Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
07.03.2021

Записи на тему: Trifas

  • RSS

Теми

Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ТРИФАС® 20 АМПУЛИ (TRIFAS® 20 AMPOULES) 

09.01.2015 18:12 Categories: Berlin Chemie Trifas Продукти

Торасемід діє як салуретик, його дія пов’язана з пригніченням ренальної абсорбції іонів натрію і хлору у висхідній частині петлі Генле.

... далі >>
 

Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ТРИФАС® 10 (TRIFAS® 10) 

09.01.2015 18:10 Categories: Berlin Chemie Trifas Продукти

Торасемід діє як салуретик, його дія пов’язана з пригніченням ренальної абсорбції іонів натрію та хлору у висхідній частині петлі Генле.

... далі >>
 

Інструкція для медичного застосування препарату ТРИФАС COR (TRIFAS COR) 

09.01.2015 18:01 Categories: Berlin Chemie Trifas Продукти

Фармакотерапевтична група. Сечогінні препарати. Високоактивні діуретики. Прості препарати сульфаніламідів. Код АТС С03С А04.

... далі >>
 

Петлевые диуретики. 

Какой эффект мы ожидаем от разных доз и разных форм высвобождения? Диуретики давно являются неотъемлемой составляющей лечения пациентов с болезнями почек, сердца и некоторыми другими заболеваниями. Основные показания для назначения диуретиков...

... далі >>
 

Небиволол в лечении сердечно-сосудистой патологии у пациентов с сахарным диабетом: акцент на метаболических эффектах. 

Небиволол являет­ся мощным антигипертензивным пре­паратом, который обладает хорошим профилем безопасности и благопри­ятными метаболическими эффектами...

... далі >>
 

Еволюція механізмів дії блокаторів β-адренорецепторів та розширення сфер клінічного застосування: у фокусі небіволол 

Єдиний безпечний кардіоселективний β-блокатор для лікування АГ при метаболічному синдромі й цукровому діабеті...

... далі >>
 

Лечение стабильной стенокардии напряжения в амбулаторной практике: клинические и сосудистые эффекты перевода больных на небиволол 

Небиволол не только усиливает сию­минутный клинический эффект, но потенциально важен при длительном лечении больных со стенокардией...

... далі >>
 

Дизайн и предварительные результаты украинского кооперативного исследования НЕБОСВОД. 

Внедрение бета-адреноблокаторов  в практи­ку лечения пациентов с хронической сердечной не­достаточностью и систолической дисфунк­цией левого желудочка...

... далі >>
 

Применение петлевых диуретиков в лечении сердечной недостаточности 

Эффективность применения торасемида при сердечной недостаточности

... далі >>
 

Влияние ингибиторов АПФ зофеноприла и периндоприла на показатели окислительного стресса и эндотелиальную функцию у пациентов cо стабильной ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией 

Б.Д. Кулев, к.м.н., И.В. Баринова, к.м.н., А.Г. Плисюк, Н.Е. Арзамасцева, З.Н. Бланкова, ФГУ «РКНПК Росмедтехнологий», НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова; Ф.Т. Агеев, д.м.н., профессор, О.А. Азизова, д.б.н., профессор, А.В. Айсейчев, ФГУ «НИИ... далі >>
 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА: фокус на лерканидипин 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА: фокус на лерканидипин М.Н. ДОЛЖЕНКО, д.м.н., профессор Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев Ввиду значительной распространенности инсульта... далі >>
 

ЛЕРКАНІДИПІН: НОВІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ 

Візір В.А., Волошина І.М. Запорізький державний медичний університет, кафедра внутрішніх хвороб № 2 ЛЕРКАНІДИПІН: НОВІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ Резюме. Стаття присвячена оцінці впливу... далі >>
 

Інструкція для медичного застосування препарату Трифас 

12.11.2013 19:27 Categories: Berlin Chemie Trifas Продукти

Фармако-терапевтична група: сечогінні препаратиФармакотерапевтична група: сечогінні препарати. Фармакодинаміка. Торасемід діє як салуретик, у зв’язку з чим...

... далі >>
 

Дигидропиридиновые антагонисты кальция - новый резерв снижения риска осложнений при артериальной гипертензии. 

Среди современных комбинаций антигипертензивных препаратов особое внимание привлекает со­четание антагонистов кальция и ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента...

... далі >>
 

Berlin Chemie 

30.03.2011 15:37 Categories: Berlin Chemie Cardosal Trifas Партнери

Компанія Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні ГрупКомпанія Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп, що є лідером на італійському фармацевтичному ринку вже на протязі багатьох років. Створена в 1886 році у Флоренції, компанія Менаріні розвивалася на протязі поколінь щоб стати глобальною фармацевтичною компанією.

... далі >>
 

Современные подходы к лечению больных с сердечной недостаточностью и сахарным диабетом 

Распространенность сердечной недостаточности (СН) среди населения Европы, по данным ВОЗ, составляет 0,6-6,2% и увеличивается с возрастом. Заболеваемость СН среди амбулаторных пациентов - 4 на 1000 пациентов в год. У мужчин, страдавших СД в течение 18 лет, заболеваемость СН в 2 раза выше, чем у лиц без СД; у женщин – в 5 раз выше. В общей популяции лиц пожилого возраста с ХСН сахарный диабет встречается в 9,6% случаев...

... далі >>
 

Формулярний довідник з використання лікарських засобів в кардіології 

20.11.2008 17:18 Categories: Trifas Документи Новини

Класифікація лікарських засобів, які впливають на серцево-судинну систему

... далі >>
 

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Тромбопрофілактика при онкозахворюваннях

Рекомендації 2021 Американського товариства гематологів..

  >>>

Кетонові добавки: новий засіб для лікування серцево-судинних захворювань?

Результати нового огляду досліджень передбачають, що кетонові тіла можуть мати терапевтичні переваги для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями...

  >>>