Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
26.08.2019

«Компания Alvogen была создана в 2009 году и всего за несколько лет сделала огромный прорыв в фармацевтической индустрии. Успех компании обеспечили инновационная бизнес-модель, динамичное развитие и фокус на результат.

«Фармацевтична фірма «Дарниця»

STADA CIS

Компанія Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп. Менаріні Груп

Gedeon Richter

20.04.2015 22:05
Версія для друку
  • RSS

Науковий конгрес з міжнародною участю «Проблемні питання медицини невідкладних станів: теоретичні та практичні їх аспекти» 23-24 квітня 2015 року в м.Київ. 

Науковий конгрес з міжнародною участю  «Проблемні питання медицини невідкладних станів: теоретичні та практичні їх аспекти» 23-24 квітня 2015 року в м.Київ.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України

Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

Київська міська станція екстренної медичної допомоги та медицини катастроф

УНПЦ екстреної медичної допомоги та медици­ни катастроф

ВГО „Всеукраїнська Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф"

ПРОГРАМА

наукового конгресу з міжнародною участю

«Проблемні питання медицини невідкладних станів: теоретичні та практичні їх аспекти»

 

                                                         23-24 квітня 2015 року

                                                                                                                                Київ - 2015

Вельмишановний (а)

Маємо честь запросити Вас прийняти участь у роботі наукового конгресу працівників екстренної медичної допомоги та медицини катастроф «Проблемні питання медицини невідкладних станів: теоретичні та практичні їх аспекти».

Конгрес проводиться згідно Реєстру з'їздів, конгресів, симпо­зіумів та науково-практичних конференцій, затвердженого МОЗ і НАМН України, №5 у розділі - «Конгреси».

Конгрес відбудеться у м. Києві 23-24 квітня 2015 року в Націо­нальній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за адресою: м. Київ (04112), вул. Дорогожицька, 9 (їхати: від заліз­ничного вокзалу - метро до зупинки «Дорогожичі»).

Відкриття конгресу 23 квітня 2015 року о 930.

Реєстрація учасників буде проводитися в фойє НМАПО імені П.Л. Шупика 22 квітня 2015 року з 1500 до 1700 і 23 квітня з 800 до 930 за тією ж адресою. Поселення учасників конгресу відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, їхати тролейбусом № 18 до зупинки кінотеатр «Кадр».

Голова організаційного комітету конгресу

Вороненко Юрій Васильович - Ректор НМАПО імені П.Л. Шупика,академік НАМН України, професор.

Співголови:

Зозуля Іван Савович - професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л.Шупика.

Рощин Георгій Георгійович - професор, зав. кафедри медицини катастроф НМАПО імені П.Л.Шупика, Голова проблемної комісії за спеціальністю «Медицина невідкладних станів та медицини катаст­роф» МОЗ України.

Мороз Євген Денисович - директор Українського НПЦ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Ткаченко Олександр Анатолійович - головний лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Вершигора Анатолій Васильович - головний лікар Київської міської станції екстренної медичної допомоги та медицини катастроф.

Робочі мови конгресу - українська, російська, англійська.

Регламенти: виступи - до 15 хв., обговорення - до 5 хв.

Телефони для довідок:

НМАПО імені П.Л. Шупика - Зозуля Іван Савович, тел. 456-80-50;

Гош Раїса Іванівна, тел. 440-61-92.
Ілюстрація доповідей: мультимедійна.

23 КВІТНЯ, ЧЕТВЕР

(актова зала)

930-1000 ВІДКРИТТЯ КОНГРЕСУ ТА ПРИВІТАННЯ

Вороненка Ю.В. - ректор НМАПО імені П.Л. Шупика, академік НАМН України, професор

Шекера О.Г. - директор Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, професор

                                                            1000-1330 ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Модератори: Вороненко Ю.В., Зозуля І.С., Мороз Е.Д., Боброва В.І., Рощін Г.Г., Стрельніков М.О., Вершигора А.В., Ткаченко О.А., Ніконов В.В., Шекера О.Г.

Мороз Є.Д., Близнюк М.Д., Печиборщ В.П., Сацик И.К.

Підсумки роботи екстреної медичної допомоги за 2014 рік та основні напрямки подальшого розвитку (м. Київ).

Рощин Г.Г., Мороз Є.Д., Зозуля І.С.

Розвиток екстреної медичної допомоги в країнах Європейського Союзу (м. Київ).

Юрченко В.Д., Курдиль Н.В., Максименко М.В., Трофімова К.І.

Методологічні засади розробки індикаторів ефективності роботи екстреної медичної допомоги (м. Київ).

Гур'єв С.О., Ткаченко О.А., Іскра Н.І., Близнюк М.Д., Печиборщ В.П., Михайловський М.М., Сандрацький М.Г., Лобода Г.Г.

Лікарні швидкої медичної допомоги в системі екстреної медичної допомоги України (м. Київ).

Новицкая-Усенко Л.В.

Органопротекторный эффект раствора сукцината, использование его для целенаправленной профилактики и коррекции органных дисфункций (м. Харків).

Поталов С.А., Голдовский Б.М, Сериков К.В., Сидь Е.В.

Лечение церебральной дисфункции в остром периоде ОНМК (г. Запорожье).

Зозуля І.С., Зозуля А.І.

Основні сучасні принципи лікування мозкових інсультів (м. Київ).

Черній В.І.

Шок: діагностика та лікування (м. Донецьк).

Мазуренко О.В., Рощін Г.Г., Ткаченко О.А., Сандрацький М.Г., Мацидонська І.В.

Ризики в системі охорони здоров'я пов'язані з надзвичайними ситуаціями (м. Київ).

Сорокина Е.Ю.

Опыт применения транексамовой кислоты в терапии желудочно-кишечного кровотечения (г. Днепропетровск).

Боброва В.І.

Принципи надання невідкладної допомоги при набряку головного мозку на догоспітальному етапі (м. Київ).

Макуха Н.Т.

Принципы терапии ОРВИ у детей (г.Киев).

Гур'єв С.О., Рощін Г.Г., Печиборщ В.П., Михайловський М.М., Сандрацький М.Г., Мостіпан О.О.

Запровадження медичної складової «кодексу цивільного захисту насе­лення» (м. Київ).

НіконовВ.В., Курсов С.В., ЛизогубК.І., Феськов О.Е., Іванченко Д.О.

Перспективи негайної оцінки волемічного стану на основі заходів сучасного неінвазійного моніторингу (м. Харків).

Голдовський Б.М., Поталов С.А., Сидь Е.В.

Современные подходы к диагностике и лечению гипертензивных кризов (г. Запорожье)

1330-1400 ПЕРЕРВА

1400-1700  ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(актова зала)

Модератори: Паламарчук В.І., Голдовський Б.М., Слонецький Б.І.

Слонецький Б.І., Тутченко М.І., Ахмед М.О.Батавіл, Лобанов С.М., Березенко І.М.

Перитонеогенний сепсис - місце ятрогенії у фатальності діагностики та лікування (м. Київ).

Ніконов В.В., Чернов О.Л., Загуровський В.М., Феськов О.Е., Полторацький В.Г.

Визначення показника перфузійного індексу у постраждалих з полі-травмою на ранньому шпитальному етапі (м. Харків).

Нестеренко А.Н., Щербина Ю.В., Бойцун И.Н., Харченко Е.Н., Воробьева Т.И., Нестеренко Е.А., Нестеренко И.А.

Дифференциальний подход к вибору противомикробной терапии хи-рургической инфекции и сепсиса в условиях катастрофи антибио-тикорезистентности (г. Донецк).

Сидь Е.В., Голдовский Б.М., Сериков К.В., Поталов С.А.

Ранние маркери диагностики инфаркта миокарда (г. Запорожье).

Губський Ю.І., Зозуля І.С.

Клінічні, біоетичні та медико-юридичні аспекти термінальних станів: паліативна медицина чи невідкладна допомога? (м. Київ).

Ганджа Т.І., Супрун А.О., Олефіренко А.С., Набухотний П.Ф.

Надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі пацієнтам з гострим коронарним синдромом згідно уніфікованого протоколу (м. Київ).

Курсов С.В., Яцина Г.С., Яковцов А.В., Полторацький В.Г., Шкурат А.М.

Результати лікування пацієнтів із странгуляційною асфіксією на догос­пітальному етапі та в умовах відділення інтенсивної терапії багатопрофільної лікарні швидкої та невідкладної допомоги (м. Харків).

Зозуля І.С., Боброва В.І., Іващенко О.В., Ганджа Т.І.

Основні нормативно-правові документи викладання медицини невідклад­них станів для керівників баз стажування та лікарів-інтернів (м. Київ).

Коваленко О.Є., МатюхаЛ.Ф., Гостєва А.В.

Курація хворих в реабілітаційному періоді інсульту на первинній та вто­ринній ланці медичної допомоги (м. Київ).

Паламарчук В.І., Крестянов М.Ю., Лисенко В.М., Балацький Р.О.

Електрозварювання очеревини при лапаросопічній ТАРР герніопластиці (м. Київ).

Анкін М.Л., Попов В.А., Бабак С.Н.

«Data dе соntrоl» - тактика лікування постраждалих з політравмою (м. Київ).

Згржебловська Л.В., Красюк С.П.

Роль антибактеріальної терапії в лікуванні нозокоміальної пневмонії у постраждалих з тяжкою політравмою (м. Київ).

Дуда О.К., Коцюбайло Л.П.

Гострий респіраторний синдром в клініці інфекційних хвороб (м. Київ).

                1400 _ 1700 СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ИАЙСТЕР-КЛАС

                                                                    (аудиторія №4)

                                               «Актуальні питання військової медицини»

Модератори: Рощин Г.Г., Шекера О.Г., Слонецький Б.І., Тутченко М.І., Козинець Г.П., Курділь Н.В.

Шекера О.Г.

Актуальні питання воєнно-медичної доктрини (м. Київ).

Рощін Г.Г., Мазуренко О.В

Цивільно-військовий оперативний штаб, як основний елемент подолання наслідків надзвичайних ситуацій (м. Київ).

Зозуля А.І.

Військова черепно-мозкова травма: надання допомоги (м. Київ).

Козинець Г.П., Воронін А.В., Ціганков В.П., Коваленко О.М., Ісаєнко Н.П., Назаренко В.М.

Надання невідкладної та спеціалізованої медичної допомоги постраждалим з термічною травмою та ураження м'яких тканин під час масових акцій та АТО (м. Київ).

Зозуля І.С.

Травматичний шок: надання екстреної медичної допомоги (м. Київ).

Побєл А.М., Кляцький Ю.П., Трибушний О.В., Труфанов І.І.

Лікування комплексного регіонального больового синдрому верхньої кінцівки (м. Запоріжжя).

Курділь Н.В., Левченко О.Є., Іващенко О.В., Падалка В.М.

Огляд сучасних бойових отруйних речовин: хімічні засоби нелетальної дії (м. Київ).

Назаренко      Іскра Н.І., Гонтаренко В.О., Сличко І.Й.

Формування  професійно-психологічної  готовності  рятувальників  до надання домедичної допомоги (м. Київ).

Курсов С.В., Гавріков О.Є., ЛизогубК.І., Феськов О.Е., Загуровський В.М.

Визначення показника перфузійного індексу у постраждалих з політравмою на ранньому шпитальному етапі (м. Харків).

Шуригін О.Ю., Гур'єв С.О., Кузьмін В.Ю., КрилюкВ.О.

Використання методики тимчасової зупинки кровотечі та централізації кровообігу у травмованих з масивною внутрішньочеревною кровотечею (м. Київ).

Герцен Г.І., Процик А.І., Мовчан О.С., Білоножкін Г.Г., Штонда Д.В.

Дорожньо-транспортний травматизм (ДТТ) та догоспітальна допомога потерпілим внаслідок ДТП (м. Київ).

Назаренко І. І., Близнюк М.Д., Іскра Н.І., Сличко І.Й., Лобода Г.Г.

Ефективність  застосування  «Програми  цілеспрямованої  професійно-психологічної підготовки рятувальників» до діяльності в екстремальних умовах (м. Київ).

Рощін Г.Г., Деніел Смайлі, Синельнік С.В., Кузьмін В.Ю., Мазуренко О.В.

Підготовка лікарів та військовослужбовців силових відомств за програма­ми тактичної медицини ТССС та ТЕСС (м. Київ, м. Сакраменто).

Максименко М.В.

Принципи надання ЕМД в умовах бойових дій (м. Київ).

Убогов С.Г.

Аналіз складу та особливостей використання аптечок індивідуальних волонтерськими організаціями, діючими в зоні проведення АТО (м. Київ).

Гур'єв С.О., Іскра Н.І., Ткаченко Д.Г.

Зупинка кровотечі, як першочерговий захід у разі впливу механічного вра­жаючого чинника (м. Київ).

1400 - 1800 СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ТА МАЙСТЕР-КЛАС

                                                                  (зал-засідань, аудиторія №3)

                                                                     «Невідкладна кардіологія»

Модератори: Долженко М.М., Соколов М.Ю., Давидова І.В. Долженко М.М.

Про профілактику невідкладних станів та ускладнень серцево-судинних захворювань в практиці сімейного лікаря (м. Київ).

Соколов М.Ю.

Гострий коронарний синдром зі стійкою елевіцією сегменту 8Т: перкутана реперфузійна терапія та супутнє лікування (м. Київ).

Долженко М.М.

Гострий коронарний синдром у хворого з метаболічним синдромом: вибір гіполіпідемічної терапії (м. Київ).

Давидова І.В.

Персоніфікація лікування хворих з АГ: стратегії майбутнєго? (м. Київ).

Долженко М.М.

Майстер-клас. Як запобігти ішемічного інсульту у хворого з фібриляцією передсердь (м. Київ).

Давидова І.В.

Ішемічна хвороба серця: що ми знаємо, що ми робимо, що ми можемо змі­нити? (м. Київ).

Долженко М.М.

Сучасна антиангінальна терапія у лікуванні ІХС (м. Київ).

                                                      1700 ОБГОВОРЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

Увага! Нарада головних спеціалістів з медицини невідкладних станів та медицини катастроф, а також завідувачів кафедрами відбудеться 23 квітня 2015 р. о 1200 в аудиторії №3 (І поверх).

                                                                                    24 КВІТНЯ, П'ЯТНИЦЯ

                                                       900_1400 ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(актова зала)

Модератори: Паламарчук В.І., Зозуля І.С., Біляєва О.О., Герцен Г.І., Голяновський О.В.

Паламарчук В.І., Лисенко В.М., Крестянов М.Ю., Балацький Р.О.

Електрозварювання червоподібного відростка з брижею при лапаро-скопічній апендектомії (м. Київ).

Волосовець А.О.

Вплив часу виникнення супратенторіального ішемічного мозкового ін­сульту на розмір вогнища ішемії та тяжкість неврологічного дефіциту (м. Київ).

Свиридова Н.К.

Особливості діагностики та лікування хворих з гострим ішемічним інсуль­том (м. Київ).

Галушко О.А.

Особливості діагностики і лікування інсульту у хворих на цукровий діабет (м. Київ).

Головченко Ю.І., Тріщинська М.А.

Особливості клініки і діагностики інсультів у вертебро-базелярному ба­сейні (м. Київ).

Ігрунова К.М., Зозуля І.С.

Застосування нової ефективної системної діагностики стадії розвитку патології серця для визначення ступеня ризику та терміну виникнення раптової серцевої смерті (м. Київ).

Орел В.В., Марков Ю.І.

Особливості базових реанімаційних заходів у дітей (м. Київ).

Беляева О.А., Крьіжевский В.В., Рьібянец Ю.В., Уланович Л.И., Галицкий Т.М.

Комплексний подход лечения гнойно-некротических процессов у больних с синдромом диабетической стопи (г. Киев).

ПаламарчукВ.І., Лисенко В.М., Крестянов М.Ю., Балацький Р.О.

Електрозварювання міхурового протока з артерією при лапароскопічній холецистектомії (м. Київ).

Кондрацька І.М., Панченко О.В., Маньковський Б.М.

Вплив інфузійної терапії Ксилатом на рівень кетонових тіл в крові пацієнтів з діабетичним кето ацидозом (м. Київ)

Дарий В.И., Смирнова Л.М., Голдовский Б.М., Сериков К.В., Алексеенко Ю.П., Неустроев С.Б., Филимонов Р.В.

Коррекция церебрального перфузионного давления у больньїх с ишеми-ческим инсультом в зависимости от вьіраженности "общемозговой симп­томатики" (г. Запорожье).

Глоба М.В., Цімейко О.А., Чеботарьова Л.Л., Ващенко В.В., Трет'якова А.І.

Значення ультрасонографічного та електроенцефалографічного досліджень при хірургічному лікуванні церебральної артеріальної аневризми в гост­рому періоді розриву (м. Київ).

Максименко М.В.,Фірсова А.В, Тюлюкін І.О.

Особливості діагностики на догоспітальному етапі у пацієнтів із гострою судинною недостатністю кишківника (м. Київ).

Голяновський О.В., Рощина Г.Ф., ГончароваЛ.І., Коробко О.М., Коркіна Ю.В.

Комплексний підхід до проблеми кровотеч в акушерсько-гінекологічній практиці - алгоритм дій (м. Київ).

Біляєва О.О., Балінська М.І., Устинченко Ф.А., Галицький Т.С.

Вибір хірургічної тактики лікування гострого тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок у осіб похилого та старечого віку (м. Київ).

Радзіховський А.П., Біляєва О.О., Знаєвський М.І., Іванченко Р.В.

Вплив раннього ентерального харчування на результати лікування хворих з гострою непрохідністю кишечника (М. Київ).

Сусак Я.М., Сличко І.Й., Лобанов С.М.

Оптимізація комплексного лікування хворих на цироз печінки (м. Київ).

Леуш С.С., Рощіна Г.Ф., Мацидонська І.В., Швець Л.Л., Деденко С.І., Коркіна Ю.В.

Діагностичний алгоритм гострої акушерсько-гінекологічної патології в практиці лікарів суміжних спеціальностей (м. Київ).

Лисенко В.М., Бишовець С.М., Зубаль В.І.

Технологія швидкого відновлення в невідкладній лапароскопічній хірургії (м. Київ).

Курдиль Н.В., Зозуля И.С., Иващенко О.В.

Особенности острых отравлений фосфорорганическими пестицидами: рекомендации для догоспитального этапа (г. Киев).

Фелештинський Я.П., Пироговський В.Ю., Сорокін Б.В., Плем'яник С.В., Гречана У.І.

Синдром Дадлі-Клінгенштейна як маловідома «клінічна маска» пухлин тонкої кишки (м. Київ).

Шендрик В.Г.

Надання допомоги хворим на бешиху на госпітальному етапі (м. Київ).

Ігрунова К.М., Зозуля І.С., Яковлев Б.Ф.

Роль ендотоксикозу у розвитку критичних станів організму (м. Київ).

Шкурат А.Н., Анищук В.П., Загуровский В.М., Яцина Г.С.

Неотложная помощь при передозировках и отравлениях кардиотоксическими веществами (м. Харків).

                                       СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

Кондрацький Я.Б., Качмарик Д.Л., Панас О.М., Винарчик М.Й., Деркач Ю.В., Кондрацький Б.О., Новак В.Л.

Порівняльна оцінка впливу інфузійних розчинів на перебіг експеримен­тального токсичного гепатиту (м. Львів).

Лайко А.А., Гавриленко Ю.В.

Діагностика і лікування рецидивуючих носових кровотеч у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу (м. Київ).

Іващенко О.В., Зозуля І.С., Ганджа Т.І.

Особливості викладання медицини невідкладних станів для керівників інтернів на базах стажування (м. Київ).

Марков Ю.І., Лукашевич Л.Т., Богомол А.Г., Орел В.В., Фенько К.В.

Коморбідні (поліморбідні) стани, асоційовані з алкогольною інтоксикацією (м. Київ).

Максименко М.В., Тюлюкін І.О., Фірсова А.В.

Практика застосування інтерактивних методів навчання, обліку та контролю лікарів-інтернів з медицини невідкладних станів (м. Київ).

Боброва В.І.

Двосторонній зв'язок між керівником інтернів бази стажування і про­фесорсько-викладацьким складом кафедри - основа підвищення якості рівня підготовки лікаря-інтерна з медицини невідкладних станів (м. Київ).

Марков Ю.І., Орел В.В., Лукашевич Л.Т., Богомол А.Г., Фенько К.В., Федун С.В., Остапенко С.М.

Алкогольна інтоксикація у пацієнтів з скелетною травмою та полісистемними пошкодженнями на ранньому госпітальному етапі (м. Київ).

Ткаченко А.Є.

Значення діагностичної ультрасонографії за протоколом РА8Т в діаг­ностиці поєднаної абдомінальної травми (м. Київ).

Гоженко А.И., Васильев А.А., Васильев А.А.

Влияние ксенона на соматическое состояние крис в условиях моделиро-вания огнестрельного поражения брюшной полости (м. Київ).

Орел В.В., Марков Ю.І.

Навчально-методична робота керівників лікарів-інтернів з фаху "Ме­дицина невідкладних станів" на базах стажування (м. Київ).

Боброва В.І., Кіт І.В.

Визначення змін з боку нервової системи на догоспітальному етапі (м. Київ).

Зозуля І.С., Зозуля А.І.

Первинна профілактика виникнення мозкового інсульту (м. Київ).

Леуш С.С., Рощіна Г.Ф., Швець Л.Л., Деденко С.І., Коркіна Ю.В., Шекера Т.Д.

Гіповолемія й шок, як причина материнської смертності (м. Київ).

Зозуля І.С., Боброва В.І., Іващенко О.В., Ганджа Т.І.

Основні нормативно-правові документи викладання медицини невідклад­них станів лікарям-інтернам (м. Київ).

Іванченко Р.В.

Визначення токсичності кишкового вмісту в аспекті тактики лікування хворих на гостру непрохідність кишечника (м. Київ).

Пузанова А.Г.

Диференційна діагностика та способи корекції гострої психологічної травми внаслідок нещасної події (м. Одеса).

Левченко В.А., Овчар А.І.

Профілактика повторних гіпертонічних кризів при м'якій артеріальній гіпертензії (м. Івано-Франківськ).

Самура Б.А., Голдовский Б.М., Поталов С.А., Сидь Е.В., Сериков К.В.

Возможности экспресс-теста на Б-димер в диагностике острых тромбозов на догоспитальном этапе (г. Запорожье).

Сорокіна О.Ю., Кільчевська Є.В.

Питання оптимізації методів знеболення у постраждалих з травмою кін­цівок на догоспітальному етапі (м. Дніпропетровськ).

Ігрунова К.М., Зозуля І.С.

Клітиннй резерв організму як критерій діагностики, профілактики та лі­кування критичних станів (м. Київ).

Феськов А.Е., Чернов А.Л., Ніконов В.В., Курсов С.В.

Протоколы догоспитальной диагностики и лечения: реалии и перспективы (г. Харьков).

Сусак Я.М., Ткаченко О.А., Сківка Л.М., Лобанова О.М., Дирда О.О.

Значення  фагоцитарної активності  нейтрофілів та моноцитів  пери­феричної крові у виникненні гнійних ускладнень гострого некротичного панкреатиту (м. Київ).

Руденко Л.В., Білогривенко С.Г.

Діагностика забою серця у хворих з закритою травмою грудної клітки (м. Київ).

                                                                      1400-1500 ОБГОВОРЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

                                                             ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ТА ЗАКРИТТЯ КОНГРЕСУ

 

Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.webcardio.org.
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin