Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
26.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

06.09.2020 22:42
Версія для друку
  • RSS

Навчальна програма спеціалізації лікарів за спеціальністю «Кардіологія-електрофізіологія» 

 

Код

Назва розділу, теми

01

Актуальні питання клінічної аритмології

01.01

Клінічна анатомія серця. Фізіологія, біохімія та патофізіологія скорочення серця

01.02

Клінічна електрокардіографія.

01.03

Ультразвукові методи дослідження серця і судин.

01.04

Порушення ритму та провідності як прояв кардіальної та некардіальної патології

01.04

Порушення ритму та провідності як предиктори ризику раптової серцевої смерті

01.06

Основні напрямки удосконалення медичної допомоги при порушеннях серцевого ритму і провідності

02

Теоретичні основи електрофізіології

02.01

Анатомія та фізіологія серця

02.02

Анатомія провідникової системи серця

02.02.01

Провідникова система серця, анатомічний субстрат та фізіологічні властивості

02.03

Електрофізіологічні механізми формування аритмій

02.03.01

Клітинні мембрани та іонні потоки як основа формування та проведення електричних потенціалів

02.03.02

Основні біохімічні процеси серцевого м’яза в нормі і при патології

03

Класифікація аритмій та антиаритмічних препаратів

03.01

Класифікації порушень серцевого ритму та провідності

03.02

Класифікації антиаритмічних препаратів

03.03

Механізми дії антиаритмічних препаратів

04

Методи обстеження хворих з аритміями

04.1

ЕКГ діагностика порушень серцевого ритму і провідності

04.01.01

ЕКГ діагностика екстрасистолії та парасистолії

04.01.02

ЕКГ при пароксизмальних порушеннях ритму

04.01.03

ЕКГ при непароксизмальних порушеннях ритму

04.01.04

ЕКГ при фібриляції і тріпотінні передсердь

04.01.05

ЕКГ діагностика порушень провідності

04.02

Методи тривалої реєстрації ЕКГ та аналіз варіабельності серцевого ритму

04.02.01

Методика виконання добового моніторингу ЕКГ за Холтером

04.02.02.

Діагностичні можливості добового моніторингу ЕКГ за Холтером

04.02.03

Аналіз показників добового моніторингу ЕКГ за Холтером

04.02.04

Довготривалі методи реєстрації ЕКГ, можливості і показання

04.02.05

Показання для застосування рекордерів запису подій (event recorder) та рекордерів типу Reveal с петлеподібною реєстрацією ритму.

04.02.06

Можливості імплантованих рекордерів, показання для їх застосування.

04.02.07

Аналіз варіабельності серцевого ритму

04.02.08

Прогностичне значення варіабельності серцевого ритму

04.03

Трансезофагальне електрофізіологічне дослідження: ознайомлення з методикою проведення, діагностичними та лікувальними можливостями

04.03.01

Методика виконання трансезофагального електрофізіологічного дослідження

04.03.02.

Показання та протипоказання до виконання трансезофагального електрофізіологічного дослідження

04.03.03

Аналіз показників трансезофагального електрофізіологічного дослідження

04.03.04

Лікувальні можливості трансезофагальної ЕКС

04.04

Ендокардіальне електрофізіологічне дослідження: можливості інвазивного ЕФД

04.04.01

Методика виконання ендокардіального електрофізіологічного дослідження

04.04.02

Показання та протипоказання до виконання ендокардіального електрофізіологічного дослідження

04.04.03

Аналіз показників ендокардіального електрофізіологічного дослідження

04.05

Застосування телемедичних методик для спостереження за хворими з порушеннями серцевого ритму

04.05.01

Принципи роботи телемедичних методик

04.05.02

Показання до застосування телемедичних методик

04.05.02

Перспективи розвитку та клінічного застосування телемедичних методик

04.06

Проби з дозованим фізичним навантаженням та фармакологічні проби у хворих з аритміями

04.06.01

Показання та протипоказання до проведення проб з ДФН у хворих з аритміями

04.06.02

Критерії оцінки проб з ДФН у хворих з аритміями

04.06.03

Клінічне значення проб з ДФН у хворих з аритміями

04.06.04

Фармакологічні проби у хворих з аритміями

04.06.05

Показання та протипоказання до проведення фармакологічних проб у хворих з аритміями

04.07

Добове моніторування AT: допомога в діагностиці та лікуванні у хворих з порушенням серцевого ритму

04.07.01

Методика проведення добового моніторування AT

04.07.02

Клінічне значення добового моніторування AT у хворих з порушенням серцевого ритму

05

Клінічні прояви, діагностика і програми лікування окремих порушень серцевого ритму і провідності

05.01

Надшлуночкові порушення ритму серця: клінічні прояви, діагностика та лікування

05.01.01

Методи діагностики надшлуночкових тахіаритмій

05.01.02

Клінічні прояви передсердних тахікардій, механізми розвитку передсердних тахікардій, методи діагностики

05.01.03

Клінічні прояви пароксизмальних тахікардій (АВРТ, АВВРТ), методи діагностики

05.01.04

Прогностичне значення надшлуночкових тахіаритмій

05.01.05

Принципи лікування передсердних тахікардій

05.01.06

Лікування пароксизмів АВРТ, АВВРТ та лікувальні заходи, спрямовані на попередження пароксизмів

05.02

Шлуночкові порушення ритму серця: клінічні прояви, діагностика та лікування

05.02.01

Методи діагностики шлуночкових тахіаритмій

05.02.02

Клінічні прояви шлуночкових тахіаритмій

05.02.03

Прогностичне значення шлуночкових тахіаритмій

05.02.04

Лікування шлуночкових тахіаритмій

05.03

Екстрасистолічна аритмія, методи діагностики, тактика ведення хворих з екстрасистолічною аритмією

05.04

Порушення АВ-провідності: клінічні прояви, діагностика та лікування

05.04.01

Діагностика синоатріальних і атріовентрикулярних блокад.

05.04.02

Клінічні прояви брадиаритмій

05.04.03

Гострі та хронічні форми блокад, підходи до їх лікування

05.04.04

Діагностика невідкладних станів при брадиаритміях.

05.05.05

Алгоритми надання невідкладної допомоги при брадиаритміях

05.05

Порушення функції синусового вузла: клінічні прояви, діагностика та лікування

05.05.01

Діагностичні критерії СССВ

05.05.02

Клінічні прояви СССВ, клінічні форми СССВ

05.05.03

Підходи до лікування СССВ

05.05.04

Показання до імплантації штучного водія ритму

05.06

Фібриляція передсердь: клінічні прояви, діагностика та лікування. Методики відновлювання синусового ритму

05.06.01

Методи діагностики фібриляції передсердь

05.06.02

Форми, класифікація фібриляції передсердь

05.06.03

Прогностичне значення різних форм фібриляції передсердь

05.06.04

Показання до відновлення синусового ритму при фібриляції передсердь

05.06.05

Профілактика приступів фібриляції передсердь, «upstream» терапія

05.07

Тріпотіння передсердь: клінічні прояви, діагностика та лікування, методики відновлювання синусового ритму.

05.07.01

Методи діагностики тріпотіння передсердь

05.07.02

Форми та класифікація тріпотіння передсердь

05.07.03

Прогностичне значення різних форм тріпотіння передсердь

05.07.04

Показання до відновлення синусового ритму при тріпотінні передсердь

05.07.05

Профілактика приступів тріпотіння передсердь

05.08

Синдром WPW

05.08.01

Методи діагностики синдрому WPW

05.08.02

Особливості медикаментозного лікування порушень ритму при синдромі WPW

05.08.03

Немедикаментозні та хірургічні методи лікування порушень ритму при синдромі WPW

05.09

Порушення внутрішньошлуночкової провідності: діагностика та лікування.

05.09.01

Методи діагностики порушення внутрішньошлуночкової провідності

05.09.02

Прогностичне значення різних форм порушення внутрішньошлуночко­вої провідності

05.09.03

Підходи до лікування порушення внутрішньошлуночкової провідності

06

Немедикаментозні методи лікування порушень серцевого ритму і провідності

06.01

Принципи ресинхронізуючої терапії

06.01.01

Показання до ресинхронізуючої терапії

06.01.02

Клінічні наслідки ресинхронізуючої терапії

06.02

Показання до імплантації електрокардіостимулятора та вибір оптимального режиму електростимуляції

06.02.01

Показання до тимчасової та постійної електрокардіостимуляції серця

06.02.02

Техніка виконання тимчасової та постійної електрокардіостимуляції серця

06.02.03

Види штучних водіїв ритму серця, особливості їх імплантації

06.02.04

Ведення хворих зі штучними водіями ритму серця, віддалений прогноз

06.03

Принципи діагностики порушень функції ЕКС та їх корекція

06.03.01

Види порушень функції ЕКС

06.03.02

Клінічне значення порушення функції ЕКС

06.03.03

Принципи корекції порушень функції ЕКС

06.04

Метод радіочастотної катетерної абляції

06.04.01

Принципи радіочастотної катетерної абляції

06.04.02

Показання та протипоказання до радіочастотної катетерної абляції

06.04.03

Клінічний ефект радіочастотної катетерної абляції

06.05

Хірургічні методи лікування ФП та ТП

06.05.01

Хірургічні методи лікування ФП , покази та проти покази, віддалений прогноз

06.05.02

Хірургічні методи лікування ТП, покази та проти покази, віддалений прогноз

06.06

Імплантація кардіовертерів-дефібриляторів

06.06.01

Принципи роботи кардіовертерів-дефібриляторів

06.06.02

Показання та протипоказання до імплантації кардіовертерів-дефібриляторів

06.06.03

Клінічний досвід застосування кардіовертерів-дефібриляторів

07

Особливості діагностики і лікування порушень серцевого ритму в певних клінічних ситуаціях

07.01

Диференційна діагностика синкопальних станів

07.01.01

Класифікація синкопальних станів

07.01.02

Метоли діагностики синкопальних станів

07.01.03

Невідкладна допомога при синкопальних станах на дошпитальному та шпитальному етапах

07.01.04

Профілактика синкопе

07.02

Показання до призначення антикоагулянтної терапії у хворих з аритміями. Профілактика тромбозів.

07.02.01

Фактори ризику тромбозу у хворих з аритміями.

07.02.02

Застосування ехокардіографії для пошуку джерела емболій та їх попередження у пацієнтів з ФП-ТП

07.02.03

Профілактика тромбозів у хворих з аритміями

07.02.04

Алгоритми застосування антикоагулянтної терапії у хворих з аритміями

07.02.05

Ведення пацієнтів з ФП та ІХС, антиагрегантна, антикоагулянтна та тромболітична терапія, підходи до призначення подвійної та потрійної антикоагулянтної терапії

07.02.06

Вибір антикоагулянта, принципи переходу з одного антикоагулянта на інший

07.03

Порушення серцевого ритму у вагітних.

07.03.01

Особливості перебігу порушень серцевого ритму у вагітних. Прогноз.

07.03.02

Методи, що застосовують для діагностики порушень серцевого ритму у вагітних.

07.03.03

Особливості лікування порушень серцевого ритму у вагітних.

07.04

Порушення серцевого ритму при коморбідній патології.

07.04.01

Ведення хворих з порушеннями серцевого ритму на фоні онкологічних захворювань

07.04.02

ФП і коморбідна патологія: особливості курації пацієнтів

07.05

Реабілітація хворих з порушенням серцевого ритму і провідності. Профілактика ускладнень.

07.05.01

Обґрунтування реабілітації хворих з порушенням серцевого ритму і провідності

07.05.02

Програми реабілітації хворих з порушенням серцевого ритму і провідності

07.05.03

Профілактика РСС і ускладнень при порушеннях серцевого ритму і провідності

07.06

Невідкладна кардіологія

07.06.01

Загальні питання організації невідкладної допомоги. Технічне забезпечення та надання медичної допомоги при невідкладних станах.

07.06.02

Гостра серцева недостатність.

07.06.03

Раптова серцева смерть.

07.07

Принципи та етапи профілактики серцево-судинних захворювань

07.07.01

Пропаганда здорового способу життя та боротьба з факторами серцево-судинного ризику.

07.07.02

Комплексна програма щодо посилення профілактики захворювань та укріплення здоров'я населення.

07.07.03

Санітарно-просвітня робота серед хворих на серцево-судинні захворювання.

07.07.04

Основи вторинної профілактики серцево-судинних захворювань.

07.08

Реабілітація хворих з порушенням серцевого ритму і провідності. Профілактика ускладнень.

08

Заключна конференція

09

Імунологія

10

Питання імунопрофілактики

11

Проблеми СНІДу та вірусних гепатитів

12

Організація невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях.

13

Гуманітарні аспекти клінічного мислення.

14

Радіаційна медицина

15

Особливо небезпечні інфекції

16

Туберкульоз

17

Протидія насильству в сім'ї

18

Військово-медична підготовка

19

Медичне право

 

 

 

Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.webcardio.org.
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Facebook

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin