Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
17.10.2018

Записи на тему: Riсhter Gedeon

  • RSS

Теми

Артериальная гипертензия и болезни печени: в поисках компромисса 

Статья №21 Гипертензия (АГ) по сей день сохраняет характер эпидемии, занимая лидирующие позиции в структуре общей смертности. Распространенность АГ в России и в мире сегодня достигает катастрофических цифр - свыше 40%.

... далі >>
 

Артериальная гипертензия в возрастном аспекте: на что следует обратить внимание 

Статья №20 У больных АГ пожилого и старческо­го возраста особое внимание следует об­ращать на возрастающую опасность возникновения побочных реакций, вызванных конкурентным взаимодей­ствием лекарственных средств...

... далі >>
 

Комбинированное лечение гипертонический болезни: сичетание ингибитора АПФ о тиазирого диуретика 

Статья №19 Артериальная гипертензия (АГ) - стойкое повышение уровня артериального давления (АД): 140/90 мм рт. ст. и выше. 90-95% случаев АГ составляет гипертоническая болезнь (ГБ), в остальных случаях диагностируют вторичные, симптоматические АГ: почечные, или нефрогенные (3-4%), эндокринные (0,1-0,3%), гемодинамические, неврологические, стрессовые, обусловленные приемом некоторых веществ и АГ беременных.

... далі >>
 

Органопротекторные возможности комбинированной терапии блокатораму ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у пациентов с высоким кардиоваскулярным риском 

Статья №18 Гиперактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) является одним из важнейших предик­торов сердечно-сосудистой смертности. Терапия пациентов из группы высокого кардиоваскулярного риска базируется на применении блокаторов РААС, в том числе блокаторов рецепторов ангиотензина Н(лозартан)...

... далі >>
 

Выбор фиксированной комбинации лизиноприла и гидрохлоротиазида при лечении артериальной гипертонии 

Статья №17 В настоящее время в связи с активным внедрением в практику лечения артери­альной гипертонии (АГ) широкого перечня фиксированных в одной таблетке лекар­ственных комбинаций, практическому врачу все чаще приходится сталкиваться с проблемой их выбора...

... далі >>
 

110-літній ювілей Гедеон Ріхтер 

27.04.2012 15:33 Categories: Riсhter Gedeon Новини

Ми пишаємося тим, що після цих 110 років ми зберегли дух ком­панії через самовіддану роботу та особливий підхід до людей і охорони здоров'я.Одним з найважливіших елементів сучасної стратегії Гедеон Ріхтер є ефективне поєднання вікових тради­цій угорського фармацевтичного виробництва з високоякісни­ми сучасними технологіями.

... далі >>
 

Сартани у лікуванні діабетичної нефропатії: погляд на лозартан 

Статья №16 В статье представлены основные факторы прогрессирования диабетической нефропатии, такие как микроальбуминурия, протеинурия, артериальная гипертензия, активация локальной ренин-ангиотензиновой системы, а также современные возможности терапии заболевания.

... далі >>
 

Неалкогольна жирова хвороба печінки як новий фактор ризику ІХС 

Статья №15 Патологічні процеси при ліпідному дистрес-синдромі (АДС), основу яких складають порушення ліпідного обміну, мають загаль­ні етіопатогенетичні закономірності незалежно від нозології...

... далі >>
 

Комбинированная антигипертензивная терапия в лечении артериальной гипертензии 

Статья №14 Результаты крупных рандомизированных исследований позволили прийти к выводу, что без эффективного контроля уровня артериального давления невозможно добиться значительного снижения сердечно-сосудистой смертности и заболеваемости...

... далі >>
 

Gedeon Richter 

30.03.2011 15:15 Categories: Riсhter Gedeon Партнери

Угорська компанія «Гедеон Ріхтер» (Gedeon Richter) має більш ніж віковий досвід роботи на фармацевтичному ринку й завоювала високий авторитет у світі. Компанія займається виробництвом медичних препаратів, маркетингом готових лікарських препаратів, активних субстанцій і проміжних з'єднань.

... далі >>
 

Цільовий рівень артеріального тиску. Як його досягти? 

Статья № 28. Відомо, що основна мета лікування артеріальної гіпертензії (АГ) – досягнення нормального рівня АТ. Адекватний контроль над рівнем АТ протягом 24 год значно знижує ризик розвитку кардіоваскулярних проблем...

... далі >>
 

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Ривароксабан при транскатетерній заміні аортального клапана.

Дослідження GALILEO була передчасно припинено після попереднього аналізу, який показав, що ривароксабан  пов'язаний зі збільшенням смертності від усіх причин... >>>