Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
04.03.2021

Записи на тему: Ехокардіографія

  • RSS

Теми

Ризик смертності чоловіків і жінок відрізняється відповідно до рівня фракції викиду лівого шлуночка. 

Чи призведуть нові дані до виникнення нового фенотипу, що характеризується супранормальною  ФВ ЛШ?

 

... далі >>
 

Ехокардіографічна оцінка клапанних стенозів. 

Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії...

... далі >>
 

Рекомендації з ехокардіографічної оцінки діастолічної функції лівого шлуночка. 

Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії...

... далі >>
 

Кількісна ехокардіографічна оцінка порожнин серця 

Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії...

... далі >>
 

Рекомендації з ехокардіографічної оцінки регургітації на нативних клапанах. Частина І. Атріовентрикулярна регургітація. 

Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії...

... далі >>
 

Ехокардіографічна оцінка правих відділів серця у дорослих. Рекомендації. 

Рекомендації робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії...

... далі >>
 

Прогностическое значение диастолической дисфункции левого желудочка в общей популяции. 

Авторы оценивали прогностическую способность измеренных с помощью тканевой допплерографии показателей диастолической функции...Авторы оценивали прогностическую способность измеренных с помощью тканевой допплерографии показателей диастолической функции...

... далі >>
 

Физические и клинические аспекты гемодинамики. 

Лекция №134. Закономерности течения крови по сосудам, периферическое сопротивление...

... далі >>
 

Методика исследования сосудистой системы. 

Лекция №130.  Протокол дуплексного сканирования. Показатели кровотока в артериях основания мозга...

... далі >>
 

Амілоїдоз серця в клінічній практиці: диференційно-діагностичні аспекти. Роль ЕхоКГ. 

Лекция №126. ЕхоКГ - ключовий момент в диференційній діагностиці амілоїдозразом та, разом з тим - метод дезінформації...

... далі >>
 

Эхокардиографическая оценка правого желудочка в клинической практике 

Лекция № 24. Анатомическими особенностями правого желудочка являются: отдельный эмбриогенез, более тонкие и податливые стенки по сравнению с левым желудочком, неправильная "треугольная" форма, значительно более выраженная трабекулярность...

... далі >>
 

Ехокардіографічне обстеження хворих з аневризмою лівого шлуночка до та після хірургічного лікування 

Лекция № 12. Ехокардіографічне обстеження хворих застосовують для неінвазивної оцінки наслідків ішемії міокарда, оцінки життєздатності міокарда...

... далі >>
 

Основные понятия физиологии и гидродинамики сердечно-сосудистой системы. 

Лекция № 104. Систола – период сокращения камеры сердца (желудочков).  Изоволюмическое сокращение – время от закрытия МК до открытия АК, фаза изгнания (выброса) – период открытого АК. Диастола – период расслабления и наполнения желудочков. Изоволюмическое расслабление – время от закрытия АК до открытия МК...

... далі >>
 

Эхокардиография при артериальной гипертензии. 

Лекция № 103. У больных АГ изменения миокарда имеют гетерогенный характер, сопровождающийся изменением его геометрии – ремоделированием миокарда. Под термином «ремоделирование» подразумевается изменения структуры, геометрических характеристик желудочков и функции сердца вследствие их перегрузки или утраты жизнедеятельности миокарда...

... далі >>
 

Современные представления о диагностике и тактике при проларсе митрального клапана - норма или патология? 

Лекция № 102. Под термином пролапс митрального клапана (ПМК) понимают провисание одной или обеих створок митрального клапана в полость левого предсердия в систолу. ЭхоКГ - основной метод объективной диагностики феномена (гипердиагностики в том числе)...

... далі >>
 

Современная тканевая допплерография в клинической практике: возможности и области применения 

Лекция № 88. Тканевая допплерография (тканевой допплер, ТД) — группа допплеровских методик качест­венной и количественной оценки глобаль­ной и сегментарной функции миокарда. Допплеровские методы впервые были использованы для полу­чения информации о движении сердца…

... далі >>
 

Кардіоміопатія такотсубо. Дилатаційна кардіоміопатія. 

Лекція № 24. Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) - захворювання міокарда, що характеризується розвитком дилатації порожнин серця і виникненням систолічної дисфункції...

... далі >>
 

Недостатність трикуспідального клапана та клапана легеневої артерії. 

Лекції з кардіології № 5. Недостатність клапана  визначається як наявність зворотного потоку через даний замкнутий серцевий клапан. Незначна регургітація, особливо на правобічних клапанах, слід розглядати як фізіологічну. В інших ситуаціях - ехокардіографічне дослідження  повинне включати оцінку анатомії і кількісну оцінку функції клапана, наслідки захворювання клапанів на серцеві камери.

... далі >>
 

ЕхоКГ при ІХС. Ускладнення інфаркту міокарда 

Лекції з кардіології № 7. Ішемічна хвороба серця (ІХС)— стан обумовлений розладом коронарного кровообігу ураження міокарда, що виникає в результаті невідповідності між коронарним кровотоком і метаболічними потребами серцевого м'яза.

... далі >>
 

Вроджені вади серця.(ЕХОкг) №2 

Лекції з кардіології №9.  Врожденные пороки сердца (ВПС) – анатомические (структурные) изменения сердца и/или крупных сосудов, которые имеют или могут приобретать клиническое значение и присутствуют изначально при рождении ребенка.

... далі >>
 

Некомпактний міокард лівого шлуночка 

Некомпактний міокард ЛШ, або «губчастий міокард», є рідкісною вродженою кардіоміопатією, яка може бути діагностована в любому віці. Про цей діагноз слід пам’ятати у хворих зі злоякісними шлуночковими аритміями, серцевою недостатністю або системними емболіями...

... далі >>
 

Издана монография "Эхокардиография у больных сердечной недостаточностью"  

Книга з кардіології 02. Данная монография является пособием для врачей по выявлению особенностей течения сердечной недостаточности с помощью эходопплерографии. Пособие предназначено для кардиологов, врачей функциональной и ультразвуковой диагностики, терапевтов, семейных врачей, интернов.

... далі >>
 

Аневризма левого желудочка. 

Лекція з кардіології 36.  Аневризма левого желудочка-всё ли так безнадёжно...

... далі >>
 

Рекомендації з ехокардіографічної кількісної оцінки порожнин серця робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської громадської організаасоції «Асоціація фахівців з ехокардіографії» 

Лекція з кардіології 30. Рекомендації з ехокардіографічної кількісної оцінки порожнин серця робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської громадської організаасоції «Асоціація фахівців з ехокардіографії»

... далі >>
 

Стрес-Ехокардіографія з добутаміном 

Лекція з кардіології 29.  Стрес-Ехокардіографія з добутаміном.

... далі >>
 

Ехокардіографія (ЕхоКГ) при артеріальній гіпертензії (АГ). 

Лекція з кардіології 26. Ехокардіографія (ЕхоКГ) при артеріальній гіпертензії (АГ)...

... далі >>
 

Сучасні уяви про діагностику й тактика при пролапсі мітрального клапану - норма або патологія?  

Лекція з кардіології 25. Под термином "пролапс" митрального клапана понимаем провисание одной или обеих створок митрального клапана в полость левого предсердия во время систолы...

... далі >>
 

Современная оценка миокардиальной функции ЛЖ в клинической практике 

Лекція з кардіології 23. Современная оценка миокардиальной функции ЛЖ в клинической практике. Доцент Поташев С.В.  Кафедра кардіології та функціональної діагностики. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

... далі >>
 

Клапанна хвороба серця. 

Лекція з кардіології 22. Клапанна хвороба серця. Поташев С.В., доцент, асистент кафедри кардіології й функціональної діагностики . Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. 2007.

... далі >>
 

Інфекційний ендокардит (ІЕ). 

Лекція з кардіології 21. Інфекційний ендокардит (ІЕ). Поташев С.В., доцент, асистент кафедри кардіології й функціональної діагностики. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

... далі >>
 

Клінічне використання ехокрадіографії (ЕхоКГ) при тромбемболії.  

Лекція з кардіології 20. Проблема інсульту для нашого суспільства зумовлена високим ступенем смертності та інвалідизації пацієнтів. Близько 20% хворих помирають протягом першої доби після інсульту, ще 60% хворих стають важкими інвалідами, і тільки 20% повертаються до своєї професії...

... далі >>
 

Правий шлуночок. (ЕХОкг) 

Лекція з кардіології 19. Актуальність теми: Пошук діагностичних ключів для пояснення симптомів і об'єктивних знахідок. Прогностичне значення і стратифікація ризику при ЛШ недостатності, вроджених вадах, легеневій гіпертензії, ТЕЛА, аритмогенної дисплазії ПШ, ХОЗЛ.

... далі >>
 

Вроджені вади серця при вагітності-2.  

Лекція з кардіології 18. В лекції представлена така патологія: синдром Эйзенменгера, незарощення Боталлового протоку, вроджені клапанні пороки...

... далі >>
 

Вроджені вади серця при вагітності-1.  

Лекція з кардіології 17. Врожденные пороки сердца (ВПС) – анатомические (структурные) изменения сердца и/или крупных сосудов, которые имеют или могут приобретать клиническое значение и присутствуют изначально при рождении ребенка

... далі >>
 

Вроджені вади серця.(ЕХОкг) №1 

Лекція з кардіології 16. Врожденные пороки сердца (ВПС) – анатомические (структурные) изменения сердца и/или крупных сосудов, которые имеют или могут приобретать клиническое значение и присутствуют изначально при рождении ребенка.

... далі >>
 

Вроджені вади серця при вагітності. №3 

Лекція з кардіології 15. Врождённые пороки сердца-каорктация аорты, тетрада Фалло, аномалия Эбштейна...

... далі >>
 

Ехокардіографічна діагностика кардіоміопатії.  

Лекція з кардіології 14. Кардіоміопатія (КМП)-патологія міокарду, при якій відбуваються його структурні або функціональні порушення, і які не зумовлені ішемічною хворобою серця, гіпертензією, клапанними вадами і вродженими захворюваннями серця.

... далі >>
 

Ехо-візуалізація серця при аритміях.  

Лекція з кардіології 13. Ехо-візуалізація серця при аритміях. Носенко Н.М.. асистент кафедри кардіології й функціональної діагностики. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

... далі >>
 

Показання для кардіальної ресінхронізації: Ехо-КГ-діагностика (ЕхоКГ). 

Лекція з кардіології 11. Показання для кардіальної ресінхронізації: Ехо-КГ-діагностика (ЕхоКГ). Поташев С.В., доцент., асистент кафедри кардіології й функціональної діагностики. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

... далі >>
 

ЕхоКГ-дагностика внутрішньосерцевих утворень.  

Лекція з кардіології 10. ЕхоКГ-дагностика внутрішньосерцевих утворень. Поташев С.В., доцент., асистент кафедри кардіології й функціональної діагностики. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

... далі >>
 

ЕхоКГ-Діагностика (ЕхоКГ) захворювань перікарду.  

Лекція з кардіології 9. ЕхоКГ-Діагностика (ЕхоКГ) захворювань перікарду. Поташев С.В., доцент., асистент кафедри кардіології й функціональної діагностики. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

... далі >>
 

Ехокардіографія (ЕхоКГ) при ішемічній хворобі серця (ІХС). 

Лекція з кардіології 7. Ехокардіографія (ЕхоКГ) при ішемічній хворобі серця (ІХС). Поташев С.В., к.м.н., асистент кафедри кардіології й функціональної діагностики. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

... далі >>
 

Ехокардіографія (ЕхоКГ) при кардіоміопатіях і ураженнях міокарду.  

Лекція з кардіології 6. Ехокардіографія (ЕхоКГ) при кардіоміопатіях і ураженнях міокарду. Поташев С.В., к.м.н., асистент кафедри кардіології й функціональної діагностики. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

... далі >>
 

Ехокардіографія (ЕхоКГ) при клапанних пороках.  

Лекція з кардіології 4. Ехокардіографія (ЕхоКГ) при клапанних пороках. Поташев С.В., к.м.н., асистент кафедри кардіології й функціональної діагностики. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

... далі >>
 

Чрезстравохідна ехокардіографія (ЕхоКГ).  

Лекція з кардіології 3.Чрезстравохідна ехокардіографія (ЕхоКГ). Поташев С.В., к.м.н., асистент кафедри кардіології й функціональної діагностики. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

... далі >>
 

Гемодинамічна інформація, одержувана при ЕхоКГ-дослідженн (ЕхоКГ).  

Лекція з кардіології 2. Гемодинамічна інформація, одержувана при ЕхоКГ-дослідженн (ЕхоКГ). Поташев С.В., к.м.н., асистент кафедри кардіології й функціональної діагностики. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

... далі >>
 

Двомірна ехокардіографія: методика дослідження, дослідження серцевих структур у нормі.  

Лекція з кардіології 1 Двомірна ехокардіографія: методика дослідження, дослідження серцевих структур у нормі. Поташев С.В., к.м.н. асистент кафедри кардіології й функціональної діагностики. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

... далі >>
 

Тканинний допплер і аневризма лівого шлуночка: нові можливості чи нові обмеження 

Лекції з кардіології № 8. Тканинна допплерівска візуалізація (ТД) - перспективна група методів кількісної оцінки локальної функції міокарда...

... далі >>
 

Сучасна діагностика післяінфарктної аневризми лівого шлуночка 

Статья №42. Частота виникнення та прогресування хронічної серцевої недостатності (ХСН), висока летальність серед пацієнтів із післяінфарктною аневризмою лівого шлуночка (ПІ АЛШ) - актуальна проблема в кардіології...

... далі >>
 

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Кетонові добавки: новий засіб для лікування серцево-судинних захворювань?

Результати нового огляду досліджень передбачають, що кетонові тіла можуть мати терапевтичні переваги для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями...

  >>>