Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
04.03.2021

Записи на тему: Riсhter Gedeon

  • RSS

Теми

Артериальная гипертензия и болезни печени: в поисках компромисса 

Статья №21 Гипертензия (АГ) по сей день сохраняет характер эпидемии, занимая лидирующие позиции в структуре общей смертности. Распространенность АГ в России и в мире сегодня достигает катастрофических цифр - свыше 40%.

... далі >>
 

Артериальная гипертензия в возрастном аспекте: на что следует обратить внимание 

Статья №20 У больных АГ пожилого и старческо­го возраста особое внимание следует об­ращать на возрастающую опасность возникновения побочных реакций, вызванных конкурентным взаимодей­ствием лекарственных средств...

... далі >>
 

Комбинированное лечение гипертонический болезни: сичетание ингибитора АПФ о тиазирого диуретика 

Статья №19 Артериальная гипертензия (АГ) - стойкое повышение уровня артериального давления (АД): 140/90 мм рт. ст. и выше. 90-95% случаев АГ составляет гипертоническая болезнь (ГБ), в остальных случаях диагностируют вторичные, симптоматические АГ: почечные, или нефрогенные (3-4%), эндокринные (0,1-0,3%), гемодинамические, неврологические, стрессовые, обусловленные приемом некоторых веществ и АГ беременных.

... далі >>
 

Органопротекторные возможности комбинированной терапии блокатораму ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у пациентов с высоким кардиоваскулярным риском 

Статья №18 Гиперактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) является одним из важнейших предик­торов сердечно-сосудистой смертности. Терапия пациентов из группы высокого кардиоваскулярного риска базируется на применении блокаторов РААС, в том числе блокаторов рецепторов ангиотензина Н(лозартан)...

... далі >>
 

Выбор фиксированной комбинации лизиноприла и гидрохлоротиазида при лечении артериальной гипертонии 

Статья №17 В настоящее время в связи с активным внедрением в практику лечения артери­альной гипертонии (АГ) широкого перечня фиксированных в одной таблетке лекар­ственных комбинаций, практическому врачу все чаще приходится сталкиваться с проблемой их выбора...

... далі >>
 

110-літній ювілей Гедеон Ріхтер 

27.04.2012 15:33 Categories: Riсhter Gedeon Новини

Ми пишаємося тим, що після цих 110 років ми зберегли дух ком­панії через самовіддану роботу та особливий підхід до людей і охорони здоров'я.Одним з найважливіших елементів сучасної стратегії Гедеон Ріхтер є ефективне поєднання вікових тради­цій угорського фармацевтичного виробництва з високоякісни­ми сучасними технологіями.

... далі >>
 

Сартани у лікуванні діабетичної нефропатії: погляд на лозартан 

Статья №16 В статье представлены основные факторы прогрессирования диабетической нефропатии, такие как микроальбуминурия, протеинурия, артериальная гипертензия, активация локальной ренин-ангиотензиновой системы, а также современные возможности терапии заболевания.

... далі >>
 

Неалкогольна жирова хвороба печінки як новий фактор ризику ІХС 

Статья №15 Патологічні процеси при ліпідному дистрес-синдромі (АДС), основу яких складають порушення ліпідного обміну, мають загаль­ні етіопатогенетичні закономірності незалежно від нозології...

... далі >>
 

Комбинированная антигипертензивная терапия в лечении артериальной гипертензии 

Статья №14 Результаты крупных рандомизированных исследований позволили прийти к выводу, что без эффективного контроля уровня артериального давления невозможно добиться значительного снижения сердечно-сосудистой смертности и заболеваемости...

... далі >>
 

Gedeon Richter 

30.03.2011 15:15 Categories: Riсhter Gedeon Партнери

Угорська компанія «Гедеон Ріхтер» (Gedeon Richter) має більш ніж віковий досвід роботи на фармацевтичному ринку й завоювала високий авторитет у світі. Компанія займається виробництвом медичних препаратів, маркетингом готових лікарських препаратів, активних субстанцій і проміжних з'єднань.

... далі >>
 

Цільовий рівень артеріального тиску. Як його досягти? 

Статья № 28. Відомо, що основна мета лікування артеріальної гіпертензії (АГ) – досягнення нормального рівня АТ. Адекватний контроль над рівнем АТ протягом 24 год значно знижує ризик розвитку кардіоваскулярних проблем...

... далі >>
 

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Кетонові добавки: новий засіб для лікування серцево-судинних захворювань?

Результати нового огляду досліджень передбачають, що кетонові тіла можуть мати терапевтичні переваги для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями...

  >>>