Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
25.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

12.09.2019 15:49
Версія для друку
  • RSS

Порівняння змін в Європейських рекомендаціях щодо лікування дисліпідемій 2016 і 2019 рр. 

Зміни в основних рекомендаціях

2016

Клас

2019

Клас

Аналіз ліпідів для оцінки ризику ССЗ

АпоВ повинен розглядатися в якості альтернативного маркера ступеня ризику, особливо в разі високого рівня ТГ.

   ІІа

Аналіз AпоB рекомендується для оцінки ризику, особливо у людей з високими ТГ, ЦД, ожирінням або метаболічним синдромом або дуже низьким рівнем ЛПНЩ, він може бути альтернативою ЛПНЩ, якщо такий є, в якості первинного показника для скринінгу, діагностики та лікування. і може бути кращим, ніж не-ЛПВЩ, у людей з високими ТГ, ЦД, ожирінням або дуже низьким рівнем ЛПНЩ.

 

    І

Фармакологічна  стратегія зниження рівня ЛПНЩ

Якщо цільових значень ЛПНЩ досягти не вдається, необхідно розглянути питання про призначення статинів в комбінації з інгібіторами всмоктування холестерину.

   ІІа

Якщо цільових значень ЛПНЩ досягти не вдається незважаючи на призначення  максимально  переносимої  дози статинів, рекомендовано комбінована терапія з езетімібом

     І

Фармакологічна  стратегія зниження рівня ЛПНЩ

У пацієнтів з дуже високим ризиком, з стійко високими показниками ЛПНЩ, незважаючи на застосування, максимально  переносимої  дози статинів в комбінації з езетімібом, або у пацієнтів з непереносимістю статинів

слід розглянути питання про призначення інгібітору PCSK9

   ІІb

Для вторинної профілактики у пацієнтів з дуже високим ризиком, у яких не можна досягти цільових значень ЛПНЩ незважаючи на призначення  максимально  переносимої  дози статинів у комбінації з езетімібом, рекомендовано комбінацію з інгібітором PCSK9

     І

Для пацієнтів дуже високого ризику  з СГ (з АСССЗ чи іншим великим фактором ризику), у яких не можна досягти цільових значень ЛПНЩ незважаючи на призначення  максимально  переносимої  дози статинів у комбінації з езетімібом, рекомендовано комбінацію з інгібітором PCSK9

     І

Медикаментозна терапія гіпертригліцеридемії

Статини можна розглядати як препарати вибору для зниження ризику ССЗ у пацієнтів високого ризику і гіпертригліцеридемією.

ІІb

Статини рекомендовано як препарати першої лінії лікування  для зниження ризику ССЗ у пацієнтів високого ризику і гіпертригліцеридемією. ( ТГ >2.3 ммоль/л(200 мг/дл))

І

Лікування пацієнтів з гетерозиготною СГ

Цільовим рівнем ЛПНЩ є <2,6 ммоль / л (<100 мг / дл), або, при наявності ССЗ, < 1,8 ммоль/л (<70 мг/дл). При неможливості досягти цільових значень максимального зниження рівня ЛПНЩ слід досягати  за допомогою комбінованого використання лікарських засобів в переносимих дозах.

   ІІа

Для пацієнтів дуже високого ризику  з СГ та з АСССЗ рекомендується  зниження рівня ЛПНЩ на 50% від вихідного рівня і цільовий рівень ЛПНЩ <1,4 ммоль / л (<55 мг / дл). Якщо не можливо досягнути ціль лікування, рекомендовано призначати комбіновану терапію.

     І

Лікування з інгібіторами PCSK9 слід розглядати у пацієнтів з СГ та з ССЗ або іншими факторами, що відносять їх до групи дуже високого ризику ІХС, такими як сімейний анамнез, високий рівень ліпопротеїну (а) або непереносимість статинів.

    ІІа

Лікування з інгібіторами PCSK9 рекомендовано у пацієнтів дуже високого ризику  з СГ, у яких не можна досягти ціль лікування незважаючи на призначення  максимально  переносимої  дози статинів у комбінації з езетімібом.

     І

Лікування дисліпідемії у пацієнтів похилого віку

Так як у пацієнтів похилого віку часто є супутня патологія, яка впливає на  фармакокінетику медикаментів, рекомендується починати проведення гіполіпідемічної терапії з низьких доз, потім збільшуючи  дозу до досягнення цільових рівнів  ліпідів, які є такими ж, як і у більш молодих осіб

    ІІа

Рекомендується розпочинати призначення  статинів з менших доз, якщо є значна ниркова недостатність і / або існує потенційна можливість лікарської взаємодії, а потім поступово збільшувати дозу до досягнення мети лікування.

     І

Ліпідознижуюча терапія у пацієнтів з ГКС

Якщо цільовий рівень ЛПНЩ не досягається з максимально переносимою дозою статинів та /або езетімібом, можна розглядати призначення  інгібітора PCSK9 на додаток до гіполіпідемічної терапії; або окремо або в поєднанні з езетімібом  у пацієнтів з непереносимістю або протипоказаннями до прийому статинів.

    ІІb

Якщо цільовий рівень ЛПНЩ не досягається через 4-6 тижнів, незважаючи на максимальну переносиму дозу статинів і езетіміба, рекомендується додавання інгібітору PCSK9

   І

ГКС - гострий коронарний синдром; АпоВ - аполіпопротеїн В; AСССЗ - атеросклеротичне серцево-судинне захворювання; ССЗ - серцево-судинні захворювання; ЦД - цукровий діабет; СГ - сімейна гіперхолестеринемія; ЛПВЩ - ліпопротеїни високої щільності; ЛПНЩ- ліпопротеїни  низької щільності; PCSK9 – пропротеін конвертаза субтілізін / кексін типу 9; TG-тригліцериди.

 

 

Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.webcardio.org.
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Facebook

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin