Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
15.04.2021

Записи на тему: Mildronat

  • RSS

Теми

Метаболическая терапия при хронической почечной недостаточности 

Неухильне зростання розповсюдженості хронічної хвороби нирок (ХХН) спостерігається в усіх країнах світу, тому профілактика розвитку і лікування цієї патології є однією з актуальних проблем сучасної медицини. В останні роки серйозна увага надається впливу порушеної функції нирок на розвиток кардіоваскулярних захворювань (КВЗ) і збільшення серцево-судинної смертності при ХХН. У низці досліджень було доведено, що до значного погіршення прогнозу при серцево-судинній патології призводять підвищення концентрації креатиніну в сироватці крові та зниження швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ), проте на стан нирок у кардіологічних хворих частіше всього звертають увагу тільки після приєднання хронічної ниркової недостатності. О.В. Курята, д.м.н., професор, Є.О. Фролова, В.М. Клюйко, Днiпропетровська державна медична академiя.  www.webcardio.orgСтатья №120. Неухильне зростання розповсюдженості хронічної хвороби нирок (ХХН) спостерігається в усіх країнах світу, тому профілактика розвитку і лікування цієї патології є однією з актуальних проблем сучасної медицини. В останні роки серйозна увага надається впливу порушеної функції нирок на розвиток кардіоваскулярних захворювань (КВЗ) і збільшення серцево-судинної смертності при ХХН.

... далі >>
 

Цитопротекция скелетных мышц как перспективное направление в лечении пациентов с болезнью периферических артерий 

 Понятие «болезнь периферических артерий» (БПА) охватывает ряд некоронарных артериальных синдромов, которые вызваны изменениями структуры и функции артерий, снабжающих внутренние органы (кроме сердца и головного мозга) и конечности. Л.Г. Воронков, д.м.н., профессор, Е.Н. Бесага, к.м.н., отдел сердечной недостаточности ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины. www.webcardio.oСтатья № 119. Цитопротекция скелетных мышц как перспективное направление в лечении пациентов с болезнью периферических артерий.

... далі >>
 

Метаболическая терапия в лечении сердечной недостаточности 

Статья № 128. У статті наведено дані дослідження ефективності включення метаболічного препарату Мілдронат до складу комплексної терапії хронічної серцевої недостатності.

... далі >>
 

Перспективы применения милдроната у больных с сердечно- сосудистой патологией  

Статья № 127. Болезни системы кровообращения занимают ведущее место среди причин смерти в развитых странах мира и Российской Федерации.

... далі >>
 

Эффективность Милдроната. Результаты 

Статья № 124.  В последние годы были достигнуты значительные успехи в профилактике и лечении ишемической болезни сердца (ИБС), однако данное заболевание продолжает занимать первое место среди кардиоваскулярной патологии по частоте осложнений и числу летальных исходов.

... далі >>
 

Место p-fox-ингибиторов свободных жирных кислотв комбинированной терапиисердечно-сосудистых осложненийу больных сахарным диабетом 2-го типа 

Статья № 123. Рост числа больных сахарным диабетом 2-го типа (СД) в последние десятилетиянеоспорим , несмотря на усилия, предпринимаемые для профилактики развития и разработки новых лекарственных средств для лечения этого инвалидизирующего заболевания.

... далі >>
 

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Препарати від артриту при інфаркті міокарда

Новий науковий крок в розробці протизапальних методів лікування гострої ішемії… >>>