Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
15.04.2021

Записи на тему: Бобров Володимир Олексійович

  • RSS

Теми

Пішов з життя Володимир Олексійович Бобров. 

На 72-му році життя перестало битися серце видатного вченого...

На 72-му році життя перестало битися серце видатного вченого...

Прощання з Володимиром Олексійовичем відбудеться 01.10.2014 в центральному корпусі Інституту кардіології ім. М.Д.Стражеска об 11 годині.

... далі >>
 

Методичні рекомендації "Стрес-індукована ішемія міокарда" 

Методичні рекомендації Встановлено, що ІХС є найпоширенішим захворюванням та основною причиною раптової серцевої смерті (РСС) серед чоловіків середнього віку...

... далі >>
 

Экстрасистолия. Клиническое значение, диагностика и лечение.  

Экстрасистолия: клиническое значение, диагностика и лечение (Лекция) Бобров В.А., Давыдова И.В.  

... далі >>
 

Артериальная гипертензия и поражение суставов. 

Статья № 103. Артериальная гипертензия и поражение суставов: какому ингибитору АПФ отдать предпочтение? Бобров В.А., Давыдова И.В., Медведенко О.И.  

... далі >>
 

Лечение пациентов со стабильной стенокардией  

Статья № 102. Лечение пациентов со стабильной стенокардией: адекватна ли терапия? Бобров В.А., Давыдова И.В., Макаревский А.И.  

... далі >>
 

Лечения больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью  

Статья №86. Выбор ингибитора АПФ – залог успеха лечения больных сахарным диабетом и сердечной недостаточностью Бобров В.А., Давыдова И.В.  

... далі >>
 

Современные подходы к выбору комбинированной антигипертензивной терапии у больных с полиморбидной патологией.  

Статья № 101. Высокое артериальное давление (АД) является фактором риска многих патологических состояний и заболеваний сердечно-сосудистой системы, таких как атеросклероз, гипертро­фия левого желудочка,  сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца (ИБС), инфаркт мио­карда, цереброваскулярные заболевания и почечная недостаточность...

... далі >>
 

Какому диуретику отдать предпочтение в лечении больных с артериальной гипертензией  

Статья № 100. В большинстве индустриально развитых стран отмечается уменьшение смертности от сердечно–сосудистых заболеваний и значительное повышение эффективности антигипертензионной терапии...

... далі >>
 

Сучасні підходи до застосування діуретиків при ХСН  

Статья №88. Діуретики – ефективні засоби лікування гострої та хронічної серцевої недостатності. що перевірені часом. З одного боку, діуретики можна назвати самими «банальними» засобами, які поряд із глікозидами, напевно, частіше всього застосовуються при серцевій недостатності...

... далі >>
 

Хроническая сердечная недостаточность: алгоритм рациональной фармако-терапии.  

Статья № 99. Согласно рекомендациям, лечение больных СН должно проводиться в таких направлениях: предупреждение развития новых повреждений миокарда, стабилизация баланса жидкости, улучшение физического состояния пациента...

... далі >>
 

Хроническая сердечная недостаточность:этиология, диагностика, классификация 

Статья № 98. СН является одной из наиболее важных проблем здравоохранения всех развитых стран мира, так как у 1,5-2% населения имеются ее признаки. Проблема распространенности хронической СН (ХСН) во многом определяется увеличением продолжительности жизни людей, то есть «старением» населения планеты...

... далі >>
 

Диуретики: класификация, фармакокинетика и фармакодинамика. 

Методические рекомендации. Серед чисельних показів до застосування діуретиків одне з найважливіших місць займають захворювання серцево-судинної системи (артеріальна гіпертензія, набряковий синдром, внутрішньониркові порушення гемодинаміки), які призводять до розвитку гострої ниркової недостатності.

... далі >>
 

Хроническая сердечная недостаточность: алгоритм рациональной фармакотерапии часть2 

Статья № 97. О первом успешном применении b-блокаторов у  больных с ХСН сообщили ученые Гетеборгского университета  (16)  К настоящему времени благоприятные клинические эффекты   b-блокаторов показаны в более чем 20 крупных плацебо-контролируемых клинических исследованиях...

... далі >>
 

Хроническая сердечная недостаточность: алгоритм рациональной фармакотерапии.часть 1 

Статья № 96. Ключевые слова: сердечная недостаточность, диагностические критерии, лечение.  Сердечная недостаточность (СН) является одной из наиболее важных проблем здра-воохранения всех развитых стран мира, так как у 1,5-2% населения имеются ее признаки...

... далі >>
 

Бобров Володимир Олексійович 

Бобров Володимир Олексійович (н.08.01.1943 р.), член-кореспондент АМН України, обраний 05.04.1993 р. за фахом кардіологія, член-кореспондент НАН України (1991 р.), академік Академії Вищої школи (1995 р.), доктор медичних наук (1980 р.), професор (1982 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (1990 р.), лауреат премії ім. М.Д. Стражеска (1994 р.), Міністр охорони здоров’я України (1994 р.-1995 р.), завідувач кафедри кардіології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України (з 1985 р.).

Провідний учений в галузі кардіології України. Основний напрям наукових досліджень - серцево-судинна патологія, зокрема порушення ритму серця, артеріальна гіпертензія, організація кардіологічної допомоги.

... далі >>
 

Стрес-індукована ішемія міокарду: детермінанти розвитку,своєрідність клініки та обгрунтування диференційованої терапії 

Міністерство охорони здоров’я України Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи “УЗГОДЖЕНО” Директор Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню МОЗ України Р.О. Моісеєнко/ 2006... далі >>
 

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Препарати від артриту при інфаркті міокарда

Новий науковий крок в розробці протизапальних методів лікування гострої ішемії… >>>