Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
26.05.2018

Записи на тему: Конопляник Лариса Іванівна

  • RSS

Теми

Нарушение ритма сердца у больных с коморбидными состояниями: влияние неалкогольного стеатогепатита 

Лекция № 93. Коморбидность - сочетание у одного больного нескольких хронических заболеваний: хроническая инфекция, воспаления, системные метаболические изменения, ятрогении, социальный статус, экология, генетическая предрасположенность...

... далі >>
 

Вибір антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію, ішемічну хворобу серця та неалкогольну жирову хворобу печінки 

Лекція № 41. Найчастіше у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) і дисліпідемію виявляють ураження паренхіми печінки в результаті мета6олічних захворювань, які зараховують до неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП). Ця потологія розвивається у хворих, які не вживають алкоголь у дозах, достатніх для ураження печінки…

... далі >>
 

Вопросы медикаментозной безопасности антигипертензивной терапии 

Лекция  №30. Любое вещество способное оказать терапевтическое воздействие, также может вызывать нежелательные эффекты...

... далі >>
 

Неалкогольна жирова хвороба печінки як новий фактор ризику ІХС 

Статья №15 Патологічні процеси при ліпідному дистрес-синдромі (АДС), основу яких складають порушення ліпідного обміну, мають загаль­ні етіопатогенетичні закономірності незалежно від нозології...

... далі >>
 

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Исследование FLARE: эффективность катетерной тромбэктомии у пациентов с ТЭЛА промежуточного риска.

В качестве оценки эффективности процедуры авторы анализировали показатели правого желудочка после вмешательства... В качестве оценки эффективности процедуры авторы анализировали показатели правого желудочка после вмешательства... >>>

Суточное мониторирование АД в предикции смерти.

Авторы сравнивали проведение суточного мониторирования артериального давления с офисными измерениями и оценкой АД в клинике... Авторы сравнивали проведение суточного мониторирования артериального давления с офисными измерениями и оценкой АД в клинике... >>>