Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
21.04.2024

Компанія Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп. Менаріні Груп

 

 

 

 

16.07.2015 00:16
Версія для друку
  • RSS

Кафедра кардіології НУОЗ України ім.П.Л.Шупика 

З 12.09.2012  кафедру кардіології НУОЗ України ім.П.Л.Шупика очолює Заслужений лікар України, д.мед.н., професор Долженко Марина Миколаївна, яка є ученицею член-кор. НАМН і АМН України, Заслуженого діяча науки і техніки, д.мед.н., проф.Боброва Володимир Олексійовича, який очолював кафедру з 1985 року і залишив цю посаду внаслідок хвороби.

З січня 1993 кафедра кардіології змінила назву на кафедру кардіології та функціональної діагностики у зв'язку із злиттям з кафедрою функціональної діагностики.

На кафедрі працювали професор М.К. Фуркало (1979–1999 рр.), який очолював кафедру функціональної діагностики КМАПО ім.П.Л.Шупика з 1979 по 1993 рр., професор Л.А.Стаднюк (1991–2001), д.м.н. А.Г.Білоножко, доценти І.В. Давидова, Л.О.Олександрова, Є.О. Зілинський. Професор М.К. Фуркало — заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, колишній голова Київського наукового кардіо логічного товариства. Під його керівництвом було підготовлено 6 докторів медичних наук та 34 кандидати медичних наук, надруковано більше 320 наукових праць.

У наш час на кафедрі працюють професори, доктори медичних наук  О.Й. Жарінов, О.В. Боброва; доценти, кандидати медичних наук І.В. Давидова, В.О. Куць, С.М. Мимренко, В.І. Зайцева, Поташев С.В., асистенти, кандидати медичних наук Г.П. Вережнікова, Н.О. Ліфантьева, Перепельченко Н.А., Клименко Л.В., Носенко Н.М.

Кафедра є опорною кафедрою з кардіології та функціональної діагностики на Україні, підтримує тісний зв'язок з органами охорони здоров'я на місцях, головними спеціалістами областей, головними лікарями кардіологічних диспансерів і діагностичних центрів. Бере активну участь у підготовці методичних та нормативних документів МОЗ України.

На кафедрі проводяться цикли спеціалізації та передатестаційні цикли з клінічної кардіології та функціональної діагностики. Цикли тематичного удосконалення: «Невідкладна кардіо логія», «Функціональна діагностика в кардіології», «Актуальні питання клінічної фармакології в кардіології», «Актуальні питання клінічної аритмології», «Добове моніторування ЕКГ і артеріального тиску», «Ультразвукове дослідження серця і судин», «Інвазивна кардіологія».

За останні 5 років удосконалили свою професійну майстерність 2428 кардіологів, терапевтів, лікарів функціональної діагностики. План комплектування циклів у середньому виконується на 111 %. Навчальні програми всіх циклів спеціалізації і ПАЦ, що проводяться на кафедрі, затверджені МОЗ України у 2007 і 2008 роках. У 2004 р. опубліковано затверджені МОЗ України тести з функціональної діагностики. У 2008 р. підготовлено до видання оновлені тести з кардіології і функціональної діагностики. Опубліковано також навчальні плани та програми циклів спеціалізації з кардіології і функціональної діагностики. За звітний період підготовлено і затверджено Вченою Радою НМАПО ім. П.Л. Шупика 7 навчальних програм циклів ТУ, що проводяться на кафедрі.

У 2009-2012 рр. за замовленням МОЗ України  виконується бюджетна НДР «Розробка методів профілактики, діагностики та лікування для запобігання надсмертності у чоловіків працездатного віку"

За останні 5 років викладачами кафедри загалом надруковано близько 300 праць, у тому числі 4 монографії, 11 навчально-методичних посібників (серед них 3 мають гриф ЦМК МОЗ України), тести з кардіології, тести з функціональної діагностики, 13 методичних рекомендацій, серед яких 5 мають гриф МОЗ України. Наукові досягнення кафедри захищені 11 патентами. Співробітники кафедри брали активну участь у розробці рекомендацій з діагностики та лікування аритмій серця і серцевої недостатності Української асоціації кардіологів. 

Тільки за останні 5 років захищені та затверджені ВАК України 3 докторські і 10 кандидатських дисертацій. Виконуються 8 кандидатських дисертацій, у тому числі 3 аспірантів і 5 пошукачів кафедри.

У 2004 р. на базі кафедри створено Всеукраїнську громадську організацію «Асоціація фахівців з ехокардіографії», щороку проводяться конференції та майстер-класи з ехокардіографії.

Клінічною базою кафедри є Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, розрахований на 310 ліжок, який у своєму складі має цілу низку відділень: аритмій серця, гострого інфаркту міокарда та відновлювального лікування, атеросклерозу і хронічної ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, серцевої недостатності, хвороб міокарда і вад серця, клінічної фармакології, рентгенендоваскулярної хірургії, консультативну поліклініку, три науково-дослідні лабораторії, відділення популяційних досліджень.

З березня 2008 року клінічною базою кафедри є також Київський міський центр серця на 150 ліжок, у складі якого є 5 кардіохірургічних відділень, у тому числі відділення лікування коронарної недостатності, відділення лікування набутих вад серця, відділення лікування вроджених вад серця для дітей молодшого віку, відділення лікування порушення серцевого ритму, відділення лікування патології міокарда та трансплантації органів і тканин людини. Крім того, в центрі розміщені 10 параклінічних відділень, у тому числі відділення рентгенівської та комп'ютерної томографії; відділення радіонуклідної діагностики; клініко-діагностичні лабораторії.

Учбовий процес, наукові дослідження та лікувальна робота проводяться у стаціонарних відділеннях та консультативних поліклініках клінічних баз кафедри. Здійснюються обходи професорів, доцентів, на яких розбирають складних хворих. Слухачі присутні при виконанні досліджень, які виконуються з діагностичною, науковою та лікувальною метою, беруть активну участь у науково-практичних та патологоанатомічних конференціях.

Контингент хворих Інституту кардіології повністю відповідає вимогам для якісного проведення учбового процесу на циклах спеціалізації та тематичного удосконалення для лікарів-кардіологів. Наявна сучасна апаратура дозволяє ознайомити слухачів з рентгено контрастною коронаровентрикулографією з наступною ангіопластикою та встановленням внутрішньокоронарних стентів, усіма видами ультразвукової діагностики, включаючи кольорове доплерівське картування, ендокардіальним та черезстравохідним електрофізіологічним дослідженням, радіонуклідними методами обстеження хворих, різними видами проб з фармакологічними та фізичними навантаженнями.

Співробітники кафедри щороку беруть участь у конгресах Європейського товариства кардіологів, а також навчальних програмах Європейського товариства кардіологів, у тому числі в Києві. Активною є співпраця з зарубіжними фармацевтичними компаніями, ведуться дослідження нових лікарських засобів. 

Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.webcardio.org.
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Ми в соціальних мережах

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin