Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
17.10.2018

Записи на тему: Носенко Наталія Миколаївна

  • RSS

Теми

Физические и клинические аспекты гемодинамики. 

Лекция №134. Закономерности течения крови по сосудам, периферическое сопротивление...

... далі >>
 

Методика исследования сосудистой системы. 

Лекция №130.  Протокол дуплексного сканирования. Показатели кровотока в артериях основания мозга...

... далі >>
 

Ехокардіографічне обстеження хворих з аневризмою лівого шлуночка до та після хірургічного лікування 

Лекция № 12. Ехокардіографічне обстеження хворих застосовують для неінвазивної оцінки наслідків ішемії міокарда, оцінки життєздатності міокарда...

... далі >>
 

Особенности ведения больных с постинфарктной ишемической кардиомиопатией после АКШ с аневризмэктомией 

Лекция № 97 Ишемическая кардиомиопатия: наиболее распространенный тип, при котором наблюдается способность перекачивать кровь вследствии дилятации и слабости левого желудочка и основной причиной которого является ишемия (отсутствие кровоснабжения миокарда. вследствие ишемической болезни сердца)...

... далі >>
 

Кардіоміопатія такотсубо. Дилатаційна кардіоміопатія. 

Лекція № 24. Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) - захворювання міокарда, що характеризується розвитком дилатації порожнин серця і виникненням систолічної дисфункції...

... далі >>
 

Недостатність трикуспідального клапана та клапана легеневої артерії. 

Лекції з кардіології № 5. Недостатність клапана  визначається як наявність зворотного потоку через даний замкнутий серцевий клапан. Незначна регургітація, особливо на правобічних клапанах, слід розглядати як фізіологічну. В інших ситуаціях - ехокардіографічне дослідження  повинне включати оцінку анатомії і кількісну оцінку функції клапана, наслідки захворювання клапанів на серцеві камери.

... далі >>
 

ЕхоКГ при ІХС. Ускладнення інфаркту міокарда 

Лекції з кардіології № 7. Ішемічна хвороба серця (ІХС)— стан обумовлений розладом коронарного кровообігу ураження міокарда, що виникає в результаті невідповідності між коронарним кровотоком і метаболічними потребами серцевого м'яза.

... далі >>
 

Вроджені вади серця.(ЕХОкг) №2 

Лекції з кардіології №9.  Врожденные пороки сердца (ВПС) – анатомические (структурные) изменения сердца и/или крупных сосудов, которые имеют или могут приобретать клиническое значение и присутствуют изначально при рождении ребенка.

... далі >>
 

Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на перебіг ІХС протягом двох років спостереження 

Статья № 105. В останній час з’являється все більше даних про виявлення жирової неалкогольної хвороби печінки (НАЖХП) у хворих з кардіоваскулярною патологією, поширеним атеросклерозом, дисліпопротеїнемією, метаболічним синдромом (МС)...

... далі >>
 

Рекомендації з ехокардіографічної кількісної оцінки порожнин серця робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської громадської організаасоції «Асоціація фахівців з ехокардіографії» 

Лекція з кардіології 30. Рекомендації з ехокардіографічної кількісної оцінки порожнин серця робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської громадської організаасоції «Асоціація фахівців з ехокардіографії»

... далі >>
 

Клінічне використання ехокрадіографії (ЕхоКГ) при тромбемболії.  

Лекція з кардіології 20. Проблема інсульту для нашого суспільства зумовлена високим ступенем смертності та інвалідизації пацієнтів. Близько 20% хворих помирають протягом першої доби після інсульту, ще 60% хворих стають важкими інвалідами, і тільки 20% повертаються до своєї професії...

... далі >>
 

Правий шлуночок. (ЕХОкг) 

Лекція з кардіології 19. Актуальність теми: Пошук діагностичних ключів для пояснення симптомів і об'єктивних знахідок. Прогностичне значення і стратифікація ризику при ЛШ недостатності, вроджених вадах, легеневій гіпертензії, ТЕЛА, аритмогенної дисплазії ПШ, ХОЗЛ.

... далі >>
 

Вроджені вади серця при вагітності-2.  

Лекція з кардіології 18. В лекції представлена така патологія: синдром Эйзенменгера, незарощення Боталлового протоку, вроджені клапанні пороки...

... далі >>
 

Вроджені вади серця при вагітності-1.  

Лекція з кардіології 17. Врожденные пороки сердца (ВПС) – анатомические (структурные) изменения сердца и/или крупных сосудов, которые имеют или могут приобретать клиническое значение и присутствуют изначально при рождении ребенка

... далі >>
 

Вроджені вади серця.(ЕХОкг) №1 

Лекція з кардіології 16. Врожденные пороки сердца (ВПС) – анатомические (структурные) изменения сердца и/или крупных сосудов, которые имеют или могут приобретать клиническое значение и присутствуют изначально при рождении ребенка.

... далі >>
 

Вроджені вади серця при вагітності. №3 

Лекція з кардіології 15. Врождённые пороки сердца-каорктация аорты, тетрада Фалло, аномалия Эбштейна...

... далі >>
 

Ехокардіографічна діагностика кардіоміопатії.  

Лекція з кардіології 14. Кардіоміопатія (КМП)-патологія міокарду, при якій відбуваються його структурні або функціональні порушення, і які не зумовлені ішемічною хворобою серця, гіпертензією, клапанними вадами і вродженими захворюваннями серця.

... далі >>
 

Ехо-візуалізація серця при аритміях.  

Лекція з кардіології 13. Ехо-візуалізація серця при аритміях. Носенко Н.М.. асистент кафедри кардіології й функціональної діагностики. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

... далі >>
 

Аневризма лівого шлуночка серця  

Статья №71. Аневризма лівого шлуночка (ЛШ) є одним з найбільш важких ускладнень трансмурального інфаркту міокарда. Постінфарктна аневризма ЛШ являє собою трансмуральний фіброзний рубець із характерною гладкою внутрішньою поверхнею позбавленої трабекулярного апарата...

... далі >>
 

Тканинний допплер і аневризма лівого шлуночка: нові можливості чи нові обмеження 

Лекції з кардіології № 8. Тканинна допплерівска візуалізація (ТД) - перспективна група методів кількісної оцінки локальної функції міокарда...

... далі >>
 

Сучасна діагностика післяінфарктної аневризми лівого шлуночка 

Статья №42. Частота виникнення та прогресування хронічної серцевої недостатності (ХСН), висока летальність серед пацієнтів із післяінфарктною аневризмою лівого шлуночка (ПІ АЛШ) - актуальна проблема в кардіології...

... далі >>
 

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Ривароксабан при транскатетерній заміні аортального клапана.

Дослідження GALILEO була передчасно припинено після попереднього аналізу, який показав, що ривароксабан  пов'язаний зі збільшенням смертності від усіх причин... >>>