Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
15.04.2021

Записи на тему: Конопляник Лариса Іванівна

  • RSS

Теми

Нарушение ритма сердца у больных с коморбидными состояниями: влияние неалкогольного стеатогепатита 

Лекция № 93. Коморбидность - сочетание у одного больного нескольких хронических заболеваний: хроническая инфекция, воспаления, системные метаболические изменения, ятрогении, социальный статус, экология, генетическая предрасположенность...

... далі >>
 

Вибір антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію, ішемічну хворобу серця та неалкогольну жирову хворобу печінки 

Лекція № 41. Найчастіше у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) і дисліпідемію виявляють ураження паренхіми печінки в результаті мета6олічних захворювань, які зараховують до неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП). Ця потологія розвивається у хворих, які не вживають алкоголь у дозах, достатніх для ураження печінки…

... далі >>
 

Вопросы медикаментозной безопасности антигипертензивной терапии 

Лекция  №30. Любое вещество способное оказать терапевтическое воздействие, также может вызывать нежелательные эффекты...

... далі >>
 

Неалкогольна жирова хвороба печінки як новий фактор ризику ІХС 

Статья №15 Патологічні процеси при ліпідному дистрес-синдромі (АДС), основу яких складають порушення ліпідного обміну, мають загаль­ні етіопатогенетичні закономірності незалежно від нозології...

... далі >>
 

Конопляник Лариса Іванівна 

завуч кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Препарати від артриту при інфаркті міокарда

Новий науковий крок в розробці протизапальних методів лікування гострої ішемії… >>>