Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
14.06.2024

Компанія Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп. Менаріні Груп

 

 

 

 

01.10.1994 12:55
Версія для друку
  • RSS

Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету 

В 1994 р. очолив кафедру кардіології та функціональної діагностики доктор медичних наук, професор Тащук Віктор Корнійович, 1960 року народження, випускник Чернівецького медичного інституту 1983 р., який пройшов етапи клінічної ординатури, аспірантури і докторантури в Інституті кардіології ім.акад. М.Д.Стражеска АМН України, захистив кандидатську дисертацію на тему «Клинико-функциональная диагностика нестабильной стенокардии, оценка эффективности обзидана» в 1988 р. і докторську дисертацію на тему «Клинические и морфофункциональные детерминанты рестабилизации течения острых форм ИБС при длительном наблюдении» в 1993 р., має досвід роботи лікаря-кардіолога, кардіореаніматолога та функціоналіста Інституту кардіології ім.акад.М.Д.Стражеска АМН України, викладача кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинської державної медичної академії, звання професора кафедри госпітальної терапії присуджено в 1996 р., є членом Нью-Йоркської академії наук, має понад 14 патентів та 700 публікацій, з яких біля 150 англомовних, є керівником захищених 2 докторських і 18 кандидатських дисертацій, був керівником навчання 29 клінічних ординаторів.Кафедра кардіології і функціональної діагностики створена 1.10.1994 на базі двох лікувальних закладів - обласного кардіологічного диспансеру та обласного консультативного діагностичного центру, з 1995 р. перейменована в кафедру госпітальної терапії №2 Буковинської державної медичної академії, а в 1997 р. до кафедри приєднано курс лікувальної фізкультури та спортивної медицини. З 2000 р. назва кафедри змінюється на «госпітальної терапії, лікувальної фізкультури та спортивної медицини», а з 2002 р. курс лікувальної фізкультури та спортивної медицини відокремлюють від кафедри госпітальної терапії №2 і з 2002/2003 навчального року повертається назва «кафедра кардіології та функціональної діагностики», з 2009 р. кафедра набуває назву внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету, з 2010 р. до неї приєднується курс фізичного виховання.

В 1994 р. очолив кафедру кардіології та функціональної діагностики доктор медичних наук, професор Тащук Віктор Корнійович, 1960 року народження, випускник Чернівецького медичного інституту 1983 р., який пройшов етапи клінічної ординатури, аспірантури і докторантури в Інституті кардіології ім.акад. М.Д.Стражеска АМН України, захистив кандидатську дисертацію на тему «Клинико-функциональная диагностика нестабильной стенокардии, оценка эффективности обзидана» в 1988 р. і докторську дисертацію на тему «Клинические и морфофункциональные детерминанты рестабилизации течения острых форм ИБС при длительном наблюдении» в 1993 р., має досвід роботи лікаря-кардіолога, кардіореаніматолога та функціоналіста Інституту кардіології ім.акад.М.Д.Стражеска АМН України, викладача кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинської державної медичної академії, звання професора кафедри госпітальної терапії присуджено в 1996 р., є членом Нью-Йоркської академії наук, має понад 14 патентів та 700 публікацій, з яких біля 150 англомовних, є керівником захищених 2 докторських і 18 кандидатських дисертацій, був керівником навчання 29 клінічних ординаторів.

Наукові інтереси професора В.К.Тащука пов’язані з клініко-функціональними, морфофункціональними, гомеостазіологічними і хронобіологічними дослідженнями в кардіології, які викладені в монографіях та посібниках з кардіології «Медичні та біологічні проблеми невідкладної кардіології», «Основи електрокардіографії», «Гострий коронарний синдром: діагностика, лікування, реабілітація», «Клініко-функціональні методи дослідження серцево-судинної системи», «Електрокардіографія. Основи діагностики», «Кардіоваскулярні ускладнення у хворихї на хронічну хворобу нирок», «Пособие по кардиологии для иностранных студентов», «Basics of ECG», «Understanding ECG». Професор В.К.Тащук є членом вченої ради Буковинського державного медичного університету, головою предметно-методичною комісії з внутрішньої медицини, деканом факультету підвищення педагогічної майстерності БДМУ, відповідальним технічним редактором журналу «Буковинський медичний вісник», членом Спеціалізованої вченої ради при Івано-Франківському медичному університеті, членом Робочої групи з гострого коронарного синдрому Асоціації кардіологів України. Має вищу лікарську категорію з кардіології. Нагороджений медаллю Стражеска (2000), Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (2002, 2009), Почесною грамотою Чернівецької обласної державної адміністрації та Чернівецької обласної ради (2003, 2007, 2009, 2010), є лауреатом премії ім.В.Залозецького (2000), з нагоди 60-річчя Буковинської державної медичної академії занесений до книги Пошани академії (2000). Указом Президента України № 445 від 16 червня 2009 року В.К.Тащуку присвоєне почесне звання «Заслужений лікар України».

