Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
14.12.2017

«Фармацевтична фірма «Дарниця»

STADA CIS

Компанія Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп. Менаріні Груп

Gedeon Richter

19.06.1995 18:35
Версія для друку
 • RSS

Кафедра кардіології та функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти 

В.Й. Целуйко є членом Правління Українського товариства кардіологів, очолює Харківську наукову медичну асоціацію кардіологів та лікарів функціональної діагностики. Професор В.Й. Целуйко є членом редакційної ради таких фахових медичних журналів, як “Український кардіологічний журнал”, “Серце і судини”, “Міжнародний медичний журнал”, “Внутрішня медицина”, “Медицина неотложных состояний”. На кафедра є однією з провідних в Україні за фахом “Кардіологія”, на ній щорічно підвищують кваліфікацію понад 300 кардіологів, терапевтів та лікарів сімейної практики, як українських, так і зарубіжних, навчаються клінічні ординатори та аспіранти. Під керівництвом професора В.Й. Целуйко захищено 15 кандидатських та 2 докторських дисертації. Кафедра кардіології та функціональної діагностики заснована в 1979 році в Харківському інституті удосконалення лікарів. Організатором і завідувачем кафедри став кандидат медичних наук доцент Микола Федорович Шустваль. З 2000 року кафедру очолила професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки та техніки України, член правління спілки кардіологів України Целуйко Віра Йосипівна.

Професрсько-викладацький склад кафедри:

Зав. кафедрою доктор медичних наук, профессор Целуйко В.Й.,

Доценти кандидати медичних наук – Шустваль М.Ф., Коліушко Г.І., Кіношенко К.Ю., Нікіфорова Л.М., Міщук Н.Є., Яковлєва Л.М., Мотилевська Т.В., Жадан А.В.,

Асистенти, кандидати медичних наук – Єщенко К.М., Почепцова О.Г., Радченко О.В., Кузнєцов І.В.

Кафедра розташована на базі міської клінічної лікарні №8 на 360 ліжок. Кафедра має найсприятливіші умови для проведення навчального процесу на найвищому рівні: лекційну залу, укомплектовану сучасною кіно-, теле-, аудіо- та відеотехнікою, навчальне і методичне обладнання, 7 навчальних кімнат, які забезпечені комп’ютерами та мережею Internet .

Робота колектива кафедри кардіології та функціональної діагностики направлена на підвищення рівня учбової, наукової і лікувально-діагностичної діяльності. На кафедрі щороку проводяться цикли спеціалізації по кардіології та функціональної діагностики, тематичного удосконалення по актуальним питанням кардіології та інструментальним методам діагностики в кардіології, передатестаційні цикли “Кардіологія” та “Функціональна діагностика”.

З метою удосконалення навчального процесу постійно в лекціях включаються результати останніх вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень щодо визначення патогенетичних механізмів, особливостей клініки, діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи. Лекції, присвячені питанням терапії, базуються на принципах “Медицини, що ґрунтується на доказах”. В лекціях знаходять відображення останні рекомендації Європейського товариства кардіологів та Правління товариства кардіологів України.

Кафедра кардіології та функціональної діагностики стала ініціатором та організатором проведення першої для Харкова та Харківської області “Школи кардіолога”, проведення щомісячних “Днів кардіолога” з самою актуальною тематикою і залученням провідних фахівців-кардіологів та кардіохірургів Києва, Дніпропетровська та Харкова. “Дні кардіолога” стали постійно діючою школою професійного вдосконалення не тільки лікарів кардіологів і терапевтів Харківщини, а й лікарів суміжних областей.

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

атеросклероз, як системне захворювання, фактори, що визначають клінічний перебіг та прогноз;

особливості клінічного перебігу, терапії та прогноз у хворих на ішемічн у хвороб у серця з інтактними коронарними судинами;

вплив структурно-функціональних та гуморальних факторів на перебіг ішемічної хвороби серця після інвазивного втручання;

поліморфізм гену ангіотензин-перетворюючого ферменту і розповсюдженість атеросклеротичного ураження судин;

вплив сартанів та інгібіторів АПФ на перебіг фібриляції передсердь;

поліморфізм гену ангіотензин-перетворюючого ферменту та ефективність гіпотензивної терапії;

ефективність інгібіторів альдостерона в лікуванні гіпертрофічної кардіоміопатії;

вплив медикаментозної терапії на достроковий прогноз у пацієнтів, що перенесли оперативне втручання з приводу клапанної патології серця.

Співробітниками кафедри були видані монографії: “Гіпертрофічна кардіоміопатія”, “Курс лекций по кардиологии”, “Метаболический синдром Х” ; методичні рекомендації «Атеросклероз», «Стабильная стенокардия», «Мерцательная аритмия». В 2009 году б у л о видано «Справочник по кардиологии», п осібник « Артеріальна гіпертензія і серцево-судинний риск ». Так ож на кафедр і б у ли р озроблені учбові посібники в е лектронном у формат і : «Перикардиты», «Гипертрофия левого желудочка», «Мерцательная аритмия».

Отримано 2 9 авторських свідоцтв і 11 патентів на винаходи, 50 раціоналізаторських пропозицій. Видано 8 методичних розробок, 4 навчальних посібника. Опубліковано понад 6 00 наукових статей у журналах та збір ни ках.

У складі лікарні: реанімаційне, інфарктне та реабілітаційне відділення, два кардіологічних відділення, терапевтичне та артрологічне, рентгенкабінет, кабінети функціональної та лабораторної діагностики, які забезпечені сучасним медичним обладнанням та діагностичною апаратурою. Широко використовуються інструментальні методи дослідження: ЕКГ, ЕХО-доплероскопія, ФКГ, ВЕМ, ЧСЕС, РГ, ПКГ, Тредміл-тест, добове моніторування АТ та ЕКГ. На клінічній базі відкрито міський тромболітичний центр, де надають допомогу хворим на інфаркт міокарда в перші години захворювання, що дозволяє лікарям придбати та удосконалити свої навички, уміння в наданні невідкладної допомоги.

Окрім викладачів на кафедрі працюють два старших лаборанти, один лаборант, проходять навчання один аспірант і одинадцять клінічних ординаторів, вісім з яких є громадянами зарубіжних країн.

Зав кафедро ю, проф . Целуйко В.Й. та співробітники кафедри приймають активну участь в Європейських конгресах кардіологів, конференціях американської асоціації кардіологів та інших конференціях по серцево-судинним захворюванням. В.Й. Целуйко про й шла стаж ування на кафедр і кард і олог ії державного университета США (штат В і рджин і я) в 2001 році .

Важливим напрямком роботи кафедри є підготовка науково-педагогічних кадрів. Усього на кафедрі захищені 2 докторські та 20 кандидатських дисертацій. У теперішній час під керівництвом В.Й.Целуйко виконується 2 докторськ их та 8 кандидатських дисертацій.

Кафедра являється базою Фармкомітету по дослідженню нових препаратів і приймає активну участь в проведенні міжнародних багатоцентрових досліджень. Професор Целуйко В.Й. призначена національним координатором багатоцентрового міжнародного дослідження Reach.

Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.webcardio.org.
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Мифические и реальные проблемы украинской трансплантации.

Официально проблемы украинской трупной трансплантации объясняются тремя причинами: несовершенство Закона о трансплантации, отсутствие финансирования, менталитет и недружественное отношение СМИ. 	Закон о трансплантации был написан трансплантологами. Камень преткновения - презумпция несогласия. Считается, что презумпция несогласия мешает развитию трупного донорства. Никаких подтверждений этому нет. Нет зависимости количества трупных доноров от вида презумпции. Да и у нас, в Украине, при одних и тех же законах, приказах и постановлениях, в Запорожье есть трупная трансплантация (да, хиленькая, но - есть), в Киеве, Львове, Харькове, Одессе - нет. Значит, дело не в Законе и не в презумпции. 	Финансирование. Под трансплантацию создавались государственные программы финансирования. Закупались иммуносуппрессоры, операционные столы, стойки, диагностическое оборудование. Все это надо в крупных хирургических клиниках, но имеет малое отношение к трупному донорству. Как бы то ни было, оказываемое финансирование никак не повлияло на уровень трупного донорства. 	Менталитет. Пока не будет доказано обратное, буду считать, что никакого специфического про- или антитрансплантационного менталитета не существует. По одному опросу на телешоу 30% зрителей были согласны на посмертное донорство. Этого более чем достаточно для стабильной работы донорской службы. Серьезных социологических исследований не проводилось, да они и не нужны. В Испании, законодательнице трупного донорства в Европе, уровень трупного донорства колеблется от 12 до 48 на млн в разных регионах. Есть много факторов, которые влияют на уровень трупного донорства и без менталитета. Доказано, к примеру, существование зависимости уровня трупного донорства от растития трансплант-координационной службы в Европе. И зависимость линейная, пока на плато не вышли. Реальные нужды другие. Это, как обычно, ресурсы и институции.  Ресурсы.  Реципиенты. Самая важная часть трансплантационного процесса, его цель. Есть биологическая потребность - виртуальная. Высчитывается на основании количества населения и уровня заболеваемости. К примеру, принято считать, что ежегодно новых 200 человек из миллиона требуют заместительной почечной терапии. Диализ сохраняет им жизни, в том числе и для трансплантации почки. Больные накапливаются. В Германии диализ получают примерно 800 человек на миллион, США - 1500, Япония - более 2000. Украина - 60-70 на миллион. Такое малое количество приводит к дополнительным трудностям при трупной трансплантации. Короткий Лист ожидания снижает вероятность достаточно хорошего подбора пары донор-реципиент, особенно по редким группам крови. С трансплантацией других органов - сердца, печени, легких - дело обстоит еще хуже. Не существует механизма передачи больных с показаниями для пересадки органов в транссплантационные центры. Множество хронических заболеваний на определенной стадии в современном мире лечится только трансплантацией органов. К примеру, дилятационная кардиомиопатия, циррозы печени, ХОБЛ. В протоколах лечения показания к трансплантации указаны, но больные в центры не попадают. Короткие Листы Ожидания - отсутствие давления со стороны общества на трансплантацию. Спрос определяет предложение и не иначе. Трансплантологи - их мало. Пересадка сердца - 2 хирурга на страну, печени - 2 хирурга на страну, почек - до десятка. Это тоже лимитирующий фактор. Без давления со стороны длинных Листов Ожидания трансплантация и останется заботой отдельных центров и хирургов. Доноры. Даже при существующем положении с трупным донорством мультиорганные заборы - большая редкость. После диагностики смерти мозга, получения согласия и проведения вирусологических тестов забираются только почки. Потребности не виртуальной, а реальной, нет. Листы ожидания на сердце и печень не короткие, а единичные. Можем провести мысленный эксперимент. С неба упали донорские органы 100 почек, 50 сердец, 50 печеней. Все без вирусов, все совместимые, все с нулевым сроком хранения. И сколько будет пересажено? Печень - 1-2, сердце - 1-2, почек - максимум 10. Не больше. На трупную донорство влияет, в основном, два фактора. Качество и доступность интенсивной терапии при лечении тяжелых поражений головного мозга и состояние трансплант-координационной службы. Чем лучше качество интенсивной терапии, тем меньше предотвратимых осложнений, меньше смертей, но относительно бОльшая доля смерти мозга как причины смерти. Можно рассматривать количество смертей мозга как маркер качества интенсивной терапии. К примеру, в Англии количество смертей мозга в неспециализитрованнных ICU достигает 10%. В специализированных - лечение ЧМТ, инсультов - выше. Про создание службы трансплант-координации нечего говорить. Нет трансплант-координации - нет трупного донорства.  Институции. 	