Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
26.04.2018

Записи на тему: Рекомендації

  • RSS

Теми

Новости конгресса AHA 2017 года: новые рекомендации по артериальной гипертензии 

Обновление классификации, целевых значений уровня артериального давления и прочее...Обновление классификации, целевых значений уровня артериального давления и прочее...

... далі >>
 

Конгресс ESC 2017: обновление рекомендаций по ведению пациентов с заболеваниями периферических артерий 

Что нужно и не нужно делать в ведении пациентов с заболеваниями периферических артерий согласно новым рекомендациям...Что нужно и не нужно делать в ведении пациентов с заболеваниями периферических артерий согласно новым рекомендациям...

... далі >>
 

Ехокардіографічна оцінка клапанних стенозів. 

Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії...

... далі >>
 

Рекомендації з ехокардіографічної оцінки діастолічної функції лівого шлуночка. 

Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії...

... далі >>
 

Кількісна ехокардіографічна оцінка порожнин серця 

Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії...

... далі >>
 

Рекомендації з ехокардіографічної оцінки регургітації на нативних клапанах. Частина І. Атріовентрикулярна регургітація. 

Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії...

... далі >>
 

Ехокардіографічна оцінка правих відділів серця у дорослих. Рекомендації. 

Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії...

... далі >>
 

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Стабільна ішемічна хвороба серця. 

12.01.2016 14:48 Categories: ІХС Новини МОЗ Рекомендації
«ЗАТВЕРДЖЕНО» Наказ Міністерства охорони здоров’я України УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ)... далі >>
 

Фібриляція передсердь. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. 

01.12.2015 11:26 Categories: Рекомендации Рекомендації

Клінічна настанова - це рекомендаційний документ  з найкращої медичної практики...

... далі >>
 

Рекомендации Европейского Общества кардиологов по лечению сердечно-сосудистых заболеваний у беременных. 

Рекомендации №6. Рекомендации Европейской ассоциации кардиологов по ведению кардиоваскулярных заболеваний у беременных (2011)Рекомендации №6. В настоящее время в западных промышленно развитых странах в 0,2-4% всех беременностей осложняется сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).

... далі >>
 

Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з атрезією аорти. 

13.01.2015 16:45 Categories: Рекомендации Рекомендації

Ознаки та критерії діагностики захворювання...

... далі >>
 

Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з коарктацією аорти. 

13.01.2015 16:43 Categories: Рекомендации Рекомендації

Ознаки та критерії діагностики захворювання...

... далі >>
 

Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з А-В блокадою. 

13.01.2015 16:39 Categories: Рекомендации Рекомендації

Ознаки та критерії діагностики захворювання...

... далі >>
 

Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з аномалією Ебштейна. 

13.01.2015 11:36 Categories: Рекомендации Рекомендації

Ознаки та критерії діагностики захворювання...

... далі >>
 

Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з тетрадою Фалло. 

13.01.2015 11:31 Categories: Рекомендации Рекомендації

Ознаки та критерії діагностики захворювання...

... далі >>
 

Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з єдиним шлуночком. 

13.01.2015 11:15 Categories: Рекомендации Рекомендації

Ознаки та критерії діагностики захворювання...

... далі >>
 

Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на екстрасистолію. 

13.01.2015 10:29 Categories: Рекомендации Рекомендації

Ознаки та критерії діагностики захворювання...

... далі >>
 

Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на пухлини серця. 

12.01.2015 22:29 Categories: Рекомендации Рекомендації

Ознаки та критерії діагностики захворювання...

... далі >>
 

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.  

05.02.2014 22:09 Categories: Рекомендации Рекомендації

Рекомендації №20. Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST...

... далі >>
 

Наказ МОЗ України від 15.01.2014 р. №34 

15.01.2014 21:49 Categories: Документи Рекомендації

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги

... далі >>
 

Рекомендации Европейского общества кардиологов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (2012) 

Рекомендации №19.  Как проводить профилактику ССЗ, для чего она нужна и кто получит пользу...

... далі >>
 

Кількісна ехокардіографічна оцінка порожнин серця  

15.03.2013 14:01 Categories: Рекомендации Рекомендації

Рекомендации № 18  Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії...

... далі >>
 

Рекомендації з ехокардіографічної оцінки діастолічної функції лівого шлуночка  

15.03.2013 13:54 Categories: Рекомендации Рекомендації

Рекомендации №17. Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії...

... далі >>
 

Проект рекомендацій Асоціації кардіологів України щодо ведення паціентів з гострим коронарним синдромом без стійкої елевації сегмента ST 

Рекомендації-1 Проект рекомендацій Асоціації кардіологів України щодо ведення паціентів з гострим коронарним синдромом без стійкої елевації сегмента ST

... далі >>
 

Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо ведення паціентів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегменту ST 

12.03.2013 22:15 Categories: Рекомендации Рекомендації

Рекомендації-2. Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо ведення паціентів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегменту ST

... далі >>
 

Клінічні рекомендації з діагностики та лікування гострої серцевої недостатності: оновлення 2012 року 

16.02.2013 10:33 Categories: Рекомендации Рекомендації

Рекомендації 2012 року. Клінічні рекомендації з діагностики та лікування гострої серцевої недостатності: оновлення 2012 року...

... далі >>
 

Первичная профилактика инсульта: обзор рекомендаций AHA/ASA/ESC 

Рекомендация № 16. В связи с высокой частотой возникновения инсульта и инвалидизацией населения существует необходимость контроля всех факторов риска возникновения инсульта, таких как гипертония, гиперхолестеринемия, курение, ожирение, алкоголизм...

... далі >>
 

Украинский медицинский ДАВОС-2012 

Рекомендации № 15. Рекомендации по определению предоперационного кардиального риска и периоперационному кардиологическому ведению пацинентов при проведении внесердечных хирургических вмешательств.

... далі >>
 

Рекомендации Европейской ассоциации кардиологов по ведению пациентов с острым коронарным синдромом без элевации сегмента ST (2011) 

Рекомендации №6.  В последние годы было выпущено большое количество рекомендаций как ESC, так и другими организациями и рабочими групами.

... далі >>
 

Рекомендации Европейской ассоциации кардиологов для пациентов с заболеваниями переферических артерий 2011 

Методические рекомендации №4. Представлены алгоритмы ведения пациентов при критической и острой ишемии конечностей, а также перемежающей хроматы...

... далі >>
 

Рекомендации Европейской ассоциации кардиологов по диагностике и лечению пациентов с заболеваниями переферических артерий 2011  

Рекомендации №5 В документе охвачено атеросклеротическое поражение экстракраниальных сонных и позвоночных, брыжеечных, почечных тартерий и сосудов нижних конечностей...Введение.

... далі >>
 

Новое руководство по ведению пациентов с заболеваниями периферических артерий 2011 

Статья № 113. Фонд Американского колледжа кардиологов и Американская кардиологическая ассоциация (ACCF/AHA) в сотрудничестве с Обществом сосудистой медицины, Обществом по сосудистой хирургии, и Jбществом интервенционной радиологии - обновили свои рекомендации по ведению пациентов с заболевания периферических артерий (ЗПА)...

... далі >>
 

Методичні рекомендації з діагностики, профілактики та лікуванню дисліпідемії (перегляд 2011) 

Рекомендації №3. Методичні рекомендації Асоціації кардіологів України 2011 рік.

... далі >>
 

Рекомендації Української Асоціації Кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії -2011рік. 

В 2010 році в Україні зареєстровано майже 12 млн. хворих на артеріальну гіпертензію (АГ). За даними МОЗ України у 2009 році її поширеність склала 31,5%...

... далі >>
 

Рекомендации Асоциации кардиологов Украины по лечению хронической сердечной недостаточности (пересмотр 2011) 

Рекомендації №2. Предлагаем Вашему вниманию ознакомится с новым пересмотром 2011 года рекомендация Ассоциации кардиологов Украины по лечению хронической сердечной недостаточности у взрослых...

... далі >>
 

Универсальное определение инфаркта миокарда 

Лекція з кардіології 40. Термин "инфаркт миокарда" должен быть использован, когда есть свидетельства некроза миокарда в клинической ситуации, соответствующей некрозу миокарда...

... далі >>
 

Рекомендації з ехокардіографічної кількісної оцінки порожнин серця робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської громадської організаасоції «Асоціація фахівців з ехокардіографії» 

Лекція з кардіології 30. Рекомендації з ехокардіографічної кількісної оцінки порожнин серця робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської громадської організаасоції «Асоціація фахівців з ехокардіографії»

... далі >>
 

Диуретики: класификация, фармакокинетика и фармакодинамика. 

Методические рекомендации. Серед чисельних показів до застосування діуретиків одне з найважливіших місць займають захворювання серцево-судинної системи (артеріальна гіпертензія, набряковий синдром, внутрішньониркові порушення гемодинаміки), які призводять до розвитку гострої ниркової недостатності.

... далі >>
 

Наказ МОЗ від 03.11.2008 № 622. 

Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "хірургія серця і магістральних судин"...

... далі >>
 

Наказ МОЗ України від 09.04.2008 р. №189 

09.04.2008 21:13 Categories: Рекомендации Рекомендації

Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності

... далі >>
 

Положення про експертизу тимчасової непрацездатності 

09.04.2008 21:00 Categories: Рекомендации Рекомендації

Цим Положенням установлюється єдиний порядок організації та проведення експертизи тимчасової непрацездатності

... далі >>
 

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Даже умеренное потребление алкоголя может повышать риск смерти.

Авторы нового исследования считают, что следует пересмотреть граничные количества допустимого потребления алкоголя... Авторы нового исследования считают, что следует пересмотреть граничные количества допустимого потребления алкоголя... >>>

Исследование EMPATHY: интенсивная статинотерапия при сахарном диабете.

Авторы сравнивали интенсивную и стандартную статинотерапию в отношении сердечно-сосудистых и почечных конечных точек... Авторы сравнивали интенсивную и стандартную статинотерапию в отношении сердечно-сосудистых и почечных конечных точек... >>>