З перших днів створення кафедри в її складі були завідувач кафедри професор В.К.Тащук, професор кафедри І.К.Владковський, доктор медичних наук С.В.Білецький, кандидат медичних наук О.С.Полянська, асистенти О.Ю.Поліщук, І.О.Маковійчук, С.І.Гречко. Надалі в склад кафедри увійшли професор М.Г.Триняк, асистент Л.П.Сидорчук. Склалася наукова група старших лаборантів – випускників БДМА – О.В.Мудрий, І.І.Ілащук, І.В.Мельницький, П.Р.Іванчук, випускник Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича – В.Г.Висоцька, які, пройшовши стажування на кафедрі, наразі посідають чільні місця в наукових та практичних медичних закладах.

Справжнім корифеєм Чернівецької терапевтичної школи є професор кафедри І.К.Владковський, який працював завідувачем кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з 1979 по 1991 рр, в подальшому з 1991 року по 1993 рік професором кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, а з 1994 року - професором кафедри госпітальної терапії № 2 та ЛФК – в подальшому з 2002 по 2008 рр – професором кафедри кардіології, функціональної діагностики, лікувальної фізкультури та спортивної медицини. Захистив кандидатську дисертацію в 1957 році на тему: «Неврологическая симптоматика гипертонической болезни и некоторые вопросы патогенеза гипертонического инсульта». Докторська дисертація захищена в 1971 році на тему: «К патогенезу некоторых нервных и эндокринных нарушений при цереброкардиальной форме гипертонической болезни в период, не осложненный острыми нарушениями мозгового и коронарного кровообращений», звання професора присуджене у 1978 році.

Активно працює професор кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, спортивної медицини Полянська Оксана Степанівна, кандидат медичних наук з 1992 р., тема кандидатської дисертації «Состояние гуморальных регуляторных субстанций у больных острым инфарктом миокарда», у 2000 р. захистила докторську дисертацію «Порівняльні аспекти розвитку, перебігу різних форм ішемічної хвороби серця та оптимізація їх лікування», вчене звання професора присвоєно у 2003 р.

Наукові дослідження професора О.С.Полянської присвячені оптимізації лікувальної тактики у хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень на різних етапах медичної реабілітації шляхом використання алгоритмів індивідуалізованої медикаментозної та немедикаментозної терапії, нових методик фізичних тренувань з врахуванням вегетативного статусу, показників ехокардіографії, функції зовнішнього дихання, вираженостi порушень процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту, окисної модифікації білків, протеолітичної та фібринолітичної активності плазми крові, ендотеліальної дисфункції, що дає можливість прогнозувати перебіг захворювань, попереджувати процеси ремоделювання лівого шлуночка та бронхів. О.С.Полянська тривалий час працювала на посаді декана факультету післядипломної освіти БДМУ, має велику кількість наукових праць – понад 288, 2 монографії, 6 посібників, 1 підручник, 21 винаход.

Відповідальним виконавцем наукової теми кафедри є професор Ілащук Тетяна Олександрівна, доктор медичних наук з 2008 року, тема докторської дисертації «Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції» Наукові дослідження професора Т.О.Ілащук присвячені оптимізації лікувальної тактики у хворих на гострий інфаркт міокарда та хронічні форми ішемічної хвороби серця, кількість наукових праць – понад 156, 1 монографія, 3 посібники, 4 винаходи.

За період існування кафедри з 1994 р. підготовлено 4 докторських дисертації [М.В.Шаплавський (консультант - проф. І.К.Владковський), О.С.Полянська (консультант - проф. В.К.Тащук), І.А.Плеш (консультант - проф. І.К.Владковський), Т.О.Ілащук (консультант - проф. В.К. Тащук)], 22 кандидатських [А.В. Серговський (керівник - проф. В.К. Тащук), В.Я.Трутяк (керівник - проф. В.К. Тащук), Е.Ц.Ясинська (керівник - проф. В.К. Тащук), О.Ю.Поліщук (керівник - проф. В.К. Тащук), О.В.Бобилєв (керівник - проф. С.В.Білецький), І.О.Маковійчук (керівник - проф. В.К.Тащук), Л.О.Волошина (керівник - проф. В.К. Тащук), В.І.Калинюк (керівник - проф. С.В.Білецький), Р.Б.Чаплинський (керівник - проф. В.К.Тащук), Л.П.Сидорчук (керівник - проф. В.К.Тащук), С.І.Гречко (керівник - проф. В.К.Тащук), І.І.Ілащук (керівник - проф. В.К. Тащук), В.Є.Сирота (керівник - проф. С.В.Білецький), М.І.Демешко (керівник - проф. С.В.Білецький), Т.О.Ілащук (керівник - проф. В.К.Тащук), Н.А.Турубарова (керівник - проф. В.К.Тащук)], П.Р.Іванчук (керівник - проф. В.К.Тащук), Л.Г.Максим’юк (керівник - проф. В.К. Тащук), Міссаоуі Хашмі Бен Хусін (керівник - проф. В.К.Тащук), Т.В.Куртян (керівник – проф. О.С.Полянська), Т.М.Амеліна (керівник – проф. О.С.Полянська), Д.В.Шорикова (керівник - проф. В.К.Тащук), О.П.Динова (керівник - проф. В.К.Тащук), І.Т.Найда (керівник - проф. В.К.Тащук)].

Практичній охороні здоров’я кафедрою підготовлено 26 клінічних ординаторів.

Серед них як українські лікарі [С.А.Сагалаєва, К.В.Дзюбенко, І.С.Тулюлюк, А.В.Босий, Л.І.Дячук, Л.Л.Дейнека], так і лікарі з різних країн світу.

Спектр країн, лікарі з яких проходили навчання в різні роки на кафедрі, складає – Абдель Ель-Тельбані (Палестина), Самір Мохамед Яхья Ель-Халіфа Абдалла (Румунія), Хассабала Фахрельдін (Судан), Шлаш Абдулла (Палестина), Міссаоуі Хашмі (Туніс), Ройял Ваєл (Палестина), Л.В.Пархоменко, О.В.Ткачук, Саід Саламі (Іран), Дахал Бінод Кумар (Непал), Ельшенат Маджед (Палестина), Джамал Муртаза (Індія), Шіраз Ахмед (Пакістан), Аднан Сохаіл Чаудрі (Пакістан), Тіппарче Суніл Кумар (Індія), Салама Мухамед Васек (Сірія), Хасан Аль Халаф (Сірія), Абдульрахман Кутайні (Сірія), Кантор Джаміль (Сірія), Адіб Альдабо Катван (Сирія)], для наукової та викладацької роботи – 7 магістрів медицини [О.Ю.Поліщук, Л.П.Сидорчук, С.І.Гречко, Н.А.Турубарова, Т.О.Кулик, І.В.Трефаненко, Л.Г. Максим’юк], 6 аспірантів [С.І.Гречко, Н.А.Турубарова, Т.О.Кулик, І.А.Тащук, Л.Г.Максим’юк, Міссаоуі Хашмі Бен Хусін].

Сьогодні колектив кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини складається з 13 чоловік, серед яких завідувач кафедри, професор В.К.Тащук, д.мед.н., професор О.С.Полянська, д.мед.н., професор Т.О.Ілащук, доцент, к.мед.н. О.Ю.Поліщук, доцент, к.мед.н. С.І.Гречко, доцент, к.мед.н. П.Р.Іванчук, доцент, к.мед.н. Н.А.Турубарова-Леунова, асистент, к.мед.н. Т.М.Амеліна, асистент, к.мед.н. І.Т.Найда, асистент М.В.Шилов, аспірант О.І.Гулага, ст.лаборант Салама Мухамед Васек, лаборант М.Г.Мігай.

Педагогічна і лікувальна робота кафедри виконується на базі одного з найкращих лікувальних закладів Чернівецької області – обласного клінічного кардіологічного диспансеру, зокрема, відділень кардіореанімації (12 ліжок), гострої коронарної недостатності (40 ліжок), хронічної ішемічної хвороби серця (60 ліжок), гіпертонічної хвороби (60 ліжок), реабілітації інфаркту міокарда (40 ліжок), функціональної діагностики, а також у відділенні функціональної діагностики Обласного консультативного діагностичного центру та відділеннях Обласного диспансеру спортивної медицини та лікувальної фізкультури.

За результатами рейтингу лікувальних закладів обласний клінічний кардіологічний диспансер увійшов в когорту кращих медичних закладів України 2003 року. Нині головним лікарем обласного кардіологічного диспансеру є к.мед.н. І.О.Маковійчук, яка перейшла в практичну медицину після науково-практичної роботи на кафедрі внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини.

На кафедрі внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини здійснюється викладання різних розділів серцево-судинної патології та функціональної діагностики, лікувальної фізкультури та спортивної медицини для студентів IV, V та VI курсів медичних факультетів, для лікарів в системі післядипломної освіти з спеціальностей «кардіологія», «функціональна діагностика», «терапія» на циклах спеціалізації, передатестаційного навчання (стажування), тематичного удосконалення. Послідовність викладання від окремих розділів пропедевтики внутрішніх хвороб до підвищення кваліфікації лікарів на післядипломному етапі дозволяє забезпечити достатньо високий рівень надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги населенню.

Для забезпечення навчального, лікувального та наукового процесів на кафедрі внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини використовуються сучасні засоби діагностики: електрокардіографи, велоергометри, тредміл, кардіореанімаційний комплекс (моніторинг ЕКГ, артеріального тиску, дефібрилятор, кардіостимулятор), холтерівські монітори (ЕКГ і АТ), ехокардіографи. Співробітники кафедри у своїй роботі активно використовують сучасні технології навчального процесу. На базі кафедрі працює комп’ютерний клас, розроблені блоки тестових завдань для різних курсів та спеціальностей, видані на магнітних носіях два навчальних посібники, створено навчальні відеофільми з демонстрацією методів функціональної діагностики серцево-судинної патології.

З 2002 року (на фото) на базі кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини працюють курси тематичного удосконалення з кардіології, з функціональної діагностики, з 2003 року організовані і регулярно проводяться курси передатестаційної підготовки практичних лікарів.

Стаж роботи викладачів у вищому учбовому закладі від 3-х до 30-ти років. Викладачі кафедри підвищували педагогічну кваліфікацію шляхом проходження курсів на факультеті підвищення кваліфікації викладачів Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, Національної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, з відвідування лекцій, практичних та семінарських занять та подальшим обговоренням на кафедральних нарадах, відвідування переривчастих курсів з підвищення педагогічної кваліфікації, приймають участь у роботі факультету підвищення кваліфікації Буковинської державної медичної академії, обласних терапевтичного та кардіологічного товариств, Буковинській асоціації терапевтів ім. В.Х.Василенка, школі молодого викладача БДМУ, асоціації лікарів-інтерністів України, школі кардіологів ім. М.Д.Стражеска, а також займаються індивідуальною роботою над спеціальною медичною та педагогічною літературою, в тому числі активно використовують мережу Інтернету.

На фото під час роботи Національного конгресу кардіологів України (2010 р.) – в президії зліва направо професор В.К.Тащук, член-кореспондент АМН України, професор В.З.Нетяженко, член-кореспондент АМН України, професор К.М.Амосова, академік АМН України, професор В.М.Коваленко, професор О.М.Пархоменко, професор В.О.Шумаков

Наукова робота кафедри пов’язується з виконаною 5-річною темою «Створення реєстру гострого інфаркту міокарда Північної Буковини з визначенням циркадіанних ритмів та клініко-функціональних предикторів перебігу гострої стадії», наступною 5-річною темою «Статеві та вікові детермінанти ішемічної хвороби серця: реєстр Північної Буковини, клініко-функціональні аспекти»; виконанням теми «Клініко-патогенетичні та нейромесенджерні механізми розвитку та реалізації серцевої недостатності в умовах гострого коронарного синдрому та стабільної стенокардії з оптимізацією лікувальної тактики та визначенням прогностичних предикторів».

На кафедрі функціонує студентський науковий кардіологічний гурток, учасниками якого в різні роки були майбутні співробітники кафедри, студенти – вихованці гуртка неодноразово займали призові місця на наукових студентських форумах як в Україні та за її межами та виконали і виконують дисертаційні дослідження (Т.О.Кулик, Л.Г.Максим’юк, О.-М.В.Попелюк, О.І.Полянська, О.С.Юрценюк, В.О.Павлюк, Ю.В.Грудецька).

З 2010 року до завдань викладання на кафедрі внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини додається і курс фізичного виховання, який має одну з найкращих в області спортивну базу, що складається з 8 спортивних залів, серед яких є зал спортивних ігор (274,5 м2), зал настільного тенісу (271,7 м2), тренажерний зал (65,7 м2), борцівський зал (121,1 м2), зал занять загально фізичною підготовкою та зали спеціальної медичної групи (площа залів складає 105,2 м2).

На курсі фізичного виховання працює 19 викладачів, серед яких 5 майстрів спорту та 9 кандидатів у майстри спорту, серед них: Н.М.Куліш – зав. курсом фізичного виховання, кандидат у майстри спорту з настільного тенісу, тренер збірної команди з настільного тенісу; В.Т.Риженков – голова спортивного клубу університету, тренер жіночої збірної команди з баскетболу, багаторічний тренер оздоровчої секції для співробітників університету, Є.П.Вєдєрніков – майстер спорту СРСР з вільної боротьби, тренер збірних команд з вільної боротьби та самбо; Л.С.Ібрагімова – майстер спорту СРСР з художньої гімнастики, майстер спорту СРСР з велоспорту, тренер збірної команди з шахів, багаторічний тренер оздоровчої секції для співробітниць університету, відповідальна за роботу зі спеціальними медичними групами; М.М.Андрієць – кандидат у майстри спорту з футболу, тренер збірної команди з футболу та футзалу; А.А.Єрохова – кандидат у майстри спорту зі спортивної гімнастики, відповідальна за збірну команду з бадмінтону; С.І.Городинський – майстер спорту України з легкої атлетики, тренер збірної команди з легкої атлетики; Р.В.Слухенська – кандидат у майстри спорту з художньої гімнастики, тренер збірної команди з аеробіки; О.В.Дребіт – кандидат у майстри спорту з волейболу, тренер чоловічої та жіночої збірних комнад з волейболу; С.Ю.Ібрагімова – майстер спорту України з легкої атлетики, тренер збірної команди з легкої атлетики; П.В.Сайдаков – кандидат у майстри спорту з баскетболу, тренер чоловічої збірної з баскетболу; Т.В.Пасько – кандидат у майстри спорту з футболу, тренер жіночої збірної з футболу; М.О.Дугаєв – майстер спорту СРСР, тренер збірної команди з легкої атлетики; В.В.Скоропадський – кандидат у майстри спорту з айкідо, відповідальний за збірну команду з карате; Н.В.Середницька – відповідальна за збірну команду з плавання; П.В.Семенов – відповідальний за збірну команду з силових видів спорту; В.В.Куриш – кандидат у майстри спорту з боротьби дзюдо, тренер збірної команди з дзюдо; Удовенко Н.І. – помічник голови спортивного клубу; І.В.Демчучена – відповідальна за збірну команду з тенісу.

Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.webcardio.org.
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Ми в соціальних мережах

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Майстер-клас: "Еходоплерографія серця для початківців"

Не втрачайте можливість покращити свої навички та отримати нові знання з еходоплерографії під керівництвом досвідчених тренерів... >>>