Как создать Листы ожидания. Первый уровень - нозологический. Все больные с трансплантационным диагнозом должны попасть в общий Лист ожидания. При отсутствии противопоказаний и наличии финансирования больные разбираются по центрам трансплантации. Прикрепленные к центрам больные формируют второй уровень - активный. Тут возможно применение квотного финансирования пересадок со стороны государства или страховых компаний. Будет стимулироваться создание центров трансплантации в регионах и пересадки нетрансплантируемых ныне органов - легких и тд. Спрос определяет предложение. Кто будет создавать Листы Ожидания - профильные специалисты. Терапевты, пульмонологи, кардиологи и тд. Листы Ожидания, реестры больных служат не только и не столько трансплантации, а позволит увидеть современное состояние медицинской помощи, более справедливо распределять имеющиеся ресурсы. Есть некоторый опыт ведения реестров больных у гражданского общества. Некоторая проблема состоит в том, что в Листах Ожидания будут находиться люди, которым государство не сможет оказать помощь. Каждый день в Евротранспланте умирает 18-20 человек, не дождавшихся трансплантации. Это не победный список для медицины. Мне кажется, что ведением и контролем общих Листов Ожидания должны заниматься общественные организации, а не официальная медицина. Как это и происходит в США.  	Трупное донорство. Необходимо введение аудированных протоколов интенсивной терапии тяжелых поражений головного мозга. В идеале - введение новой нозологической единицы - Тяжелое Повреждение Головного Мозга, по типу Хронической Болезни Почек. Необходимо совершенствование действующей Инструкции по диагностике смерти мозга. Нынешняя инструкция не имеет четкого обозначения начала процедуры. Для чего предлагается введение скрининг тестов - транскраниальная допплерография и атропиновый тест.Надо отметить, что оборудование, необходимое для диагностики Смерти Мозга, не является чем-то специфическим или необычным. Это газоанализаторы и допплеры, которые обязаны быть в штатном оснащении отделений интенсивной терапии. Если в отделении реанимации нет доступа к газоанализатору, то это не полноценное отделение реанимации. Кто должен заниматься службой интенсивной терапии - анестезиологи. Все, что хорошо для интенсивной терапии, хорошо и для трупного донорства.  	Трансплант-координационная служба. Ну это понятно. Нет трансплант-координации - нет трупного донорства. Это новая медицинская специальность, которую необходимо создать. Функции трансплант-координатора - скрининг Смерти Мозга в ОИТ, аудит (!!!) оказания медицинской помощи при Тяжелых Повреждениях Головного Мозга, беседа с родственниками и контроль правовых моментов, оповещение центров трансплантации о наличии потенциальных доноров, предотвращение трансмиссивных заболеваний, кондиционирование потенциальных доноров, участие в заборе донорских органов, участие в распределении донорских органов, контакты с родственниками потенциальных доноров, контакты со СМИ и пропаганда трупного донорства. Откуда брать трансплант-координаторов - из анестезиологов. Тут есть некоторая специфическая проблема. Трансплант-координатор должен пользоваться авторитетом среди персонала ОИТ. А существующая бытовая медицинская коррупция уничтожила связь между уровнем квалификации и доходами врача.  	Создание эффективного механизма распределения донорских органов и транспортировки их в центры трансплантации. Есть разные принципы распределения донорских органов - медицинские, географические и другие :-) Только медицинские принципы распределения обеспечивают самую высокую выживаемость трансплантата и реципиента. Рапределение органов должно быть контролируемым, а механизм - открытым.  	Гармонизация существующего правового поля. Существующий Закон и подзаконные акты позволяет проводить трупную трансплантацию в полном объеме. Презумпция Несогласия не является барьером. Беседа с родственниками приводит к согласию на забор в 90% случаев. Необходимо обеспечить отсутствие трансплантологов пр беседе с родственниками потенциального донора. Постанова КМУ от 2000 года противоречит Закону, так как выделяет больницы, где можно проводить забор органов, а где нельзя. Есть некоторые редакционные замечания к тексту Существующего Закона. Стоит обсудить проблемы живого донорства.     	Донорские карты, пропаганда трупного донорства в СМИ. Я создал бумажный вариант Донорской карты, just for fun. Любой желающий может получить совершенно свободно. Смысл донорской карты - возможность выразить свое отношение к трансплантации и трупному донорству. Никаких реестров не ведется. Каждый человек волен в своем выборе. Написать ДА, написать НЕТ, изменить мнение. Любая позиция имеет право быть. За некоторым уточнением - люди, обсуждающие проблемы трансплантации и донорства, должны иметь свою точку зрения. Или ДА, или НЕТ. Аргументы могут быть какими угодно, но! если у человека нет никакой точки зрения, он может быть только слушателем. К сожалению, Украина единственная страна в мире, где трансплантологи перед камерой отказываются подписывать Донорскую Карту. Да, естественно, могут одновременно существовать и другие Донорские Карты, менее либеральные.  Основные проблемы трансплантации находятся вне трансплантации. Это Листы Ожидания, Трансплант-координаторы, Диагностика Смерти Мозга. Предлагаемые мероприятия не обеспечат чудесного, мгновенного решения всех проблем трансплантации. Но без них - никуда. Попытки решить за счет Презумпции согласия бессмысленны и бесполезны. Трансплантация органов - зеркало современной медицины и общества. Основные проблемы трансплантации находятся вне трансплантации... >>>

Запрошення на засідання Київського кардіологічного товариства, що відбудеться 19 грудня 2017 року.

Запрошення на засідання Київського кардіологічного товариства, що відбудеться 19 грудня 2017 року.

Новітні досягнення в кардіології (за матеріалами ХХІХ Європейського конгресу нардіологів та інших міжнародних форумів 2017 року)... >>>