Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
24.02.2020

«Компания Alvogen была создана в 2009 году и всего за несколько лет сделала огромный прорыв в фармацевтической индустрии. Успех компании обеспечили инновационная бизнес-модель, динамичное развитие и фокус на результат.

«Фармацевтична фірма «Дарниця»

STADA CIS

Компанія Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп. Менаріні Груп

Gedeon Richter

09.07.2015 14:11
Версія для друку
  • RSS

Інфаркт міокарду, спричинений емболією коронарних артерій. 

Автори оцінювали поширеність, клінічні особливості, наслідки, а також критерії встановлення діагнозу інфаркту міокарду, спричиненого емболією коронарних артерій...В Японії проведено перше дослідження, метою якого було встановлення поширеності, клінічних особливостей і прогнозу у пацієнтів з інфарктом міокарду (ІМ), спричиненого емболізацією коронарних артерій. Виявилось, що у 2,9% пацієнтів спостерігається саме цей тип #ІМ. Авторами запропоновано перелік діагностичних критеріїв емболії коронарних артерій, в основному заснованих на методах візуалізації.

За словами дослідників, емболія коронарних артерій найчастіше спричинена наявністю фібриляції передсердь, і хоча рівні 30-денної смертності даної категорії пацієнтів однакові з відповідними показниками у пацієнтів з іншими типами ІМ, при ІМ, причиною якого є #емболія коронарних артерій, рівні 5-річної смертності достовірно вищі. Таким чином, дана група пацієнтів представляє підгрупу дуже високого ризику і потребує ретельного спостереження.

В коментарях зазначається, що рівні ІМ, спричинених розривом атеросклеротичної бляшки, у пацієнтів 60-80 років загалом знижуються, в той час як поширеність емболічних ІМ за відсутності хронічної коронарної хвороби серця зростає, що можна пояснити збільшення розповсюдженості #ФП при старінні населення.

Емболія коронарних артерій, коли джерелом тромбозу є не коронарни артерія, є важливою, але недостатньо вивченою причиною ІМ. На сьогоднішній день найбільше дослідження з вивчення даної проблеми включало дані 55 пацієнтів, отриманих при аутопсії, і 14 пацієнтів – в клінічному дослідженні.

Зазначається, що ідентифікувати даних пацієнтів досить складно, позаяк виявлення джерела тромбу (наприклад вушка лівого передсердя) за допомогою черезстравохідної ехокардіографії в гострій фазі ІМ проводиться дуже рідко.

З метою визначення розповсюдження, клінічних характеристик і наслідків у пацієнтів з емболією коронарних артерій автори проаналізували випадки гострого інфаркту міокарду у 2135 пацієнтів, що були госпіталізовані в період з 2001 по 2013 роки.

Після виключення пацієнтів з анамнезом ІМ і перкутанного коронарного втручання/операції аорто-коронарного шунтування в анамнезі в аналіз було включено 1776 пацієнтів. Серед цієї групи у 52 пацієнтів згідно з запропонованими критеріями була емболія коронарних артерій (32 визначених і 20 можливих).

Середній вік пацієнтів з емболією коронарних артерій склав 66 років, 60% пацієнтів були чоловіками. У пацієнтів з атеросклеротичним ІМ середній вік склав 68 років і 71% пацієнтів був чоловічої статі.

Однак, при порівнянні з іншими пацієнтами, у пацієнтів з емболією коронарних артерій рідше виявлявся цукрови діабет ІІ типу (8% у порівнянні з 40%), артеріальна гіпертензія (48% у порівнянні з 67%) чи дисліпідемія (31% у порівнянні з 54%). У більш ніж половини пацієнтів з емболією коронарних артерій (60%) відмічалась низька кількість балів за шкалою CHADS2 – від 0 до 1.

У пацієнтв з емболією коронарних артерій значно частіше спостерігалась ФП (73% у порівнянні з 7%); у чверті пацієнтів відмічалась кардіоміопатія, а у 15% - клапанні вади серця.

Рівні 30-денної смертності-від-всіх-причин в двох групах: померло три пацієнти групи емболії коронарних артерій і 55 пацієнтів в групі атеросклеротичного ІМ (6% у порівнянні з 3%, Р=0.240). Три смерті в групі емболії коронарних артерій були спричинені раком легень і раком стравоходу, в той час як в 52 випадках з 55 в іншій групі були внаслідок серцево-судинних причин.

Впродовж періоду спостереження в середньому протягом 49 місяців у 5 з 52 пацієнтів з емболією коронарних артерій (10.4%) були зареєстровані повторні емболічні епізоди. Автори зазначають, що повторні емболічні події були зафіксовані виключно у пацієнтів з нецільовими значеннями мижнародного нормалізаційного відношення, що підкреслює необхідність адекватної терапії антагоністами вітаміну К з метою профілактики рецидивів коронарної емболізації.

5-річні рівні смертності-від-всіх-причин і кардіальної смертності у пацієнтів з емболією коронарних артерій були достовірно вищі у порівнянні з групою пацієнтів з неемболічними ІМ (28% у порівнянні з 7.6%; P<0.001; і 17.5% у порівнянні з 3.4%; P<0.001, відповідно).

У 45 пацієнтів з емболією коронарних артерій, які були подібні з пацієнтами з іншими формами ІМ стосовно віку, статі, цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, дисліпідемії, статусу паління і показника фракції викиду ЛШ, 5 річний ризик смерті-від-всіх-причин (ВР 7.66, 95% ДІ 1.65-35.45; P<0.001) і кардіальної смерті (ВР 9.29; 95% ДІ 1.13-76.5; P<0.001) залишались значно підвищеними.

Запропоновані критерії клінічного діагнозу емболії коронарних артерій.

Великі критерії

• Ангіографічні ознаки емболії коронарних артерій без наявності атеросклеротичного компоненту

• Супутня емболізація коронарних артерій в декількох відділах

• Супутня сістемна емболізація без виявлення утворення тромбу лівого шлуночка внаслідок гострого ІМ

Малі критерії

•  Стенози <25% при коронарній ангіографії за винятком інфаркт-залежної судини

•  Виявлення джерела емболії за даними трансторакальної, черезстравохідної ехокардіографії, комп’ютерної томографії чи МРТ

•  Наявність факторів ризику емболії: ФП, кардіоміопатія, ревматичне ураження клапанів серця, штучні клапани серця, відкрите овальне вікно, дефект міжпередсердної перегородки, анамнез кардіохірургічного втручання, інфекційний ендокардит чи стани гіперкоагуляції

Визначена емболія коронарних артерій

• Два чи більше великих критерієв чи один великий і два або більше малих критерієв; три малих критерії

Можлива емболія коронарних артерій

•  Один великий і один малий критерій або два малих критерії

Діагноз емболії коронарних артерій не має виставлятися за наявності:

•  Ознаки атеросклеротичного тромбозу.

•  Анамнез коронарної реваскуляризації.

•  Ектазія коронарних артерій.

• Ознаки надриву чи ерозії бляшки в проксимальній частині інфаркт-залежної артерії, встановлені за даними внутрішньосудинного ультразвукового дослідження чи оптичної когерентної томографії

#AMI, #embolization, #Afib

Літературні посилання знаходяться в редакції www.WebCardio.org

Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.webcardio.org.
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Прогнозування ризику постінсультної кардіопатії

Попередні результати дослідження ARCADIA... >>>

Нові спеціалізіції на кафедрі кардіології.

Нові спеціалізіції на кафедрі кардіології. Спеціалізація з електрофізіології - аритмології та спеціалязація з інтервенаційної кардіології... >>>