Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
14.04.2021

Записи на тему: Носенко Наталія Миколаївна

  • RSS

Теми

Физические и клинические аспекты гемодинамики. 

Лекция №134. Закономерности течения крови по сосудам, периферическое сопротивление...

... далі >>
 

Методика исследования сосудистой системы. 

Лекция №130.  Протокол дуплексного сканирования. Показатели кровотока в артериях основания мозга...

... далі >>
 

Ехокардіографічне обстеження хворих з аневризмою лівого шлуночка до та після хірургічного лікування 

Лекция № 12. Ехокардіографічне обстеження хворих застосовують для неінвазивної оцінки наслідків ішемії міокарда, оцінки життєздатності міокарда...

... далі >>
 

Особенности ведения больных с постинфарктной ишемической кардиомиопатией после АКШ с аневризмэктомией 

Лекция № 97 Ишемическая кардиомиопатия: наиболее распространенный тип, при котором наблюдается способность перекачивать кровь вследствии дилятации и слабости левого желудочка и основной причиной которого является ишемия (отсутствие кровоснабжения миокарда. вследствие ишемической болезни сердца)...

... далі >>
 

Кардіоміопатія такотсубо. Дилатаційна кардіоміопатія. 

Лекція № 24. Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) - захворювання міокарда, що характеризується розвитком дилатації порожнин серця і виникненням систолічної дисфункції...

... далі >>
 

Недостатність трикуспідального клапана та клапана легеневої артерії. 

Лекції з кардіології № 5. Недостатність клапана  визначається як наявність зворотного потоку через даний замкнутий серцевий клапан. Незначна регургітація, особливо на правобічних клапанах, слід розглядати як фізіологічну. В інших ситуаціях - ехокардіографічне дослідження  повинне включати оцінку анатомії і кількісну оцінку функції клапана, наслідки захворювання клапанів на серцеві камери.

... далі >>
 

ЕхоКГ при ІХС. Ускладнення інфаркту міокарда 

Лекції з кардіології № 7. Ішемічна хвороба серця (ІХС)— стан обумовлений розладом коронарного кровообігу ураження міокарда, що виникає в результаті невідповідності між коронарним кровотоком і метаболічними потребами серцевого м'яза.

... далі >>
 

Вроджені вади серця.(ЕХОкг) №2 

Лекції з кардіології №9.  Врожденные пороки сердца (ВПС) – анатомические (структурные) изменения сердца и/или крупных сосудов, которые имеют или могут приобретать клиническое значение и присутствуют изначально при рождении ребенка.

... далі >>
 

Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на перебіг ІХС протягом двох років спостереження 

Статья № 105. В останній час з’являється все більше даних про виявлення жирової неалкогольної хвороби печінки (НАЖХП) у хворих з кардіоваскулярною патологією, поширеним атеросклерозом, дисліпопротеїнемією, метаболічним синдромом (МС)...

... далі >>
 

Рекомендації з ехокардіографічної кількісної оцінки порожнин серця робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської громадської організаасоції «Асоціація фахівців з ехокардіографії» 

Лекція з кардіології 30. Рекомендації з ехокардіографічної кількісної оцінки порожнин серця робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської громадської організаасоції «Асоціація фахівців з ехокардіографії»

... далі >>
 

Клінічне використання ехокрадіографії (ЕхоКГ) при тромбемболії.  

Лекція з кардіології 20. Проблема інсульту для нашого суспільства зумовлена високим ступенем смертності та інвалідизації пацієнтів. Близько 20% хворих помирають протягом першої доби після інсульту, ще 60% хворих стають важкими інвалідами, і тільки 20% повертаються до своєї професії...

... далі >>
 

Правий шлуночок. (ЕХОкг) 

Лекція з кардіології 19. Актуальність теми: Пошук діагностичних ключів для пояснення симптомів і об'єктивних знахідок. Прогностичне значення і стратифікація ризику при ЛШ недостатності, вроджених вадах, легеневій гіпертензії, ТЕЛА, аритмогенної дисплазії ПШ, ХОЗЛ.

... далі >>
 

Вроджені вади серця при вагітності-2.  

Лекція з кардіології 18. В лекції представлена така патологія: синдром Эйзенменгера, незарощення Боталлового протоку, вроджені клапанні пороки...

... далі >>
 

Вроджені вади серця при вагітності-1.  

Лекція з кардіології 17. Врожденные пороки сердца (ВПС) – анатомические (структурные) изменения сердца и/или крупных сосудов, которые имеют или могут приобретать клиническое значение и присутствуют изначально при рождении ребенка

... далі >>
 

Вроджені вади серця.(ЕХОкг) №1 

Лекція з кардіології 16. Врожденные пороки сердца (ВПС) – анатомические (структурные) изменения сердца и/или крупных сосудов, которые имеют или могут приобретать клиническое значение и присутствуют изначально при рождении ребенка.

... далі >>
 

Вроджені вади серця при вагітності. №3 

Лекція з кардіології 15. Врождённые пороки сердца-каорктация аорты, тетрада Фалло, аномалия Эбштейна...

... далі >>
 

Ехокардіографічна діагностика кардіоміопатії.  

Лекція з кардіології 14. Кардіоміопатія (КМП)-патологія міокарду, при якій відбуваються його структурні або функціональні порушення, і які не зумовлені ішемічною хворобою серця, гіпертензією, клапанними вадами і вродженими захворюваннями серця.

... далі >>
 

Ехо-візуалізація серця при аритміях.  

Лекція з кардіології 13. Ехо-візуалізація серця при аритміях. Носенко Н.М.. асистент кафедри кардіології й функціональної діагностики. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

... далі >>
 

Аневризма лівого шлуночка серця  

Статья №71. Аневризма лівого шлуночка (ЛШ) є одним з найбільш важких ускладнень трансмурального інфаркту міокарда. Постінфарктна аневризма ЛШ являє собою трансмуральний фіброзний рубець із характерною гладкою внутрішньою поверхнею позбавленої трабекулярного апарата...

... далі >>
 

Тканинний допплер і аневризма лівого шлуночка: нові можливості чи нові обмеження 

Лекції з кардіології № 8. Тканинна допплерівска візуалізація (ТД) - перспективна група методів кількісної оцінки локальної функції міокарда...

... далі >>
 

Сучасна діагностика післяінфарктної аневризми лівого шлуночка 

Статья №42. Частота виникнення та прогресування хронічної серцевої недостатності (ХСН), висока летальність серед пацієнтів із післяінфарктною аневризмою лівого шлуночка (ПІ АЛШ) - актуальна проблема в кардіології...

... далі >>