Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
26.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2019 14:17
Версія для друку
  • RSS

Європейські рекомендації щодо ЦД та серцево-судинних захворювань 2019 р. 

Оцінка серцево-судинного ризику

Рекомендовано проводити ЕКГ в спокої  пацієнтам з ЦД  та з АГ чи з підозрою на ССЗ

 І

УЗД артерій ( сонної і/або стегнової ) повинно проводитися  для виявлення атеросклеротичних уражень судин як модифікатор СС ризику

 

ІІа

Скринінг ССЗ може проводитися  за допомогою КТ ангіографії і функціональної візуалізації

ІІb

Оцінка  коронарного кальцію може розглядатися як модифікатор ризику

ІІb

Гомілково-плечовий індекс  може розглядатися як модифікатор ризику

ІІb

Вимірювання товщини комплексу  інтима-медіа сонної артерії при УЗД не рекомендується для визначення СС ризику

ІІІ

Профілактика ССЗ

Зміна способу життя рекомендована для запобігання/відтермінування переходу з пре-діабету до ЦД 2 типу

І

Контроль глікемії

Самоконтроль  рівня глюкози крові  необхідно  розглядати для полегшення оптимального контролю глікемії  при ЦД2

ІІа

Рекомендовано  уникати гіпоглікемії

І

Контроль АТ

Зміна способу життя рекомендовано для пацієнтів з АГ

І

Рекомендовано надавати перевагу блокаторам РААС над бета-блокаторами/діуретиками для контролю АТ при пре-діабеті

І

Рекомендовано розпочинати медикаментозне лікування комбінацією блокаторів РААС з блокаторами кальцієвих каналів чи тіазид/тіазидоподібним діуретиком

І

Домашній самоконтроль рівня АТ необхідно розглядати у пацієнтів з ЦД

ІІа

ДМАТ необхідно  призначати  для оцінки рівня АТ та контролю антигіпертензивного лікування

ІІа

Дисліпідемія

У пацієнтів з дуже високим СС ризиком та з  стійким високим рівнем ЛПНЩ не зважаючи на лікування максимально переносимою  дозою статину в комбінації з езитімібом чи у пацієнтів з непереносимістю статинів рекомендовано призначати  інгібіторами  PCSK9

 

І

Призначення статинів може розглядатися у асимптомних пацієнтів з ЦД1  старше 30 років

ІІb

Статини не рекомендовані у жінок з репродуктивним потенціалом

ІІІ

Антитромбоцитарні та антитромботичні препарати

Одночасне застосування інгібітора протонної помпи рекомендується пацієнтам, які отримують монотерапію аспірином, подвійну антитромботичну терапію  або монотерапію пероральними антикоагулянтами, та  мають високий ризик виникнення шлунково-кишкової кровотечі.

 

І

Пролонгація подвійної антитромботичної терапії  понад 12 місяців до  3 років повинна розглядатися  у пацієнтів  з ЦД і дуже високим ризиком, які гарно переносять таке лікування і не мали великих кровотеч

 

ІІа

Гіпоглікемічна терапія

Емпагліфлозин, канагліфлозин чи дапагліфлозин рекомендовано пацієнтам з  ЦД2 і ССЗ, чи дуже високим/високим СС ризиком для зменшення СС подій

 

І

Емпагліфлозин рекомендовано пацієнтам з  ЦД2 і ССЗ для зменшення ризику смерті

І

Ліраглутид, семаглютид чи дулаглютид рекомендовано пацієнтам з  ЦД2 і ССЗ, чи дуже високим/високим  СС ризиком для зменшення СС подій

 

І

Ліраглутид  рекомендовано пацієнтам з  ЦД2 і ССЗ чи дуже високим/високим  СС ризиком для зменшення ризику смерті

 

І

Саксагліптин не рекомендований пацієнтам з  ЦД2 і високим ризиком СН

ІІІ

Реваскуляризація

Ті ж методи реваскуляризації рекомендовані у пацієнтів з і без ЦД 

І

Лікування СН

Рекомендована терапія за допомогою ІКД,  КРТ, КРТ-Д

І

Призначення сакубітрил/валсартану  замість інгібітора АПФ рекомендоване  у пацієнтів з  СН зі зниженою ФВ ЛШ та ЦД, у яких зберігається симптоматика не зважаючи на терапію інгібіторами АПФ, бета-блокаторами і антагоністами мінералокортикоїдних рецеторів

І

АКШ рекомендовано  у пацієнтів з  СН зі зниженою ФВ ЛШ та ЦД, у яких 2-х або 3-х судинна ураження коронарних артерій

 І

Аліскерен ( прямий інгібітор реніну) при СН зі зниженою ФВ ЛШ та ЦД не рекомендований.

ІІІ

Лікування ЦД для зниження ризику СН

Інгібітори  SGLT2 ( емпагліфлозин, канагліфлозин чи дапагліфлозин) рекомендовано для зниження ризику госпіталізацій з приводу СН

І

Метформін необхідно призначачти пацієнтам з ЦД і СН, у яких ШКФ >30 мл/хв/1.73 м2

ІІа

Інгібітори GLP 1-RA і DPP4 сітагліптин і лінагліптин мають нейтральний вплив на ризик СН і можуть призначатися

ІІb

Лікування інсуліном у пацієнтів з СН може призначатися

ІІb

Призначати інгібітор DPP4 саксагліптин при СН не рекомендовано

ІІІ

Похідні тіазолідиндіона (піоглітазон та росіглітазон) пацієнтам з СН не рекомендовані

ІІІ

Аритмії

Діагностику структурних патологій серця необхідно провести  у пацієнтів з ЦД з частими шлуночковими екстрасистоліями

ІІа

Необхідно униками гіпоглікемію, так як вона може спровокувати аритмії

ІІа

Діагностика та лікування пацієнтів з захворюваннями периферичних артерій

Невеликі дози ривароксабана 2.5 мг*2 р/д  з  аспірином  100 мг*1 р/д  можуть призначатися пацієнтам з ЦД і симптомами захворювань артерій нижніх кінцівок

ІІа

ХХП

Інгібітори SGLT2рекомендовано для зниження прогресування діабетичної хвороби нирок

І

ЕКГ-електрокардіограма; ЦД- цукровий діабет; АГ-артеріалльна гіпертензія; ССЗ- серцево-судинні захворювання; УЗД- ультразвукова діагностика; СС-серцево-судинний; КТ-компютерна томографія; ЦД2- цукровий діабет тип 2; АТ – артеріальний тиск; РААС- ренін-ангіотензин-альдостеронова система; ДМАТ- добовий моніторинг артеріального тиску; ЛПНЩ- ліпопротеїди низької щільності;  PCSK9-пропротеін конвертаза субтілізін / кексін тип 9; ЦД1- цукровий діабет тип 1;СН-серцева недостатність; ІКД-імплантований кардіовертер-дефібрилятор; КРТ – кардіо-ресинхронізуюча терапія; КРТ-Д– кардіо-ресинхронізуюча терапія з імплантованим дефібрилятором; інгібітори АПФ-інгібі́тори ангіотензинперетво́рюючого ферме́нту; ФВ ЛШ- фракція викиду лівого шлуночка; АКШ- аортокоронарне шунтування; SGLT2  - натрій-залежний транспортер глюкози 2 типу; ШКФ- швидкість клубочкової фільтрації; GLP 1-RA - глюкагон-подібний пептид; DPP4- ипептидилпептидаза-4; ХХН- хронічна хвороба нирок.

 

 

Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.webcardio.org.
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Facebook

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin