Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
21.04.2024

Компанія Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп. Менаріні Груп

 

 

 

 

19.06.1995 18:35
Версія для друку
  • RSS

Кафедра кардіології та функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти 

В.Й. Целуйко є членом Правління Українського товариства кардіологів, очолює Харківську наукову медичну асоціацію кардіологів та лікарів функціональної діагностики. Професор В.Й. Целуйко є членом редакційної ради таких фахових медичних журналів, як “Український кардіологічний журнал”, “Серце і судини”, “Міжнародний медичний журнал”, “Внутрішня медицина”, “Медицина неотложных состояний”. На кафедра є однією з провідних в Україні за фахом “Кардіологія”, на ній щорічно підвищують кваліфікацію понад 300 кардіологів, терапевтів та лікарів сімейної практики, як українських, так і зарубіжних, навчаються клінічні ординатори та аспіранти. Під керівництвом професора В.Й. Целуйко захищено 15 кандидатських та 2 докторських дисертації. Кафедра кардіології та функціональної діагностики заснована в 1979 році в Харківському інституті удосконалення лікарів. Організатором і завідувачем кафедри став кандидат медичних наук доцент Микола Федорович Шустваль. З 2000 року кафедру очолила професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки та техніки України, член правління спілки кардіологів України Целуйко Віра Йосипівна.

Професрсько-викладацький склад кафедри:

Зав. кафедрою доктор медичних наук, профессор Целуйко В.Й.,

Доценти кандидати медичних наук – Шустваль М.Ф., Коліушко Г.І., Кіношенко К.Ю., Нікіфорова Л.М., Міщук Н.Є., Яковлєва Л.М., Мотилевська Т.В., Жадан А.В.,

Асистенти, кандидати медичних наук – Єщенко К.М., Почепцова О.Г., Радченко О.В., Кузнєцов І.В.

Кафедра розташована на базі міської клінічної лікарні №8 на 360 ліжок. Кафедра має найсприятливіші умови для проведення навчального процесу на найвищому рівні: лекційну залу, укомплектовану сучасною кіно-, теле-, аудіо- та відеотехнікою, навчальне і методичне обладнання, 7 навчальних кімнат, які забезпечені комп’ютерами та мережею Internet .

Робота колектива кафедри кардіології та функціональної діагностики направлена на підвищення рівня учбової, наукової і лікувально-діагностичної діяльності. На кафедрі щороку проводяться цикли спеціалізації по кардіології та функціональної діагностики, тематичного удосконалення по актуальним питанням кардіології та інструментальним методам діагностики в кардіології, передатестаційні цикли “Кардіологія” та “Функціональна діагностика”.

З метою удосконалення навчального процесу постійно в лекціях включаються результати останніх вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень щодо визначення патогенетичних механізмів, особливостей клініки, діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи. Лекції, присвячені питанням терапії, базуються на принципах “Медицини, що ґрунтується на доказах”. В лекціях знаходять відображення останні рекомендації Європейського товариства кардіологів та Правління товариства кардіологів України.

Кафедра кардіології та функціональної діагностики стала ініціатором та організатором проведення першої для Харкова та Харківської області “Школи кардіолога”, проведення щомісячних “Днів кардіолога” з самою актуальною тематикою і залученням провідних фахівців-кардіологів та кардіохірургів Києва, Дніпропетровська та Харкова. “Дні кардіолога” стали постійно діючою школою професійного вдосконалення не тільки лікарів кардіологів і терапевтів Харківщини, а й лікарів суміжних областей.

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

атеросклероз, як системне захворювання, фактори, що визначають клінічний перебіг та прогноз;

особливості клінічного перебігу, терапії та прогноз у хворих на ішемічн у хвороб у серця з інтактними коронарними судинами;

вплив структурно-функціональних та гуморальних факторів на перебіг ішемічної хвороби серця після інвазивного втручання;

поліморфізм гену ангіотензин-перетворюючого ферменту і розповсюдженість атеросклеротичного ураження судин;

вплив сартанів та інгібіторів АПФ на перебіг фібриляції передсердь;

поліморфізм гену ангіотензин-перетворюючого ферменту та ефективність гіпотензивної терапії;

ефективність інгібіторів альдостерона в лікуванні гіпертрофічної кардіоміопатії;

вплив медикаментозної терапії на достроковий прогноз у пацієнтів, що перенесли оперативне втручання з приводу клапанної патології серця.

Співробітниками кафедри були видані монографії: “Гіпертрофічна кардіоміопатія”, “Курс лекций по кардиологии”, “Метаболический синдром Х” ; методичні рекомендації «Атеросклероз», «Стабильная стенокардия», «Мерцательная аритмия». В 2009 году б у л о видано «Справочник по кардиологии», п осібник « Артеріальна гіпертензія і серцево-судинний риск ». Так ож на кафедр і б у ли р озроблені учбові посібники в е лектронном у формат і : «Перикардиты», «Гипертрофия левого желудочка», «Мерцательная аритмия».

Отримано 2 9 авторських свідоцтв і 11 патентів на винаходи, 50 раціоналізаторських пропозицій. Видано 8 методичних розробок, 4 навчальних посібника. Опубліковано понад 6 00 наукових статей у журналах та збір ни ках.

У складі лікарні: реанімаційне, інфарктне та реабілітаційне відділення, два кардіологічних відділення, терапевтичне та артрологічне, рентгенкабінет, кабінети функціональної та лабораторної діагностики, які забезпечені сучасним медичним обладнанням та діагностичною апаратурою. Широко використовуються інструментальні методи дослідження: ЕКГ, ЕХО-доплероскопія, ФКГ, ВЕМ, ЧСЕС, РГ, ПКГ, Тредміл-тест, добове моніторування АТ та ЕКГ. На клінічній базі відкрито міський тромболітичний центр, де надають допомогу хворим на інфаркт міокарда в перші години захворювання, що дозволяє лікарям придбати та удосконалити свої навички, уміння в наданні невідкладної допомоги.

Окрім викладачів на кафедрі працюють два старших лаборанти, один лаборант, проходять навчання один аспірант і одинадцять клінічних ординаторів, вісім з яких є громадянами зарубіжних країн.

Зав кафедро ю, проф . Целуйко В.Й. та співробітники кафедри приймають активну участь в Європейських конгресах кардіологів, конференціях американської асоціації кардіологів та інших конференціях по серцево-судинним захворюванням. В.Й. Целуйко про й шла стаж ування на кафедр і кард і олог ії державного университета США (штат В і рджин і я) в 2001 році .

Важливим напрямком роботи кафедри є підготовка науково-педагогічних кадрів. Усього на кафедрі захищені 2 докторські та 20 кандидатських дисертацій. У теперішній час під керівництвом В.Й.Целуйко виконується 2 докторськ их та 8 кандидатських дисертацій.

Кафедра являється базою Фармкомітету по дослідженню нових препаратів і приймає активну участь в проведенні міжнародних багатоцентрових досліджень. Професор Целуйко В.Й. призначена національним координатором багатоцентрового міжнародного дослідження Reach.

Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.webcardio.org.
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Ми в соціальних мережах

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin