Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
07.03.2021

Записи на тему: Berlin Chemie

  • RSS

Теми

Спостережне дослідження PLIT: зміни альбумінурії у пацієнтів з АГ та цукровим діабетом з легкою та помірною хронічною хворобою нирок. 

Спостережне дослідження PLIT: зміни альбумінурії у пацієнтів з АГ та цукровим діабетом з легкою та помірною хронічною хворобою нирок.Антигіпертензивна терапія зменшує поширеність суб'єктів з альбумінурією, виявляючи значну різницю між різними комбінаціями...

... далі >>
 

Новые возможности дигидропиридинов в терапии инфекций, вызванных Helicobacter pylori. 

Новые возможности дигидропиридинов в терапии инфекций, вызванных  Helicobacter pylori.Новое терапевтическое решение для лечения устойчивых к антибиотикам инфекций Helicobacter pylori...

... далі >>
 

Бета-блокатори та еректильна дисфункція – який препарат є найбільш безпечним? 

Бета-блокатори та еректильна дисфункція – який препарат є найбільш безпечним?Негативні наслідки прийому препаратів не повинні бути проігноровані після АКШ у сексуально активних пацієнтів чоловічої статі...

... далі >>
 

Вебінар 3 - 4 липня 2019 року наживо з Берліну. 

Вебінар 3 - 4 липня 2019 року наживо з Берліну.Гарячі теми в кардіології, міждисциплінарні проблеми гіперурикемії, цукрового діабету те нефрології...

... далі >>
 

Використання діуретиків при застійній серцевій недостатності . 

25.02.2019 22:17 Categories: Berlin Chemie Новини ТЕМА ДНЯ

Використання діуретиків при застійній серцевій недостатності .Офіційний звіт щодо позиції  асоціації з серцевої недостатності Європейського товариства кардіологів...

... далі >>
 

Новые данные эффективности бета-адреноблокаторов в терапии артериальной гипертензии. 

Новые данные эффективности бета-адреноблокаторов в терапии артериальной гипертензии.Впервые на основании анализа «жестких» конечных точек определили преимущества терапии АГ основанной на использовании вазодидатирующих бета-блокаторов...

... далі >>
 

Комбинированная терапия артериальной гипертензии: в фокусе принципиальные различия «комбинаций 2 ряда» 

Комбинированная терапия артериальной гипертензии: в фокусе принципиальные различия «комбинаций 2 ряда»Основная цель лечения больных АГ состоит в максимальном снижении риска развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти от них...

... далі >>
 

Комбинированная терапия у пациентов с артериальной гипертензией на фоне ожирения. 

У пациентов с артериальной гипертензией, связанной с наличием ожирения, провели сравнение комбинации эналаприла/фелодипина и комбинации эналаприла/лерканидипинаАвторы провели сравнение комбинации эналаприла/фелодипина и комбинации эналаприла/лерканидипина у таких пациентов...

... далі >>
 

Центральная гемодинамика и препараты выбора в коррекции гипертензии при ХБП. 

КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ХБП

Основные показатели центральной гемодинамики и их значение для повседневной клинической практики...

 

... далі >>
 

Фиксированная комбинация зофеноприла с гидрохлортриазидом в лечении артериальной гипертензии. 

Зофеноприл особенный представитель класса ингибиторов АПФ, обладающий антигипертензивными, антиоксидантными, кардиопротекторными свойствами...

... далі >>
 

Клініко-фармакодинамічні ефекти внутрішньовенної диуретичної терапії торасемідом та фуросемідом у пацієнтів з декомпенсованою ХСН. 

Клінічна характеристика пацієнтів та схема проведення дослідження, основні клініко-демографічні, гемодинамічні показники...

... далі >>
 

Зачем нужен еще один ингибитор ангиотензинпревращающего фермента?  

Зофеноприл – ингибитор АПФ с высокой тканевой аффинностью, обладающий кардио- и вазопротективными свойствами с дополнительными преимуществами

... далі >>
 

Зофеноприл (Зокардис®) — новый ингибитор АПФ с выраженными антиишемическими свойствами. 

В арсенале врачей появился новый ингибитор АПФ, который не только эффективно снижает АД, но и обладает мощным антиишемическим действием...

... далі >>
 

Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ТРИФАС® 20 АМПУЛИ (TRIFAS® 20 AMPOULES) 

09.01.2015 18:12 Categories: Berlin Chemie Trifas Продукти

Торасемід діє як салуретик, його дія пов’язана з пригніченням ренальної абсорбції іонів натрію і хлору у висхідній частині петлі Генле.

... далі >>
 

Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ТРИФАС® 10 (TRIFAS® 10) 

09.01.2015 18:10 Categories: Berlin Chemie Trifas Продукти

Торасемід діє як салуретик, його дія пов’язана з пригніченням ренальної абсорбції іонів натрію та хлору у висхідній частині петлі Генле.

... далі >>
 

Інструкція для медичного застосування препарату ТРИФАС COR (TRIFAS COR) 

09.01.2015 18:01 Categories: Berlin Chemie Trifas Продукти

Фармакотерапевтична група. Сечогінні препарати. Високоактивні діуретики. Прості препарати сульфаніламідів. Код АТС С03С А04.

... далі >>
 

Clinical Cases. Sharing Platform №4 

29.09.2014 01:00 Categories: Berlin Chemie

Clinical Cases. Sharing Platform №3 

29.09.2014 00:56 Categories: Berlin Chemie

Clinical Cases. Sharing Platform №2 

29.09.2014 00:45 Categories: Berlin Chemie

Clinical Cases. Sharing Platform №1 

29.09.2014 00:44 Categories: Berlin Chemie

Влияние антигипертензивной терапии на структуру мелких сосудов, центральное артериальное давление и оксидативный стресс у пациентов с мягкой АГ. 

4-недель­ное лечение лерканидипином в качестве монотера­пии способствует уменьшению соотношения «про­свет — стенка сосуда»...

... далі >>
 

Петлевые диуретики. 

Какой эффект мы ожидаем от разных доз и разных форм высвобождения? Диуретики давно являются неотъемлемой составляющей лечения пациентов с болезнями почек, сердца и некоторыми другими заболеваниями. Основные показания для назначения диуретиков...

... далі >>
 

Небиволол в лечении сердечно-сосудистой патологии у пациентов с сахарным диабетом: акцент на метаболических эффектах. 

Небиволол являет­ся мощным антигипертензивным пре­паратом, который обладает хорошим профилем безопасности и благопри­ятными метаболическими эффектами...

... далі >>
 

Еволюція механізмів дії блокаторів β-адренорецепторів та розширення сфер клінічного застосування: у фокусі небіволол 

Єдиний безпечний кардіоселективний β-блокатор для лікування АГ при метаболічному синдромі й цукровому діабеті...

... далі >>
 

Лечение стабильной стенокардии напряжения в амбулаторной практике: клинические и сосудистые эффекты перевода больных на небиволол 

Небиволол не только усиливает сию­минутный клинический эффект, но потенциально важен при длительном лечении больных со стенокардией...

... далі >>
 

Применение небиволола у пациентов с идиопатической легочной гипертензией: результаты пилотного исследования. 

Лечение небивололом приводит к достоверному улучшению функционального статуса пациентов с идиопатической легочной гипертензией...

... далі >>
 

Дизайн и предварительные результаты украинского кооперативного исследования НЕБОСВОД. 

Внедрение бета-адреноблокаторов  в практи­ку лечения пациентов с хронической сердечной не­достаточностью и систолической дисфунк­цией левого желудочка...

... далі >>
 

Применение петлевых диуретиков в лечении сердечной недостаточности 

Эффективность применения торасемида при сердечной недостаточности

... далі >>
 

Влияние ингибиторов АПФ зофеноприла и периндоприла на показатели окислительного стресса и эндотелиальную функцию у пациентов cо стабильной ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией 

Б.Д. Кулев, к.м.н., И.В. Баринова, к.м.н., А.Г. Плисюк, Н.Е. Арзамасцева, З.Н. Бланкова, ФГУ «РКНПК Росмедтехнологий», НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова; Ф.Т. Агеев, д.м.н., профессор, О.А. Азизова, д.б.н., профессор, А.В. Айсейчев, ФГУ «НИИ... далі >>
 

ЛЕРКАНІДИПІН: НОВІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ 

Візір В.А., Волошина І.М. Запорізький державний медичний університет, кафедра внутрішніх хвороб № 2 ЛЕРКАНІДИПІН: НОВІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ Резюме. Стаття присвячена оцінці впливу... далі >>
 

Інструкція для медичного застосування препарату Трифас 

12.11.2013 19:27 Categories: Berlin Chemie Trifas Продукти

Фармако-терапевтична група: сечогінні препаратиФармакотерапевтична група: сечогінні препарати. Фармакодинаміка. Торасемід діє як салуретик, у зв’язку з чим...

... далі >>
 

«Левовращающий переворот» в кардиологии? 

Основная цель врача в лечении больного АГ — это снижение общего риска сердечно-со­судистой заболеваемости и смертности, воздействие на все факторы риска ...

... далі >>
 

Дигидропиридиновые антагонисты кальция - новый резерв снижения риска осложнений при артериальной гипертензии. 

Среди современных комбинаций антигипертензивных препаратов особое внимание привлекает со­четание антагонистов кальция и ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента...

... далі >>
 

Інструкція для медичного застосування лікарського засобу КАРДОСАЛ 

05.10.2013 13:19 Categories: Berlin Chemie Cardosal Продукти

Інструкція для медичного застосування лікарського засобу:

КАРДОСАЛ® 10 МГ (CARDOSAL® 10 MG).

КАРДОСАЛ® 20 МГ (CARDOSAL® 20 MG).

КАРДОСАЛ® 40 МГ (CARDOSAL® 40 MG).

КАРДОСАЛ® ПЛЮС 20/12,5 (CARDOSAL® PLUS 20/12,5).

КАРДОСАЛ® ПЛЮС 20/25 (CARDOSAL® PLUS 20/25).

... далі >>
 

МОЗ видав реєстраційні посвідчення для препаратів КАРДОСАЛ 

15.03.2013 13:39 Categories: Berlin Chemie Cardosal Статті

Наказом Міністерства охорони здоров’я України 15.03.2013 № 210 видані реєстраційні посвідчення №UA/7139/01/01 та №UA/7140/01/01 для медичного застосування препаратів КАРДОСАЛ ПЛЮС 20/12,5 (CARDOSAL PLUS 20/12,5) та КАРДОСАЛ ПЛЮС 20/25 (CARDOSAL PLUS 20/25).

... далі >>
 

Berlin Chemie 

30.03.2011 15:37 Categories: Berlin Chemie Cardosal Trifas Партнери

Компанія Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні ГрупКомпанія Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп, що є лідером на італійському фармацевтичному ринку вже на протязі багатьох років. Створена в 1886 році у Флоренції, компанія Менаріні розвивалася на протязі поколінь щоб стати глобальною фармацевтичною компанією.

... далі >>
 

«Народний» інгібітор АПФ-Еналаприл. 

Статья № 40. Нове – це добре забуте старе,  або блокада ренін-ангіотензинової системи «народним» інгібітором АПФ

... далі >>
 

Метаболічна нейтральність небіволола: міф або реальність? 

Статья № 25. У рекомендаціях ESH/ESC 2007 р. підкреслюється необхідність зниження АТ як основної мети лікування пацієнтів з АГ...

... далі >>
 

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Тромбопрофілактика при онкозахворюваннях

Рекомендації 2021 Американського товариства гематологів..

  >>>

Кетонові добавки: новий засіб для лікування серцево-судинних захворювань?

Результати нового огляду досліджень передбачають, що кетонові тіла можуть мати терапевтичні переваги для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями...

  >>>