Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
15.04.2021

Записи на тему: Гіпертензія

  • RSS

Теми

Фізичні вправи і артеріальна гіпертензія. 

07.04.2021 15:33 Categories: Гіпертензія Новини ТЕМА ДНЯ

  Що можна і не варто робити пацієнту для зниження артеріального тиску… 

... далі >>
 

Гіпотензивні препарати , які можна продовжити приймати при COVID-19 

Результати першого рандомізованого дослідження BRACE-CORONA...

 

... далі >>
 

Блокатори ренін-ангіотензинової системи та хвороби нирок 

31.12.2020 11:46 Categories: Гіпертензія Новини ТЕМА ДНЯ

Чи варто продовжувати гіпотензивну терапію при значному пошкодженні нирок?

 

... далі >>
 

Оптимальний рівень артеріального тиску здорової людини. 

 

Ризик серцево-судинних захворювань продовжує знижуватися зі зниженням  систолічного АТ до 90 мм рт.ст.

 

... далі >>
 

Антигіпертензивна терапія і деменція. 

 

Зниження АТ пов'язано з 7% зниженням рівня когнітивних порушень...

... далі >>
 

Артеріальний тиск- ключ до лікування ішемічного інсульту. 

Високі і низькі рівні артеріально тиску однаково не приносять позитивного результату...

... далі >>
 

Спостережне дослідження PLIT: зміни альбумінурії у пацієнтів з АГ та цукровим діабетом з легкою та помірною хронічною хворобою нирок. 

Спостережне дослідження PLIT: зміни альбумінурії у пацієнтів з АГ та цукровим діабетом з легкою та помірною хронічною хворобою нирок.Антигіпертензивна терапія зменшує поширеність суб'єктів з альбумінурією, виявляючи значну різницю між різними комбінаціями...

... далі >>
 

Бета-блокатори та еректильна дисфункція – який препарат є найбільш безпечним? 

Бета-блокатори та еректильна дисфункція – який препарат є найбільш безпечним?Негативні наслідки прийому препаратів не повинні бути проігноровані після АКШ у сексуально активних пацієнтів чоловічої статі...

... далі >>
 

Суточное мониторирование АД в предикции смерти. 

27.04.2018 09:56 Categories: Гіпертензія Новини ТЕМА ДНЯ

Авторы сравнивали проведение суточного мониторирования артериального давления с офисными измерениями и оценкой АД в клинике...Авторы сравнивали проведение суточного мониторирования артериального давления с офисными измерениями и оценкой АД в клинике...

... далі >>
 

Низкое САД у пациентов с СН и сохраненной фракцией выброса ЛЖ 

Авторы оценивали исходы у пациентов в зависимости от уровня систолического артериального давления при выписке...Авторы оценивали исходы у пациентов в зависимости от уровня систолического артериального давления при выписке...

... далі >>
 

Новости конгресса АНА 2017 года: результаты исследования GATEWAY.  

Цель исследование - оценка эффективности бариатрического хирургического вмешательства на уровень артериального давления...Цель исследование - оценка эффективности бариатрического хирургического вмешательства на уровень артериального давления...

... далі >>
 

Новости конгресса AHA 2017 года: новые рекомендации по артериальной гипертензии 

Обновление классификации, целевых значений уровня артериального давления и прочее...Обновление классификации, целевых значений уровня артериального давления и прочее...

... далі >>
 

Формирование уровня АД у мужчин и женщин. 

Целью исследования был анализ значимости факторов, влияющих на уровень артериального давления, у мужчин  и женщин...Целью исследования был анализ значимости факторов, влияющих на уровень артериального давления, у мужчин  и женщин...

... далі >>
 

Исследование SPRINT: результаты post hoc анализа. 

11.09.2017 10:01 Categories: Гіпертензія Новини ТЕМА ДНЯ

В данном анализе авторы оценивали эффективность разных стратегий гипотензивной терапии у определенных подгрупп пациентов...В данном анализе авторы оценивали эффективность разных стратегий гипотензивной терапии у определенных подгрупп пациентов...

... далі >>
 

Артеріальна гіпертензія - хвороба століття 

Розмова на ТРК "Київ" про методи профілактики і лікування. 12.05.2017 р.

... далі >>
 

Про методи профілактики і лікування артеріальної гіпертонії 

Розмова у прес-центрі "Сегодня Мультимедиа" про методи профілактики і лікування артеріальної гіпертонії.... далі >>
 

Сердечно-сосудистая смертность у пациентов с хронической болезнью почек: фокус на сердечную недостаточность 

Сердечно-сосудистая смертность у пациентов с хронической болезнью почек: фокус на сердечной недостаточности.У пациентов с хронической болезнью почек существует втрое увеличенный риск возникновения сердечной недостаточности...

... далі >>
 

Применение блокаторов ренин-ангиотензиновой системы у пациентов с гипертензией и СД. 

Авторы проведи мета-анализ исследований, в которых сравнивались применение различных групп антигипертензивных препаратов у данной категории пациентов...Авторы провели мета-анализ исследований, в которых сравнивались применение различных групп антигипертензивных препаратов у данной категории пациентов...

... далі >>
 

Новости конгресса АНА - результаты исследования SPRINT: Снижение целевого систолического артериального давления до 120 мм рт. ст. снижает риск общей смертности на 27 %. 

Снижение целевого систолического артериального давления до 120 мм рт. ст. снижает риск сердечно-сосудистой смертности на 43 %.Ученые считают, что при целевом систолическом артериальном давлении менее 120 мм рт. ст.  уменьшается уровень сердечно-сосудистых осложнений и общей смертности...

... далі >>
 

Бета-блокатори і не-кардіальна хірургія. 

Автори нового дослідження оцінювали ризики МАСЕ і смертності-від-всіх-причин в залежності від застосування бета-блокаторів...Автори нового дослідження оцінювали ризики МАСЕ і смертності-від-всіх-причин в залежності від застосування бета-блокаторів...

... далі >>
 

Комбінація двох діуретиків в половинних дозах: ефективність і безпечність. 

17.09.2015 10:13 Categories: Гіпертензія Новини ТЕМА ДНЯ

Автори вивчали ефективність комбінованого лікування в зниженні артеріального тиску і безпечність стосовно змін рівнів електролітів і глюкози крові...Автори вивчали ефективність комбінованого лікування в зниженні артеріального тиску і безпечність стосовно змін рівнів електролітів і глюкози крові...

... далі >>
 

SPRINT: користь інтенсифікованої антигіпертензивної терапії. 

14.09.2015 13:16 Categories: Гіпертензія Новини ТЕМА ДНЯ

Автори нового дослідження заявляють, що більш інтенсивна антигіпертензивна терапія має переваги...Автори нового дослідження заявляють, що більш інтенсивна антигіпертензивна терапія має переваги...

... далі >>
 

ATTEMPT-CVD: телмісартан і біомаркери при гіпертензії. 

10.09.2015 11:08 Categories: Гіпертензія Новини ТЕМА ДНЯ

Автори виявили позитивний вплив прийому блокатору рецепторів ангіотензину ІІ на рівні натрійуретичного пептиду і співвідношення альбумін/креатинін сечі...Автори виявили позитивний вплив прийому блокатору рецепторів ангіотензину ІІ на рівні натрійуретичного пептиду і співвідношення альбумін/креатинін сечі...

... далі >>
 

Вживання кави пацієнтами з артеріальною гіпертензією. 

Автори оцінювали вплив вживання кави молодими пацієнтами з першим ступенем артеріальної гіпертензії  на розвиток небажаних клінічних подій...Автори оцінювали вплив вживання кави молодими пацієнтами з першим ступенем артеріальної гіпертензії  на розвиток небажаних клінічних подій...

... далі >>
 

Новини конгресу Європейського товариства кардіологів: користь сну після обіду. 

31.08.2015 18:49 Categories: Гіпертензія Новини ТЕМА ДНЯ

Автори зазначають, що звичка поспати годину після обіду призводить до поліпшення показників артеріального тиску... Автори зазначають, що звичка поспати годину після обіду призводить до поліпшення показників артеріального тиску... 

... далі >>
 

Новини конгресу Європейського товариства кардіологів: наявність депресії при неконтрольованому АТ. 

Наявність депресії у хворих із підвищеним чи низьким артеріальним тиском асоційована з підвищенням ризику небажаних серцево-судинних подій...Наявність депресії у хворих із підвищеним чи низьким артеріальним тиском асоційована з підвищенням ризику небажаних серцево-судинних подій...

... далі >>
 

10 ключових моментів стосовно резистентної артеріальної гіпертензії. 

27.08.2015 11:57 Categories: Гіпертензія Новини ТЕМА ДНЯ

Публікація в European Heart Journal містить 10 моментів, які слід пам'ятати про резистентну артеріальну гіпертензію...Публікація в European Heart Journal містить 10 моментів, які слід пам'ятати про резистентну артеріальну гіпертензію...

... далі >>
 

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Препарати від артриту при інфаркті міокарда

Новий науковий крок в розробці протизапальних методів лікування гострої ішемії… >>>