Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
17.10.2018

Записи на тему: Trifas

  • RSS

Теми

Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ТРИФАС® 20 АМПУЛИ (TRIFAS® 20 AMPOULES) 

09.01.2015 18:12 Categories: Berlin Chemie Trifas Продукти

Торасемід діє як салуретик, його дія пов’язана з пригніченням ренальної абсорбції іонів натрію і хлору у висхідній частині петлі Генле.

... далі >>
 

Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ТРИФАС® 10 (TRIFAS® 10) 

09.01.2015 18:10 Categories: Berlin Chemie Trifas Продукти

Торасемід діє як салуретик, його дія пов’язана з пригніченням ренальної абсорбції іонів натрію та хлору у висхідній частині петлі Генле.

... далі >>
 

Інструкція для медичного застосування препарату ТРИФАС COR (TRIFAS COR) 

09.01.2015 18:01 Categories: Berlin Chemie Trifas Продукти

Фармакотерапевтична група. Сечогінні препарати. Високоактивні діуретики. Прості препарати сульфаніламідів. Код АТС С03С А04.

... далі >>
 

Петлевые диуретики. 

Какой эффект мы ожидаем от разных доз и разных форм высвобождения? Диуретики давно являются неотъемлемой составляющей лечения пациентов с болезнями почек, сердца и некоторыми другими заболеваниями. Основные показания для назначения диуретиков...

... далі >>
 

Небиволол в лечении сердечно-сосудистой патологии у пациентов с сахарным диабетом: акцент на метаболических эффектах. 

Небиволол являет­ся мощным антигипертензивным пре­паратом, который обладает хорошим профилем безопасности и благопри­ятными метаболическими эффектами...

... далі >>
 

Еволюція механізмів дії блокаторів β-адренорецепторів та розширення сфер клінічного застосування: у фокусі небіволол 

Єдиний безпечний кардіоселективний β-блокатор для лікування АГ при метаболічному синдромі й цукровому діабеті...

... далі >>
 

Лечение стабильной стенокардии напряжения в амбулаторной практике: клинические и сосудистые эффекты перевода больных на небиволол 

Небиволол не только усиливает сию­минутный клинический эффект, но потенциально важен при длительном лечении больных со стенокардией...

... далі >>
 

Дизайн и предварительные результаты украинского кооперативного исследования НЕБОСВОД. 

Внедрение бета-адреноблокаторов  в практи­ку лечения пациентов с хронической сердечной не­достаточностью и систолической дисфунк­цией левого желудочка...

... далі >>
 

Применение петлевых диуретиков в лечении сердечной недостаточности 

Эффективность применения торасемида при сердечной недостаточности

... далі >>
 

Влияние ингибиторов АПФ зофеноприла и периндоприла на показатели окислительного стресса и эндотелиальную функцию у пациентов cо стабильной ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией 

Б.Д. Кулев, к.м.н., И.В. Баринова, к.м.н., А.Г. Плисюк, Н.Е. Арзамасцева, З.Н. Бланкова, ФГУ «РКНПК Росмедтехнологий», НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова; Ф.Т. Агеев, д.м.н., профессор, О.А. Азизова, д.б.н., профессор, А.В. Айсейчев, ФГУ «НИИ... далі >>
 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА: фокус на лерканидипин 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА: фокус на лерканидипин М.Н. ДОЛЖЕНКО, д.м.н., профессор Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев Ввиду значительной распространенности инсульта... далі >>
 

ЛЕРКАНІДИПІН: НОВІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ 

Візір В.А., Волошина І.М. Запорізький державний медичний університет, кафедра внутрішніх хвороб № 2 ЛЕРКАНІДИПІН: НОВІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ Резюме. Стаття присвячена оцінці впливу... далі >>
 

Інструкція для медичного застосування препарату Трифас 

12.11.2013 19:27 Categories: Berlin Chemie Trifas Продукти

Фармако-терапевтична група: сечогінні препаратиФармакотерапевтична група: сечогінні препарати. Фармакодинаміка. Торасемід діє як салуретик, у зв’язку з чим...

... далі >>
 

Дигидропиридиновые антагонисты кальция - новый резерв снижения риска осложнений при артериальной гипертензии. 

Среди современных комбинаций антигипертензивных препаратов особое внимание привлекает со­четание антагонистов кальция и ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента...

... далі >>
 

Berlin Chemie 

30.03.2011 15:37 Categories: Berlin Chemie Cardosal Trifas Партнери

Компанія Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні ГрупКомпанія Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп, що є лідером на італійському фармацевтичному ринку вже на протязі багатьох років. Створена в 1886 році у Флоренції, компанія Менаріні розвивалася на протязі поколінь щоб стати глобальною фармацевтичною компанією.

... далі >>
 

Современные подходы к лечению больных с сердечной недостаточностью и сахарным диабетом 

Распространенность сердечной недостаточности (СН) среди населения Европы, по данным ВОЗ, составляет 0,6-6,2% и увеличивается с возрастом. Заболеваемость СН среди амбулаторных пациентов - 4 на 1000 пациентов в год. У мужчин, страдавших СД в течение 18 лет, заболеваемость СН в 2 раза выше, чем у лиц без СД; у женщин – в 5 раз выше. В общей популяции лиц пожилого возраста с ХСН сахарный диабет встречается в 9,6% случаев...

... далі >>
 

Формулярний довідник з використання лікарських засобів в кардіології 

20.11.2008 17:18 Categories: Trifas Документи Новини

Класифікація лікарських засобів, які впливають на серцево-судинну систему

... далі >>
 

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Ривароксабан при транскатетерній заміні аортального клапана.

Дослідження GALILEO була передчасно припинено після попереднього аналізу, який показав, що ривароксабан  пов'язаний зі збільшенням смертності від усіх причин... >>>