Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
30.09.2023

Компанія Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп. Менаріні Груп

 

Gedeon Richter

«Фармацевтична фірма «Дарниця»

 

16.04.2021 18:27
Версія для друку
  • RSS

Протизапальні ефекти ліпопротеїнів високої щільності 

Результати нового дослідження показали, що  ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ) мають протизапальну дію.

Показник протизапального впливу ЛПВЩ був обернено пропорційний ризику серцево-судинних захворювань, незалежно від ролі ЛПВЩ в транспорті холестерину, загального холестерину та інших встановлених біомаркерів, а також від будь-якої ліпідмодифікуючої терапії.

Науковці зазначають, що поточний аналіз виявив порушення протизапальної здатності ЛПВЩ в якості функціонального показника, проспективно пов'язаного з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань в загальній популяції. Протизапальна властивість ЛПВЩ істотно не корелювала з фактичними рівнями ліпопротеїну або аполіпопротеїну A1 (апоА1), з рівнями більш загальних біомаркерів запалення, С-реактивного білка.

У тесті на його незалежність як прогностичного фактора протизапальний  вплив ЛПВЩ значно і значимо поліпшив прогнозування серцево-судинних подій у дослідженні після того, як він був доданий до  рівняння ризику Фрамінгема.

У популяційному когортному дослідженні PREVEND порівнювали 340 пацієнтів з першими серцево-судинними подіями - смертю від серцево-судинних захворювань, ішемічною хворобою серця, нефатальним інфарктом міокарда або коронарною реваскуляризацією - в середньому за 10 років з такою ж кількістю учасників без таких подій. Дві групи людей були зіставлені за статтю, палінням, віком і рівнем холестерину ЛПВЩ на вихідному рівні.

Ніяке виміряне клінічно або лабораторно значення не корелювало з протизапальною здатністю ЛПВЩ, яка визначалася як здатність пригнічувати експресію мРНК молекули-1 адгезії судинних клітин (VCAM-1), індуковану фактором некрозу пухлини альфа (TNFα) в ендотеліальних клітинах in vitro.

Протизапальна властивість ЛПВЩ була значно нижче в когорті випадків в порівнянні з контрольною групою (P <0,001) і була обернено пропорційна новим серцево-судинним подіям з відношенням ризиків (ВР) на 1 стандартне відхилення 0,74 (95% ДІ, 0,61 - 0,90; P = 0,002). Коваріативне коригування включало індекс маси тіла; вживання алкоголю; цукровий і гіпертонічний статус; використання гіполіпідемічних засобів; рівні загального холестерину, апоА1, тригліцеридів і СРБ; і показники ниркової функції.

Не було виявлено значимого зв'язку між протизапальною здатністю ЛПВЩ і здатністю відтоку холестерину (коефіцієнт кореляції -0,02; P> 0,05). Але обидва показники були незалежно пов'язані з подіями серцево-судинних захворювань. ВР на 1 стандартне відхилення становило 0,74 (95% ДІ, 0,61-0,90; P = 0,002) для здатності відтоку холестерину і 0,66 (95% ДІ, 0,54-0,81; P <0,001 ) для протизапальної здатності ЛПВЩ.

Додавання протизапальної властивості ЛПВЩ до шкали ризику Фрамінгема значно поліпшило її прогностичну силу; його статистика відношення правдоподібності зросла з 10,50 до 20,40 (P = 0,002). Додавання здатності відтоку холестерину ще більше підвищило статистику відношення правдоподібності оцінки ризику до 32,84 (P = 0,0005).

Науковці припускають, що таким чином, вимірювання протизапальних властивостей ЛПВЩ може поліпшити поточні оцінки ризику серцево-судинних захворювань у людей без клінічних проявів кардіологічних хвороб.

Це дослідження доповнює розуміння потенційної кардіозахисної ролі ЛПВЩ.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webcardio.org

 

 

Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.webcardio.org.
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Ми в соціальних мережах

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Можливості ехокардіографії у пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу

Який показник найкраще враховувати для оцінки ризику серцево-судинних подій?...

  >>>