Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
14.12.2017

«Фармацевтична фірма «Дарниця»

STADA CIS

Компанія Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп. Менаріні Груп

Gedeon Richter

16.07.2015 00:16
Версія для друку
 • RSS

Кафедра кардіології НМАПО ім.П.Л.Шупика 

З 12.09.2012  кафедру кардіології НМАПО ім.П.Л.Шупика очолює Заслужений лікар України, д.мед.н., професор Долженко Марина Миколаївна, яка є ученицею член-кор. НАМН і АМН України, Заслуженого діяча науки і техніки, д.мед.н., проф.Боброва Володимир Олексійовича, який очолював кафедру з 1985 року і залишив цю посаду внаслідок хвороби.

З січня 1993 кафедра кардіології змінила назву на кафедру кардіології та функціональної діагностики у зв'язку із злиттям з кафедрою функціональної діагностики.

На кафедрі працювали професор М.К. Фуркало (1979–1999 рр.), який очолював кафедру функціональної діагностики КМАПО ім.П.Л.Шупика з 1979 по 1993 рр., професор Л.А.Стаднюк (1991–2001), д.м.н. А.Г.Білоножко, доценти І.В. Давидова, Л.О.Олександрова, Є.О. Зілинський. Професор М.К. Фуркало — заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, колишній голова Київського наукового кардіо логічного товариства. Під його керівництвом було підготовлено 6 докторів медичних наук та 34 кандидати медичних наук, надруковано більше 320 наукових праць.

У наш час на кафедрі працюють професори, доктори медичних наук  О.Й. Жарінов, О.В. Боброва; доценти, кандидати медичних наук І.В. Давидова, В.О. Куць, С.М. Мимренко, В.І. Зайцева, Поташев С.В., асистенти, кандидати медичних наук Г.П. Вережнікова, Н.О. Ліфантьева, Перепельченко Н.А., Клименко Л.В., Носенко Н.М.

Кафедра є опорною кафедрою з кардіології та функціональної діагностики на Україні, підтримує тісний зв'язок з органами охорони здоров'я на місцях, головними спеціалістами областей, головними лікарями кардіологічних диспансерів і діагностичних центрів. Бере активну участь у підготовці методичних та нормативних документів МОЗ України.

На кафедрі проводяться цикли спеціалізації та передатестаційні цикли з клінічної кардіології та функціональної діагностики. Цикли тематичного удосконалення: «Невідкладна кардіо логія», «Функціональна діагностика в кардіології», «Актуальні питання клінічної фармакології в кардіології», «Актуальні питання клінічної аритмології», «Добове моніторування ЕКГ і артеріального тиску», «Ультразвукове дослідження серця і судин», «Інвазивна кардіологія».

За останні 5 років удосконалили свою професійну майстерність 2428 кардіологів, терапевтів, лікарів функціональної діагностики. План комплектування циклів у середньому виконується на 111 %. Навчальні програми всіх циклів спеціалізації і ПАЦ, що проводяться на кафедрі, затверджені МОЗ України у 2007 і 2008 роках. У 2004 р. опубліковано затверджені МОЗ України тести з функціональної діагностики. У 2008 р. підготовлено до видання оновлені тести з кардіології і функціональної діагностики. Опубліковано також навчальні плани та програми циклів спеціалізації з кардіології і функціональної діагностики. За звітний період підготовлено і затверджено Вченою Радою НМАПО ім. П.Л. Шупика 7 навчальних програм циклів ТУ, що проводяться на кафедрі.

У 2009-2012 рр. за замовленням МОЗ України  виконується бюджетна НДР «Розробка методів профілактики, діагностики та лікування для запобігання надсмертності у чоловіків працездатного віку"

За останні 5 років викладачами кафедри загалом надруковано близько 300 праць, у тому числі 4 монографії, 11 навчально-методичних посібників (серед них 3 мають гриф ЦМК МОЗ України), тести з кардіології, тести з функціональної діагностики, 13 методичних рекомендацій, серед яких 5 мають гриф МОЗ України. Наукові досягнення кафедри захищені 11 патентами. Співробітники кафедри брали активну участь у розробці рекомендацій з діагностики та лікування аритмій серця і серцевої недостатності Української асоціації кардіологів. 

Тільки за останні 5 років захищені та затверджені ВАК України 3 докторські і 10 кандидатських дисертацій. Виконуються 8 кандидатських дисертацій, у тому числі 3 аспірантів і 5 пошукачів кафедри.

У 2004 р. на базі кафедри створено Всеукраїнську громадську організацію «Асоціація фахівців з ехокардіографії», щороку проводяться конференції та майстер-класи з ехокардіографії.

Клінічною базою кафедри є Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, розрахований на 310 ліжок, який у своєму складі має цілу низку відділень: аритмій серця, гострого інфаркту міокарда та відновлювального лікування, атеросклерозу і хронічної ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, серцевої недостатності, хвороб міокарда і вад серця, клінічної фармакології, рентгенендоваскулярної хірургії, консультативну поліклініку, три науково-дослідні лабораторії, відділення популяційних досліджень.

З березня 2008 року клінічною базою кафедри є також Київський міський центр серця на 150 ліжок, у складі якого є 5 кардіохірургічних відділень, у тому числі відділення лікування коронарної недостатності, відділення лікування набутих вад серця, відділення лікування вроджених вад серця для дітей молодшого віку, відділення лікування порушення серцевого ритму, відділення лікування патології міокарда та трансплантації органів і тканин людини. Крім того, в центрі розміщені 10 параклінічних відділень, у тому числі відділення рентгенівської та комп'ютерної томографії; відділення радіонуклідної діагностики; клініко-діагностичні лабораторії.

Учбовий процес, наукові дослідження та лікувальна робота проводяться у стаціонарних відділеннях та консультативних поліклініках клінічних баз кафедри. Здійснюються обходи професорів, доцентів, на яких розбирають складних хворих. Слухачі присутні при виконанні досліджень, які виконуються з діагностичною, науковою та лікувальною метою, беруть активну участь у науково-практичних та патологоанатомічних конференціях.

Контингент хворих Інституту кардіології повністю відповідає вимогам для якісного проведення учбового процесу на циклах спеціалізації та тематичного удосконалення для лікарів-кардіологів. Наявна сучасна апаратура дозволяє ознайомити слухачів з рентгено контрастною коронаровентрикулографією з наступною ангіопластикою та встановленням внутрішньокоронарних стентів, усіма видами ультразвукової діагностики, включаючи кольорове доплерівське картування, ендокардіальним та черезстравохідним електрофізіологічним дослідженням, радіонуклідними методами обстеження хворих, різними видами проб з фармакологічними та фізичними навантаженнями.

Співробітники кафедри щороку беруть участь у конгресах Європейського товариства кардіологів, а також навчальних програмах Європейського товариства кардіологів, у тому числі в Києві. Активною є співпраця з зарубіжними фармацевтичними компаніями, ведуться дослідження нових лікарських засобів. 

Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.webcardio.org.
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Мифические и реальные проблемы украинской трансплантации.

Официально проблемы украинской трупной трансплантации объясняются тремя причинами: несовершенство Закона о трансплантации, отсутствие финансирования, менталитет и недружественное отношение СМИ. 	Закон о трансплантации был написан трансплантологами. Камень преткновения - презумпция несогласия. Считается, что презумпция несогласия мешает развитию трупного донорства. Никаких подтверждений этому нет. Нет зависимости количества трупных доноров от вида презумпции. Да и у нас, в Украине, при одних и тех же законах, приказах и постановлениях, в Запорожье есть трупная трансплантация (да, хиленькая, но - есть), в Киеве, Львове, Харькове, Одессе - нет. Значит, дело не в Законе и не в презумпции. 	Финансирование. Под трансплантацию создавались государственные программы финансирования. Закупались иммуносуппрессоры, операционные столы, стойки, диагностическое оборудование. Все это надо в крупных хирургических клиниках, но имеет малое отношение к трупному донорству. Как бы то ни было, оказываемое финансирование никак не повлияло на уровень трупного донорства. 	Менталитет. Пока не будет доказано обратное, буду считать, что никакого специфического про- или антитрансплантационного менталитета не существует. По одному опросу на телешоу 30% зрителей были согласны на посмертное донорство. Этого более чем достаточно для стабильной работы донорской службы. Серьезных социологических исследований не проводилось, да они и не нужны. В Испании, законодательнице трупного донорства в Европе, уровень трупного донорства колеблется от 12 до 48 на млн в разных регионах. Есть много факторов, которые влияют на уровень трупного донорства и без менталитета. Доказано, к примеру, существование зависимости уровня трупного донорства от растития трансплант-координационной службы в Европе. И зависимость линейная, пока на плато не вышли. Реальные нужды другие. Это, как обычно, ресурсы и институции.  Ресурсы.  Реципиенты. Самая важная часть трансплантационного процесса, его цель. Есть биологическая потребность - виртуальная. Высчитывается на основании количества населения и уровня заболеваемости. К примеру, принято считать, что ежегодно новых 200 человек из миллиона требуют заместительной почечной терапии. Диализ сохраняет им жизни, в том числе и для трансплантации почки. Больные накапливаются. В Германии диализ получают примерно 800 человек на миллион, США - 1500, Япония - более 2000. Украина - 60-70 на миллион. Такое малое количество приводит к дополнительным трудностям при трупной трансплантации. Короткий Лист ожидания снижает вероятность достаточно хорошего подбора пары донор-реципиент, особенно по редким группам крови. С трансплантацией других органов - сердца, печени, легких - дело обстоит еще хуже. Не существует механизма передачи больных с показаниями для пересадки органов в транссплантационные центры. Множество хронических заболеваний на определенной стадии в современном мире лечится только трансплантацией органов. К примеру, дилятационная кардиомиопатия, циррозы печени, ХОБЛ. В протоколах лечения показания к трансплантации указаны, но больные в центры не попадают. Короткие Листы Ожидания - отсутствие давления со стороны общества на трансплантацию. Спрос определяет предложение и не иначе. Трансплантологи - их мало. Пересадка сердца - 2 хирурга на страну, печени - 2 хирурга на страну, почек - до десятка. Это тоже лимитирующий фактор. Без давления со стороны длинных Листов Ожидания трансплантация и останется заботой отдельных центров и хирургов. Доноры. Даже при существующем положении с трупным донорством мультиорганные заборы - большая редкость. После диагностики смерти мозга, получения согласия и проведения вирусологических тестов забираются только почки. Потребности не виртуальной, а реальной, нет. Листы ожидания на сердце и печень не короткие, а единичные. Можем провести мысленный эксперимент. С неба упали донорские органы 100 почек, 50 сердец, 50 печеней. Все без вирусов, все совместимые, все с нулевым сроком хранения. И сколько будет пересажено? Печень - 1-2, сердце - 1-2, почек - максимум 10. Не больше. На трупную донорство влияет, в основном, два фактора. Качество и доступность интенсивной терапии при лечении тяжелых поражений головного мозга и состояние трансплант-координационной службы. Чем лучше качество интенсивной терапии, тем меньше предотвратимых осложнений, меньше смертей, но относительно бОльшая доля смерти мозга как причины смерти. Можно рассматривать количество смертей мозга как маркер качества интенсивной терапии. К примеру, в Англии количество смертей мозга в неспециализитрованнных ICU достигает 10%. В специализированных - лечение ЧМТ, инсультов - выше. Про создание службы трансплант-координации нечего говорить. Нет трансплант-координации - нет трупного донорства.  Институции. 	Как создать Листы ожидания. Первый уровень - нозологический. Все больные с трансплантационным диагнозом должны попасть в общий Лист ожидания. При отсутствии противопоказаний и наличии финансирования больные разбираются по центрам трансплантации. Прикрепленные к центрам больные формируют второй уровень - активный. Тут возможно применение квотного финансирования пересадок со стороны государства или страховых компаний. Будет стимулироваться создание центров трансплантации в регионах и пересадки нетрансплантируемых ныне органов - легких и тд. Спрос определяет предложение. Кто будет создавать Листы Ожидания - профильные специалисты. Терапевты, пульмонологи, кардиологи и тд. Листы Ожидания, реестры больных служат не только и не столько трансплантации, а позволит увидеть современное состояние медицинской помощи, более справедливо распределять имеющиеся ресурсы. Есть некоторый опыт ведения реестров больных у гражданского общества. Некоторая проблема состоит в том, что в Листах Ожидания будут находиться люди, которым государство не сможет оказать помощь. Каждый день в Евротранспланте умирает 18-20 человек, не дождавшихся трансплантации. Это не победный список для медицины. Мне кажется, что ведением и контролем общих Листов Ожидания должны заниматься общественные организации, а не официальная медицина. Как это и происходит в США.  	Трупное донорство. Необходимо введение аудированных протоколов интенсивной терапии тяжелых поражений головного мозга. В идеале - введение новой нозологической единицы - Тяжелое Повреждение Головного Мозга, по типу Хронической Болезни Почек. Необходимо совершенствование действующей Инструкции по диагностике смерти мозга. Нынешняя инструкция не имеет четкого обозначения начала процедуры. Для чего предлагается введение скрининг тестов - транскраниальная допплерография и атропиновый тест.Надо отметить, что оборудование, необходимое для диагностики Смерти Мозга, не является чем-то специфическим или необычным. Это газоанализаторы и допплеры, которые обязаны быть в штатном оснащении отделений интенсивной терапии. Если в отделении реанимации нет доступа к газоанализатору, то это не полноценное отделение реанимации. Кто должен заниматься службой интенсивной терапии - анестезиологи. Все, что хорошо для интенсивной терапии, хорошо и для трупного донорства.  	Трансплант-координационная служба. Ну это понятно. Нет трансплант-координации - нет трупного донорства. Это новая медицинская специальность, которую необходимо создать. Функции трансплант-координатора - скрининг Смерти Мозга в ОИТ, аудит (!!!) оказания медицинской помощи при Тяжелых Повреждениях Головного Мозга, беседа с родственниками и контроль правовых моментов, оповещение центров трансплантации о наличии потенциальных доноров, предотвращение трансмиссивных заболеваний, кондиционирование потенциальных доноров, участие в заборе донорских органов, участие в распределении донорских органов, контакты с родственниками потенциальных доноров, контакты со СМИ и пропаганда трупного донорства. Откуда брать трансплант-координаторов - из анестезиологов. Тут есть некоторая специфическая проблема. Трансплант-координатор должен пользоваться авторитетом среди персонала ОИТ. А существующая бытовая медицинская коррупция уничтожила связь между уровнем квалификации и доходами врача.  	Создание эффективного механизма распределения донорских органов и транспортировки их в центры трансплантации. Есть разные принципы распределения донорских органов - медицинские, географические и другие :-) Только медицинские принципы распределения обеспечивают самую высокую выживаемость трансплантата и реципиента. Рапределение органов должно быть контролируемым, а механизм - открытым.  	Гармонизация существующего правового поля. Существующий Закон и подзаконные акты позволяет проводить трупную трансплантацию в полном объеме. Презумпция Несогласия не является барьером. Беседа с родственниками приводит к согласию на забор в 90% случаев. Необходимо обеспечить отсутствие трансплантологов пр беседе с родственниками потенциального донора. Постанова КМУ от 2000 года противоречит Закону, так как выделяет больницы, где можно проводить забор органов, а где нельзя. Есть некоторые редакционные замечания к тексту Существующего Закона. Стоит обсудить проблемы живого донорства.     	Донорские карты, пропаганда трупного донорства в СМИ. Я создал бумажный вариант Донорской карты, just for fun. Любой желающий может получить совершенно свободно. Смысл донорской карты - возможность выразить свое отношение к трансплантации и трупному донорству. Никаких реестров не ведется. Каждый человек волен в своем выборе. Написать ДА, написать НЕТ, изменить мнение. Любая позиция имеет право быть. За некоторым уточнением - люди, обсуждающие проблемы трансплантации и донорства, должны иметь свою точку зрения. Или ДА, или НЕТ. Аргументы могут быть какими угодно, но! если у человека нет никакой точки зрения, он может быть только слушателем. К сожалению, Украина единственная страна в мире, где трансплантологи перед камерой отказываются подписывать Донорскую Карту. Да, естественно, могут одновременно существовать и другие Донорские Карты, менее либеральные.  Основные проблемы трансплантации находятся вне трансплантации. Это Листы Ожидания, Трансплант-координаторы, Диагностика Смерти Мозга. Предлагаемые мероприятия не обеспечат чудесного, мгновенного решения всех проблем трансплантации. Но без них - никуда. Попытки решить за счет Презумпции согласия бессмысленны и бесполезны. Трансплантация органов - зеркало современной медицины и общества. Основные проблемы трансплантации находятся вне трансплантации... >>>

Запрошення на засідання Київського кардіологічного товариства, що відбудеться 19 грудня 2017 року.

Запрошення на засідання Київського кардіологічного товариства, що відбудеться 19 грудня 2017 року.

Новітні досягнення в кардіології (за матеріалами ХХІХ Європейського конгресу нардіологів та інших міжнародних форумів 2017 року)... >>>