Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
21.04.2024

Компанія Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп. Менаріні Груп

 

 

 

 

16.07.2015 00:15
Версія для друку
  • RSS

Наукова робота 

Основний напрямок наукової діяльності кафедри кардіології - розробка нових технологій діагностики та лікування для покращення виживання хворих із ІХС, як широко поширеної хвороби системи кровообігу.

Метою наукових досліджень є підвищення ефективності ранньої діагностики та лікування хворих з ІХС, як розповсюдженої хвороби органів кровообігу, за допомогою вивчення факторів ризику винекнення та прогресування порушень функції ЛШ та її відновлення після оперативного лікування (стентування коронарних артерій та операції аортокоронарного шунтування), дослідження впливу порушень міокардіальної функції  ЛШ на клінічний перебіг захворювання, розробки діагностичних та прогностичних критеріїв міокардіальної дисфункції за допомогою нових технологій; обґрунтування та розробки індивідуальних, групових, регіональних та галузевої програм профілактики, методів ранньої діагностика та превентивної терапії; розробка клінічних протоколів та настанов.

На даний момент на кафедрі виконується НДР «Розробка нових технологій діагностики та лікування для покращення виживання чоловіків працездатного віку із ІХС, як широко поширеної хвороби системи кровообігу» (2013-2015 рр.), а також Европейське дослідження  профілактики серцево-судинних захворювань і діабету EUROASPIRE ІV.

 

З 2009 по 2015 на кафедрі були захищені дисертації за спеціальністю «кардіологія»:

Базилевич А. Я. - Дисертація на тему  «Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки: механізми формування, діагностика, оптимізація лікування, прогноз» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

Фірсова І. Г. - Дисертація на тему  «Зміни показників структурно-функціонального стану серця, добового профілю АТ, ендотеліальної функції; інсулінорезистентності у хворих на есенціальну гіпертензію та їх корекція антагоністами ренін-ангіотензин-альдостеронової  системи» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Клименко Л.В. - Дисертація на тему  «Зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки, показників ішемії міокарда, ліпідного спектру крові та психоемоційного стану у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом та їх медикаментозна корекція» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Перепельченко Н. А. - Дисертація на тему  «Клінічні, біохімічні структурно-функціональні зміни серцево-судинної системи у хворих на ІХС з супутнім цукровим діабетом 2 типу, метаболічні єфекти гіполіпідемічної терапії» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Носенко Н.М. – Дисертація на тему  «Оцінка відновлення міокардіальної функції лівого шлуночка у хворих із ІХС, постінфарктним кардіосклерозом, після аорто-коронарного шунтування поєднаного із аневризмектомією лівого шлуночка» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Сімагіна Т.В. -  Дисертація на тему  «Вплив гіполіпідемічної терапії на запобігання порушень ритму серця у хворих з постінфарктною ішемічною кардіоміопатією до та після операції аорто-коронарного шунтування з аневризмектомією» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Лучинська Ю.О. - Дисертація на тему  «Клініко-гемодинамічні аспекти ефективності блокаторів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи  у пацієнтів з іхс та постінфарктним кардіосклерозом після операції аорто-коронарного шунтування» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Конопляник Л.І. - Дисертація на тему  «Постінфарктна серцева недостатність у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки: клінічні особливості та можливості корекції» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

 

На даний момент на кафедрі кардіології виконуються дисертації:

Поташев С.В. - Дисертація на тему  «Міокардіальна функція шлуночків серця у пацієнтів з постінфарктним кардіослерозом після реваскуляризації міокарда: механізми розвитку дисфункції діагностика, клініка, лікування та прогноз» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

Грубяк Л.М. – Дисертація на тему  «Модифікуючий вплив інгібітору реніну та блокатора рецепторів ангіотензину ІІ на клініко-гемодинамічний стан хворих на артеріальну гіпертензію, які перенесли ішемічний інсульт» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Лобач Л.Є. - Дисертація на тему  «Вплив поліморфізму гену альдостерон-синтетази CYP11B2 на міокардіальну функцію лівого шлуночка у пацієнтів з ІХС, постінфарктним кардіосклерозом» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Нудченко О.О. - Дисертація на тему  «Розвиток дисциркуляторної енцефалопатії у хворих з фібриляцією передсердь без супутньої артеріальної гіпертензії і стенозуючого атеросклерозу екстракраніальних відділів церебральних артерій» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.webcardio.org.
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Ми в соціальних мережах

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin