивную терапию 38,3% сельских и 48,4% городских жителей...

... далі >>
 

Досвід застосування препарату Бісостад у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ІХС  

Статья №33. Лікування артеріальної гіпертензії - одне з найактуальніших завдань сучасної кардіології...

... далі >>
 

Лечение пациентов после гипертензивного криза с осложнениями 

Лекция № 74. Наиболее частая причина для вызова скорой помощи: гипертонический криз, острый коронарный синдром, тахиаритмия. Рабочая группа по артериальной гипертензии Украинского общества кардиологов, 2011 г. вызначили гипертонический криз как внезапное значительное повышение АД, которое сопровождается появлением или усугублением имеющихся нарушений со стороны органов-мишеней...

... далі >>
 

Мочевая кислота как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования LAURA 

Лекция №71.  Связь высокого уровня давления при подагре с уровнем мочевой кислотой прослежена ещё в 1897 году. На сегодняшний день получены достоверные и полные результаты различных клинических исследований изучающих этот вопрос...

... далі >>
 

Артериальная регидность - новая терапевтическая мишень при артериальной гипертензии 

Лекция № 69. Возраст и уровень АД являются наиболее значимыми факторами, влияющими на ригидность сосудистой стенки. Основной механизм повышения АД с возрастом трансформируется: В 40-50 лет  дисфункция эндотелия, гипертрофия ГМК резистивных сосудов способствуют повышению АД за счет роста ОПСС. Дальнейшая потеря эластичности сосудов  в 50-60 лет приводит к повышению жесткости сосудов и дальнейшему увеличению ОПСС...

 

 

... далі >>
 

Заместительная гормональная терапия в постменопаузе  

16.07.2012 14:29 Categories: Гіпертонія Новини Світ

Результаты большого Австралийского исследования с участием  43 405 женщин в постменопаузе показало, что использование заместительной гормональной терапии (ЗГТ) связано...

... далі >>
 

Распрастранённость артериальной гипертензи в США  

13.07.2012 18:29 Categories: Гіпертонія Новини Світ

Обновлены данные о распространённости артериальной гипертензии в США, которая составляет около 30% и остаётся стабильной с 2007 года...

... далі >>
 

Основы нефропротекции при артериальной гипертензии 

Лекция №68. Хронические заболевания почек являются одной из причин развития артериальной гипертензии и фактором отягощающим её течение...

... далі >>
 

Лечение панических атак при артериальной гипертензии  

Статья № 68. В последнее время в литературе большое внимание уделяется психосоматическим проявлениям при различных заболеваниях...

... далі >>
 

Возможности терапевта в коррекции когнитивных нарушений при артериальной гипертензии 

Статья № 125. Обсуждается проблема когнитивных нарушений, возникающих на фоне артериальной гипертензии.

... далі >>
 

Варіабельність артеріальнрго тиску - стратегічна мішень комбінованої антигіпертензивної терапії чи міф експериментальних досліджень? 

Статья №3. Незважаючи на досягнення в лікуванні артеріальної гіпертензії впродовж останніх років, чимало практичних аспектів ведення пацієнтів з АГ залишаються відкритими для обговорення...

... далі >>
 

Антигіпертензивні препарати можуть викликати серйозні проблеми з ШКТ 

22.06.2012 14:35 Categories: Гіпертонія Новини Світ

Дослідники клініки Мейо (США) повідомили про зв’язок між прийомом олмесартану і такими досить важкими симптомами з боку ШКТ, як нудота, блювота, діарея, втрата ваги та порушення електролітного балансу...

... далі >>
 

Употребление большого количества соли приводит к появлению маркеров повреждения эндотелия 

19.06.2012 18:45 Categories: Гіпертонія Новини Світ

Потребление большого количества соли в течении длительного времени приводит к повышению в сыворотке крови мочевой кислоты и экскреции альбумина с мочой, которые считают маркерами повреждения эндотелия...

... далі >>
 

Наказ МОЗ України від 24.05.2012 № 384 

"Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії"...

... далі >>
 

Современные возможности в лечении артериальной гирертензии 

Cтатья № 122. Целью лечения артериальной гипертензии является снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Чем выше АД, тем выше риск мозгового инсульта, ИБС и преждевременной смерти...

... далі >>
 

Исследование МЕРКУРИЙ.RU 

Статья № 3.  Двойное открытое параллельное исследование по изучению влияния квинаприла в сравнении с лизиноприлоМ на дисфункцию эндотелия у курящих пациентов, страдающих мягкой и умеренной артеРиальной гипертензией в сочетании со стенокардиеЙ и имеющих микроальбуминурию (МЕРКУРИЙ.RU)...

... далі >>
 

Ингибирование ангиотензин-превращающего фермента Квинаприлом. Исследование TREND. 

Статья № 121. Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) могут противостоять негативным эффектам увеличения уровня ренина и ангиотензина -2 у пациентов с АГ, застойной СН и острым ИМ...

... далі >>
 

Вопросы медикаментозной безопасности антигипертензивной терапии 

Лекция  №30. Любое вещество способное оказать терапевтическое воздействие, также может вызывать нежелательные эффекты...

... далі >>
 

Комбинированная терапия артериальной гипертензии и дислипидемии при ожирении 

Лекция №29. Более чем 80% больных с острым коронарным синдромом имеют менее 50% стеноза коронарной артерии...т.е. бляшки не ограничивают кровоток...

... далі >>
 

Комбинированная терапия в лечении артериальной гипертензии 

 Лекция № 28. Идеальный антигипертензивный препарат:  Обеспечивать суточный контроль АД при однократном приёме, эффективно снижать АД, быть  эффективным у всех пациентов с АГ, не вызывать побочных эффектов, не иметь негативного метаболического влияния, быть доступным по цене...

... далі >>
 

Амлопріл-Дарниця, табл. 0.01г № 20 

Показання. Артеріальну гіпертензія, ішемічна хвороба серця: стабільна стенокардія та вазоспастичній стенокардія (стенокардія Принцметала або варіантна стенокардія).  Протипоказання. Артеріальну гіпотензія. Гіперчутливість до похідних дигідропіридину. Період годування груддю. Дитячий вік.  Спосіб застосуванням та дози. Амлопріл ®-Дарниця дорослі приймають всередину незалежно від прийому їжі 1 раз на добу, запиваючи достатньою кількістю води. Початкова доза становить 5 мг, при необхідності через 7-14 днів дозу збільшують до максимальна - 10 мг.  Літнім пацієнтам та хворим при ниркова недостатності призначають у звичайних дозах.Показання: Артеріальна гіпертензія; Хронічна стабільна стенокардія; Вазоспастична стенокардія

... далі >>
 

Артериальная гипертензия и болезни печени: в поисках компромисса 

Статья №21 Гипертензия (АГ) по сей день сохраняет характер эпидемии, занимая лидирующие позиции в структуре общей смертности. Распространенность АГ в России и в мире сегодня достигает катастрофических цифр - свыше 40%.

... далі >>
 

Артериальная гипертензия в возрастном аспекте: на что следует обратить внимание 

Статья №20 У больных АГ пожилого и старческо­го возраста особое внимание следует об­ращать на возрастающую опасность возникновения побочных реакций, вызванных конкурентным взаимодей­ствием лекарственных средств...

... далі >>
 

Комбинированное лечение гипертонический болезни: сичетание ингибитора АПФ о тиазирого диуретика 

Статья №19 Артериальная гипертензия (АГ) - стойкое повышение уровня артериального давления (АД): 140/90 мм рт. ст. и выше. 90-95% случаев АГ составляет гипертоническая болезнь (ГБ), в остальных случаях диагностируют вторичные, симптоматические АГ: почечные, или нефрогенные (3-4%), эндокринные (0,1-0,3%), гемодинамические, неврологические, стрессовые, обусловленные приемом некоторых веществ и АГ беременных.

... далі >>
 

Органопротекторные возможности комбинированной терапии блокатораму ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у пациентов с высоким кардиоваскулярным риском 

Статья №18 Гиперактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) является одним из важнейших предик­торов сердечно-сосудистой смертности. Терапия пациентов из группы высокого кардиоваскулярного риска базируется на применении блокаторов РААС, в том числе блокаторов рецепторов ангиотензина Н(лозартан)...

... далі >>
 

Выбор фиксированной комбинации лизиноприла и гидрохлоротиазида при лечении артериальной гипертонии 

Статья №17 В настоящее время в связи с активным внедрением в практику лечения артери­альной гипертонии (АГ) широкого перечня фиксированных в одной таблетке лекар­ственных комбинаций, практическому врачу все чаще приходится сталкиваться с проблемой их выбора...

... далі >>
 

Сартани у лікуванні діабетичної нефропатії: погляд на лозартан 

Статья №16 В статье представлены основные факторы прогрессирования диабетической нефропатии, такие как микроальбуминурия, протеинурия, артериальная гипертензия, активация локальной ренин-ангиотензиновой системы, а также современные возможности терапии заболевания.

... далі >>
 

Комбинированная антигипертензивная терапия в лечении артериальной гипертензии 

Статья №14 Результаты крупных рандомизированных исследований позволили прийти к выводу, что без эффективного контроля уровня артериального давления невозможно добиться значительного снижения сердечно-сосудистой смертности и заболеваемости...

... далі >>
 

Постанова КМУ від 25.04.2012 р. № 340 

Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін  на лікарські засоби  для лікування осіб з гіпертонічною хворобою...

... далі >>
 

Применение блокароров рецепторов ангиотензина 2 может снизить риск развития болезни Альцгеймера 

Применение блокароров рецепторов ангиотензина 2 может снизить риск развития болезни Альцгеймера. Результаты  последнего большого Английского исследования показали, что контроль артериального давления препаратами блокатор рецепторов ангиотензина II (БРА II), по сравнению с другими антигипертензивными препаратами может существенно снизить риск болезни Альцгеймера (БА) и сосудистой деменции (СД).Статья № 115. Результаты  последнего большого Английского исследования показали, что контроль артериального давления препаратами блокатор рецепторов ангиотензина II (БРА II), по сравнению с другими антигипертензивными препаратами может существенно снизить риск болезни Альцгеймера (БА) и сосудистой деменции (СД)...

... далі >>
 

Особенности применения сартанов при сочетании АГ и ИБС 

Лекция №52. Препараты первой линии при применении в еквивалентных дозах приводят к одинаковому снижению АД и существенному снижению риска сердечно-сосудистых осложнений...

... далі >>
 

Место бета-адреноблокаторов в лечении АГ: утерянные позиции 

Лекция №51. Бета-адреноблокатори мають такий самий превентивний вплив на розвиток СН, інфаркту міокарда, раптової смерті, як антигіпертензивні препарати інших класів, але поступаються їм у здатності запобігати інсульту...

... далі >>
 

Рекомендації Української Асоціації Кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії -2011рік. 

В 2010 році в Україні зареєстровано майже 12 млн. хворих на артеріальну гіпертензію (АГ). За даними МОЗ України у 2009 році її поширеність склала 31,5%...

... далі >>
 

Место диуретиков в лечении артериальной гипертензии: пора расставить приоритеты.  

Статья №74. Из всех существующих болезней сердечно-сосудистой системы артериальная гипертензия является заболеванием, наиболее «обеспеченным» с медикаментозной точки зрения и одновременно наиболее сложным с точки зрения выбора конкретного препарата для конкретного больного...

... далі >>
 

В каких ситуациях при лечении АГ дигидропиридиновые антагонисты кальция имеют преимущества 

Лекція з кардіології 35.  В каких ситуациях при лечении АГ дигидропиридиновые антагонисты кальция имеют преимущества...

... далі >>
 

Центральні симпатолітики.  

Статья №77. Центральні симпатолітики: нереалізовані підходи до застосування. Давидова І.В.

... далі >>
 

Бета-блокаторы. Некоторые аспеты фармакологических свойств.  

Некоторые аспекты фармакологических свойств бета-блокаторов. (Лекция). Зайцева В.И.  

... далі >>
 

Артериальная гипертензия и поражение суставов. 

Статья № 103. Артериальная гипертензия и поражение суставов: какому ингибитору АПФ отдать предпочтение? Бобров В.А., Давыдова И.В., Медведенко О.И.  

... далі >>
 

Лечения больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью  

Статья №86. Выбор ингибитора АПФ – залог успеха лечения больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью Бобров В.А., Давыдова И.В.  

... далі >>
 

Современные подходы к выбору комбинированной антигипертензивной терапии у больных с полиморбидной патологией.  

Статья № 101. Высокое артериальное давление (АД) является фактором риска многих патологических состояний и заболеваний сердечно-сосудистой системы, таких как атеросклероз, гипертро­фия левого желудочка,  сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца (ИБС), инфаркт мио­карда, цереброваскулярные заболевания и почечная недостаточность...

... далі >>
 

Какому диуретику отдать предпочтение в лечении больных с артериальной гипертензией  

Статья № 100. В большинстве индустриально развитых стран отмечается уменьшение смертности от сердечно–сосудистых заболеваний и значительное повышение эффективности антигипертензионной терапии...

... далі >>
 

Диуретики: класификация, фармакокинетика и фармакодинамика. 

Методические рекомендации. Серед чисельних показів до застосування діуретиків одне з найважливіших місць займають захворювання серцево-судинної системи (артеріальна гіпертензія, набряковий синдром, внутрішньониркові порушення гемодинаміки), які призводять до розвитку гострої ниркової недостатності.

... далі >>
 

Cтандарти застосування бета-блокаторів.  

Лекція з кардіології 28. Cтандарти застосування бета-блокаторів...

... далі >>
 

Бета-адреноблокатори в практиці лікаря-кардіолога: фокус на бетаксолол 

Стаття №31. Останні дані доказової медицини про застосування ß-адреноблокаторів у лікуванні кардіоваскулярної патології змусили лікарів-кардіологів задуматись про доцільність даної стратегії...

... далі >>
 

Пульмоногенна гіпертензія 

Статья № 91. Знову про пульмоногенну гіпертензію: міф або реальність?

... далі >>
 

Гіпертонічні кризи: сучасні принципи терапії 

Статья № 54. Відомо, що гіпертонічний криз як прояв (ускладнення) артеріальної гіпертензії (АГ) відмічається приблизно в 1% людей, що страждають на гіпертонічну хворобу [1]. Практика показує, що дуже часто будь-яке підвищення артеріального тиску (АТ) лікарі розглядають як гіпертонічний криз, що не завжди виправдане...

... далі >>
 

Цільовий рівень артеріального тиску. Як його досягти? 

Статья № 28. Відомо, що основна мета лікування артеріальної гіпертензії (АГ) – досягнення нормального рівня АТ. Адекватний контроль над рівнем АТ протягом 24 год значно знижує ризик розвитку кардіоваскулярних проблем...

... далі >>
 

Як лікувати хворого високого кардіоваскулярного ризику із супутньою патологією? 

Лекція №9. Лікування артеріальної гіпертензії (АГ) залишається однієї з найбільш актуальних проблем сучасної кардіології. Це пов'язане з високою поширеністю АГ в Україні, а також з ураженням органів-мішеней і тих ускладнень, які наздоганяють хворого при віддобуності як сучасної медикаментозної терапії, так і прихильності хворого до лікування...

... далі >>
 

Еректильна дисфункція у пацієнтів із кардіологічною патологією 

Статья № 46. Noli nocere. Або як впливає кардіоваскулярна медикаментозна терапія на розвиток еректильної дисфункції?

... далі >>
 

«Народний» інгібітор АПФ-Еналаприл. 

Статья № 40. Нове – це добре забуте старе,  або блокада ренін-ангіотензинової системи «народним» інгібітором АПФ

... далі >>
 

Нова лікарська форма метопролола уповільненого вивільнення у світлі доказової медицини 

Статья № 26. Протягом декількох останніх десятиліть бета-адреноблокатори є одНІМи з основних препаратів для лікування хворих із серцево-судинною патологією: забезпечують ефективний контроль артеріального тиску (АТ) у хворих з артеріальною гіпертензією (АГ)...

... далі >>
 

Метаболічна нейтральність небіволола: міф або реальність? 

Статья № 25. У рекомендаціях ESH/ESC 2007 р. підкреслюється необхідність зниження АТ як основної мети лікування пацієнтів з АГ...

... далі >>
 

Комбінована терапія в лікуванні артеріальної гіпертензії 

Статья № 24. 1-2 червня в м.Донецьку відбулась щорічна VI науково-практична конференція «Фундаментальні питання профілактики та лікування атеротромбоза» під егідою кафедри терапії факультету післядипломної освіти Донецького державного медичного університету ім. М.Горького та Обласної асоціації лікарів-интерністів...

... далі >>
 

Бета-адреноблокатори: механізми дії, класифікація, показання і протипоказання до застосування 

Давидова І.В. Кафедра кардіології і функціональної діагностики НМАПО ім. П.Л.Шупика Ключові слова: β-адреноблокатори, фармакокінетика, фармакодинаміка, лікування. Клінічну кардіологію неможливо представити без препаратів групи... далі >>
 

Застосування амлодіпіну у хворих з ІХС: сучасні результати досліджень із позиції доказової медицини 

Статья № 2. Отримані дані доказової медицини сприяли відновленню Европейських рекомендацій з лікування стабільної стенокардії і навесні 2006 року на сайті Европейського суспільства кардіологів (ESC) з'явились нові Рекомендації з лікування стабільної стенокардії...

... далі >>
 

Застосування препарату Азомекс в лікуванні хворих на м’яку та помірну артеріальну гіпертензію. 

Бобров В.О., Давидова І.В., Медведенко О.І., Клименко Л.В. Кафедра кардіології та функціональної діагностики НМАПО ім. П.Л.Шупика   Серед пре­паратів першої лінії, які використовуються для лікування артеріальної гіпертензії (АГ)... далі >>
 

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Кетонові добавки: новий засіб для лікування серцево-судинних захворювань?

Результати нового огляду досліджень передбачають, що кетонові тіла можуть мати терапевтичні переваги для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями...

  >>>