Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
29.05.2023

Компанія Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп. Менаріні Груп

Pro Fharma

Gedeon Richter

«Фармацевтична фірма «Дарниця»

STADA CIS

26.06.2020 12:22
Версія для друку
  • RSS

Гіполіпідемічна терапія: нові не статинові засоби 

Розробка нових фармакотерапевтичних засобів, призначених для зниження ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїнів А і тригліцеридів (ТГ), для зниження ризику атеросклеротичних серцево-судинних захворювань (АСССЗ), прискорилася в останнє десятиліття. Деякі з цих методів лікування були схвалені як доповнення до терапії першої лінії. Основні рекомендації, в тому числі рекомендації Американського коледжу кардіологів / Американської кардіологічної асоціації (ACC / AHA) та Європейського товариства кардіологів / Європейського товариства атеросклерозу (ESC / EAS), продовжують рекомендувати статини,  в якості препаратів першої лінії для досягнення  більш низьких рівнів ЛПНЩ, а також додавання езетіміба для пацієнтів дуже високого ризику АСССЗ. На додаток до цих рекомендацій гадлайни ACC / AHA і ESC / EAS в даний час підтримують використання інгібіторів пропротеін-конвертази субтилизин/ кексіну типу 9 (PCSK9) для зниження рівня ЛПНЩ і ризику розвитку АСССЗ.

Є кілька додаткових методів лікування для обговорення. Дані клінічних досліджень в даний час підтверджують необхідність використання високих доз високоочищеної форми омега-3 для пацієнтів з підвищеним рівнем ТГ. Крім того, кілька нових методів лікування з інноваційними механізмами націленими на гепатоцити і мінімізації побічних ефектів показали багатообіцяючі результати в дослідженнях 3 фази.

Основні 5 фактів, які потрібно знати про нові методи гіполіпідемічної терапії.

1. Необхідно розглядати інгібітор PCSK9 в якості додаткової  терапії до статини + езетіміб у пацієнтів, у яких рівень ЛПНЩ залишається вище цільового рівня.

Інгібітори PCSK9 алірокумаб і еволокумаб представляють собою моноклональні антитіла, які націлені на білок PCSK9 і підвищують активність рецептора ЛПНЩ, і було показано, що вони знижують рівні циркулюючого ЛПНЩ в середньому на 60%.

Дослідження ODYSSEY OUTCOMES продемонструвало 15% відносне зниження (зниження абсолютного ризику [АР], 1,6%) серцево-судинних (СС) подій у пацієнтів, які отримують алірокумаб протягом середнього періоду спостереження 2,8 року. Аналогічним чином, в дослідженні FOURIER, еволокумаб значно знизив первинний результат ризику на 15% (відношення ризиків 0,85; 95% ДІ 0,79-0,92; P <0,001; AР 1,59%) під час середнього періоду спостереження 2 ,2 роки.

Хоча ESC / EAS і AHA / ACC підтримують використання інгібіторів PCSK9, клас рекомендацій/сила рекомендацій відрізняються між двома рекомендаціями. Хоча в рекомендаціях ESC/EAS викладена більш агресивна стратегія щодо використання інгібіторів PCSK9 у пацієнтів з АСССЗ,  рекомендація щодо застосування інгібіторів PCSK9 в керівництві AHA/ACC заснована на міркуваннях щодо співвідношення витрат і користі (яке є проблемою, незважаючи на зниження вартості цих ліків на 60%). Поточні рекомендації AHA/ACC рекомендують використовувати інгібітори PCSK9 у пацієнтів, які прагнуть до оптимального контролю ЛПНЩ (рівень ЛПНЩ ≥ 70 мг/дл для вторинної профілактики дуже високого ризику або рівень ЛПНЩ ≥ 100 мг/дл для первинної профілактики високого ризику).

2. Дані рандомізованих клінічних досліджень показали, що досліджуваний препарат інклісіран ефективно знижує рівні ЛПНЩ у пацієнтів з АСССЗ або гетерозиготною сімейною гіперхолестеринемією (ГСГ).

Інклісіран - це маленька інтерферуюча молекула РНК, яка націлена на іРНК  PCSK9, тим самим зменшуючи печінковий синтез PCSK9. Нещодавно опубліковані результати трьох випробувань фази 3 (ORION-9, ORION-10 і ORION-11) продемонстрували ефективність інклісірана в зниженні рівня ЛПНЩ.

У дослідженні ORION-9 482 пацієнта з ГСГ були рандомізовані для отримання 300 мг інклісірана або плацебо в 1, 90, 270 і 450 дні дослідження. Результати цього дослідження показали зниження рівня ЛПНЩ на 39,7% у пацієнтів, які отримували інклісіран, в порівнянні зі збільшенням рівня ЛПНЩ на 8,2% у пацієнтів, які отримували плацебо.

У дослідження ORION-10 було включено 1561 пацієнт з АСССЗ і середнім рівнем ЛПНЩ 104 мг/дл, а в дослідження ORION-11 було включено 1617 пацієнтів (203 з яких були еквівалентними за ризиком пацієнтами) із середнім рівнем ЛПНЩ 105 мг/ дл.  Пацієнти в ORION-10 і ORION-11 були рандомізовані для отримання чотирьох ін'єкцій інклісірана або плацебо в 1, 90, 270 і 450 дні. Різниця в зміні рівнів ЛПНЩ від вихідного рівня до 510 дня між групами інклісіран і плацебо була -52,3 % (95% ДІ, від -55,7 до -48,8; P <0,001; АР -54,1 мг/дл) в ORION-10. Подібні результати були продемонстровані в ORION-11. Профілі несприятливих подій в ORION-10 і ORION-11 були однаковими в групах інклісіран і плацебо. Хоча реакції в місці ін'єкції були частішими в групі інклісірану, вони зустрічалися у <5% учасників. В обох дослідженнях спостерігалося меншу кількість кінцевих точок дослідження CС подій в групі інклісіран, але загальна кількість подій була низькою.

Очікується, що результати основного дослідження ORION-4, клінічного дослідження впливу інклісірана на людей з серцево-судинними захворюваннями, будуть опубліковані в 2025 році.

3. Необхідно розглянути питання про призначення високих доз ікосапент етилу (IПE) особам з високим ризиком, у яких підвищений рівень ТГ, незважаючи на терапію статинами.

IПE - це високоочищене синтетичне похідне ейкозапентаєнової кислоти, яке спочатку було схвалено для пацієнтів з тяжкою гіпертригліцеридемією. Однак дослідження IПE продемонстрували інші переваги його використання.

 У дослідженні REDUCE-IT було рандомізовано 8179 пацієнтів високого ризику з підвищеним рівнем ТГ, які отримують терапію статинами, а також в цілому 4 г IПE (2 г два рази на день) або плацебо в середньому протягом 4,9 років. Це дослідження продемонструвало, що відносний ризик основних несприятливих серцево-судинних подій був на 25% нижче (абсолютне зниження, 4,8%) серед пацієнтів, які отримували 4 г IПE, ніж пацієнти, які отримували плацебо. Зниження серцево-судинних подій, що спостерігається при REDUCE-IT, було більше, ніж прогнозувалося лише по зниженню рівнів TГ, що свідчить про переваги IПE, крім зниження TГ (наприклад, протизапальні, антиоксидантні, стабілізуючі бляшки, мембраностабілізуючі властивості).  Ґрунтуючись на цих результатах, в грудні 2019 року FDA в США затвердило IПE в якості додаткової терапії для зниження ризику серцево-судинних подій у дорослих пацієнтів з підвищеним рівнем ТГ. Очікується, що Європейська асоціація лікарських засобів (EMA) завершить огляд нового призначення ІПЕ до кінця 2020 року.

Результати REDUCE-IT підкреслюють роль ТГ в розвитку АСССЗ і можуть значно змінити медичну практику для зниження  холестерину. Незважаючи на те, що проводяться подальші випробування, рекомендації ESC / EAS 2019 року було оновлено, щоб рекомендувати розгляд IПE у пацієнтів з високим ризиком, у яких рівні TГ між 135 і 499 мг/дл, не дивлячись на лікування статинами.

4. Бемпедоєва кислота може виявитися гарним варіантом у пацієнтів, що не переносять терапію статинами або в якості доповнення до такої терапії.

Схвалена FDA і EMA в лютому 2020 року, бемпедоєва кислота є ще одним нестатиновим засобом, що знижує рівень ЛПНЩ. Інгібітор аденозинтрифосфатцитратліази, бемпедоєва кислота знижує синтез холестерину і активує рецептори ЛПНЩ у печінці, сприяючи виведенню холестерину з крові.

У дослідженнях CLEAR Harmony і CLEAR Wisdom, оцінювали безпеку і ефективність бемпедоєвої кислоти в якості доповнення до максимально переносимої терапії статинами у пацієнтів з АСССЗ і / або ГСГ в порівнянні з плацебо. У дослідженні CLEAR Harmony оцінювали пацієнтів протягом 1 року, а в дослідженні CLEAR Wisdom - протягом 12 тижнів. Обидва дослідження показали значне зниження рівня ЛПНЩ у пацієнтів, які отримували додатково бемпедоєву кислоту, в порівнянні з тими, хто приймав плацебо.

У 12-тижневому дослідженні CLEAR Tranquility оцінювали безпеку і ефективність застосування бемпедоєвої кислоти плюс езетіміб в порівнянні з езетіміб плюс плацебо у пацієнтів з непереносимістю статинів в анамнезі та підвищеними рівнями ЛПНЩ. Результати дослідження показали, що бемпедоєва кислота і езетіміб знижували рівні ЛПНЩ на 28% краще, ніж плацебо і езетіміб.

У триваючому дослідженні CLEAR Outcomes, що включає, за оцінками, 12 600 пацієнтів з високим ризиком серцево-судинних захворювань з підвищеними рівнями ЛПНЩ, які не переносять терапію статинами, оцінюється ефективність бемпедоєвої кислоти в якості монотерапії в порівнянні з плацебо. Очікується, що це випробування завершиться в 2022 році.

5. Терапію сайлестінгу генів, яка націлена на рівні ліпопротеїну А і ТГ, розглядають в якості гіполіпідемічної стратегії.

В даний час досліджуються кілька нових олігонуклеотидних агентів, здатних пригнічувати ключові регуляторні білки в ліпопротеїні А і аполіпопротеїні СIII (апо СIII), особливо TQJ230 (AKCEA-APO (a) -LRx) і ISIS 678354 (AKCEA-APOCIII-LRx) ). Подібно інклісірану, ці агенти специфічні до гепатоцитів завдяки наявності модифікації GalNAc.

Рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження за участю 286 учасників з АСССЗ і підвищеними рівнями ліпопротеїну А продемонструвало зниження рівня ліпопротеїну А на 80% серед пацієнтів, які отримали TQJ230 (AKCEA-APO (a) -LRx) (20). мг на тиждень) в порівнянні зі зниженням на 6% серед пацієнтів, які отримували плацебо. Подібне різке зниження було відзначено в рівнях апо СIII і ТГ в іншому рандомізованому контрольованому дослідженні, в якому оцінювався ISIS 678354 (AKCEA-APOCIII-LRx). Ці багатообіцяючі первинні дані привели до великого очікування результатів триваючих клінічних випробувань фази 3 для обох методів лікування.

 

Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.webcardio.org.
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Ми в соціальних мережах

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin