Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
04.03.2021

Записи на тему: Рекомендації

  • RSS

Теми

Новости конгресса AHA 2017 года: новые рекомендации по артериальной гипертензии 

Обновление классификации, целевых значений уровня артериального давления и прочее...Обновление классификации, целевых значений уровня артериального давления и прочее...

... далі >>
 

Конгресс ESC 2017: обновление рекомендаций по ведению пациентов с заболеваниями периферических артерий 

Что нужно и не нужно делать в ведении пациентов с заболеваниями периферических артерий согласно новым рекомендациям...Что нужно и не нужно делать в ведении пациентов с заболеваниями периферических артерий согласно новым рекомендациям...

... далі >>
 

Ехокардіографічна оцінка клапанних стенозів. 

Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії...

... далі >>
 

Рекомендації з ехокардіографічної оцінки діастолічної функції лівого шлуночка. 

Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії...

... далі >>
 

Кількісна ехокардіографічна оцінка порожнин серця 

Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії...

... далі >>
 

Рекомендації з ехокардіографічної оцінки регургітації на нативних клапанах. Частина І. Атріовентрикулярна регургітація. 

Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії...

... далі >>
 

Ехокардіографічна оцінка правих відділів серця у дорослих. Рекомендації. 

Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії...

... далі >>
 

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Стабільна ішемічна хвороба серця. 

12.01.2016 14:48 Categories: ІХС Новини МОЗ Рекомендації
«ЗАТВЕРДЖЕНО» Наказ Міністерства охорони здоров’я України УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ)... далі >>
 

Фібриляція передсердь. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. 

01.12.2015 11:26 Categories: Рекомендации Рекомендації

Клінічна настанова - це рекомендаційний документ  з найкращої медичної практики...

... далі >>
 

Рекомендации Европейского Общества кардиологов по лечению сердечно-сосудистых заболеваний у беременных. 

Рекомендации №6. Рекомендации Европейской ассоциации кардиологов по ведению кардиоваскулярных заболеваний у беременных (2011)Рекомендации №6. В настоящее время в западных промышленно развитых странах в 0,2-4% всех беременностей осложняется сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).

... далі >>
 

Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з атрезією аорти. 

13.01.2015 16:45 Categories: Рекомендации Рекомендації

Ознаки та критерії діагностики захворювання...

... далі >>
 

Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з коарктацією аорти. 

13.01.2015 16:43 Categories: Рекомендации Рекомендації

Ознаки та критерії діагностики захворювання...

... далі >>
 

Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з А-В блокадою. 

13.01.2015 16:39 Categories: Рекомендации Рекомендації

Ознаки та критерії діагностики захворювання...

... далі >>
 

Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з аномалією Ебштейна. 

13.01.2015 11:36 Categories: Рекомендации Рекомендації

Ознаки та критерії діагностики захворювання...

... далі >>
 

Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з тетрадою Фалло. 

13.01.2015 11:31 Categories: Рекомендации Рекомендації

Ознаки та критерії діагностики захворювання...

... далі >>
 

Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з єдиним шлуночком. 

13.01.2015 11:15 Categories: Рекомендации Рекомендації

Ознаки та критерії діагностики захворювання...

... далі >>
 

Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на екстрасистолію. 

13.01.2015 10:29 Categories: Рекомендации Рекомендації

Ознаки та критерії діагностики захворювання...

... далі >>
 

Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на пухлини серця. 

12.01.2015 22:29 Categories: Рекомендации Рекомендації

Ознаки та критерії діагностики захворювання...

... далі >>
 

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.  

05.02.2014 22:09 Categories: Рекомендации Рекомендації

Рекомендації №20. Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST...

... далі >>
 

Наказ МОЗ України від 15.01.2014 р. №34 

15.01.2014 21:49 Categories: Документи Рекомендації

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги

... далі >>
 

Рекомендации Европейского общества кардиологов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (2012) 

Рекомендации №19.  Как проводить профилактику ССЗ, для чего она нужна и кто получит пользу...

... далі >>
 

Кількісна ехокардіографічна оцінка порожнин серця  

15.03.2013 14:01 Categories: Рекомендации Рекомендації

Рекомендации № 18  Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії...

... далі >>
 

Рекомендації з ехокардіографічної оцінки діастолічної функції лівого шлуночка  

15.03.2013 13:54 Categories: Рекомендации Рекомендації

Рекомендации №17. Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії...

... далі >>
 

Проект рекомендацій Асоціації кардіологів України щодо ведення паціентів з гострим коронарним синдромом без стійкої елевації сегмента ST 

Рекомендації-1 Проект рекомендацій Асоціації кардіологів України щодо ведення паціентів з гострим коронарним синдромом без стійкої елевації сегмента ST

... далі >>
 

Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо ведення паціентів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегменту ST 

12.03.2013 22:15 Categories: Рекомендации Рекомендації

Рекомендації-2. Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо ведення паціентів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегменту ST

... далі >>
 

Клінічні рекомендації з діагностики та лікування гострої серцевої недостатності: оновлення 2012 року 

16.02.2013 10:33 Categories: Рекомендации Рекомендації

Рекомендації 2012 року. Клінічні рекомендації з діагностики та лікування гострої серцевої недостатності: оновлення 2012 року...

... далі >>
 

Первичная профилактика инсульта: обзор рекомендаций AHA/ASA/ESC 

Рекомендация № 16. В связи с высокой частотой возникновения инсульта и инвалидизацией населения существует необходимость контроля всех факторов риска возникновения инсульта, таких как гипертония, гиперхолестеринемия, курение, ожирение, алкоголизм...

... далі >>
 

Украинский медицинский ДАВОС-2012 

Рекомендации № 15. Рекомендации по определению предоперационного кардиального риска и периоперационному кардиологическому ведению пацинентов при проведении внесердечных хирургических вмешательств.

... далі >>
 

Рекомендации Европейской ассоциации кардиологов по ведению пациентов с острым коронарным синдромом без элевации сегмента ST (2011) 

Рекомендации №6.  В последние годы было выпущено большое количество рекомендаций как ESC, так и другими организациями и рабочими групами.

... далі >>
 

Рекомендации Европейской ассоциации кардиологов для пациентов с заболеваниями переферических артерий 2011 

Методические рекомендации №4. Представлены алгоритмы ведения пациентов при критической и острой ишемии конечностей, а также перемежающей хроматы...

... далі >>
 

Рекомендации Европейской ассоциации кардиологов по диагностике и лечению пациентов с заболеваниями переферических артерий 2011  

Рекомендации №5 В документе охвачено атеросклеротическое поражение экстракраниальных сонных и позвоночных, брыжеечных, почечных тартерий и сосудов нижних конечностей...Введение.

... далі >>
 

Новое руководство по ведению пациентов с заболеваниями периферических артерий 2011 

Статья № 113. Фонд Американского колледжа кардиологов и Американская кардиологическая ассоциация (ACCF/AHA) в сотрудничестве с Обществом сосудистой медицины, Обществом по сосудистой хирургии, и Jбществом интервенционной радиологии - обновили свои рекомендации по ведению пациентов с заболевания периферических артерий (ЗПА)...

... далі >>
 

Методичні рекомендації з діагностики, профілактики та лікуванню дисліпідемії (перегляд 2011) 

Рекомендації №3. Методичні рекомендації Асоціації кардіологів України 2011 рік.

... далі >>
 

Рекомендації Української Асоціації Кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії -2011рік. 

В 2010 році в Україні зареєстровано майже 12 млн. хворих на артеріальну гіпертензію (АГ). За даними МОЗ України у 2009 році її поширеність склала 31,5%...

... далі >>
 

Рекомендации Асоциации кардиологов Украины по лечению хронической сердечной недостаточности (пересмотр 2011) 

Рекомендації №2. Предлагаем Вашему вниманию ознакомится с новым пересмотром 2011 года рекомендация Ассоциации кардиологов Украины по лечению хронической сердечной недостаточности у взрослых...

... далі >>
 

Универсальное определение инфаркта миокарда 

Лекція з кардіології 40. Термин "инфаркт миокарда" должен быть использован, когда есть свидетельства некроза миокарда в клинической ситуации, соответствующей некрозу миокарда...

... далі >>
 

Рекомендації з ехокардіографічної кількісної оцінки порожнин серця робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської громадської організаасоції «Асоціація фахівців з ехокардіографії» 

Лекція з кардіології 30. Рекомендації з ехокардіографічної кількісної оцінки порожнин серця робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської громадської організаасоції «Асоціація фахівців з ехокардіографії»

... далі >>
 

Диуретики: класификация, фармакокинетика и фармакодинамика. 

Методические рекомендации. Серед чисельних показів до застосування діуретиків одне з найважливіших місць займають захворювання серцево-судинної системи (артеріальна гіпертензія, набряковий синдром, внутрішньониркові порушення гемодинаміки), які призводять до розвитку гострої ниркової недостатності.

... далі >>
 

Наказ МОЗ від 03.11.2008 № 622. 

Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "хірургія серця і магістральних судин"...

... далі >>
 

Наказ МОЗ України від 09.04.2008 р. №189 

09.04.2008 21:13 Categories: Рекомендации Рекомендації

Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності

... далі >>
 

Положення про експертизу тимчасової непрацездатності 

09.04.2008 21:00 Categories: Рекомендации Рекомендації

Цим Положенням установлюється єдиний порядок організації та проведення експертизи тимчасової непрацездатності

... далі >>
 

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Кетонові добавки: новий засіб для лікування серцево-судинних захворювань?

Результати нового огляду досліджень передбачають, що кетонові тіла можуть мати терапевтичні переваги для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями...

  >>>